DIELEKTRYCZNA RELAKSACJA co to jest
Co znaczy relaksacja dielektryczna? W fizyce elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności.

Definicja Relaksacja Dielektryczna

Co to jest RELAKSACJA DIELEKTRYCZNA: mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego

Czym jest Dielektryczna Relaksacja znaczenie w Słownik fizyka na R .