POLJE co to jest
Definicja polje co to jest. Czym jest śródgórskie albo śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron.

Co to jest Polje

DefinicjaPOLJE: typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie albo śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód. Polje powstaje w rezultacie długookresowych mechanizmów, powodujących całkowite zniszczenie skał krasowiejących aż do poziomu wody gruntowej. Równinne dna zajęte są niekiedy poprzez jeziora. Z uwagi na występującą w miarę sporą liczba wody, wypływającą ze źródeł krasowych, polja są regularnie używane jako obszary rolnicze. Polja występują między innymi na płaskowyżu Kras w Górach Dynarskich

Czym jest polje znaczenie w Słownik geografia P .