EUROPA ELEGANT EDYTOR EMALIA co to jest
Europa, Elegant, Edytor, Emalia, Epika, Egzekutor, Elastyczny, Elekcja, Elegancja, Ekumeniczny.

Jak się piszę i mówi poprawnie E

 • Jak się piszę epizod? Definicja być świadkiem nieprzyjemnego epizodu, rozmawiać o zabawnym epizodzie; ciekawe epizody z czyjegoś życia, kilka drobnych epizodów
 • Jak się piszę energia? Definicja przyrost zużycia energii, oszczędzać energię, promieniować pozytywną energią
 • Jak się piszę efemeryczny? Definicja druk efemeryczny; efemeryczne zjawiska
 • Jak się piszę elanobawełna? Definicja kupić elanobawełnę na spodnie, rulon z elanobawełną, mówić o elanobawełnie na koszulę
 • Jak się piszę emisariusz? Definicja misja emisariusza, zaufać obcemu emisariuszowi; sekretni emisariusze rządu, rozesłać po państwie emisariuszy (lub: emisariuszów
 • Jak się piszę echosonda? Definicja przyglądać się nowoczesnej echosondzie, wykorzystać echosondę do mierzenia głębokości morza, statek z echosondą; pięć echosond na morskim dnie, przyjrzeć się pracującym echosondom
 • Jak się piszę epik? Definicja czytywać dzieła wybitnego epika, przeprowadzić wywiad z czołowym epikiem młodego pokolenia; wybitni epicy epoki pozytywizmu, twórczość epików
 • Jak się piszę egzekucja? Definicja wyznaczyć datę egzekucji, przeprowadzić egzekucję testamentu, wstrzymać się z egzekucją; sporo wojennych egzekucji, postępowanie towarzyszące egzekucjom długów
 • Jak się piszę emerytura? Definicja przejść na zasłużoną emeryturę, zadowolić się niewysoką emeryturą, być na wcześniejszej emeryturze; korzystne emerytury służb mundurowych, waloryzacja rent i emerytur
 • Jak się piszę e-mail? Definicja nie dostać e-maila, przesłać coś e-mailem, myśleć o wysłanym e-mailu; skasować z dysku nie wszystkie e-maile, rosnąca popularność komputerowych e-maili
 • Jak się piszę elektromagnes? Definicja wykorzystanie elektromagnesu w technice, rozmawiać o elektromagnesie; elektromagnesy służące w dźwigach, kilka elektromagnesów umieszczonych w maszynach elektrycznych
 • Jak się piszę ewangelia? Definicja opis życia Chrystusa; jego edukacji), fragment ewangelii, głosić ewangelię, kierować się ewangelią; sporo apokryficznych ewangelii, tym ewangeliom
 • Jak się piszę entuzjasta? Definicja się przesadnemu entuzjaście, podziwiać szczerego entuzjastę, zostać entuzjastą czyichś poglądów; młodzi entuzjaści literaturze, należeć do grona czyichś entuzjastów
 • Jak się piszę egzystencja? Definicja warunki egzystencji, zapewnić komuś dostatnią egzystencję, filozoficzne rozważania nad egzystencją; wojna pochłonęła sporo ludzkich egzystencji, tym egzystencjom
 • Jak się piszę energooszczędność? Definicja cechować się energooszczędnością, mówić o energooszczędności procesu technologicznego
 • Jak się piszę edycja? Definicja promocja związana z nową edycją książki, dzieła Sienkiewicza w luksusowej edycji; kilka edycji dzieła, wydarzenia towarzyszące następnym edycjom imprezy
 • Jak się piszę eksport? Definicja wyrób z eksportu, przewaga importu nad eksportem, myśleć o eksporcie
 • Jak się piszę elokwencja? Definicja nie przejawiać zbytniej elokwencji, zaprezentować świetną elokwencję, odznaczać się elokwencją
