NIWELACJA NARÓD NOMADOWIE co to jest
Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek, Nisza Ekologiczna, Niecka, Nadkład, Naciek.

Słownik i definicje geograficzne N

 • Definicja narodowość Co to jest kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społeczeństwa danego państwa, a więc mniejszościami narodowymi. W prawie międzynarodowym nie ma precyzyjnej definicji
 • Definicja nawis Co to jest albo grani w formie wiszącej nad jednym ze stoków przewieszki o niekiedy znaczących rozmiarach. Nawis powstaje w konsekwencji nawiewania śniegu poprzez wiatr wiejący poprzez
 • Definicja namorzyny Co to jest wiecznie zielonych drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską (widoczne są
 • Definicja nurt rzeki Co to jest znajduje się w środku koryta rzecznego, nieco pod powierzchnią wody, a na zakrętach może przesuwać się bliżej wklęsłych brzegów. Pozostała część wody płynie z mniejszą prędkością
 • Definicja nawałnica Co to jest 30 m/s, regularnie zmieniający swój kierunek, z gwałtownymi porywami, powtarzającymi się niekiedy pośrodku krótkiego czasu. Nawałnicy towarzyszą spore zmiany ciśnienia
 • Definicja nunatak Co to jest Turnia albo skaliste wzniesienie otoczone ze wszystkich stron poprzez pokrywę lodową. Nunataki występują raczej w obszarach pokrytych lądolodem (Grenlandia, Antarktyda) albo w
 • Definicja niecka artezyjska Co to jest basen artezyjski, nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich
 • Definicja nisza źródłowa Co to jest wgłębienie w terenie powstałe wokół wypływu wody w wyniku erozji wstecznej (niszczenie podłoża poprzez wody źródła), o kształcie leja albo małej pieczary
 • Definicja niż baryczny Co to jest charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie powietrza maleje od zewnątrz do środka. Szczególnym przypadkiem niżu atmosferycznego jest cyklon tropikalny
 • Definicja nekton Co to jest organizmów zamieszkujących obszary wodne z racji na miejsce albo sposób ich życia (w okolicy bentosu, peryfitonu, planktonu i neustonu), obejmująca zwierzęta zdolne do aktywnego
 • Definicja niżówka Co to jest powierzchniowych (rzeki, strumienie), występujące corocznie okresowo, a będące zazwyczaj skutkiem dłuższej suszy. W trakcie niżówki cieki zasilane są z zasobów podziemnych, co
 • Definicja nimbostratus Co to jest warstwowa chmura deszczowa, niska, nieprzeźroczysta, przynosząca opad ciągły
 • Definicja nisza abrazyjna Co to jest wklęsła forma u podstawy klifu, tworząca się wskutek działalności fal morskich
 • Definicja m\. p\. n Co to jest skrót nad poziomem morza , podanie wysokości z tym wyznacznikiem znaczy wysokość bezwzględną
 • Definicja naciek jaskiniowy Co to jest wyniku zachodzenia procesu strącania się węglanu wapnia ze ściekających ze ścian i stropu wód krasowych i krystalizacji kalcytu albo aragonitu. Nacieki posiadają różne kształty i
 • Definicja nadkład Co to jest utwór geologiczny. Termin służący najczęściej dla ustalenia skał płonych (nie mających wykorzystania w gospodarce człowieka), przykrywających warstwy zawierające złoża kopalin
 • Definicja niecka Co to jest łagodnie nachylonych, rozległych skrzydłach fałdu. 2) ogólna nazwa wklęsłej formy terenu w kształcie dość płytkiego zagłębienia o łagodnych zboczach. Niecka mają bardzo różną
 • Definicja nisza ekologiczna Co to jest fizjologiczno-przystosowawcza) i przestrzeń fizyczna zajmowana poprzez dany organizm (nisza przestrzenna) konieczne dla jego egzystencji. Ustala znaczenie i rolę danego gatunku w
 • Definicja nośność rzek Co to jest rumowiska rzecznego. Na przykład woda płynąca z szybkością 15 cm/s jest w stanie unieść tylko pył, przy 60 cm/s transportuje już żwir, a przy 120 cm/s - kamyki. Większe kamienie
 • Definicja nizina Co to jest niewielkiej wysokości n.p.m. Górny zasięg niziny ustala się zazwyczaj na 200 m n.p.m., lecz niektórzy geografowie przyjmują 300, a nawet 500 m. Powierzchnia niziny może mieć
 • Definicja nomadowie Co to jest koczowniczy tryb życia. Aktualnie do nomadów należą wybrane ekipy ludności arabskiej w Afryce i Azji, hodowcy reniferów na Syberii, w Europie Lapończycy i sporo szczepów w
 • Definicja niż Co to jest wielkiej łącznej powierzchni, na przykład Niż Wschodnioeuropejski, Niż Zachodniosyberyjski. Stosowane niekiedy definicja Niż Polski jest niezupełnie poprawne, bo obszary nizinne
 • Definicja naród Co to jest wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w ustalonych warunkach przyrodniczo-biologicznych i ukształtowała rozumiane poprzez siebie i
 • Definicja niwelacja Co to jest geodezyjnych, wykorzystywany do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia. Niwelacja złożona jest z ciągu pomiarów. Znając wysokość n.p.m

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek, Nisza Ekologiczna, Niecka, Nadkład, Naciek Jaskiniowy, N.p.m., Nisza Abrazyjna, Nimbostratus, Niżówka co to znaczy.

Słownik Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek co to jest.