QUASI CZĄSTKI QUASI QUASI co to jest
Quasi-Cząstki, Quasi-Pęd, Quasi-Stacjonarny Proces.

Definicje fizyka Q

  • Definicja Proces Stacjonarny Quasi Co to jest przebiegu niewiele się różnią od warunków równowagi, przemiana przebiega zdowolnie małą szybkością. Dla q.s.p. ciśnienie zewnętrzne równa się ciśnieniu wewnętrznemu, podobnie
  • Definicja Pęd Quasi Co to jest rozmiar charakteryzująca stan quasi-cząstki (elektronu, dziury, fononu) p = Uk, gdzie k - wektor falowy, U - stała Plancka dzielona poprzez 2
  • Definicja Cząstki Quasi Co to jest wielu cząstek, które wykazuje cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd. Odpowiednikiem q.-cz. mogą być fonony (drgania sprężyste wciele stałym) albo

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Quasi-Cząstki, Quasi-Pęd, Quasi-Stacjonarny Proces co to znaczy.

Słownik Quasi-Cząstki, Quasi-Pęd, Quasi-Stacjonarny Proces co to jest.