 • Jak się piszę elektorat? Definicja udać się na spotkanie z elektoratem, mieć wygórowane mniemanie o swym elektoracie; przeprowadzić porównanie elektoratów kilku partii, składać obietnice swoim elektoratom
 • Jak się piszę eksżona? Definicja ukłonić się eksżonie, spotkać przypadkowo własną eksżonę, unikać spotkań z eksżoną; zawiedzone eksżony, spotkanie eksżon
 • Jak się piszę ekstra? Definicja video był faktycznie ekstra
 • Jak się piszę egoista? Definicja m odm. jak ż, postawa egoisty, nie dowierzać egoiście, poznać egoistę po czynach, nie zadawać się z egoistą; zwyczajni egoiści, postępowanie typowych egoistów
 • Jak się piszę etykieta? Definicja przykleić na coś etykietę, zaznajomić się z etykietą dyplomatyczną, błąd w etykiecie; zestawienie etykiet, hołdować dworskim etykietom
 • Jak się piszę eskapada? Definicja zorganizować eskapadę w góry, tęsknić za jakąś szaloną eskapadą, brać udział w niebezpiecznej eskapadzie; sporo samotnych eskapad, tym eskapadom
 • Jak się piszę elektrownia? Definicja całkowita moc elektrowni jądrowej, zamknąć starą elektrownię wodną, podpisać umowę z elektrownią; kilka elektrowni węglowych, przedstawić ofertę elektrowniom
 • Jak się piszę edukacja? Definicja zacząć własną edukację, zająć się czyjąś nauką, uzupełnić braki w nauki: odebrać staranną edukację, lecz: Ministerstwo nauki Narodowej (skrót: MEN
 • Jak się piszę epitafium? Definicja ndm w lp, napisać kunsztowne epitafium dla zmarłej żony, mówić o przeczytanym epitafium; spisywać nagrobne epitafia, twórca epitafiów
 • Jak się piszę episkopat? Definicja narada episkopatu, artykuł o episkopacie; polski episkopat, przedstawiciele zagranicznych episkopatów
 • Jak się piszę emisja? Definicja Informacje, rozpocząć emisję nowego serialu, wstrzymać się z emisją kontrowersyjnego programu; sporo emisji akcji i obligacji, zapobiegać emisjom brutalnych filmów
 • Jak się piszę elektronika? Definicja studiować elektronikę na politechnice, interesować się elektroniką jądrową, znać się na elektronice kwantowej
 • Jak się piszę eksploatacja? Definicja wycofać samolot z eksploatacji, prowadzić rabunkową eksploatację lasów tropikalnych, przestrzegać przed nadmierną eksploatacją złóż surowców naturalnych
 • Jak się piszę esencja? Definicja dolać wody do esencji, zaparzyć świeżą esencję, zastanowić się nad esencją czyjejś wypowiedzi; różne aromaty esencji, tym esencjom
 • Jak się piszę ekslibris? Definicja wzór ekslibrisu, podręcznik z ekslibrisem, napis na ekslibrisie; biblioteczne ekslibrisy, wystawa ozdobnych ekslibrisów
 • Jak się piszę element? Definicja nie dostrzegać jakiegoś istotnego elementu, myśleć o istotnym elemencie utworu; przedmioty większej całości, sporo przedmiotów dekoracyjnych
 • Jak się piszę ewakuacja? Definicja bronić się przed ewakuacją, brać udział w pospiesznej ewakuacji szpitala; przeprowadzić kilka niepotrzebnych ewakuacji, zapobiegać licznym ewakuacjom
 • Jak się piszę epidemia? Definicja wybuch epidemii grypy, spowodować epidemię, walczyć z epidemią; sporo groźnych epidemii, zapobiegać epidemiom w przedszkolach
 • Jak się piszę egzaminator? Definicja zmiana egzaminatora z matematyki, zmieniać uwagi o egzaminatorze; surowi egzaminatorzy, komisja egzaminatorów
