OPORZĄDZIĆ ORGANIZACJA OBUCH co to jest
Oporządzić, Organizacja, Obuch, Ocieplenie, Okręt, Obleniec, Osika, Odpiąć, Obłożyć, Objazd, Okraść.

Jak się piszę i mówi poprawnie O

 • Jak się piszę Obowiązek? Definicja mieć poczucie obowiązku, być na bakier z obowiązkiem meldunkowym; przykre wymagania, spełnić sporo obywatelskich obowiązków
 • Jak się piszę Odprysnąć? Definicja coś) odpryśnie, (one) odprysną; (on) odprysł (lub: odprysnął), odprysła ((lub: odprysnęła); odprysnąwszy
 • Jak się piszę Ogar? Definicja puścić ogara, polowanie z ogarem, rozmawiać o gończym ogarze; ogary polskie, wypuścić kilka ogarów
 • Jak się piszę Op? Definicja opus
 • Jak się piszę Obrus? Definicja pranie bawełnianego obrusa (lub: obrusu), plamy na świeżym obrusie; kolorowe obrusy, prasowanie obrusów
 • Jak się piszę Obsłuchać? Definicja ja) obsłucham, (oni) obsłuchają
 • Jak się piszę Ręki Od? Definicja załatwić coś od ręki
 • Jak się piszę Okrakiem? Definicja usiąść okrakiem
 • Jak się piszę Osiem? Definicja osiem tys., ośmiu zawodników
 • Jak się piszę Owszem? Definicja deszcz nie ustawał, owszem, nasilał się
 • Jak się piszę Oziębły? Definicja oziębły uśmiech; oziębli kochankowie
 • Jak się piszę Oryginał? Definicja rozmawiać z jakimś oryginałem, opowiadać o poznanym oryginale; ekscentryczni oryginałowie, spotkać kilku oryginałów (= rzecz), nie poznać oryginału dokumentu, porównać kopię z
 • Jak się piszę Odczyt? Definicja dokonać odczytu licznika, być na publicznym odczycie; odczyty wodomierzy, wygłosić sporo naukowych odczytów
 • Jak się piszę Ogólnokształcący? Definicja liceum ogólnokształcące, lecz: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 • Jak się piszę Obręcz? Definicja przypatrywać się obręczy światła wokół świecy, wykonywać ćwiczenia z obręczą; umieścić na beczce kilka stalowych obręczy, przyglądać się obręczom barkowym pacjentów
 • Jak się piszę Odnóże? Definicja zazwyczaj w lm, para chwytnych odnóży (lub: odnóż), przyjrzeć się odnóżom chrabąszcza
 • Jak się piszę Obrzeże? Definicja wędrować obrzeżem drogi, Suwałki leżą na obrzeżu Polski; sporo miejskich obrzeży
 • Jak się piszę Odtrutka? Definicja zażyć odtrutkę przeciw truciźnie, uczynić coś odtrutką na kłopoty, mówić o odtrutce na jad kobry; sporo efektywnych odtrutek, tym odtrutkom
 • Jak się piszę Obcęgi? Definicja tylko w lm, dwoje obcęgów do gwoździ, wyciągnąć hak obcęgami
 • Jak się piszę Odpruć? Definicja ja) odpruję rękaw od koszuli, zdegradowani żołnierze odprują sobie podoficerskie naszywki
 • Jak się piszę Ofiarodawca? Definicja m odm. jak ż, dziękować szczodremu ofiarodawcy, poznać hojnego ofiarodawcę, zostać ofiarodawcą; filantropijni ofiarodawcy, wielu zamożnych ofiarodawców
 • Jak się piszę Ostrzegawczy? Definicja strzał ostrzegawczy; ostrzegawcze spojrzenia
 • Jak się piszę Obwódka? Definicja przyglądać się obwódce nekrologu, prasować obwódkę kołnierzyka, zakreślić coś grubą obwódką; para sinych obwódek wokół oczu, przyglądać się czerwonym obwódkom powiek
 • Jak się piszę Otworzyć? Definicja otworzą nam drzwi; otwórz tę konserwę, otwórzcie te butelki; sąsiad otworzył (lub: otwarł) list, pani dyrektor otworzyła ((lub: otwarła) zgromadzenie, chłopcy otworzyli (((lub
 • Jak się piszę Ostudzić? Definicja ja) ostudzę gorącą herbatę, przeciwności losu ostudzą wasz entuzjazm; ostudź, ostudźcie
 • Jak się piszę Odmówić? Definicja ja) nigdy nie odmówię ci swojej pomocy, (oni) może nie odmówią nam swojego poparcia; odmów, odmówcie
 • Jak się piszę Opad? Definicja pomiar wielkości opadu śniegu, smucić się jesiennym opadem liści, rozmawiać o opadzie krwi; opady atmosferyczne, zapowiedź opadów ciągłych
 • Jak się piszę Odmrożenie? Definicja pierwsze symptomy odmrożenia, ulec odmrożeniu, palce z odmrożeniem pierwszego stopnia; nabawić się ciężkich odmrożeń, zapobiegać odmrożeniom
 • Jak się piszę Okładka? Definicja ściągnąć okładkę z zeszytu, podręcznik z intrygującą okładką, skrypt w miękkiej okładce; kilka tekturowych okładek, przyglądać się okładkom w księgarni
 • Jak się piszę Organki? Definicja tylko w lm, dźwięk organków, grać na organkach
 • Jak się piszę Obudowa? Definicja zdjąć obudowę telewizora, zajmować się obudową szybów górniczych, komputer w plastikowej obudowie; sporo metalowych obudów, przyjrzeć się nowoczesnym obudowom głośników
 • Jak się piszę Orzeczenie? Definicja rola orzeczenia imiennego w zdaniu, kierować się orzeczeniem trybunału, zdecydować o orzeczeniu winy; kilka sądowych orzeczeń
 • Jak się piszę Opóźnić? Definicja ja) opóźnię swój wyjazd o kilka dni, strajki kolejarzy opóźnią odjazdy pociągów; opóźnijcie
 • Jak się piszę Odstępstwo? Definicja nie popierać żadnego odstępstwa od panujących zwyczajów, mówić o czyimś odstępstwie od wiary; sporo odstępstw od reguły, przymykać oko na liczne odstępstwa od umowy
 • Jak się piszę Okruch? Definicja nie zostawić nawet okrucha (lub: okruchu), zadowolić się okruchem czegoś; okruchy ciasta, sprzątanie okruchów ze stołu
 • Jak się piszę Oberża? Definicja odwiedzić wiejską oberżę, wieś ze słynną oberżą, zatrzymać się w gościnnej oberży; kilka przydrożnych oberży (lub: oberż), tym oberżom
 • Jak się piszę Okay? Definicja lub: okej) [czytaj: okej] (skrót: OK), okay, nie ma obawy
 • Jak się piszę Odsunąć? Definicja odsuną gapiów z miejsca wypadku; odsuńcie; lokator odsunął zasuwkę, gospodyni odsunęła w oknie zasłonę, politycy odsunęli od władzy swoich przeciwników; odsunąwszy; odsunięty
 • Jak się piszę Odtwórca? Definicja m odm. jak ż, przyglądać się odtwórcy wielu sienkiewiczowskich postaci, poznać odtwórcę głównej roli; odtwórcy drugoplanowych ról, kilku odtwórców muzyki romantycznej
 • Jak się piszę Osierocić? Definicja ja) osierocę, osierocisz, (oni) osierocą; osieroć, osieroćcie
 • Jak się piszę Obwód? Definicja natężenie obwodu elektrycznego, zarządzać obwodem łowieckim, poruszać się po obwodzie koła; obwody scalone, sporo obwodów wyborczych
 • Jak się piszę Opór? Definicja nie stawiać oporu, ciało charakteryzujące się sporym oporem elektrycznym, mówić o biernym oporze; mieć opory w relacji do czegoś, nie przełamać czyichś oporów
 • Jak się piszę Olimpijski? Definicja znicz olimpijski; medaliści olimpijscy: igrzyska olimpijskie, lecz: XXV Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie
 • Jak się piszę Orzeł? Definicja wywinąć pięknego orła, czytać o orle przednim; majestatyczne orły, ochrona orłów: drapieżny orzeł, lecz: Orzeł Biały (= godło
 • Jak się piszę Odległość? Definicja zmęczyć się przebytą odległością, znajdować się w pewnej odległości od domu; mierzenie znaczących odległości, tym odległościom
 • Jak się piszę Obciąć? Definicja obetną ten materiał; obetnij mnie dobrze, nie obetnijcie mnie na chłopca; dyrektor szkoły obciął opłaty, obcięła sobie grzywkę, obcięli nam dochody; obciąwszy; obcięty
 • Jak się piszę Osnowa? Definicja wybrać do przędzenia osnowę jedwabną, coś jest osnową dzieła literackiego, mówić o osnowie tkackiej; sporo wełnianych osnów, historia dająca start osnowom kilku filmów
 • Jak się piszę Owocówka? Definicja przypatrywać się nocnej owocówce, odganiać owocówkę od jabłoni, z tą owocówką; larwy owocówek w gruszce, tym owocówkom
 • Jak się piszę Odmachnąć? Definicja ja) odmachnę, (oni) odmachną; odmachnijcie; (on) odmachnął, odmachnęła, odmachnęli; odmachnąwszy
 • Jak się piszę Odciąć? Definicja ja) odetnę, (oni) odetną; odetnijcie; (on) odciął, odcięła, odcięli; odciąwszy; odcięty
 • Jak się piszę Otruć? Definicja nie otruję was tym obiadem, podstępni spiskowcy otrują kogoś cyjankiem
 • Jak się piszę Oczopląs? Definicja otrzymać oczopląsu, pacjent z oczopląsem, mówić lekarzowi o oczopląsie
 • Jak się piszę Ochraniać? Definicja ja) ochraniam głowę przed zacinającym deszczem, policjanci ochraniają nasze bezpieczeństwo
 • Jak się piszę Ogół? Definicja troszczyć się o dobro ogółu, skonsultować się z ogółem mieszkańców, argumenty tonące w ogóle frazesów
 • Jak się piszę Się Odzwyczaić? Definicja ja) wreszcie odzwyczaję się od wygód, odzwyczaisz się od palenia papierosów, pustelnicy odzwyczają się od ludzi; odzwyczajcie
 • Jak się piszę Odwlec? Definicja oni) odwloką ((lub: odwleką); odwlecz, odwleczcie; (on) odwlókł (((lub: odwlekł), odwlokła ((((lub: odwlekła), odwlekli; odwlókłszy; odwleczony
 • Jak się piszę Odjąć? Definicja ja) odejmę sobie trochę lat, (oni) odejmą mi zaliczkę od pensji; odejmij, odejmijcie; odjęła jedną liczbę od drugiej, lekarze odjęli mu rękę; odjąwszy; odjęty
 • Jak się piszę Oskarżony? Definicja przym.), zeznania oskarżonego mężczyzny, szepnąć coś oskarżonemu, porozumieć się z oskarżonym; oskarżeni o napad z bronią w ręku, zasiąść na ławie oskarżonych
 • Jak się piszę Osprzęt? Definicja naprawa osprzętu, mówić o osprzęcie technicznym; osprzęty żeglarskie, sporo osprzętów elektrycznych
 • Jak się piszę Odnieść? Definicja książki, z pewnością odniesiesz zwycięstwo w zawodach, goście odniosą krzesła na własne miejsca; odnieście tę paczkę na pocztę; sportowiec odniósł następny efekt, siostra odniosła
 • Jak się piszę Ordynator? Definicja zarządzenie ordynatora szpitala, mówić o ordynatorze oddziału chorób wewnętrznych; poważani ordynatorzy (lub: ordynatorowie), zgromadzenie ordynatorów
 • Jak się piszę Olcha? Definicja gałązka olchy, przyglądać się dorodnej olsze, podziwiać zieloną olchę, las mieszany z olchą; kilka olch, tym olchom
