HEMATYT HETEROSFERA HORST co to jest
Hematyt, Heterosfera, Horst, Hydrosfera, Huerta, Hydrografia, Huragan, Hałda, Halofity, Halit.

Słownik i definicje geograficzne H

 • Definicja hamada Co to jest pustynia skalista
 • Definicja horyzont Co to jest ogromne koło na sferze niebieskiej prostopadłe do pionu
 • Definicja homosfera Co to jest około 80-90 km n.p.m., której stan decyduje o warunkach meteorologicznych na powierzchni Ziemi. Charakterystyczną właściwością homosfery jest stałość składu chemicznego
 • Definicja harmattan Co to jest znad Sahary, z kierunku północnego i północno-wschodniego, nad wybrzeże Zatoki Gwinejskiej i część ciągnącego się dalej ku zachodowi wybrzeża atlantyckiego. Pojawia się od
 • Definicja halo Co to jest niebie. Barwny (wnętrze czerwone, na zewnątrz niebieski) świetlisty pierścień o średnicy 22° (tak zwany małe halo) albo 46° (rzadziej występujące ((tak zwany spore halo), widoczny
 • Definicja holweg Co to jest forma ciągłego zagłębienia terenu powstająca wzdłuż drogi, w konsekwencji działania kół pojazdów ułatwiających erozję tego fragmentu powierzchni; głębocznica
 • Definicja hipsometria Co to jest opisem ukształtowania powierzchni Ziemi z racji na wysokość względną i bezwzględną terenu, na przykład za pomoca krzywej hipsograficznej, profili, map poziomicowych
 • Definicja hipocentrum Co to jest miejsce, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne, znajdujące się wewnątrz Ziemi, pod epicentrum
 • Definicja hala Co to jest bot. piętro roślinności wysokogórskiej, w Tatrach od 1800 do 2300 m n.p.m., charakteryzujące się występowaniem wyłącznie roślin zielnych i krzewinek
 • Definicja hamsin Co to jest chamsin) lokalna nazwa gwałtownego, silnego wiatru wiejącego na Saharze i wywołującego burze piaskowe; hamsin, samum
 • Definicja halny Co to jest Karpatach i Sudetach. Mocny (szybkość w porywach do 150 km/h), ciepły i suchy, wieje od grzbietów ku północnym dolinom. Skutkuje ocieplenie i roztopy i niekiedy znaczące szkody w
 • Definicja halit Co to jest bezbarwny minerał, krystalizuje w układzie regularnym. Tworzy złoża soli kamiennej
 • Definicja halofity Co to jest na glebach zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych dolinach rzek zasilanych wodami bogatymi w substancje alkaliczne (na przykład chlorki: chlorek potasu, węglany i
 • Definicja hałda Co to jest zwał, wysypisko skały płonnej albo odpadów przemysłowych (na przykład popiołu, żużla) usuwanych z kopalni, huty albo innego zakładu przemysłowego
 • Definicja huragan Co to jest Morza Karaibskiego i przemieszczający się zazwyczaj ku północy, powiązane z nim mocne wiatry (30-50 m/s) wywołują niekiedy wielkie zniszczenia, raczej na Wyspach Antylskich i w
 • Definicja hydrografia Co to jest jest rejestracja i opis stosunków wodnych (hydrosfery) jako części składowej środowiska geograficznego. 2) edukacja zajmująca się badaniem akwenów i dróg wodnych dla celów żeglugi
 • Definicja huerta Co to jest równinne tereny w Hiszpanii, sztucznie nawadniane (sieć kanałów), pokryte ogrodami (cytrusy, ryż, winna latorośl
 • Definicja hydrosfera Co to jest wody powierzchniowe z rzekami, jeziorami, lodowcami, oceany i morza i parę wodną w atmosferze. Ogólna liczba wody w hydrosferze szacowana jest na 1370 mln km3
 • Definicja horst Co to jest samodzielny blok warstwy powierzchniowej wyniesiony względem innych; zrąb, siodło uskokowe
 • Definicja heterosfera Co to jest około 80-90 km n.p.m. W heterosferze maleje z wysokością średnia masa cząsteczkowa gazów tworzących atmosferę. Wskutek dysocjacji dwuatomowych cząsteczek tlenu i azotu pod wpływem
 • Definicja hematyt Co to jest żelaza. Grubokrystaliczne odmiany hematytu (błyszcz żelaza) mają barwę żelazistoczarną albo stalowoszarą, z mocnym połyskiem metalicznym. Odmiany hematytu zbite

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Hematyt, Heterosfera, Horst, Hydrosfera, Huerta, Hydrografia, Huragan, Hałda, Halofity, Halit, Halny, Hamsin, Hala, Hipocentrum, Hipsometria, Holweg, Halo co to znaczy.

Słownik Hematyt, Heterosfera, Horst, Hydrosfera, Huerta co to jest.