NIWELACJA NARÓD NOMADOWIE co to jest
Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek, Nisza Ekologiczna, Niecka, Nadkład, Naciek.

Słownik i definicje geograficzne N

 • Definicja Narodowość Informacje kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społeczeństwa danego państwa, a więc mniejszościami narodowymi. W prawie międzynarodowym nie ma precyzyjnej definicji co to jest.
 • Definicja Nawis Informacje albo grani w formie wiszącej nad jednym ze stoków przewieszki o niekiedy znaczących rozmiarach. Nawis powstaje w konsekwencji nawiewania śniegu poprzez wiatr wiejący poprzez definicja.
 • Definicja Namorzyny Informacje wiecznie zielonych drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską (widoczne są co znaczy.
 • Definicja Rzeki Nurt Informacje znajduje się w środku koryta rzecznego, nieco pod powierzchnią wody, a na zakrętach może przesuwać się bliżej wklęsłych brzegów. Pozostała część wody płynie z mniejszą prędkością słownik.
 • Definicja Nawałnica Informacje 30 m/s, regularnie zmieniający swój kierunek, z gwałtownymi porywami, powtarzającymi się niekiedy pośrodku krótkiego czasu. Nawałnicy towarzyszą spore zmiany ciśnienia znaczenie.
 • Definicja Nunatak Informacje Turnia albo skaliste wzniesienie otoczone ze wszystkich stron poprzez pokrywę lodową. Nunataki występują raczej w obszarach pokrytych lądolodem (Grenlandia, Antarktyda) albo w czym jest.
 • Definicja Artezyjska Niecka Informacje basen artezyjski, nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich co to jest.
 • Definicja Źródłowa Nisza Informacje wgłębienie w terenie powstałe wokół wypływu wody w wyniku erozji wstecznej (niszczenie podłoża poprzez wody źródła), o kształcie leja albo małej pieczary definicja.
 • Definicja Baryczny Niż Informacje charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie powietrza maleje od zewnątrz do środka. Szczególnym przypadkiem niżu atmosferycznego jest cyklon tropikalny co znaczy.
 • Definicja Nekton Informacje organizmów zamieszkujących obszary wodne z racji na miejsce albo sposób ich życia (w okolicy bentosu, peryfitonu, planktonu i neustonu), obejmująca zwierzęta zdolne do aktywnego słownik.
 • Definicja Niżówka Informacje powierzchniowych (rzeki, strumienie), występujące corocznie okresowo, a będące zazwyczaj skutkiem dłuższej suszy. W trakcie niżówki cieki zasilane są z zasobów podziemnych, co znaczenie.
 • Definicja Nimbostratus Informacje warstwowa chmura deszczowa, niska, nieprzeźroczysta, przynosząca opad ciągły czym jest.
 • Definicja Abrazyjna Nisza Informacje wklęsła forma u podstawy klifu, tworząca się wskutek działalności fal morskich co to jest.
 • Definicja M P N Informacje skrót nad poziomem morza , podanie wysokości z tym wyznacznikiem znaczy wysokość bezwzględną definicja.
 • Definicja Jaskiniowy Naciek Informacje wyniku zachodzenia procesu strącania się węglanu wapnia ze ściekających ze ścian i stropu wód krasowych i krystalizacji kalcytu albo aragonitu. Nacieki posiadają różne kształty i co znaczy.
 • Definicja Nadkład Informacje utwór geologiczny. Termin służący najczęściej dla ustalenia skał płonych (nie mających wykorzystania w gospodarce człowieka), przykrywających warstwy zawierające złoża kopalin słownik.
 • Definicja Niecka Informacje łagodnie nachylonych, rozległych skrzydłach fałdu. 2) ogólna nazwa wklęsłej formy terenu w kształcie dość płytkiego zagłębienia o łagodnych zboczach. Niecka mają bardzo różną znaczenie.
 • Definicja Ekologiczna Nisza Informacje fizjologiczno-przystosowawcza) i przestrzeń fizyczna zajmowana poprzez dany organizm (nisza przestrzenna) konieczne dla jego egzystencji. Ustala znaczenie i rolę danego gatunku w czym jest.
 • Definicja Rzek Nośność Informacje rumowiska rzecznego. Na przykład woda płynąca z szybkością 15 cm/s jest w stanie unieść tylko pył, przy 60 cm/s transportuje już żwir, a przy 120 cm/s - kamyki. Większe kamienie co to jest.
 • Definicja Nizina Informacje niewielkiej wysokości n.p.m. Górny zasięg niziny ustala się zazwyczaj na 200 m n.p.m., lecz niektórzy geografowie przyjmują 300, a nawet 500 m. Powierzchnia niziny może mieć definicja.
 • Definicja Nomadowie Informacje koczowniczy tryb życia. Aktualnie do nomadów należą wybrane ekipy ludności arabskiej w Afryce i Azji, hodowcy reniferów na Syberii, w Europie Lapończycy i sporo szczepów w co znaczy.
 • Definicja Niż Informacje wielkiej łącznej powierzchni, na przykład Niż Wschodnioeuropejski, Niż Zachodniosyberyjski. Stosowane niekiedy definicja Niż Polski jest niezupełnie poprawne, bo obszary nizinne słownik.
 • Definicja Naród Informacje wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w ustalonych warunkach przyrodniczo-biologicznych i ukształtowała rozumiane poprzez siebie i znaczenie.
 • Definicja Niwelacja Informacje geodezyjnych, wykorzystywany do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia. Niwelacja złożona jest z ciągu pomiarów. Znając wysokość n.p.m czym jest.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek, Nisza Ekologiczna, Niecka, Nadkład, Naciek Jaskiniowy, N.p.m., Nisza Abrazyjna, Nimbostratus, Niżówka co to znaczy.

Słownik Niwelacja, Naród, Niż, Nomadowie, Nizina, Nośność Rzek co to jest.