 • Jak się piszę Opatulić? Definicja ja) opatulę ją ciepłym szalikiem, rodzice opatulą go kurtką puchową; opatulcie
 • Jak się piszę Obrót? Definicja prędkość obrotu śruby okrętowej, być zaskoczonym obrotem kwestie, mówić o obrocie Ziemi dokoła Słońca; zwolnione obroty, kilka obrotów na minutę
 • Jak się piszę Odporny? Definicja materiał odporny na ścieranie; alpiniści odporni na ciężkie warunki
 • Jak się piszę Otrzeźwieć? Definicja ja) otrzeźwieję, (oni) otrzeźwieją; (on) otrzeźwiał, otrzeźwieli
 • Jak się piszę Ogrodnik? Definicja zachowywać się jak pies ogrodnika, rozmawiać z zamiłowanym ogrodnikiem; zimni ogrodnicy, dzieła wersalskich ogrodników
 • Jak się piszę Okienko? Definicja urzędniczka w okienku, pani za okienkiem; rząd pocztowych okienek, protestować przeciwko zbyt licznym okienkom w grafiku zajęć: Panienka z okienka (= tytuł powieści
 • Jak się piszę Oderznąć? Definicja lub: oderżnąć), (ja) oderznę, (oni) oderzną; oderznijcie; (on) oderznął, oderznęła, oderznęli; oderznąwszy; oderznięty
 • Jak się piszę Ochrona? Definicja zaufać swojej ochronie, zapewnić komuś ochronę, zajmować się ochroną danych osobowych
 • Jak się piszę Otwór? Definicja wiercenie otworu, umieścić coś w otworze; otwory okienne, wywiercić w ścianie kilka otworów
 • Jak się piszę Ofensywa? Definicja wzmocnić ofensywę lądową, akcja z ofensywą na bramkę przeciwnika, być w ofensywie; sporo powietrznych ofensyw, przewodzić ofensywom
 • Jak się piszę Odcinek? Definicja długość odcinka, listonosz z odcinkiem renty; zbierać wszystkie odcinki powieści, zobaczyć kilka odcinków serialu telewizyjnego
 • Jak się piszę Obstrzyc? Definicja ja) obstrzygę, (oni) obstrzygą; obstrzyż, obstrzyżcie; (on) obstrzygł; obstrzygłszy; obstrzyżony
 • Jak się piszę Oraz? Definicja wysłał paczkę i nadał telegram
 • Jak się piszę Ogłoszenie? Definicja treść ogłoszenia, przysłuchiwać się ogłoszeniu wyników egzaminów, gazeta z ogłoszeniem matrymonialnym; rozklejanie ogłoszeń na słupach
 • Jak się piszę Opozycja? Definicja krytykować opozycję, spierać się z opozycją parlamentarną, pozostawać w opozycji; kilka opozycji językowych, robota poświęcona opozycjom fonologicznym
 • Jak się piszę Obiekt? Definicja przedmiotem czyichś uczuć, zgromadzenie ministrów w ściśle strzeżonym obiekcie; obiekty przemysłowe, radar wykrył kilka niezidentyfikowanych obiektów
 • Jak się piszę Odpędzić? Definicja ja) odpędzę od jedzenia natrętne muchy, odpędzisz głód czymkolwiek, policjanci odpędzą gapiów z miejsca wypadku; odpędź, odpędźcie
 • Jak się piszę Opętaniec? Definicja zachowanie opętańca, być prawdziwym opętańcem sztuki, rozmawiać o jakimś napotkanym opętańcu; fanatyczni opętańcy, kilku sportowych opętańców
 • Jak się piszę Osiedle? Definicja skrót: os.), położenie osiedla mieszkaniowego, mieszkać w osiedlu willowym; budowa nowych osiedli: osiedle Zawodzie, lecz: Osiedle Młodych (w Warszawie
 • Jak się piszę Odcedzić? Definicja ja) odcedzę, (oni) odcedzą; odcedź, odcedźcie
 • Jak się piszę Otrząść? Definicja ja) otrzęsę, otrzęsiesz, (oni) otrzęsą; otrząś (lub: otrzęś), otrząście ((lub: otrzęście); (on) otrząsł, otrzęsła, otrzęśli; otrząsłszy; otrzęsiony
 • Jak się piszę Olimpiada? Definicja zorganizować olimpiadę zimową, trenować przed olimpiadą, uczestniczyć w olimpiadzie matematycznej; wygrać kilka olimpiad przedmiotowych, tym olimpiadom
 • Jak się piszę Oddawać? Definicja ja) oddaję ci wszystkie twoje listy, czytelnicy oddają wypożyczone książki do biblioteki; nie oddawajcie mnie do internatu
 • Jak się piszę Ogrójec? Definicja lub: ogrojec), pójść do ogrójca, spacerować po ogrójcu, wzgórze z ogrójcem oliwnym; rozległe ogrójce, sporo ogrójców
 • Jak się piszę Opinia? Definicja wyrobić sobie opinię o kimś, liczyć się z opinią publiczną, bazować na czyjejś opinii; sporo różnych opinii, dawać słowo swoim opiniom
 • Jak się piszę Odsprzedaż? Definicja odsprzedażą spółki, rozmawiać o odsprzedaży majątku; kilka opłacalnych odsprzedaży mebli, protestować przeciwko odsprzedażom akcji pracowniczych
 • Jak się piszę Okólnik? Definicja treść urzędowego okólnika, zawiadomić urzędników o czymś okólnikiem; administracyjne okólniki, sporządzanie okólników
 • Jak się piszę Orędzie? Definicja tekst orędzia noworocznego, zwrócić się z orędziem do narodu, dyskutować o orędziu prezydenta; noworoczne orędzia głowy państwa, sporo orędzi papieskich
 • Jak się piszę Ostoja? Definicja nie znaleźć ostoi bobrów, mieć w kimś ostoję, być dla kogoś ostoją; sporo ostoi dzikiej zwierzyny, tym ostojom
 • Jak się piszę Odwiedzić? Definicja ja) odwiedzę własną rodzinę, odwiedzisz swoich przyjaciół, przyjaciele odwiedzą chorego w szpitalu; odwiedź, odwiedźcie
 • Jak się piszę Oranżada? Definicja wypić cytrynową oranżadę, pochlapać się oranżadą, marzyć o zimnej oranżadzie; kilka butelek różnych oranżad, tym oranżadom
 • Jak się piszę Ortodonta? Definicja zaufać fachowemu ortodoncie, zatrudnić specjalistę ortodontę; dyplomowani ortodonci (lub: ortodontowie), robota ortodontów, powierzyć własne zęby doświadczonym ortodontom
 • Jak się piszę Objechać? Definicja ja) objadę rowerem skwer, objedziesz samochodem całą okolicę, kierowcy objadą rozkopaną ulicę; objedź, objedźcie
 • Jak się piszę Oaza? Definicja pustyni, być oazą spokoju, działać w oazie młodzieżowej; sporo oaz bezpieczeństwa, robić zdjęcia malowniczym oazom: oaza na pustyni, lecz: Oazy Saharyjskie
 • Jak się piszę Ogniomistrz? Definicja funkcja ogniomistrza, ufać swemu ogniomistrzowi, rozmawiać o ogniomistrzu; doświadczeni ogniomistrze (lub: ogniomistrzowie), wymagania ogniomistrzów
 • Jak się piszę Okupant? Definicja terror okupanta, śpiewać złośliwe piosenki o okupancie; bezlitośni okupanci, wielu okupantów: okupant hitlerowski, radziecki
 • Jak się piszę Się Obyć? Definicja ja) obędę się bez waszej pomocy, obędziesz się jakoś bez okularów, (oni) obędą się bez samochodu; obądź się, obądźcie się
 • Jak się piszę Odżywka? Definicja stosować odżywkę do paznokci, karmić niemowlę odżywką, myśleć o odżywce do włosów; sporo rekomendowanych odżywek, przyglądać się odżywkom na aptecznej półce
 • Jak się piszę Osełka? Definicja kupić osełkę masła, podzielić się jedną osełką, ostrzyć nóż na osełce; sporo ściernych osełek, przyglądać się osełkom masła
 • Jak się piszę Oszczędzić? Definicja ja) oszczędzę trochę pieniędzy na mieszkanie, żołnierze oszczędzą wziętych do niewoli jeńców; oszczędź mnie, oszczędźcie sobie tych komentarzy
 • Jak się piszę Odznaka? Definicja dostać odznakę za osiągnięcia sportowe, szczycić się otrzymaną odznaką; otrzymać sporo harcerskich odznak, tym odznakom: odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej, lecz: Odznaka
 • Jak się piszę Otoczka? Definicja afera miała bulwersującą otoczkę, kwestia z otoczką skandalu, księżyc w srebrzystej otoczce; sporo otoczek nasiennych, tym otoczkom
 • Jak się piszę Odbitka? Definicja przyglądać się niewyraźnej odbitce zdjęcia, zrobić odbitkę artykułu na ksero, strona z odbitką próbną; kilka kolorowych odbitek, tym odbitkom
 • Jak się piszę Obserwator? Definicja rola biernego obserwatora, mówić o bystrym obserwatorze; bezstronni obserwatorzy (lub: obserwatorowie), misja obserwatorów ONZ
 • Jak się piszę Cacanki Obiecanki? Definicja a głupiemu radość) tylko w lm, sporo czczych obiecanek cacanek, zakończyło się na obiecankach cacankach
 • Jak się piszę Opera? Definicja pójść na operę, umówić się pod operą, być na operze; obejrzeć kilka oper, przysłuchiwać się operom poprzez radio: opera mydlana, opera buffa, opera seria
 • Jak się piszę Odnowa? Definicja prowadzić odnowę biologiczną, zająć się odnową kontaktów z rodziną, prace przy odnowie budynku
 • Jak się piszę Opadać? Definicja ja) opadam z sił, liście opadają z drzew
 • Jak się piszę Osiemdziesięcioro? Definicja obiad dla osiemdziesięciorga dzieci, mieszkać z osiemdziesięciorgiem wychowanków
 • Jak się piszę Odnaleźć? Definicja klucze, ratownicy odnajdą zagubionych turystów; odnajdź, odnajdźcie; (on) odnalazł w piwnicy rodzinne pamiątki, wędrowcy odnaleźli drogę do schroniska; odnalazłszy; odnaleziony
 • Jak się piszę Obiektyw? Definicja ogniskowa obiektywu, znaleźć się w obiektywie kamery; obiektywy aparatu fotograficznego, parametry obiektywów mikroskopowych
 • Jak się piszę Ostrów? Definicja brzegi ostrowu (lub: ostrowa), znaleźć się na rzecznym ostrowie; zarośnięte ostrowy, minąć kilka ostrowów, lecz: Ostrów Tumski
 • Jak się piszę Odsłonięcie? Definicja nie kwapić się z odsłonięciem swych tajemnic, brać udział w odsłonięciu pomnika; następne odsłonięcia teatralnej kurtyny, sporo uroczystych odsłonięć tablic pamiątkowych
 • Jak się piszę Obwoluta? Definicja wymienić zniszczoną obwolutę słownika, album z przezroczystą obwolutą, życiorys pisarza na obwolucie książki; sporo ozdobnych obwolut, przyglądać się błyszczącym obwolutom
 • Jak się piszę Okrzyk? Definicja nie słyszeć czyjegoś okrzyku, iść z okrzykiem na ustach; radosne okrzyki, wydać z siebie kilka dzikich okrzyków
 • Jak się piszę Odśnieżyć? Definicja ja) odśnieżę chodnik przed domem, odśnieżarki odśnieżą trasę; odśnież swój auto, odśnieżcie wszystkie drogi
 • Jak się piszę Ogłuszyć? Definicja ja) ogłuszę cię swoim krzykiem, wybuchy wszystkich nas ogłuszą; ogłuszcie
 • Jak się piszę Ostrokrzew? Definicja pielęgnowanie ostrokrzewu, siedzieć w ostrokrzewie; paragwajskie ostrokrzewy, rząd ostrokrzewów
