ATOMOWEGO JĄDRA ROZSZCZEPIENIE co to jest
Co znaczy rozszczepienie jądra atomowego? W fizyce atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra.

Definicja Rozszczepienie Jądra Atomowego

Co to jest ROZSZCZEPIENIE JĄDRA ATOMOWEGO: pękanie jądra atomowego. Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami (neutronami, protonami, deuteronami, cząstkami albo kwantami ). R.j.a. towarzyszy wyzwalanie dużej ilości energii i dużej liczby elektronów ( cząstki ), antyneutrin i kwantów , bo produkty rozpadu jądra są zazwyczaj nietrwałe iulegają dalszym rozpadom. Zobacz także promieniotwórcze przemiany

Czym jest Atomowego Jądra Rozszczepienie znaczenie w Słownik fizyka na R .