METAMORFIZM co to jest
Definicja metamorfizm co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego.

Co to jest Metamorfizm

DefinicjaMETAMORFIZM: zespół mechanizmów geologicznych zachodzących w obrębie skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego i mineralnego i struktury i tekstury jej skał, nie mniej jednak ich przeobrażenie (metamorfoza) dzieje się zazwyczaj w fazie stałego stanu skupienia. Czynnikami wywołującymi metamorfizm są: wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, regularnie również czynniki chemiczne. Mechanizmy metamorfizmu przebiegać mogą pod wpływem jednego z nich albo przy udziale wszystkich, przez wzgląd na tym odznacza się trzy rodzaje metamorfizmu: 1) metamorfizm kontaktowy (termiczny) - zachodzi najczęściej w pobliżu intruzji magmowych i wywołany jest działaniem wysokiej temperatury, 2) metamorfizm dyslokacyjny (dynamiczny) - zachodzi w rejonach objętych ruchami skorupy ziemskiej (fałdowania, uskoki) i wywołany jest występowaniem olbrzymich nacisków (ciśnienia kierunkowego), 3) metamorfizm regionalny (termodynamiczny) - związany z pogrążeniem skał na sporą głębokość pod grubą pokrywą innych utworów, dzięki czemu równocześnie działa wysoka temperatura i spore ciśnienie. W obrębie metamorfizmu regionalnego odznacza się trzy strefy odpowiadające następnym stopniom wzrostu temperatury i ciśnienia: epi - znajdująca się na głębokości 6-10 km, mezo - 10-20 km i kata - leżąca poniżej 20 km. Bardzo intensywne przeobrażenia powiązane z częściowym przetopieniem skał, czyli powiązane już z procesami magmatyzmu, nazywane są ultrametamorfizmem. Wskutek działania mechanizmów metamorfizmu tworzą się skały metamorficzne

Czym jest metamorfizm znaczenie w Słownik geografia M .