 • Jak się piszę Obniżenie? Definicja martwić się obniżeniem zarobków, temperatura uległa obniżeniu; sporo obniżeń pomiędzy górskimi grzbietami, protestować przeciwko niesprawiedliwym obniżeniom ocen
 • Jak się piszę Oferta? Definicja złożyć atrakcyjną ofertę, wystąpić z ofertą, zamieścić coś w ofercie handlowej; odrzucić sporo niekorzystnych ofert, przyjrzeć się ofertom konkurentów
 • Jak się piszę Ogólnik? Definicja treść trywialnego ogólnika, wyrwać się z jakimś z ogólnikiem; banalne ogólniki, rzucić kilka ogólników
 • Jak się piszę Oddział? Definicja dowódca oddziału wojskowego, załatwić coś w oddziale banku; oddziały ochotnicze, kilka oddziałów szpitalnych
 • Jak się piszę Odpowiedź? Definicja udzielić prawidłowej odpowiedzi, wstrzymać się z odpowiedzią; kilka zdawkowych odpowiedzi, przysłuchiwać się odpowiedziom maturzystów
 • Jak się piszę Obniżka? Definicja cieszyć się obniżką wydatków budowy, słyszeć o planowanej obniżce cen; sporo obniżek cen na artykuły gospodarstwa domowego, głosować przeciw obniżkom pensji
 • Jak się piszę Operacja? Definicja poddać się poważnej operacji, przeprowadzić skomplikowaną operację, kierować operacją finansową; wykonywać kilka operacji naraz, przyglądać się podejrzanym operacjom handlowym
 • Jak się piszę Ozon? Definicja nadmiar ozonu w powietrzu, woda dezynfekowana ozonem, czytać o ozonie atmosferycznym
 • Jak się piszę Pierwszy Osiemdziesiąty? Definicja osiemdziesiąty pierwszy dzień podróży
 • Jak się piszę Oszczerstwo? Definicja dopuścić się oszczerstwa, skrzywdzić kogoś oszczerstwem, mówić o złośliwym oszczerstwie; bez szkalujących oszczerstw, protestować przeciwko oszczerstwom
 • Jak się piszę Ochłonąć? Definicja ja) ochłonę po szybkim biegu, (oni) niech tylko nieco ochłoną; ochłońcie; (on) ochłonął z pierwszego wrażenia, ochłonęła z gniewu, ochłonęli ze strachu; ochłonąwszy
 • Jak się piszę Odciągnąć? Definicja ja) odciągnę, (oni) odciągną; odciągnijcie; (on) odciągnął, odciągnęła, odciągnęli; odciągnąwszy; odciągnięty
 • Jak się piszę Ojcobójstwo? Definicja grzech ojcobójstwa, mówić o ojcobójstwie; dopuścić się wielu ojcobójstw, zapobiegać ojcobójstwom
 • Jak się piszę Odjemnik? Definicja wartość odjemnika, odjemna z odjemnikiem; odjemniki ujemne, sporo odjemników
 • Jak się piszę Odremontować? Definicja ja) wkrótce odremontuję własne mieszkanie, wynajęci robotnicy odremontują cały dom
 • Jak się piszę Opuszka? Definicja przyglądać się obtartej opuszce, dotykać opuszkę czyjegoś palca, nie przejmować się zranioną opuszką; sporo delikatnych opuszek, przyglądać się swoim opuszkom
 • Jak się piszę Odwrót? Definicja dać sygnał do odwrotu, znajdować się w odwrocie; odwroty na z góry upatrzone pozycje, sporo odwrotów
 • Jak się piszę Odpytywać? Definicja ja) odpytuję ucznia przy tablicy, policjanci odpytują świadków wypadku samochodowego
 • Jak się piszę Omomierz? Definicja używanie omomierza, posłużyć się omomierzem; uszkodzone omomierze, kilka omomierzy
 • Jak się piszę Opactwo? Definicja przeor opactwa benedyktynów, zarządzać opactwem ojców paulinów, przebywać w opactwie franciszkanów; kilka średniowiecznych opactw, kupiec dostarczający wina opactwom
 • Jak się piszę Odfrunąć? Definicja ja) odfrunę, (oni) odfruną; odfruńcie; (on) odfrunął, odfrunęła, odfrunęli; odfrunąwszy
 • Jak się piszę Obszar? Definicja część obszaru parku narodowego, znaleźć się w obszarze podwyższonego ciśnienia; górzyste obszary, sporo obszarów leśnych
 • Jak się piszę Otrzeć? Definicja ja) otrę łzy z twarzy, otrzesz sobie stopę, kucharki otrą owoce na tarce; otrzyjcie; (on) otarł pot z czoła, otarli usta serwetką; otarłszy; otarty
 • Jak się piszę Odprawa? Definicja wypłacić komuś odprawę, spotkać się z hardą odprawą, uczestniczyć w cotygodniowej odprawie; sporo odpraw paszportowych, przyglądać się odprawom pasażerów
 • Jak się piszę Orzełek? Definicja odpruć orzełka, czapka z orzełkiem; żołnierskie orzełki, sporo srebrnych orzełków
 • Jak się piszę Obelga? Definicja znieść czyjąś obelgę, epitet będący obelgą, mówić o ubliżającej obeldze; nie rzucać kłamliwych obelg, protestować przeciwko obelgom
 • Jak się piszę Odejść? Definicja interesanci odejdą z pustymi rękami; odejdź, odejdźcie; (on) odszedł od okienka z kwitkiem, odeszła od niego po kilku latach, zmarli odeszli z tego świata; odszedłszy
 • Jak się piszę Osóbka? Definicja przypatrywać się rezolutnej osóbce, poznać miłą osóbkę, okazać się przebiegłą osóbką; kilka sprytnych osóbek, pomóc miłym osóbkom
 • Jak się piszę Ogłuchnąć? Definicja ja) ogłuchnę, (oni) ogłuchną; ogłuchnijcie; (on) ogłuchł (lub: ogłuchnął), ogłuchła, ogłuchli; ogłuchłszy ((lub: ogłuchnąwszy
 • Jak się piszę Odetchnąć? Definicja ja) odetchnę, (oni) odetchną; odetchnijcie; (on) odetchnął, odetchnęła, odetchnęli; odetchnąwszy
 • Jak się piszę Odsetka? Definicja proc. od kapitału) zazwyczaj w lm, płacić sporo karnych odsetek, zarządzać odsetkami bankowymi
 • Jak się piszę Oddzielić? Definicja ja) oddzielę dom od ulicy wysokim płotem, lekarze oddzielą zakaźnie chore dzieci od zdrowych; oddzielcie
 • Jak się piszę Objąć? Definicja płomienie obejmą część pierwszego piętra; obejmij, obejmijcie; (on) objął nas jednym spojrzeniem, objęła go za szyję, objęli w posiadanie znaczącą część spadku; objąwszy; objęty
 • Jak się piszę Optymalizacja? Definicja dyskutować o optymalizacji transportu, omawiać optymalizację planów, zająć się optymalizacją warunków pracy
 • Jak się piszę Ostatki? Definicja tylko w lm, wyszaleć się w ostatki, bawić się w trakcie karnawałowych ostatków
 • Jak się piszę Oprzytomnieć? Definicja ja) błyskawicznie oprzytomnieję z omdlenia, pacjenci oprzytomnieją dopiero po operacji; ranny oprzytomniał w szpitalu, oprzytomnieli w mgnieniu oka
 • Jak się piszę Okruszek? Definicja zjeść kromkę chleba do ostatniego okruszka, podzielić się ostatnim okruszkiem; okruszki z ciastek, sporo okruszków na obrusie
 • Jak się piszę Ogórek? Definicja zjeść małosolnego ogórka, poczęstować się ogórkiem konserwowym; ogórki kiszone, grządka ogórków
 • Jak się piszę Osąd? Definicja wg czyjegoś osądu, mówić o rzetelnym osądzie sytuacji; kategoryczne osądy, wydać sporo surowych osądów
 • Jak się piszę Ostębnować? Definicja ja) ostębnuję kieszenie kurtki, (oni) ostębnują klapy marynarki
 • Jak się piszę Oszust? Definicja paść ofiarą oszusta, rozmawiać o oszuście matrymonialnym; bezkarni oszuści, kilku oszustów
 • Jak się piszę Odzywka? Definicja mieć głupią odzywkę, popisać się trafną odzywką brydżową, mówić o czyjejś aroganckiej odzywce; kilka niemądrych odzywek, przysłuchiwać się odzywkom w licytacji
 • Jak się piszę Odrodzenie? Definicja poezji i sztuce), poeci odrodzenia ((lub: Odrodzenia), formy architektoniczne właściwe odrodzeniu (((lub: Odrodzeniu), lecz: odrodzenie duchowe
 • Jak się piszę Odepchnąć? Definicja ja) odepchnę, (oni) odepchną; odepchnijcie; (on) odepchnął, odepchnęła, odepchnęli; odepchnąwszy; odepchnięty
 • Jak się piszę Odśnieżarka? Definicja uruchomić odśnieżarkę wirnikową, przejechać ulicę odśnieżarką, mówić o odśnieżarce pługowej; kilka chodnikowych odśnieżarek, przyglądać się pracującym odśnieżarkom
 • Jak się piszę Ostrzyc? Definicja ja) ostrzygę cię na jeża, ostrzyżesz ją modnie, ogrodnicy ostrzygą żywopłot; ostrzyż ich do samej skóry, ostrzyżcie nas nie za krótko; ostrzygłszy; ostrzyżony
 • Jak się piszę Okrążyć? Definicja ja) okrążę plac na motorze, chłopcy okrążą dom kilka razy; okrąż sad płotem, okrążcie nieprzyjaciela
 • Jak się piszę Obtrząsnąć? Definicja ja) obtrząsnę, (oni) obtrząsną; obtrząśnijcie; (on) obtrząsnął, obtrząsnęła, obtrząsnęli; obtrząsnąwszy; obtrząśnięty
 • Jak się piszę Otchłań? Definicja przerazić się otchłanią czyjejś rozpaczy, zatopiony okręt zniknął w morskiej otchłani; przerażająca wizja piekielnych otchłani, spoglądać ze szczytu ku skalnym otchłaniom
 • Jak się piszę Odwieźć? Definicja wioząc, odprowadzić), (ja) odwiozę, odwieziesz, (oni) odwiozą; odwieź, odwieźcie; (on) odwiózł, odwiozła, odwieźli; odwiózłszy; odwieziony
 • Jak się piszę Order? Definicja przedstawić kogoś do orderu, pisać o orderze Virtuti Militari; honorowe ordery, zestawienie orderów: kawaler orderu, lecz: Order Orła Białego
 • Jak się piszę Opiekun? Definicja wyznaczyć komuś opiekuna, mówić o czyimś opiekunie; spolegliwi opiekunowie, kilku opiekunów szkolnej wycieczki
 • Jak się piszę Odlać? Definicja ja) odleję trochę wody z butelki do szklanki, gospodarze odleją trochę piwa z beczki; kucharze odlali (lub: odleli) wodę z makaronu
 • Jak się piszę Ołówek? Definicja ostrzenie ołówka, pisać ołówkiem; miękkie ołówki, kilka ołówków automatycznych
 • Jak się piszę Okrzemka? Definicja zazwyczaj w lm, mikroskopijne okrzemki, pancerzyki okrzemek, przyglądać się okrzemkom pod mikroskopem
 • Jak się piszę Odebrać? Definicja ja) odbiorę ten telefon, policjanci odbiorą mi prawo jazdy; odbierz, odbierzcie
 • Jak się piszę Odsapnąć? Definicja ja) odsapnę, (oni) odsapną; odsapnijcie; (on) odsapnął, odsapnęła, odsapnęli; odsapnąwszy
 • Jak się piszę Odmęt? Definicja lazur oceanicznego odmętu, zagubić się w odmęcie wolnego rynku; morskie odmęty, wyswobodzić się z odmętów dymu i kurzu
 • Jak się piszę Oparzyć? Definicja ja) oparzę sobie rękę żelazkiem, (oni) oparzą sobie dłonie wrzątkiem; nie oparz sobie języka, nie oparzcie nas tym kwasem