 • Jak się piszę eminencja? Definicja m odm. jak ż, przyjazd eminencji, podejmować eminencję, być zaszczyconym rozmową z eminencją; czcigodne eminencje, spotkanie eminencji: szara eminencja, lecz: Jego Eminencja
 • Jak się piszę erka? Definicja siedzieć w pędzącej erce, wezwać erkę do chorego, pojechać erką; kilka erek na sygnale, ustąpić pierwszeństwa erkom
 • Jak się piszę Eskimos? Definicja tryb życia Eskimosa, polować na foki z Eskimosem, myśleć o poznanym dopiero co Eskimosie; pracowici Eskimosi, igloo Eskimosów
 • Jak się piszę edytorstwo? Definicja sztuka edytorstwa, poświęcić się edytorstwu, specjalizować się w edytorstwie starych druków
 • Jak się piszę ekstrawertyk? Definicja zdradzać cechy ekstrawertyka, wytrzymać z ekstrawertykiem; typowi ekstrawertycy, zachowanie ekstrawertyków
 • Jak się piszę elementarz? Definicja czytać z elementarza, siedzieć nad elementarzem, podziwiać kaligrafię w starym elementarzu; leżące na półce elementarze, wydawca elementarzy
 • Jak się piszę ententa? Definicja czytaj: ãtãta lub: antanta], koalicja krajów ententy, pomagać sojuszniczej entencie, zawiązać ententę, prowadzić rozmowy z ententą, czytać o entencie, lecz: Mała Ententa
 • Jak się piszę encyklika? Definicja przeczytać papieską encyklikę o miłosierdziu, zamyślić się nad encykliką, usłyszeć o nowej encyklice; kilka encyklik Jana Pawła II, nadać nowe znaczenie encyklikom
 • Jak się piszę emigracja? Definicja nad emigracją, przebywać na emigracji; sporo masowych emigracji, tym emigracjom: emigracja zarobkowa, emigracja postyczniowa, lecz: Ogromna Emigracja
 • Jak się piszę ekranizacja? Definicja obejrzeć ekranizację szkolnej lektury, zachwycić się ekranizacją powieści; wyreżyserować sporo udanych ekranizacji, protestować przeciwko ekranizacjom lektur
 • Jak się piszę elektroliza? Definicja poddać roztwór elektrolizie, przeprowadzić elektrolizę gazu, reakcja chemiczna zwana elektrolizą
 • Jak się piszę esperanto? Definicja ndm lub: poświęcić sporo lat esperantu, przełożyć tekst na esperanto, uczyć się esperanta, nie mieć jakichkolwiek kłopotów z esperantem, rozmawiać w esperancie
 • Jak się piszę ekspert? Definicja powołać się na opinię eksperta, wydać swój sąd o ekspercie; wybitni specjaliści w kwestiach sztuki, dyskusje specjalistów
 • Jak się piszę era? Definicja uważać kogoś za człowieka dawnej ery, badać erę kenozoiczną, w I wieku p.n.e., w naszej erze; kilka er kosmicznych, tym erom: era starożytna, nowożytna
 • Jak się piszę elita? Definicja zawierzyć elicie władzy, zebrać w turnieju całą szachową elitę, przyjaźnić się z miejscową elitą; kryzys elit towarzyskich, tym elitom, lecz: Kabaret Elita
 • Jak się piszę Edward? Definicja tego Edwarda, o Edwardzie; ci Edwardowie, tych Edwardów
 • Jak się piszę erotyka? Definicja tropić erotykę w poezji, zajmować się erotyką w sztuce, rozmawiać o subtelnej erotyce
 • Jak się piszę embrion? Definicja życie embriona (lub: embrionu), eksperymenty na embrionie; ludzkie embriony, przechowywanie zwierzęcych embrionów
 • Jak się piszę esteta? Definicja m odm. jak ż, gust wyrafinowanego estety, poznać wykształconego estetę, być ogromnym estetą, rozmawiać o pewnym estecie; wrażliwi esteci, szkoła subtelnych estetów
