RENTGEN co to jest
Co znaczy rentgen? W fizyce albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g.

Definicja Rentgen

Co to jest RENTGEN: pozaukładowa jednostka dawki promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację ładunek każdego znaku równy jednostce elektrostatycznej ładunku (2,1 109 ładunków elementarnych). Aktualnie używa się jednostki dawki pochłoniętej poprzez napromieniowane ciało. Zobacz także rad

Definicja Radon:
Co to jest chemiczny VIII ekipy głównej układu okresowego (gazy szlachetne) oliczbie atomowej 86 imasie atomowej 222. To jest gaz bezbarwny ibezwonny, odużej bierności chemicznej, powstający wwyniku przemian rentgen.
Definicja Rozszerzalność Cieplna:
Co to jest rozszerzania się (dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową iobjętościową rentgen.
Definicja Ruchy Browna:
Co to jest Browna ruchy rentgen.

Czym jest Rentgen znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: