CYKLON CZARNOZIEMY CZAS co to jest
Cyklon, Czarnoziemy, Czas Strefowy, Cieplica, Cyrk Lodowcowy, Czas Urzędowy, Czarne Ziemie.

Słownik i definicje geograficzne C

 • Definicja Cirrocumulus Co to jest morfologicznie identyczna z chmurą Cirrus, różnice występują jedynie w kształcie. Chmura kłębiasto-pierzasta tworzy struktury przypominające ławice, płaty albo warstwy o wyraźnie
 • Definicja Wodny Ciek Co to jest woda (rzeki, potoki, strugi) płynąca stale, okresowo albo chwilowo w korycie naturalnym bądź sztucznym
 • Definicja Świata Części Co to jest sześć największych jednostek podziału geograficznego powierzchni lądów kuli ziemskiej: Azja, Afryka, Ameryka, Antarktyda, Australia i Europa
 • Definicja Cumulus Co to jest piętrze troposfery, na wysokości do 2 km od powierzchni Ziemi (dolna warstwa) i od 2 do 4 km w szerokościach polarnych, między 2 i 7 km w strefach umiarkowanych, w szerokościach
 • Definicja Chaparral Co to jest Stanów Zjednoczonych (w Kalifornii), w klimacie o charakterze śródziemnomorskim. Złożona jest z zimozielonych roślin krzewiastych. Wyglądem przypomina makię śródziemnomorską. Z
 • Definicja Cirrus Co to jest troposfery, na wysokości od 3 do 8 km w szerokościach polarnych, między 5 i 13 km w strefach umiarkowanych, w szerokościach zwrotnikowych z kolei od 6 do 18 km. Powstaje w niskich
 • Definicja City Co to jest zabudową albo centrum wielkiego miasta, będące siedzibą central banków, zarządów spółek, giełdy, domów towarowych i tym podobne, pozbawione zabudowy mieszkalnej i pełniące funkcje
 • Definicja Kontynentalny Cokół Co to jest część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny
 • Definicja Cieśnina Co to jest względnie wąski region wodny, stanowiący przejście między dwoma rozleglejszymi zbiornikami (morzami, jeziorami). Jest przeszkodą komunikacyjną dla szlaków lądowych
 • Definicja Chinook Co to jest południa wzdłuż wschodnich stoków Gór Skalistych. 2) wiatr południowo-zachodni na zachodnim wybrzeżu USA, ciepły w zimie, chłodny w lecie
 • Definicja Cirrostratus Co to jest morfologicznie identyczna z chmurą Cirrus, różnice występują jedynie w kształcie. Chmura warstwowo-pierzasta z wyglądu przypomina cienką, białawą zasłonę, pokrywającą niebo
 • Definicja Caatinga Co to jest indiańska nazwa występującej w Brazylii odmiany sawanny kolczastej, obfitującej w gatunki z rodz. mimozowatych i kaktusy
 • Definicja Chansin Co to jest południowo-wschodni wiatr pustynny, wiejący w Afryce Północnej, nad Morzem Śródziemnym, na Półwyspie Arabskim i na przyległych obszarach (na przykład nad Morzem Czerwonym
 • Definicja Wód Cyrkulacja Co to jest zmiany jej stanu skupienia. Rozróżnia się dwa obiegi, zwane małym i sporym. Na mały obieg (cyrkulację) złożona jest parowanie i sublimacja, przenoszenie pary wodnej przez prądy
 • Definicja Atmosfery Cyrkulacja Co to jest powierzchnią kuli ziemskiej. Za wielkoskalowe prądy powietrzne przyjmuje się takie prądy, które pod względem swych rozmiarów są porównywalne z ogromnymi obszarami lądów i oceanów
 • Definicja Ziemie Czarne Co to jest powstały z odwodnionych osadów bagiennych i jeziornych. Odznacza się czarne ziemie: właściwe, a więc żyzne o dużej zawartości próchnicy (powyżej 2,5%) i zdegradowane, o niższej
 • Definicja Urzędowy Czas Co to jest czas obowiązujący na podstawie szczególnych rozporządzeń w danym kraju. Przewarzająca część państw wprowadza czas urzędowy różniący się od czasu uniwersalnego o całkowitą liczbę
 • Definicja Lodowcowy Cyrk Co to jest górskiego po jego wytopieniu się. Otoczone z trzech stron ścianami skalnymi, zamknięte poprzez próg (rygiel) skalny znajdujący się w miejscu, gdzie lód z pola firnowego
 • Definicja Cieplica Co to jest których temperatura przekracza 20oC (wg klasyfikacji balneologicznej) albo jest wyższa od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru (wg klasyfikacji hydrogeologicznej
 • Definicja Strefowy Czas Co to jest długości geograficznych, równy czasowi słonecznemu średniemu środkowego południka strefy, różniący się o całkowitą liczbę godz. od czasu uniwersalnego. Granice stref przebiegają
 • Definicja Czarnoziemy Co to jest kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej. Ich właściwością charakterystyczną jest intensywne gromadzenie się w nich
 • Definicja Cyklon Co to jest ciśnienia, tworzących się w strefie frontów atmosferycznych. Charakterystyczny dla cyklonu na półkuli północnej jest wir powietrza w stronę odwrotną do ruchu wskazówek zegara, na

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Cyklon, Czarnoziemy, Czas Strefowy, Cieplica, Cyrk Lodowcowy, Czas Urzędowy, Czarne Ziemie, Cyrkulacja Atmosfery, Cyrkulacja Wód, Chansin, Caatinga co to znaczy.

Słownik Cyklon, Czarnoziemy, Czas Strefowy, Cieplica, Cyrk co to jest.