 • Jak się piszę Ordynacja? Definicja projekt ordynacji wyborczej, uchwalić ordynację wyborczą do sejmu, podpisać się pod nową ordynacją; sporo ordynacji podatkowych, tym ordynacjom
 • Jak się piszę Odgarnąć? Definicja ja) odgarnę śnieg z dachu samochodu, (oni) odgarną piasek z asfaltu; (on) odgarnął firanki z okna, odgarnęła włosy z czoła, odgarnęli zasłony z okien; odgarnąwszy; odgarnięty
 • Jak się piszę Oblężenie? Definicja wyrwać się z oblężenia, wiadomość o promocji zaowocowała oblężeniem sklepu, poddać miasto po wielodniowym oblężeniu; odeprzeć sporo oblężeń, być w kilku oblężeniach
 • Jak się piszę Się Oślizgnąć? Definicja lub: ośliznąć się), (ja) oślizgnę się, oślizgniesz się, (oni) oślizgną się; oślizgnij się; (on) oślizgnął się, oślizgnęła się, oślizgnęli się; oślizgnąwszy się
 • Jak się piszę Ozór? Definicja kawałek ozora w sosie chrzanowym, mielić ozorem, mówić o czyimś za długim ozorze; wywieszone ozory, sporo świerzbiących ozorów
 • Jak się piszę Obserwatorium? Definicja ndm w lp, obserwatorium meteorologiczne, opowiadać o zwiedzanym obserwatorium; dobrze zaopatrzone obserwatoria, położenie obserwatoriów astronomicznych
 • Jak się piszę Oliwka? Definicja smakować świeżą oliwkę, posmarować niemowlaka oliwką, mówić o marynowanej oliwce; tłoczyć olej z oliwek, przycinać gałązki oliwkom
 • Jak się piszę Ondulacja? Definicja zrobić sobie ondulację, cieszyć się nową ondulacją, myśleć o trwałej ondulacji; sporo modnych ondulacji, przyglądać się balowym ondulacjom
 • Jak się piszę Oświata? Definicja krzewić oświatę, zajmować się oświatą, pracować w oświacie
 • Jak się piszę Oddech? Definicja nabrać oddechu, pacjent z płytkim oddechem; chrapliwe oddechy, wziąć kilka głębokich oddechów
 • Jak się piszę Obsłużyć? Definicja ja) zaraz obsłużę wszystkich klientów, kelnerzy obsłużą wszystkich gości; obsłuż, obsłużcie
 • Jak się piszę Odkupiciel? Definicja poświęcenie odkupiciela, być odkupicielem grzechów, rozmawiać o odkupicielu; religijni odkupiciele, wielu odkupicieli
 • Jak się piszę Ośmioro? Definicja matka ośmiorga dzieci, kwoka z ośmiorgiem kurcząt
 • Jak się piszę Ozdoba? Definicja przyglądać się ozdobie architektonicznej, zawiesić ozdobę na choince, być ozdobą towarzystwa; nie nosić jakichkolwiek ozdób, przyglądać się gustownym ozdobom stołu
 • Jak się piszę Odpór? Definicja skuteczność odporu, zareagować zbrojnym odporem, mówić o stanowczym odporze
 • Jak się piszę Ostryga? Definicja jeść ostrygę, przystawka z ostrygą, marzyć o dobrze przyrządzonej ostrydze; połów ostryg, ściągać skorupki ostrygom
 • Jak się piszę Oprawca? Definicja m odm. jak ż, gesty okrutnego oprawcy, schwytać bezwzględnego oprawcę, sąd nad oprawcą wojennym; oprawcy swoich ofiar, kilku oprawców
 • Jak się piszę Oranż? Definicja odcień oranżu, komuś dobrze w oranżu, otaczać się oranżem
 • Jak się piszę Odczuwać? Definicja ja) odczuwam ogromną radość na skutek twojego przyjazdu, ludzie odczuwają własną samotność bardzo boleśnie
 • Jak się piszę Obserwacja? Definicja prowadzić obserwację nieba, podzielić się z kimś własną obserwacją, pozostawać w szpitalu na obserwacji; wykonać szereg naukowych obserwacji, poddać coś obserwacjom
 • Jak się piszę Ortografia? Definicja uczyć ortografii w szkole podstawowej, znać polską ortografię, nie mieć kłopotów z ortografią; sporo ortografii słowiańskich, wykład poświęcony ortografiom języków obcych
 • Jak się piszę Ogród? Definicja uprawa ogrodu warzywnego, spacerować po ogrodzie kwiatowym; różane ogrody, sporo ogrodów botanicznych: ogród skalny, lecz: Ogród Saski
 • Jak się piszę Obcieknąć? Definicja lub: obciec), (ja) obcieknę ((lub: obciekę), (oni) obciekną (((lub: obcieką); obcieknij ((((lub: obciecz), obcieknijcie (((((lub: obcieczcie); obciekł; obciekłszy
 • Jak się piszę Odrzucić? Definicja ja) nie odrzucę twojej propozycji, odrzucisz nasze warunki, ogrodnicy odrzucą zgniłe owoce; odrzuć troski na bok, odrzućcie wszelakie zmartwienia
 • Jak się piszę Orchidea? Definicja kwiat orchidei, podarować komu orchideę, wazon z dziką orchideą; hodować orchidee, bukiet pachnących orchidei, robić zdjęcia egzotycznym orchideom
 • Jak się piszę Odhaczyć? Definicja ja) odhaczę sobie kilka przeczytanych lektur szkolnych, harcerze odhaczą sobie następny dobry uczynek; odhaczcie
 • Jak się piszę Obetrzeć? Definicja ja) obetrę meble z kurzu, (oni) obetrą sobie skórę na dłoniach; obetrzyj, obetrzyjcie; (on) obtarł pot ze zroszonego czoła; obtarłszy; obtarty
 • Jak się piszę Owrzodzenie? Definicja naświetlanie bolesnego owrzodzenia, zmagać się z przewlekłym owrzodzeniem; leczenie owrzodzeń żołądka, zapobiegać owrzodzeniom
 • Jak się piszę Odsetek? Definicja proc.), wysokość odsetka uczniów zdających do następnej klasy, statystyka z niewielkim odsetkiem błędów; znaczące odsetki, sporo odsetków
 • Jak się piszę Odstać? Definicja od czegoś), (ja) odstanę od ekipy turystów, odstaniesz, (oni) odstaną; odstańcie (jakiś czas), (ja) odstoję godzinę w kolejce do kasy, odstoisz, (oni) odstoją; odstójcie
 • Jak się piszę Odwód? Definicja liczebność zbrojnego odwodu, pozostawać w odwodzie; odwody pancerne, trzymać na boku kilka odwodów
 • Jak się piszę Osłupieć? Definicja ja) osłupieję z przerażenia, (oni) osłupieją z zachwytu; (on) osłupiał na widok dzikiego zwierzęcia, osłupieli ze zdziwienia
 • Jak się piszę Odespać? Definicja ja) odeśpię trudy podróży, weselnicy odeśpią dwa dni wesela; odeśpijcie zabawę sylwestrową
 • Jak się piszę Odpust? Definicja dostąpić odpustu zupełnego, ruch jak na odpuście; całkowite odpusty, udzielać odpustów
 • Jak się piszę Opowiedzieć? Definicja opowiedzą nam kilka dowcipów; opowiedz historię swojego życia, opowiedzcie o tamtych wydarzeniach; nauczyciel opowiedział uczniom zabawną historię, rodzice opowiedzieli nam o
 • Jak się piszę Jutra Od? Definicja zacząć pracę od jutra
 • Jak się piszę Mnie Ode? Definicja dowiedział się ode mnie
 • Jak się piszę Odparzyć? Definicja ja) odparzę, (oni) odparzą; odparz, odparzcie
 • Jak się piszę Odśrubować? Definicja ja) odśrubuję, (oni) odśrubują
 • Jak się piszę Ogólnospożywczy? Definicja sklep ogólnospożywczy
 • Jak się piszę Oszachrować? Definicja ja) oszachruję, (oni) oszachrują
 • Jak się piszę Odżynać? Definicja na przykład zboże), (ja) odżynam, (oni) odżynają
 • Jak się piszę Około? Definicja skrót: około), ok. południa zachmurzyło się
 • Jak się piszę Okrytozalążkowy? Definicja hodowla roślin okrytozalążkowych
 • Jak się piszę Odra? Definicja dolegliwość), ciężko przechodzić odrę, zarazić się odrą, osłabienie po odrze
 • Jak się piszę Orinoko? Definicja ndm, długość Orinoko, dorzecze Orinoko, przepłynąć Orinoko
 • Jak się piszę Okulary? Definicja tylko w lm, nie nosić okularów przeciwsłonecznych
 • Jak się piszę Ogrojec? Definicja zobaczogrójec
 • Jak się piszę Obarzanek? Definicja zobaczobwarzanek
 • Jak się piszę Oberznąć? Definicja lub: oberżnąć), (ja) oberznę, (oni) oberzną; (on) oberznął, oberznęła, oberznęli; oberznąwszy; oberznięty
 • Jak się piszę Obciec? Definicja zobaczobcieknąć
 • Jak się piszę Obcążki? Definicja tylko w lm, dwoje obcążków do paznokci, posłużyć się obcążkami
 • Jak się piszę Oczęta? Definicja tylko w lm, blask ocząt, dać się uwieść czyimś oczętom
 • Jak się piszę Odkrywca? Definicja m odm. jak ż, gratulować odkrywcy szczepionki, poznać wielkiego odkrywcę; odkrywcy nieznanych lądów, kilku odkrywców
 • Jak się piszę Objętość? Definicja skrót: obj.), obliczanie objętości prostopadłościanu, zdziwić się objętością czyjegoś listu
 • Jak się piszę Ogólnoludzki? Definicja kwestie ogólnoludzkie
 • Jak się piszę Oderżnąć? Definicja lub: oderznąć), (ja) oderżnę, (oni) oderżną; oderżnijcie; (on) oderżnął, oderżnęła, oderżnęli; oderżnąwszy; oderżnięty
 • Jak się piszę Ojej? Definicja lub: ojej!), ojej, ile tu zabawek
 • Jak się piszę Odmarznąć? Definicja czytaj: odmar-znąć], (coś) odmarznie, (one) odmarzną; (on) odmarzł (lub: odmarznął), odmarzła, odmarznęli ((lub: odmarzli); odmarzłszy; odmarznięty
 • Jak się piszę Okej? Definicja lub: okay) (skrót: OK), okej, masz to załatwione
 • Jak się piszę Odjemna? Definicja ż odm. jak przym., odjąć od odjemnej jakąś liczbę, wskazać odjemną w różnicy; wartości odjemnych, tym odjemnym
 • Jak się piszę Oenzetowski? Definicja lub: ONZ-owski), oenzetowski konwój; oenzetowscy żołnierze
 • Jak się piszę Obydwaj? Definicja lub: obaj, (lub: oba), spotkać obydwóch ( (lub: obydwu) chłopców, podać rękę obydwom (( (lub: obydwóm, (( (lub: obydwu) sąsiadom, rozmawiać z obydwoma uczniami
 • Jak się piszę Ok? Definicja ok
 • Jak się piszę Odbiegnąć? Definicja zobaczodbiec
 • Jak się piszę Obj? Definicja objętość
 • Jak się piszę Ojczyzna? Definicja lub: podniośle Ojczyzna), służyć ojczyźnie, przelewać krew za ojczyznę, tęsknić za ojczyzną; Europa ojczyzn, tym ojczyznom, mieć dwie ojczyzny
 • Jak się piszę Nowa Od? Definicja na przykład zacząć), przepisać cały referat od nowa
 • Jak się piszę Achy I Ochy? Definicja tylko w lm, mieć dość czyichś ochów i achów, przesadzać z ochami i achami
 • Jak się piszę Obydwoje? Definicja lub: oboje), nie ma w domu obydwojga rodziców, obiecać coś obydwojgu znajomym, wyjechać z obydwojgiem dzieci
 • Jak się piszę Opłotki? Definicja tylko w lm, kilka chłopskich opłotków, przemykać się opłotkami
 • Jak się piszę Odcięta? Definicja ż odm. jak przym., wskazać odciętą na układzie współrzędnych, mówić o źle oznaczonej odciętej; wykreślić kilka odciętych, tym odciętym
 • Jak się piszę Odchody? Definicja tylko w lm, odprowadzanie odchodów zwierzęcych, nawozić ziemię odchodami
 • Jak się piszę Odprzedaż? Definicja zobaczodsprzedaż
 • Jak się piszę Oho? Definicja lub: oho!), oho, już nadchodzą
 • Jak się piszę Odwieść? Definicja odwodzić), (ja) odwiodę cię od tego planu, odwiedziesz go od ożenku, (oni) odwiodą awanturnika od ekipy; odwiódłszy; odwiedziony
 • Jak się piszę Odra? Definicja rzeka), przepłynąć Odrę, mieszkać za Odrą, most na Odrze; odrzański
 • Jak się piszę Ok? Definicja zobaczokay, okej
 • Jak się piszę Ognistorudy? Definicja ognistorudzi punkowcy
 • Jak się piszę Obwarzanek? Definicja lub: obarzanek), jeść smacznego obwarzanka, częstować kogoś obwarzankiem, ziarenka soli na obwarzanku; chrupiące obwarzanki, wypiek obwarzanków
 • Jak się piszę Oberżnąć? Definicja lub: oberznąć), (ja) oberżnę, (oni) oberżną; (on) oberżnął, oberżnęła, oberżnęli; oberżnąwszy; oberżnięty
 • Jak się piszę Ognistożółty? Definicja ognistożółte snopy żyta
 • Jak się piszę Odbiec? Definicja lub: odbiegnąć), (ja) odbiegnę, (oni) odbiegną; odbiegnijcie; (on) odbiegł, odbiegli; odbiegłszy
 • Jak się piszę Organista? Definicja m odm. jak ż, przysłuchiwać się grającemu organiście, zatrudnić organistę; organiści kościelni, grono muzykalnych organistów
 • Jak się piszę Otręby? Definicja tylko w lm, garść pszennych otrąb (lub: otrębów), surówka z otrębami
 • Jak się piszę Ontario? Definicja nazwa prowincji) ndm, zwiedzać Ontario, tęsknić za Ontario, mieszkać w Ontario; lecz: jezioro Ontario, pływać po jeziorze Ontario
 • Jak się piszę Oskrzele? Definicja zazwyczaj w lm, te oskrzela (lub: oskrzele), zapalenie oskrzeli; wykryć szmery w oskrzelach
 • Jak się piszę Opus? Definicja skrót: op.), nokturn z opusu trzeciego, mówić o opusie jakiegoś kompozytora; opusy zebrane w bibliotece muzycznej, sporo opusów: opus czwarte, opus dziesiąte
 • Jak się piszę Orżnąć? Definicja lub: orznąć), (ja) orżnę, (oni) orżną; (on) orżnął, orżnęła, orżnęli; orżnąwszy; orżnięty
 • Jak się piszę Ostrużyna? Definicja zazwyczaj w lm, kupka drewnianych ostrużyn, posprzątać ostrużyny metalu
 • Jak się piszę Osk? Definicja oskarżony, oskarżona
 • Jak się piszę Owski Onz? Definicja lub: oenzetowski), ONZ-owski protokół; ONZ-owscy dyplomaci
 • Jak się piszę Owocożerny? Definicja zwierzęta owocożerne
 • Jak się piszę Oślizły? Definicja lub: oślizgły), oślizła żmija; ośliźli pochlebcy
 • Jak się piszę Owdzie? Definicja lub: ówdzie), tu chodziliśmy do szkoły, owdzie graliśmy w piłkę
 • Jak się piszę Opłucna? Definicja ż odm. jak przym., zapalenie opłucnej, badać opłucną
 • Jak się piszę Os? Definicja osada; osiedle
 • Jak się piszę Oślizgły? Definicja lub: oślizły), oślizgły gad; oślizgłe głazy w potoku
 • Jak się piszę Opały? Definicja tylko w lm, znaleźć się w opałach, wyjść z opałów
 • Jak się piszę Otrzewna? Definicja ż odm. jak przym., zapalenie otrzewnej, operować otrzewną
 • Jak się piszę Orznąć? Definicja lub: orżnąć), (ja) orznę, (oni) orzną; (on) orznął, orznęła, orznęli; orznąwszy; orznięty
 • Jak się piszę Okulista? Definicja m odm. jak ż, wizyta u okulisty, zaufać swojemu okuliście, odwiedzić okulistę; dyplomowani okuliści, konsylium okulistów
 • Jak się piszę Origami? Definicja ndm, sztuka origami, zorganizować wystawę origami
 • Jak się piszę Onega? Definicja miasto), zwiedzać Onegę, zamieszkać pod Onegą, mieszkać w Onedze; lecz: jezioro Onega, pływać po Onedze (lub: po jeziorze Onega); oneski brzeg
 • Jak się piszę Oscypek? Definicja lub: oszczypek), smak góralskiego oscypka, poczęstować się oscypkiem; świeże oscypki, towar owczych oscypków
 • Jak się piszę Oszczypek? Definicja zobaczoscypek
 • Jak się piszę Się Ośliznąć? Definicja lub: oślizgnąć się), (ja) ośliznę się, ośliźniesz się, (oni) oślizną się; ośliźnij się; (on) ośliznął się, ośliznęła się, ośliznęli się; ośliznąwszy się
 • Jak się piszę Osada? Definicja skrót: os.), zwiedzać osadę rybacką, polana z osadą pasterską, mieszkać w leśnej osadzie; kilka podmiejskich osad, kibicować osadom wioślarskim
 • Jak się piszę Ossolineum? Definicja ndm, wydawnictwo Ossolineum, robota wydana poprzez Ossolineum
 • Jak się piszę Optymista? Definicja m odm. jak ż, mieć naturę optymisty, zazdrościć optymiście dobrego nastroju, udawać optymistę; niepoprawni optymiści, kilku urodzonych optymistów
 • Jak się piszę Opium? Definicja ndm, uzależnić się od opium, palić opium, być handlarzem opium
 • Jak się piszę Ogniotrwały? Definicja ogniotrwała wykładzina; materiały ogniotrwałe
 • Jak się piszę Opętać? Definicja ja) opętam, (oni) opętają
 • Jak się piszę Osiemnastowieczny? Definicja osiemnastowieczny rękopis
 • Jak się piszę Obsmażyć? Definicja ja) obsmażę, (oni) obsmażą; obsmaż, obsmażcie
 • Jak się piszę Ośmioipółletni? Definicja ośmioipółletni chłopiec
 • Jak się piszę Owadobójczy? Definicja środek owadobójczy; zabiegi owadobójcze
 • Jak się piszę Owadożerny? Definicja owadożerny ptak; rośliny owadożerne
 • Jak się piszę Obciążać? Definicja ja) obciążam cię trudnym zadaniem, (oni) obciążają mnie zarzutem oszustwa
 • Jak się piszę Obdarzyć? Definicja ja) obdarzę cię swoim zaufaniem, chłopcy obdarzą cię komplementami; obdarz mnie własnymi względami, obdarzcie go ciepłem
 • Jak się piszę Obcojęzyczny? Definicja obcojęzyczna podręcznik; obcojęzyczni goście z zagranicy
 • Jak się piszę Co Mało O? Definicja o niewiele co potrąciłby go auto
 • Jak się piszę Oberek? Definicja tańczyć oberka, zmęczyć się żywym oberkiem; skoczne oberki, zagrać sporo oberków
 • Jak się piszę Obrzucać? Definicja ja) obrzucam młodą parę drobnymi monetami, nasi wrogowie obrzucają nas błotem
 • Jak się piszę Obedrzeć? Definicja ja) obedrę was ze skóry, myśliwi obedrą skórę z upolowanego zwierzęcia; obedrzyj, obedrzyjcie; (on) obdarł mnie ze wszystkich złudzeń; obdarłszy; obdarty
 • Jak się piszę Obandażować? Definicja ja) obandażuję ci rękę, pielęgniarki obandażują mi poranioną nogę
 • Jak się piszę Obcokrajowiec? Definicja poznać obcokrajowca po zachowaniu, zaopiekować się obcokrajowcem; zagubieni obcokrajowcy, kursy j. polskiego dla obcokrajowców
 • Jak się piszę By Ile O? Definicja o ile aby było łatwiej, gdyby użyć miksera
 • Jak się piszę Obejść? Definicja ja) obejdę rozkopaną ulicę, prawnicy obejdą wybrane regulaminy; obejdź, obejdźcie; (on) obszedł wieś dookoła, obeszła wszystkie mieszkania; obszedłszy
 • Jak się piszę o tyle o ile? Definicja orientują się o tyle o ile
 • Jak się piszę Obelżywy? Definicja obelżywe wyzwisko; obelżywe plotki
 • Jak się piszę Oblać? Definicja ja) obleję pieczeń sosem grzybowym, chłopcy obleją nas wodą; oblej, oblejcie; studenci oblali (lub: obleli) egzaminy
 • Jak się piszę Obrośnięty? Definicja dom obrośnięty bluszczem; obrośnięci mężczyźni
 • Jak się piszę Obfity? Definicja tydzień obfity w niespodzianki; obfitszy posiłek
 • Jak się piszę Obóz? Definicja rozbicie harcerskiego obozu, rozłożyć się obozem, być na obozie wędrownym; obozy koncentracyjne, zorganizować sporo obozów sportowych
 • Jak się piszę Obrazować? Definicja ja) obrazuję, (oni) obrazują
 • Jak się piszę Obój? Definicja delikatne dźwięki oboju, zręcznie operować obojem; drewniane oboje, nosowe brzmienie obojów (lub: oboi
 • Jak się piszę Obiad? Definicja pora obiadu, podjąć kogoś uroczystym obiadem, musztarda po obiedzie; skromne obiady, zamówić kilka obiadów
 • Jak się piszę Obrazić? Definicja ja) chyba nie obrażę jej swoim zachowaniem, obrazisz ich własnymi podejrzeniami, (oni) obrażą nas do żywego; obraź, obraźcie
 • Jak się piszę Obrazek? Definicja wyglądać jak z obrazka, ramka z obrazkiem w środku; obrazki obyczajowe, zestaw barwnych obrazków
 • Jak się piszę Obojnak? Definicja wykazywać cechy obojnaka, być obojnakiem; ci obojnacy, te obojnaki, wielu obojnaków
 • Jak się piszę Obrażać? Definicja ja) chyba nie obrażam cię swoim milczeniem, swoim postępowaniem obrażają moje poczucie moralności
 • Jak się piszę Obniżyć? Definicja ja) obniżę, (oni) obniżą; obniż, obniżcie
 • Jak się piszę Obrączka? Definicja założyć obrączkę na serdeczny palec, obserwować ptaka z obrączką, wygrawerować własne imię na złotej obrączce; para ślubnych obrączek, przyglądać się obrączkom u złotnika
 • Jak się piszę Obroża? Definicja założyć psu obrożę, ptak z barwną obrożą piór, pies w kagańcu i obroży; sporo skórzanych obroży, tym obrożom
 • Jak się piszę Ocet? Definicja smak octu, pokropić galaretę octem, śledzie w occie
 • Jak się piszę Obgryźć? Definicja ja) obgryzę, obgryziesz, (oni) obgryzą; obgryź, obgryźcie; (on) obgryzł, obgryźli; obgryzłszy; obgryziony
 • Jak się piszę Obłuda? Definicja dziwić się czyjejś obłudzie, potępiać obłudę świętoszka, działać z wyjątkową obłudą
 • Jak się piszę Obowiązywać? Definicja nowy rozkład jazdy obowiązuje od kolejnego tygodnia, regulaminy prawne obowiązują wszystkich
 • Jak się piszę Ochotnik? Definicja zgłosić się na ochotnika, być ochotnikiem; walczący ochotnicy, werbunek ochotników
 • Jak się piszę Obleźć? Definicja ja) oblezę, (oni) oblezą; obleź, obleźcie; (on) oblazł, obleźli; oblazłszy
 • Jak się piszę Obróbka? Definicja poddać coś obróbce laserowej, stosować obróbkę skrawaniem, zajmować się obróbką kamieni szlachetnych; metoda obróbek chemicznych, poddać tekst obróbkom redakcyjnym
