PRZYKŁADY CIRROSTRATUS co to jest
CO OZNACZA Cirrostratus, Cyrkulacja Wód, Chinook, Cyrk Lodowcowy, Caatinga, Cokół Kontynentalny.

Słownik i definicje geograficzne C

 • Definicja Ziemie Czarne Informacje powstały z odwodnionych osadów bagiennych i jeziornych. Odznacza się czarne ziemie: właściwe, a więc żyzne o dużej zawartości próchnicy (powyżej 2,5%) i zdegradowane, o niższej co to jest.
 • Definicja Chaparral Informacje Stanów Zjednoczonych (w Kalifornii), w klimacie o charakterze śródziemnomorskim. Złożona jest z zimozielonych roślin krzewiastych. Wyglądem przypomina makię śródziemnomorską. Z definicja.
 • Definicja City Informacje zabudową albo centrum wielkiego miasta, będące siedzibą central banków, zarządów spółek, giełdy, domów towarowych i tym podobne, pozbawione zabudowy mieszkalnej i pełniące funkcje co znaczy.
 • Definicja Cirrus Informacje troposfery, na wysokości od 3 do 8 km w szerokościach polarnych, między 5 i 13 km w strefach umiarkowanych, w szerokościach zwrotnikowych z kolei od 6 do 18 km. Powstaje w niskich słownik.
 • Definicja Czarnoziemy Informacje kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej. Ich właściwością charakterystyczną jest intensywne gromadzenie się w nich znaczenie.
 • Definicja Cyklon Informacje ciśnienia, tworzących się w strefie frontów atmosferycznych. Charakterystyczny dla cyklonu na półkuli północnej jest wir powietrza w stronę odwrotną do ruchu wskazówek zegara, na czym jest.
 • Definicja Cieśnina Informacje względnie wąski region wodny, stanowiący przejście między dwoma rozleglejszymi zbiornikami (morzami, jeziorami). Jest przeszkodą komunikacyjną dla szlaków lądowych co oznacza.
 • Definicja Cieplica Informacje których temperatura przekracza 20oC (wg klasyfikacji balneologicznej) albo jest wyższa od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru (wg klasyfikacji hydrogeologicznej krzyżówka.
 • Definicja Chansin Informacje południowo-wschodni wiatr pustynny, wiejący w Afryce Północnej, nad Morzem Śródziemnym, na Półwyspie Arabskim i na przyległych obszarach (na przykład nad Morzem Czerwonym najlepszy.
 • Definicja Strefowy Czas Informacje długości geograficznych, równy czasowi słonecznemu średniemu środkowego południka strefy, różniący się o całkowitą liczbę godz. od czasu uniwersalnego. Granice stref przebiegają przykłady.
 • Definicja Cumulus Informacje piętrze troposfery, na wysokości do 2 km od powierzchni Ziemi (dolna warstwa) i od 2 do 4 km w szerokościach polarnych, między 2 i 7 km w strefach umiarkowanych, w szerokościach encyklopedia.
 • Definicja Atmosfery Cyrkulacja Informacje powierzchnią kuli ziemskiej. Za wielkoskalowe prądy powietrzne przyjmuje się takie prądy, które pod względem swych rozmiarów są porównywalne z ogromnymi obszarami lądów i oceanów jak działa.
 • Definicja Cirrocumulus Informacje morfologicznie identyczna z chmurą Cirrus, różnice występują jedynie w kształcie. Chmura kłębiasto-pierzasta tworzy struktury przypominające ławice, płaty albo warstwy o wyraźnie czy jest.
 • Definicja Urzędowy Czas Informacje czas obowiązujący na podstawie szczególnych rozporządzeń w danym kraju. Przewarzająca część państw wprowadza czas urzędowy różniący się od czasu uniwersalnego o całkowitą liczbę pojęcie.
 • Definicja Świata Części Informacje sześć największych jednostek podziału geograficznego powierzchni lądów kuli ziemskiej: Azja, Afryka, Ameryka, Antarktyda, Australia i Europa wyjaśnienie.
 • Definicja Wodny Ciek Informacje woda (rzeki, potoki, strugi) płynąca stale, okresowo albo chwilowo w korycie naturalnym bądź sztucznym opis.
 • Definicja Kontynentalny Cokół Informacje część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny informacje.
 • Definicja Caatinga Informacje indiańska nazwa występującej w Brazylii odmiany sawanny kolczastej, obfitującej w gatunki z rodz. mimozowatych i kaktusy co to jest.
 • Definicja Lodowcowy Cyrk Informacje górskiego po jego wytopieniu się. Otoczone z trzech stron ścianami skalnymi, zamknięte poprzez próg (rygiel) skalny znajdujący się w miejscu, gdzie lód z pola firnowego definicja.
 • Definicja Chinook Informacje południa wzdłuż wschodnich stoków Gór Skalistych. 2) wiatr południowo-zachodni na zachodnim wybrzeżu USA, ciepły w zimie, chłodny w lecie co znaczy.
 • Definicja Wód Cyrkulacja Informacje zmiany jej stanu skupienia. Rozróżnia się dwa obiegi, zwane małym i sporym. Na mały obieg (cyrkulację) złożona jest parowanie i sublimacja, przenoszenie pary wodnej przez prądy słownik.
 • Definicja Cirrostratus Informacje morfologicznie identyczna z chmurą Cirrus, różnice występują jedynie w kształcie. Chmura warstwowo-pierzasta z wyglądu przypomina cienką, białawą zasłonę, pokrywającą niebo znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja CO OZNACZA Cirrostratus, Cyrkulacja Wód, Chinook, Cyrk Lodowcowy, Caatinga, Cokół Kontynentalny, Ciek Wodny, Części Świata, Czas Urzędowy, Cirrocumulus, Cyrkulacja co to znaczy.

Słownik Przykłady Cirrostratus, Cyrkulacja Wód, Chinook, Cyrk Lodowcowy co to jest.