 • Jak się piszę ekwipunek? Definicja przygotowanie myśliwskiego ekwipunku, cieszyć się nowym ekwipunkiem; specjalistyczne ekwipunki, sporo turystycznych ekwipunków
 • Jak się piszę egzorcyzm? Definicja głośne wypowiadanie egzorcyzmu, czytać o egzorcyzmie; odprawiać egzorcyzmy, obawiać się egzorcyzmów, poddać kogoś egzorcyzmom
 • Jak się piszę elektryk? Definicja wezwać elektryka, rozmawiać z elektrykiem; inżynierowie elektrycy, brygada elektryków
 • Jak się piszę ekspres? Definicja kawa z ekspresu, list nadany ekspresem, wykonać zamówienie w ekspresie; ekspresy pocztowe, zderzenie ekspresów, lecz: Express Wieczorny (= gazeta
 • Jak się piszę epoka? Definicja otworzyć nową epokę w historii edukacji, interesować się epoką lodowcową, żyć w określonej epoce historycznej; żyć na przełomie dwóch epok, tym epokom: epoka odrodzenia, romantyzmu
 • Jak się piszę elektryfikacja? Definicja specjalista w dziedzinie elektryfikacji kolei, zarządzić elektryfikację nowego osiedla, pospieszyć się z elektryfikacją wioski
 • Jak się piszę ekstremum? Definicja ndm w lp, wyznaczyć ekstremum funkcji, zanotować ekstremum temperatury dziennej; klimatyczne ekstrema na różnych szerokościach geograficznych, kilka ekstremów
 • Jak się piszę elektrowstrząsy? Definicja tylko w lm, sposób elektrowstrząsów, leczenie elektrowstrząsami, nie mieć dobrej opinii o elektrowstrząsach
 • Jak się piszę elizejski? Definicja cienie elizejskie, lecz: Pola Elizejskie (= aleja w Paryżu
 • Jak się piszę erkaem? Definicja skrót: rkm), krótka seria z erkaemu, opowiadać o nowym erkaemie; szybkostrzelne erkaemy, strzelać z erkaemów
 • Jak się piszę emu? Definicja ndm, struś emu, widzieć emu w zoo, sfotografować się z emu, czytać książkę o emu australijskim
 • Jak się piszę erudyta? Definicja m odm. jak ż, wystąpienie erudyty, poznać wybitnego erudytę, opowiadać o ogromnym erudycie; sławni erudyci, rozmowa erudytów
 • Jak się piszę erytrocyty? Definicja zazwyczaj w lm, niedobór erytrocytów
 • Jak się piszę Euro Disneyland? Definicja czytaj: euro disnejlend], wybrać się na wycieczkę do Euro Disneylandu, spędzić tydzień w Euro Disneylandzie
 • Jak się piszę esy-floresy? Definicja tylko w lm, sporo esów-floresów, wymazać ścianę esami-floresami
 • Jak się piszę ex aequo? Definicja czytaj: eksekfo], zająć ex aequo pierwsze miejsce w zawodach, nagrodę kluczową przyznano ex aequo trzem przedstawieniom
 • Jak się piszę Ewangelia? Definicja tytuł księgi), tekst Ewangelii, przysiąc na Ewangelię, zadumać się nad Ewangelią
 • Jak się piszę etui? Definicja ndm, schować okulary do skórzanego etui, nosić cyrkiel w etui
 • Jak się piszę egzemplarz? Definicja skrót: egz.), redakcja egzemplarza próbnego, poprawki na egzemplarzu roboczym; dwa egzemplarze słownika, podpisać kilka egzemplarzy umowy
 • Jak się piszę Emilia? Definicja tej Emilii, tę Emilię, z tą Emilią; tych Emilii, tym Emiliom
 • Jak się piszę elekcyjny? Definicja władca elekcyjny; władcy elekcyjni
 • Jak się piszę elektronik? Definicja fachowa wiedza elektronika, być dobrym elektronikiem; poszukiwani elektronicy, zespół elektroników
 • Jak się piszę elektrociepłownia? Definicja zbudować nowoczesną elektrociepłownię, umowa z elektrociepłownią, pracować w elektrociepłowni; sporo elektrociepłowni, umorzyć długi elektrociepłowniom