 • Jak się piszę Obkleić? Definicja ja) obkleję, obkleisz, (oni) obkleją; obklejcie
 • Jak się piszę Obfitość? Definicja dziwić się obfitości śniegu w górach, cieszyć się obfitością tegorocznych plonów
 • Jak się piszę Obkuć? Definicja ja) obkuję fizykę na blachę, kamieniarze obkują głazy piaskowca
 • Jak się piszę Obora? Definicja czyścić zaniedbaną oborę, zatrzymać się przed oborą, bydło stojące w oborze; kilka murowanych obór, przyglądać się zniszczonym oborom
 • Jak się piszę Obmurować? Definicja ja) obmuruję wejście do przedpokoju, wynajęci robotnicy obmurują cmentarz
 • Jak się piszę Oboje? Definicja opowiedzieć coś obojgu znajomym, spotkać obojga zakochanych, rozmawiać z obojgiem małżonków
 • Jak się piszę Obiór? Definicja uroczystość obioru króla, czytać o obiorze Jana III Sobieskiego; obiory przewodniczących klasy, przeprowadzić sporo obiorów na różne funkcje
 • Jak się piszę Oblubienica? Definicja ślubować oblubienicy dozgonną miłość, prowadzić do ołtarza własną oblubienicę, być czyjąś oblubienicą; kilka uroczych oblubienic, kupować kwiaty oblubienicom
 • Jak się piszę Obuwniczy? Definicja przemysł obuwniczy; sklepy obuwnicze
 • Jak się piszę Obrzęd? Definicja porządek obrzędu zaślubin, czytać o obrzędzie koronacyjnym; obrzędy pogrzebowe, odprawianie obrzędów wielkanocnych
 • Jak się piszę Ocenzurować? Definicja ja) ocenzuruję ten artykuł, cenzorzy ocenzurują program telewizyjny
 • Jak się piszę Oburącz? Definicja chwycić oburącz, trzymać coś oburącz
 • Jak się piszę Się Obsunąć? Definicja ja) obsunę się, (oni) obsuną się; obsuńcie się; (on) obsunął się, obsunęła się, obsunęli się; obsunąwszy się
 • Jak się piszę Obunóż? Definicja zaprzeć się obunóż, wykonać skok obunóż
 • Jak się piszę Obrządek? Definicja uroczystość odbyła się wedle obrządkiem prawosławnym, msza w obrządku katolickim; uroczyste obrządki, sporo obrządków ślubnych
 • Jak się piszę Obszerny? Definicja obszerna kurtka; obszerne referaty
 • Jak się piszę Obsychać? Definicja ja) obsycham, (oni) obsychają
 • Jak się piszę Obszukać? Definicja ja) obszukam cały dom w poszukiwaniu książki, policjanci obszukają nasze kieszenie
 • Jak się piszę Oceanografia? Definicja lekarz oceanografii, studiować oceanografię, pasjonować się oceanografią
 • Jak się piszę Ochroniarz? Definicja niebezpieczna robota ochroniarza, zostać ochraniarzem; prezydenccy ochroniarze, poświęcenie rządowych ochroniarzy
 • Jak się piszę Ocean? Definicja zmierzyć głębokość oceanu, wyspy na oceanie; rozszalałe oceany, badanie flory i fauny oceanów: bezkresny ocean, lecz: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski
 • Jak się piszę Ochłodzić? Definicja ja) ochłodzę zupę w lodówce, rzęsiste ulewy nieco ochłodzą nagrzaną od słońca ziemię; ochłodź (lub: ochłódź), ochłodźcie ((lub: ochłódźcie
 • Jak się piszę Obrzynać? Definicja ja) obrzynam guziki od marynarki, (oni) obrzynają kawał deski
 • Jak się piszę Obżartuch? Definicja brak umiaru obżartucha, zadawać się ze strasznym obżartuchem; okropne obżartuchy, kilku obżartuchów
 • Jak się piszę Obsługa? Definicja dyrektywa obsługi, zaufać obsłudze hotelowej, poprosić obsługę o pomoc, zapoznać się z obsługą jakiegoś urządzenia
 • Jak się piszę Obwiązać? Definicja ja) obwiążę, (oni) obwiążą; obwiąż, obwiążcie
 • Jak się piszę Ociężały? Definicja ociężały krok; ludzie ociężali umysłowo
 • Jak się piszę Obuwie? Definicja wymiana obuwia, sklep z modnym obuwiem, chodzić w obuwiu domowym
 • Jak się piszę Obżarstwo? Definicja grzech obżarstwa, grzeszyć obżarstwem, kazanie o nieumiarkowanym obżarstwie
 • Jak się piszę Ochoczy? Definicja ochoczy duch; ochoczy wolontariusze
 • Jak się piszę Obumarły? Definicja obumarłe drzewo; obumarłe uczucia
 • Jak się piszę Ochota? Definicja stracić ochotę do życia, zrobić coś z ochotą, mówić o nieprzepartej ochocie do zabawy
 • Jak się piszę Oceania? Definicja roślinność Oceanii, opłynąć Oceanię, interesować się Oceanią
 • Jak się piszę Ochrypły? Definicja ochrypły głos; ochrypli kibice
 • Jak się piszę Ochrzcić? Definicja ja) ochrzczę własne dzieci, księża ochrzczą każdego noworodka; ochrzcijcie
 • Jak się piszę Ochlapać? Definicja ja) ochlapię twarz rzeźwiącą wodą, znowu samochody ochlapią nas błotem; ochlapcie
 • Jak się piszę Oczernić? Definicja ja) nie oczernię swoich rywali, moje koleżanki oczernią mnie przed nauczycielką; oczerń (lub: oczernij), oczerńcie ((lub: oczernijcie
 • Jak się piszę Oburzyć? Definicja ja) nie oburzę was swoim postępowaniem, (oni) oburzą nas swoim zachowaniem; oburz, oburzcie
 • Jak się piszę Obrzydliwy? Definicja obrzydliwa insynuacja; obrzydliwi kanibale
 • Jak się piszę Spodu Od? Definicja chwycić pakunek od spodu
 • Jak się piszę Razu Od? Definicja zrobić coś od razu
 • Jak się piszę Odczepić? Definicja ja) odczepię holowany auto, kolejarze odczepią wagony od lokomotywy; odczepcie
 • Jak się piszę Oczyszczalnia? Definicja budować nową oczyszczalnię ścieków, teren z oczyszczalnią, pracować w oczyszczalni gazów; kilka oczyszczalni miejskich (lub: oczyszczalń), obowiązki stawiane oczyszczalniom
 • Jak się piszę Oddziaływać? Definicja ja) oddziałuję (lub: oddziaływam), (oni) oddziałują ((lub: oddziaływają); oddziałuj, oddziałujcie
 • Jak się piszę Odchodzić? Definicja ja) nie odchodzę od niej ani na chwilę, przyjaciele odchodzą od niego; nie odchodź od zmysłów, nie odchodźcie bez pożegnania
 • Jak się piszę Oddźwięk? Definicja czyjeś apele nie znajdują oddźwięku, czyjaś wypowiedź spotkała się z żywym oddźwiękiem; nikłe oddźwięki, sporo oddźwięków
 • Jak się piszę Odesłać? Definicja ja) odeślę ci tę paczkę, uczciwi ludzie odeślą znalezione kapitał; odeślijcie chorego do szpitala
 • Jak się piszę Odcisnąć? Definicja ja) odcisnę, (oni) odcisną; odciśnijcie; (on) odcisnął, odcisnęła, odcisnęli; odcisnąwszy; odciśnięty
 • Jak się piszę Oddychać? Definicja ja) oddycham poprzez nos, urlopowicze oddychają zdrowym powietrzem
 • Jak się piszę Odautorski? Definicja komentarz odautorski; dopiski odautorskie
 • Jak się piszę Odczyścić? Definicja ja) odczyszczę, (oni) odczyszczą; odczyść, odczyśćcie
 • Jak się piszę Zaraz Od? Definicja zacząć pracę od zaraz
 • Jak się piszę Rana Od? Definicja nie jeść nic od rana
 • Jak się piszę Odburknąć? Definicja ja) odburknę, (oni) odburkną; odburknijcie; (on) odburknął, odburknęła, odburknęli; odburknąwszy
 • Jak się piszę Olgierd? Definicja tego Olgierda, o Olgierdzie; ci Olgierdowie, tych Olgierdów
 • Jak się piszę Się Odchudzać? Definicja ja) odchudzam się od kilku lat, moje koleżanki nieustannie się odchudzają
 • Jak się piszę Odchylić? Definicja ja) odchylę zasłonę, domownicy odchylą firanki; odchylcie gałęzie drzew
 • Jak się piszę Odcień? Definicja intensywność odcienia czerwieni, mówić z odcieniem żalu, materiał w odcieniu brązu; łagodne odcienie, kilka odcieni szarości
 • Jak się piszę Przedwczoraj Od? Definicja przepis obowiązuje od przedwczoraj
 • Jak się piszę Odbezpieczyć? Definicja ja) odbezpieczę pistolet, żołnierze odbezpieczą granaty; odbezpieczcie
 • Jak się piszę Odczucie? Definicja podzielić się swoim odczuciem, w moim odczuciu; sfera odczuć osobistych
 • Jak się piszę Wczoraj Od? Definicja od wczoraj pada śnieg
 • Jak się piszę Tyłu Od? Definicja podejść kogoś od tyłu
 • Jak się piszę Rzeczy Od? Definicja mówić od rzeczy, nie od rzeczy byłoby zapytać o zdanie rodziców
 • Jak się piszę Oddać? Definicja ja) oddam ci wszystko co do grosza, rodzice oddadzą bieliznę do pralni; oddajcie nam nasze książki
 • Jak się piszę Niechcenia Od? Definicja powiedzieć coś od niechcenia
 • Jak się piszę Odbyć? Definicja ja) wkrótce odbędę służbę wojskową, odbędziesz praktykę nauczycielską w szkole, pracownicy zakładu odbędą szkolenie; odbądź, odbądźcie
 • Jak się piszę Oczodół? Definicja uraz oczodołu, gałka oczna w oczodole; zapadłe oczodoły, para oczodołów
 • Jak się piszę od czasu do czasu? Definicja od czasu do czasu przejdźmy się na spacer
 • Jak się piszę od stóp do głów? Definicja być ubranym od stóp do głów
 • Jak się piszę Odbiór? Definicja podpisać protokół odbioru bagażu, martwić się niedobrym odbiorem sztuki teatralnej, rozmawiać o odbiorze towaru
 • Jak się piszę Niedawna Od? Definicja spotykać się z kimś od niedawna
 • Jak się piszę Odchować? Definicja ja) odchowam dzieci, rodzice odchowają własne pociechy
 • Jak się piszę Odbudowa? Definicja prowadzić odbudowę zamku, zajmować się odbudową swego autorytetu, program o powojennej odbudowie stolicy
 • Jak się piszę Opatrzność? Definicja oko opatrzności, doznawać opieki zwanej opatrznością boską
 • Jak się piszę Odłożyć? Definicja ja) odłożę zeszyty na półkę, dzieci odłożą zabawki na własne miejsce; odłóż to żelazko, odłóżcie te kije
 • Jak się piszę Odmierzyć? Definicja ja) odmierzę materiał na garnitur, geodeci odmierzą długość i szerokość pola; odmierz, odmierzcie
 • Jak się piszę Odkroić? Definicja ja) odkroję, odkroisz, (oni) odkroją; odkrój, odkrójcie
 • Jak się piszę Okołorównikowy? Definicja pas okołorównikowy; burze okołorównikowe
 • Jak się piszę Odludzie? Definicja nie znaleźć upragnionego odludzia, tęsknić za spokojnym odludziem, mieszkać na odludziu; sporo odludzi, cisza właściwa odludziom
 • Jak się piszę Odjeżdżać? Definicja ja) odjeżdżam jutro z rana, kuracjusze odjeżdżają do swoich domów
