RZUT co to jest
Co znaczy rzut? W fizyce któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez.

Definicja Rzut

Co to jest RZUT: ruch ciała (punktu materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem swobodnym ( spadanie). Zazwyczaj dla uproszczenia zakłada się, iż: wobszarze, gdzie porusza się ciało, przyspieszenie ziemskie jest stałe, nie ma sił oporu powietrza (chyba iż szuka się toru pocisku tak zwany krzywej balistycznej), nie występuje wpływ ruchu obrotowego Ziemi na ruch badanego ciała. W zależności od kierunku wektora prędkości początkowej rozróżnia się: rz. p i o n o w y, rz. p o z i o m y i rz. u k o ś n y

Czym jest Rzut znaczenie w Słownik fizyka na R .