 • Jak się piszę elekt? Definicja wystąpienie prezydenta elekta, rozmawiać o królu elekcie; dwaj elekci, kilku elektów
 • Jak się piszę elektromonter? Definicja wezwać elektromontera, słyszeć o doświadczonym elektromonterze; młodzi elektromonterzy, ekipa elektromonterów
 • Jak się piszę elektryczność? Definicja zdarzenie elektryczności, rozwój związany z elektrycznością
 • Jak się piszę Eleonora? Definicja tej Eleonorze, tę Eleonorę, z tą Eleonorą; tych Eleonor, tym Eleonorom
 • Jak się piszę eliksir? Definicja smak eliksiru miłości, marzyć o eliksirze młodości; cudownie działające eliksiry, wytwarzanie eliksirów
 • Jak się piszę elektrowóz? Definicja zasilanie elektrowozu, raport o uszkodzonym elektrowozie; nowoczesne elektrowozy, produkcja elektrowozów
 • Jak się piszę eliminacja? Definicja stanąć do eliminacji, przeprowadzić eliminację kandydatów, skoncentrować się przed eliminacją finałową; przejść poprzez sporo eliminacji, tym eliminacjom
 • Jak się piszę elokwentny? Definicja elokwentny człowiek; elokwentni adwokaci
 • Jak się piszę Ełk? Definicja mieszkaniec Ełku, wieś pod Ełkiem; ełckie zabytki
 • Jak się piszę Eliza? Definicja tej Elizie, tę Elizę, z tą Elizą; tych Eliz, tym Elizom
 • Jak się piszę Emanuel? Definicja tego Emanuela, ci Emanuelowie; tych Emanuelów
 • Jak się piszę Elżbieta? Definicja tej Elżbiecie, tę Elżbietę, z tą Elżbietą; tych Elżbiet, tym Elżbietom
 • Jak się piszę emblemat? Definicja projekt emblematu, opowiadać o rzadkim emblemacie; papieskie emblematy, zestaw emblematów myśliwskich
 • Jak się piszę emeryt? Definicja wieść życie emeryta, opowiadać o znajomym emerycie; ubodzy emeryci, protesty emerytów
 • Jak się piszę emigrant? Definicja tułaczka emigranta, opowiadanie o wieloletnim emigrancie; polityczni emigranci, rodzina powojennych emigrantów
 • Jak się piszę emulsja? Definicja puszka emulsji, wymieszać emulsję, pomalować emulsją; produkcja emulsji, tym emulsjom
 • Jak się piszę endecja? Definicja działacz endecji, zwalczać endecję, walczyć z endecją
 • Jak się piszę endecki? Definicja endecki polityk; endeccy posłowie
 • Jak się piszę emocja? Definicja ulec gwałtownej emocji, spowodować czyjąś emocję, kryć się ze swą emocją; wytłumić nadmiar emocji, poddawać się emocjom
 • Jak się piszę energetyk? Definicja wezwać energetyka, zostać energetykiem; inżynierowie energetycy, brygada energetyków
 • Jak się piszę encyklopedia? Definicja zakupić podręczną encyklopedię, posługiwać się encyklopedią, sprawdzić coś w encyklopedii; używać z wielu encyklopedii, tym encyklopediom, lecz: Encyklopedia popularna PWN
 • Jak się piszę emocjonalny? Definicja zaangażowanie emocjonalne; przeżycia emocjonalne
 • Jak się piszę energooszczędny? Definicja energooszczędny projekt instalacji gazowej; żarówki energooszczędne
 • Jak się piszę energetyka? Definicja studiować energetykę na politechnice, zajmować się energetyką zawodowo, zastosować urządzenia techniczne w energetyce
 • Jak się piszę entuzjazm? Definicja nie przejawiać zbytniego entuzjazmu, przyjąć propozycję z entuzjazmem, mówić o czyimś żywiołowym entuzjazmie