 • Jak się piszę Odkurzacz? Definicja zasilanie kompaktowego odkurzacza, przejechać dywan odkurzaczem; odkurzacze wodne, sporo odkurzaczy z filtrami
 • Jak się piszę Odnająć? Definicja ja) odnajmę, (oni) odnajmą; odnajmijcie; (on) odnajął, odnajęła, odnajęli; odnająwszy; odnajęty
 • Jak się piszę Ożarów? Definicja droga do Ożarowa, mieszkać w Ożarowie; ożarowski rynek
 • Jak się piszę Odłupać? Definicja ja) odłupię, (oni) odłupią; odłupcie
 • Jak się piszę Odmrozić? Definicja ja) odmrożę sobie dłonie, zimą w górach odmrozisz sobie uszy, doświadczeni polarnicy nie odmrożą sobie stóp; odmróź (lub: odmroź), odmróźcie ((lub: odmroźcie
 • Jak się piszę Odgiąć? Definicja ja) odegnę, (oni) odegną; odegnijcie; (on) odgiął, odgięła, odgięli; odgiąwszy; odgięty
 • Jak się piszę Odkryć? Definicja ja) kiedyś odkryję nowy ląd, górnicy odkryją pokłady węgla
 • Jak się piszę Odkształcić? Definicja ja) odkształcę, (oni) odkształcą; odkształćcie
 • Jak się piszę Odjazd? Definicja godzina odjazdu, przyjść przed odjazdem autokaru, przyjść po odjeździe pociągu; spóźnione odjazdy, rozkład odjazdów
 • Jak się piszę Odłóg? Definicja uprawa odłogu, ziemia leży odłogiem; nieobsiewane odłogi, likwidacja odłogów
 • Jak się piszę Odgórny? Definicja odgórne polecenie; kierowania odgórne
 • Jak się piszę Odgryźć? Definicja ja) odgryzę, odgryziesz, (oni) odgryzą; odgryź, odgryźcie; (on) odgryzł, odgryźli; odgryzłszy; odgryziony
 • Jak się piszę Odludek? Definicja udawać odludka, zadawać się z odludkiem; unikające towarzystwa odludki, sporo odludków
 • Jak się piszę Się Odkochać? Definicja ja) odkocham się, (oni) odkochają się
 • Jak się piszę Odkaszlnąć? Definicja ja) odkaszlnę, (oni) odkaszlną; odkaszlnijcie; (on) odkaszlnął, odkaszlnęła, odkaszlnęli; odkaszlnąwszy
 • Jak się piszę Się Odgrażać? Definicja ja) odgrażam się swoim wrogom, (oni) odgrażają się podłym zdrajcom
 • Jak się piszę Odgadnąć? Definicja ja) odgadnę ten rebus, dzieci błyskawicznie odgadną zagadkę; odgadnijcie; (on) odgadł (lub: odgadnął) nasze zamiary, odgadła przyszłość; odgadłszy ((lub: odgadnąwszy); odgadnięty
 • Jak się piszę Odkleić? Definicja ja) odkleję znaczek od listu, odkleisz fotografie ze starego albumu, robotnicy odkleją te listwy od podłogi; odklej, odklejcie
 • Jak się piszę Odłączyć? Definicja ja) odłączę mikrofon od wzmacniacza, lekarze odłączą pacjenta od respiratora; odłączcie lokomotywę od wagonów
 • Jak się piszę Odgrzać? Definicja ja) odgrzeję zupę, (oni) odgrzeją wczorajsze kartofle; odgrzejcie dawne wspomnienia; chłopcy odgrzali (lub: odgrzeli) sobie obiad
 • Jak się piszę Odmłodzić? Definicja ja) odmłodzę cię dzięki cudownej kuracji, nie odmłodzisz swoich pacjentów poprzez podawanie im leków, modne fryzury odmłodzą każdego; odmłódź, odmłódźcie
 • Jak się piszę Ofiarny? Definicja ofiarna pomoc, kozioł ofiarny; palić ognie ofiarne
 • Jak się piszę Odłazić? Definicja ja) odłażę, odłazisz, (oni) odłażą; odłaź, odłaźcie
 • Jak się piszę Odlecieć? Definicja ja) jutro odlecę do Rzymu, pojutrze odlecisz samolotem do Paryża, wkrótce ptaki odlecą do ciepłych państw; odlećcie
 • Jak się piszę Odjechać? Definicja ja) odjadę samochodem, odjedziesz do domu pociągiem, chłopcy błyskawicznie odjadą na rowerach; odjedź, odjedźcie
 • Jak się piszę Odrosnąć? Definicja ja) odrosnę, (oni) odrosną; odrośnij, odrośnijcie; (on) odrósł, odrosła, odrośli; odrósłszy
 • Jak się piszę Odrzutowiec? Definicja szybkość odrzutowca, prace nad nowym odrzutowcem; wojskowe odrzutowce, początek odrzutowców
 • Jak się piszę Odprzymiotnikowy? Definicja rzeczownik odprzymiotnikowy
 • Jak się piszę Odstrzał? Definicja plan odstrzału wilków, rozmawiać o odstrzale dzikiej zwierzyny; odstrzały selekcyjne, sporo odstrzałów
 • Jak się piszę Oko W Oko? Definicja spotkać się oko w oko z tygrysem
 • Jak się piszę Odstęp? Definicja kierowca ciężarówki nie zachował bezpiecznego odstępu, zrobić coś w odstępie kilkuminutowym; regularne odstępy, kilka odstępów pomiędzy wyrazami
 • Jak się piszę Odpis? Definicja sporządzenie odpisu aktu urodzenia, adnotacja w odpisie dyplomu; odpisy podatkowe, kilka odpisów notarialnych
 • Jak się piszę Odsadzić? Definicja ja) odsadzę, (oni) odsadzą; odsadź, odsadźcie
 • Jak się piszę Odrębny? Definicja odrębny wydział wyższej uczelni; wygłaszać zdania odrębne
 • Jak się piszę Odsiecz? Definicja przybyć z odsieczą, brać udział w odsieczy; sporo bohaterskich odsieczy, tym odsieczom: odsiecz wiedeńska
 • Jak się piszę Odrażający? Definicja odrażający wygląd; odrażające kreatury
 • Jak się piszę Odpokutowywać? Definicja ja) odpokutowuję własne winy, grzesznicy odpokutowują własne grzechy
 • Jak się piszę Odór? Definicja nie wytrzymywać mdłego odoru, siedzieć w strasznym odorze; odory dochodzące z oczyszczalni, sporo ostrych odorów
 • Jak się piszę Odnoga? Definicja znaleźć właściwą odnogę korytarza, wędrować odnogą łańcucha górskiego, ośrodek wypoczynkowy przy odnodze rzeki; kilka odnóg lodowca, przyglądać się odnogom aorty
 • Jak się piszę Odyseja? Definicja tytuł dzieła), bohater Odysei, czytać Odyseję, z Odyseją, lecz: odyseja (= wędrówka z przygodami
 • Jak się piszę Odruch? Definicja nie mieć odruchu obronnego, zareagować odruchem warunkowym; odruchy bezwarunkowe, sporo szlachetnych odruchów
 • Jak się piszę Odstąpić? Definicja ja) nie odstąpię od umowy, rodzice nie odstąpią od swoich postanowień; odstąpcie ode mnie
 • Jak się piszę Odsmażyć? Definicja ja) odsmażę, (oni) odsmażą; odsmaż, odsmażcie
 • Jak się piszę Odpocząć? Definicja ja) odpocznę, (oni) odpoczną; odpocznij, odpocznijcie; (on) odpoczął, odpoczęła, odpoczęli; odpocząwszy
 • Jak się piszę Odpuścić? Definicja ja) odpuszczę ci twoje grzechy, nasi bliźni odpuszczą nam nasze winy; odpuśćcie
 • Jak się piszę Się Odprężyć? Definicja ja) wreszcie trochę się odprężę, w trakcie urlopu pracownicy odprężą się psychicznie; odpręż, odprężcie
 • Jak się piszę Odpływ? Definicja pora odpływu, myśleć o nadciągającym odpływie; masowe odpływy pracowników, sporo odpływów morskich
 • Jak się piszę Odstrzelić? Definicja ja) odstrzelę, (oni) odstrzelą; odstrzelcie
 • Jak się piszę Odsuwać? Definicja ja) odsuwam od siebie przykre myśli, (oni) stale odsuwają tę wizytę u lekarza
 • Jak się piszę Odsiedzieć? Definicja ja) odsiedzę, (oni) odsiedzą; odsiedź, odsiedźcie; (on) odsiedział, odsiedzieli
 • Jak się piszę Odpychający? Definicja odpychający wygląd; odpychające widoki
 • Jak się piszę Odradzić? Definicja ja) odradzę jej ten zagraniczny wyjazd, rodzice odradzą nam kupno nowego samochodu; odradź, odradźcie
 • Jak się piszę Odskok? Definicja nie spodziewać się odskoku piłki od ziemi, działo z odskokiem; niespodziewane odskoki, nie tolerować czyichś odskoków
 • Jak się piszę Odrobić? Definicja ja) zaraz odrobię zadanie domowe, uczniowie odrobią przedłużony weekend; odrób, odróbcie
 • Jak się piszę Odsznurować? Definicja ja) odsznuruję buty, panny odsznurują własne gorsety
 • Jak się piszę Odpoczynek? Definicja pora odpoczynku, najwspanialszym odpoczynkiem jest spacer; przyjemne odpoczynki, sporo zasłużonych odpoczynków
 • Jak się piszę Odróżnić? Definicja ja) odróżnię prawdziwy banknot od podróbki, fachowcy odróżnią autentyczny obraz od falsyfikatu; odróżnijcie dobro od zła
 • Jak się piszę Odziać? Definicja ja) odzieję, (oni) odzieją; odziej, odziejcie; odziali (lub: odzieli
 • Jak się piszę Odważny? Definicja odważny jak lew; odważni strażacy
 • Jak się piszę Odwet? Definicja chęć odwetu, zrobić coś w odwecie za coś; krwawe odwety, nie uznawać odwetów
 • Jak się piszę Dotąd Odtąd? Definicja wypiel grządkę od tego momentu dotąd
 • Jak się piszę Odśrodkowy? Definicja siła odśrodkowa; tendencje odśrodkowe
 • Jak się piszę Oględny? Definicja mówić o czymś w oględny sposób; ludzie oględni w opiniach
 • Jak się piszę Znany Ogólnie? Definicja ogólnie znany prof.; ogólnie znane argumenty
 • Jak się piszę Odzew? Definicja nie słyszeć żadnego odzewu, spotkać się ze dużym odzewem, w odzewie na coś; prasowe odzewy, sporo socjalnych odzewów
 • Jak się piszę Odziedziczyć? Definicja ja) odziedziczę po matce talent plastyczny, dzieci odziedziczą po rodzicach mieszkanie; odziedziczcie
 • Jak się piszę Odświeżyć? Definicja ja) odświeżę własne ubranie, (oni) odświeżą meble; odśwież twarz źródlaną wodą, odświeżcie w pamięci wspomnienia
 • Jak się piszę Odżyć? Definicja ja) po operacji wreszcie odżyję, kwiaty odżyją w wazonie
 • Jak się piszę Odtłuścić? Definicja ja) odtłuszczę, odtłuścisz, (oni) odtłuszczą; odtłuśćcie
 • Jak się piszę Odtrąbić? Definicja ja) odtrąbię, (oni) odtrąbią; odtrąb, odtrąbcie
 • Jak się piszę Odżałować? Definicja ja) odżałuję już tę stratę, (oni) odżałują swój wolny czas
 • Jak się piszę Odważać? Definicja ja) odważam, (oni) odważają
 • Jak się piszę Odurzyć? Definicja ja) odurzę, (oni) odurzą; odurz, odurzcie
 • Jak się piszę Odwrócić? Definicja ja) odwrócę kilka kartek książki, (oni) odwrócą od nas wzrok; odwróć, odwróćcie
 • Jak się piszę Ogień? Definicja bać się czegoś jak ognia, patrzeć na kogoś z ogniem w oczach, mówić o wiecznym ogniu olimpijskim; sztuczne ognie, sporo bengalskich ogni: Ogniem i mieczem (= tytuł powieści
 • Jak się piszę Ogier? Definicja dopuścić ogiera do klaczy, mówić o ognistym ogierze; niekastrowane ogiery, sporo ogierów
 • Jak się piszę Odszukać? Definicja ja) odszukam cię nawet na końcu świata, policjanci pewno odszukają zaginione dzieci
