MAGNETYCZNY JĄDROWY REZONANS co to jest
Co znaczy rezonans jądrowy magnetyczny? W fizyce częstości radiowej) poprzez jądra atomowe ciała.

Definicja Rezonans Jądrowy Magnetyczny

Co to jest REZONANS JĄDROWY MAGNETYCZNY: zdarzenie pochłaniania energii pola elektromagnetycznego (o częstości radiowej) poprzez jądra atomowe ciała umieszczonego wstałym polu magnetycznym. Jądra atomowe posiadają stały okres magnetyczny, który wzewnętrznym polu magnetycznym wykonuje ruch precesyjny ( Larmora precesja) zokreśloną częstością. Pochłanianie energii pola elektromagnetycznego zachodzi wówczas, gdy jego częstość jest równa częstości ruchu precesyjnego. Badanie r.j.m. jest szeroko używane między innymi do wyznaczania momentów magnetycznych jąder atomowych iokreślania struktury atomowej ciał stałych icieczy. R.j.m. ma również wykorzystanie w medycynie, w tak zwany tomografii NMR

Czym jest Magnetyczny Jądrowy Rezonans znaczenie w Słownik fizyka na R .