 • Jak się piszę epopeja? Definicja autor narodowej epopei, napisać heroiczną epopeję, video będący epopeją wojenną; kilka wielotomych epopei, wykład poświęcony epopejom dziejowym
 • Jak się piszę erg? Definicja krajobraz ergu, interesować się saharyjskim ergiem; piaszczyste ergi, sporo afrykańskich ergów, lecz: Ogromny Erg
 • Jak się piszę epitet? Definicja wiersz bez jednego epitetu, rozmawiać o kwiecistym epitecie; niewybredne epitety, dostrzec w utworze sporo barokowych epitetów
 • Jak się piszę epilepsja? Definicja symptomy epilepsji, cierpieć na epilepsję, zmagać się z epilepsją
 • Jak się piszę epilog? Definicja kompozycja epilogu, powieść z epilogiem; powieściowe epilogi, sporo szczęśliwych epilogów
 • Jak się piszę erupcyjny? Definicja skała erupcyjna; góry erupcyjne
 • Jak się piszę errata? Definicja dołączyć erratę do słownika, podręcznik z erratą, umieścić błędy w erracie; kilka obszernych errat, przyglądać się erratom
 • Jak się piszę erozja? Definicja ulegać erozji, wywoływać erozję, skały zagrożone erozją
 • Jak się piszę esesman? Definicja zbrodnicza działalność esesmana, opowiadać o okrutnym esesmanie; bezwzględni esesmani, przestępstwa wojenne esesmanów
 • Jak się piszę estetyka? Definicja dbać o estetykę w miejscu pracy, zajmować się estetyką, kryteria w estetyce
 • Jak się piszę eskadra? Definicja obserwować eskadrę myśliwców w locie, dowodzić eskadrą, walczyć w eskadrze bombowców; kilka eskadr kutrów torpedowych, tym eskadrom
 • Jak się piszę eskorta? Definicja nadzorować eskortę więźniów, transportować przestępcę z eskortą, uczestniczyć w eskorcie; kilka uzbrojonych po zęby eskort, tym eskortom
 • Jak się piszę estetyk? Definicja poglądy znanego estetyka, zostać estetykiem; wybitni estetycy, akademickie dyskusje estetyków
 • Jak się piszę eucharystia? Definicja odprawienie niedzielnej eucharystii, przyjąć eucharystię, odwiedziny księdza z eucharystią
 • Jak się piszę Eurowizja? Definicja festiwal Eurowizji, oglądać Eurowizję, z Eurowizją
 • Jak się piszę euforia? Definicja nastrój powszechnej euforii, wpaść w euforię, widownia ogarnięta euforią
 • Jak się piszę eurazjatycki? Definicja eurazjatycki ląd; eurazjatyccy mieszkańcy
 • Jak się piszę eucharystyczny? Definicja kongres eucharystyczny; uroczystości eucharystyczne
 • Jak się piszę Euklides? Definicja geometria Euklidesa, prawa zawdzięczane Euklidesowi, czytać o Euklidesie
 • Jak się piszę Eurydyka? Definicja porwanie Eurydyki, Orfeusz opłakujący Eurydykę, tęsknić za Eurydyką, mit o Eurydyce
 • Jak się piszę Eugenia? Definicja tej Eugenii, tę Eugenię, z tą Eugenią; tych Eugenii; tym Eugeniom
 • Jak się piszę eukaliptus? Definicja wonne liście eukaliptusa, zwierzę siedzące na eukaliptusie; australijskie eukaliptusy, kilka wysokich eukaliptusów
 • Jak się piszę ewentualność? Definicja nie wziąć pod uwagę jakiejś ewentualności, liczyć się z tą ewentualnością
 • Jak się piszę ewolucja? Definicja teoria ewolucji, opisać ewolucję jakiegoś gatunku, zajmować się ewolucją człowieka; ewolucje socjalne i kulturowe, prawa ewolucji organizmów, tym ewolucjom
 • Jak się piszę ewoluować? Definicja ja) ewoluuję, obyczaje stale ewoluują
 • Jak się piszę Eustachy? Definicja tego Eustachego, z Eustachym, o Eustachym; ci Eustachowie, tych Eustachych
 • Jak się piszę ewidentny? Definicja ewidentny błąd; ewidentne przewinienia
 • Jak się piszę ewangelicki? Definicja obrządek ewangelicki; ewangelickie świątynie, ewangeliccy duchowni
 • Jak się piszę ewakuować? Definicja ja) ewakuuję rannych ze szpitala, żołnierze ewakuują ludność cywilną
 • Jak się piszę edukacyjny? Definicja mechanizm edukacyjny; edukacyjne cele szkolnej wycieczki
 • Jak się piszę Egipcjanin? Definicja poznać Egipcjanina, mówić o znajomym Egipcjaninie; starożytni Egipcjanie, kultura Egipcjan
 • Jak się piszę edamski? Definicja ser edamski; edamskie ulice
 • Jak się piszę echo? Definicja odgłos echa, odpowiadać echu, być czyimś echem; echa dawnych wydarzeń, sporo ech po tym wydarzeniu
 • Jak się piszę efektywny? Definicja skuteczny pracownik; efektywne wysiłki
 • Jak się piszę efekciarstwo? Definicja nie znosić taniego efekciarstwa, pogodzić się z czyimś efekciarstwem, gustować w łatwym efekciarstwie
 • Jak się piszę efektowny? Definicja efektowny efekt; efektowni cyrkowcy; efektowniejszy
 • Jak się piszę efekt? Definicja wywołanie pożądanego efektu, zamknąć sprawę z efektem pozytywnym, w rezultacie; efekty specjalne, bez większych efektów
 • Jak się piszę egzekwować? Definicja ja) egzekwuję rzut karny, kontrahenci egzekwują warunki umowy
 • Jak się piszę Egipt? Definicja wybrać się do Egiptu, spędzić urlop w Egipcie; egipskie ciemności
 • Jak się piszę ekonomia? Definicja teoria ekonomii, studiować ekonomię, zajmować się ekonomią
 • Jak się piszę egoizm? Definicja wyzbyć się egoizmu, kierować się skrajnym egoizmem, rozmawiać o czyimś egoizmie
 • Jak się piszę egzotyczny? Definicja egzotyczny państwo; egzotyczni sportowcy
 • Jak się piszę ekierka? Definicja przyglądać się ekierce z podziałką, przyłożyć ekierkę do zeszytu, posłużyć się ekierką; mieć kilka zapasowych ekierek z kątomierzem, tym ekierkom
 • Jak się piszę ekskról? Definicja wystąpienie ekskróla, spotkanie z ekskrólem, plotki o ekskrólu; dostojni ekskrólowie, wizerunki ekskrólów
 • Jak się piszę egzotyka? Definicja podziwiać egzotykę dalekich mórz, wakacyjne spotkanie z egzotyką, wykład o egzotyce Dalekiego Wschodu
 • Jak się piszę ejże!? Definicja ejże, opamiętaj się
 • Jak się piszę ekscelencja? Definicja ukłonić się ekscelencji, podejmować ekscelencję, spotkać się z ekscelencją; przybycie znakomitych ekscelencji, tym ekscelencjom, lecz: Jego Ekscelencja
 • Jak się piszę ekologia? Definicja studiować ekologię człowieka, interesować się ekologią, znać się na ekologii
 • Jak się piszę ekspiacja? Definicja akt ekspiacji, przeprowadzić publiczną ekspiację, gest będący ekspiacją za grzechy
 • Jak się piszę ekspedient? Definicja wymagania ekspedienta, opowiadać o uprzejmym ekspediencie; uczynni ekspedienci, kilku nieuczciwych ekspedientów
 • Jak się piszę eksponat? Definicja nie dotykać cennego eksponatu, rozmawiać o rzadkim eksponacie; ciekawe eksponaty, wystawa muzealnych eksponatów
 • Jak się piszę eksmąż? Definicja niespodziewana wizyta eksmęża, mówić o swoim eksmężu; zawiedzeni eksmężowie, spotkanie eksmężów
 • Jak się piszę eksperyment? Definicja rezultaty niebezpiecznego eksperymentu, wziąć udział w eksperymencie chemicznym; eksperymenty naukowe, aparatura do przeprowadzania eksperymentów
 • Jak się piszę eksplozja? Definicja huk eksplozji bomby, wywołać eksplozję prochu, ostrzegać przed eksplozją demograficzną; spowodować kilka eksplozji jądrowych, zapobiegać eksplozjom niewybuchów
 • Jak się piszę eksmisja? Definicja nakaz eksmisji, prowadzić eksmisję, zagrozić komuś eksmisją na bruk; dokonać wielu eksmisji, protestować przeciwko eksmisjom
 • Jak się piszę ekspresja? Definicja dać słowo swojej ekspresji, opanować nadmierną ekspresję, recytować wiersz z ekspresją
 • Jak się piszę eksposeł? Definicja wypowiedź eksposła, opinia o ekspośle; znani eksposłowie, spotkanie eksposłów
 • Jak się piszę ekstrawersja? Definicja nadmiar ekstrawersji, przejawiać znaczącą ekstrawersję, zachowanie cechujące się ekstrawersją
 • Jak się piszę eksżołnierz? Definicja mundur eksżołnierza, spotkać się z eksżołnierzem; ranni eksżołnierze, odznaczenia dla eksżołnierzy
 • Jak się piszę ekstraklasa? Definicja opuścić piłkarską ekstraklasę, z tą ekstraklasą, grać w ekstraklasie; rozgrywki ekstraklas, tym ekstraklasom
 • Jak się piszę ekstremizm? Definicja walczyć z przejawami islamskiego ekstremizmu, ostra konfrontacja z politycznym ekstremizmem, rozmawiać o ekstremizmie fundamentalistów
 • Jak się piszę elegia? Definicja nastrój elegii, recytować elegię na czyjąś śmierć, wystąpić z nową elegią; tomik elegii żałobnych, tym elegiom
 • Jak się piszę Elbląg? Definicja mieszkaniec Elbląga, kolejowe połączenie z Elblągiem, spacerować po Elblągu; elbląski przemysł; elbląscy radni, lecz: Kanał Elbląski, Wysoczyzna Elbląska
 • Jak się piszę ekumeniczny? Definicja kongres ekumeniczny; nabożeństwa ekumeniczne
 • Jak się piszę elegancja? Definicja arbiter elegancji, mieć wrodzoną elegancję w ruchach, ubierać się z paryską elegancją
 • Jak się piszę elekcja? Definicja prawo wolnej elekcji, przeprowadzić elekcję marszałka sejmu, kampania przed elekcją; dokonać elekcji wielu królów, tym elekcjom
 • Jak się piszę elastyczny? Definicja bandaż elastyczny; elastyczne materiały
 • Jak się piszę egzekutor? Definicja wyznaczyć egzekutora rzutu karnego, spotkać się z egzekutorem majątku, opowiadać o bezwzględnym egzekutorze; sprawni egzekutorzy, obawiać się egzekutorów sądowych
 • Jak się piszę epika? Definicja czytaj: epika] czytać epikę rycerską, zajmować się epiką francuską, opowiadać o współczesnej epice
 • Jak się piszę emalia? Definicja puszka emalii, kupić emalię, pomalować emalią; różne rodzaje emalii, tym emaliom
 • Jak się piszę edytor? Definicja z edytorem swoich dzieł, opinia o edytorze; znani edytorzy, plany edytorów (= program komputerowy), używać z edytora tekstu, zapoznać się z nieznanym edytorem, pracować w nowym
 • Jak się piszę elegant? Definicja wygląd eleganta, rozmawiać o miejscowym elegancie; młodzi eleganci, grupka modnie ubranych elegantów
 • Jak się piszę Europa? Definicja zwiedzić Europę, współpracować z Europą, podróżować po Europie: południowa Europa, lecz: Europa Zachodnia

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Europa, Elegant, Edytor, Emalia, Epika, Egzekutor, Elastyczny, Elekcja, Elegancja, Ekumeniczny, Elbląg, Elegia, Ekstremizm, Ekstraklasa, Eksżołnierz co to znaczy.

Słownik Europa, Elegant, Edytor, Emalia, Epika, Egzekutor co to jest.