 • Jak się piszę Odwiązać? Definicja ja) odwiążę rower od płotu, marynarze odwiążą liny; odwiąż, odwiążcie
 • Jak się piszę Odtąd? Definicja od tego momentu będę pisał bez błędów
 • Jak się piszę Odwłok? Definicja kolor owadziego odwłoka (lub: odwłoku), rak ze zranionym odwłokiem; motyle odwłoki, sporo odwłoków stawonogów
 • Jak się piszę Odumrzeć? Definicja ja) odumrę, (oni) odumrą; odumrzyj, odumrzyjcie; (on) odumarł
 • Jak się piszę Odżywczy? Definicja krem odżywczy do twarzy; składniki odżywcze
 • Jak się piszę Odważnik? Definicja ciężar stalowego odważnika, waga z odważnikiem; pięciokilowe odważniki, kilka dwukilowych odważników
 • Jak się piszę Odtruć? Definicja ja) odtruję, (oni) odtrują
 • Jak się piszę Odtrącić? Definicja ja) odtrącę, odtrącisz, (oni) odtrącą; odtrąćcie
 • Jak się piszę Odwilż? Definicja konsekwencje gwałtownej odwilży, nadchodzi ocieplenie z odwilżą; sporo marcowych odwilży, temperatura właściwa odwilżom
 • Jak się piszę Odświętny? Definicja odświętny strój; odświętni biesiadnicy
 • Jak się piszę Odwiesić? Definicja ja) odwieszę, odwiesisz, (oni) odwieszą; odwieście
 • Jak się piszę Ofiara? Definicja złożyć dobrowolną ofiarę na biednych, być ofiarą życiową, dać coś komuś w ofierze; sporo śmiertelnych ofiar epidemii, współczuć ofiarom wypadku
 • Jak się piszę Oficer? Definicja szarża oficera, mówić o dyżurnym oficerze; wyżsi oficerowie (lub: oficerzy), odprawa oficerów sztabowych
 • Jak się piszę Odzież? Definicja skup odzieży używanej, sklep z odzieżą sportową
 • Jak się piszę Odtworzyć? Definicja ja) odtworzę koncert z magnetowidu, aktorzy odtworzą grane poprzez siebie postacie; odtwórz bieg wydarzeń, odtwórzcie muzykę z magnetofonu
 • Jak się piszę Ognioodporny? Definicja szkło ognioodporne; żaluzje ognioodporne
 • Jak się piszę Okleić? Definicja ja) okleję, okleisz; (oni) okleją, oklejcie
 • Jak się piszę Ogólnoeuropejski? Definicja problem ogólnoeuropejski; sprawy ogólnoeuropejskie
 • Jak się piszę Ojciec? Definicja ustąpić tacie, wdać się w ojca, zostać ojcem, mój ojcze; młodzi ojcowie, efekt ma wielu ojców: ojcowie paulini, ojcowie Kościoła, lecz: Tata Święty
 • Jak się piszę Ojców? Definicja zwiedzanie Ojcowa, przebywać w Ojcowie; ojcowski krajobraz
 • Jak się piszę Okamgnienie? Definicja zatrzymać się na okamgnienie, zrobić coś w okamgnieniu
 • Jak się piszę Olga? Definicja tej Oldze, tę Olgę, z Olgą; tych Olg, tym Olgom
 • Jak się piszę Ogrodzić? Definicja ja) ogrodzę podwórko siatką drucianą, rolnicy ogrodzą własne sady płotami; ogrodź (lub: ogródź), ogrodźcie ((lub: ogródźcie
 • Jak się piszę Okrąg? Definicja poruszać się po okręgu, stworzyć okrąg, stanąć poza okręgiem widzów; taneczne okręgi, zakreślać sporo okręgów
 • Jak się piszę Ogrzewczy? Definicja mechanizm ogrzewczy; urządzenia ogrzewcze
 • Jak się piszę Warzywny Owocowo? Definicja sklep owocowo-warzywny; soki owocowo-warzywne
 • Jak się piszę Opatrzyć? Definicja ja) opatrzę ci ranę, lekarze opatrzą rannych; opatrz okna, opatrzcie dom
 • Jak się piszę Okrągłogłowy? Definicja okrągłogłowa rasa; okrągłogłowi ludzie
 • Jak się piszę Ohydny? Definicja ohydny wygląd; ohydni zbrodniarze
 • Jak się piszę Okazja? Definicja stracić wyjątkową okazję, zabrać się okazją, załatwić coś przy okazji; zmarnować sporo świetnych okazji, tym okazjom
 • Jak się piszę Ogryźć? Definicja ja) ogryzę, ogryziesz, (oni) ogryzą; ogryź, ogryźcie; (on) ogryzł, ogryźli; ogryzłszy; ogryziony
 • Jak się piszę Okład? Definicja łagodzące działanie okładu, mówić o borowinowym okładzie; okłady z rumianku, sporządzanie zimnych okładów
 • Jak się piszę Ogłosić? Definicja ja) ogłoszę alarm, ogłosisz drukiem kilka artykułów, poeci ogłoszą kilka poetyckich manifestów; ogłoście odezwę do narodu
 • Jak się piszę Ognisko? Definicja odczuwać brak ogniska domowego, narząd będący ogniskiem dolegliwości, ogrzać się przy ognisku; rozpalanie ognisk, zajęcia prowadzone poprzez ogniska plastyczne
 • Jak się piszę Okrągły? Definicja okrągły element; oczy okrągłe ze zdziwienia
 • Jak się piszę Okazać? Definicja ja) okażę im swój paszport, (oni) okażą nam własną wdzięczność; okaż im trochę współczucia, okażcie skruchę
 • Jak się piszę Okiełznać? Definicja ja) okiełznam te rozbrykane dzieci, nauczyciele nie okiełznają jego wybujałego temperamentu
 • Jak się piszę Okołobiegunowy? Definicja klimat okołobiegunowy; temperatury okołobiegunowe
 • Jak się piszę Okołoziemski? Definicja lot okołoziemski; orbity okołoziemskie
 • Jak się piszę Ogrzewać? Definicja ja) ogrzewam własne mieszkanie, (oni) ogrzewają zgrabiałe ręce przy kominku
 • Jak się piszę Ogrzać? Definicja ja) ogrzeję pokój elektrycznym piecykiem, (oni) ogrzeją zmarznięte dłonie przy ognisku; ogrzejcie
 • Jak się piszę Ogolić? Definicja ja) ogolę brodę, dziewczęta ogolą nogi; ogol (lub: ogól) twarz maszynką, ogolcie ((lub: ogólcie) wąsy
 • Jak się piszę Ogólniak? Definicja uczęszczać do ogólniaka, rywalizować z miejscowym ogólniakiem; renomowane ogólniaki, ranking ogólniaków
 • Jak się piszę Lubiany Ogólnie? Definicja ogólnie lubiany kolega; ogólnie lubiane potrawy
 • Jak się piszę Ojcostwo? Definicja określenie ojcostwa, zaprzeczyć swojemu ojcostwu, cieszyć się swoim ojcostwem, mówić o późnym ojcostwie
 • Jak się piszę Ojcowski? Definicja ojcowska ręka; ojcowscy opiekunowie: skałki ojcowskie, lecz: Ojcowski Park Narodowy
 • Jak się piszę Okruchowy? Definicja skała okruchowa; osady okruchowe
 • Jak się piszę Okręcić? Definicja ja) okręcę, okręcisz, (oni) okręcą; okręćcie
 • Jak się piszę Omówić? Definicja ja) omówię tę sprawę na zebraniu, nauczyciele omówią ten problem z uczniami; omów, omówcie
 • Jak się piszę Oniemieć? Definicja ja) oniemieję na ten widok, (oni) oniemieją z wrażenia; (on) oniemiał z zachwytu, oniemieli ze zgrozy
 • Jak się piszę Okręg? Definicja zasięg okręgu wyborczego, zarządzać okręgiem administracyjnym, mieszkać w okręgu przemysłowym; rolnicze okręgi, sporo okręgów sądowych
 • Jak się piszę Opaść? Definicja ja) opadnę, opadniesz, (oni) opadną; opadnij; (on) opadł; opadłszy
 • Jak się piszę Olaboga? Definicja olaboga! jak ty wyglądasz
 • Jak się piszę Ołtarz? Definicja poprowadzić kogoś do ołtarza, stanąć przed ołtarzem, złożyć ofiarę na ołtarzu; przydrożne ołtarze, kilka ołtarzy (lub: ołtarzów) polowych
 • Jak się piszę Okuć? Definicja ja) okuję, (oni) okują
 • Jak się piszę Opancerzyć? Definicja ja) opancerzę, (oni) opancerzą; opancerz, opancerzcie
 • Jak się piszę Omdlewający? Definicja omdlewający wzrok; omdlewające spojrzenia
 • Jak się piszę Oparcie? Definicja szukać w kimś oparcia, krzesło z wygodnym oparciem; wysokie oparcia foteli, zamiana oparć w samochodzie
 • Jak się piszę Oksford? Definicja mieszkaniec Oksfordu, studiować w Oksfordzie
 • Jak się piszę Opacznie? Definicja zostać opacznie zrozumianym, tłumaczysz to sobie opacznie
 • Jak się piszę Okrutny? Definicja okrutny gest; okrutni zbrodniarze wojenni
 • Jak się piszę Olkusz? Definicja okolice Olkusza, pracować pod Olkuszem, mieszkać w Olkuszu; olkuski
 • Jak się piszę Oleisty? Definicja oleista ciecz; rośliny oleiste
 • Jak się piszę Omłócić? Definicja ja) omłócę, (oni) omłócą; omłóćcie
 • Jak się piszę Okroić? Definicja ja) okroję chleb ze skórki, okroisz kości z mięsa, cenzorzy okroją video; okrój, okrójcie
 • Jak się piszę Olbrzym? Definicja mieć przyrost olbrzyma, bajka o olbrzymie; ci baśniowi olbrzymi, te bajkowe olbrzymy, wielu olbrzymów
 • Jak się piszę Omurować? Definicja ja) omuruję, (oni) omurują
 • Jak się piszę Ołowianoszary? Definicja ołowianoszary żołnierzyk; ołowianoszare chmury
 • Jak się piszę Okrężny? Definicja ruch okrężny; zadawać okrężne pytania
 • Jak się piszę Oldboj? Definicja kondycja oldboja, być oldbojem na scenie rockowej, rozmawiać o powracającym oldboju; sportowi oldboje, drużyna oldbojów
 • Jak się piszę Omalże? Definicja omalże nie stracił równowagi
 • Jak się piszę Onomatopeja? Definicja znaleźć w wierszu onomatopeję, posłużyć się onomatopeją, mówić o funkcji onomatopei; sporo poetyckich onomatopei (lub: onomatopej), tym onomatopejom
 • Jak się piszę Opalenizna? Definicja przyglądać się złocistej opaleniźnie, mieć piękną opaleniznę, chwalić się powakacyjną opalenizną
 • Jak się piszę Omszały? Definicja omszały płot; omszałe beczki wina
 • Jak się piszę Okup? Definicja zażądać okupu, dyskutować o wymuszonym okupie; wysokie okupy, nie płacić okupów
 • Jak się piszę Opatrunek? Definicja zmiana opatrunku, bandaż z jałowym opatrunkiem; opatrunki gipsowe, sporo opatrunków dentystycznych
 • Jak się piszę Olimpijczyk? Definicja postawa olimpijczyka, zostać olimpijczykiem; polscy olimpijczycy, sukcesy naszych olimpijczyków
 • Jak się piszę Określić? Definicja ja) określę twój wygląd w kilku wyrazach, (oni) określą cię mianem niepoprawnego optymisty; określcie wiek stworzenia fotografii
 • Jak się piszę Oksfordzki? Definicja oksfordzki regulamin; oksfordzcy studenci: uniwersytet oksfordzki, lecz: Kanał Oksfordzki
 • Jak się piszę Okularnik? Definicja kompleksy okularnika, klatka z jadowitym okularnikiem; nieśmiali okularnicy, indyjskie okularniki, kilku klasowych okularników
 • Jak się piszę Opat? Definicja posiadłości opata, mówić o opacie cystersów; pobożni opaci, kilku dominikańskich opatów
 • Jak się piszę Orangutan? Definicja zręczność orangutana, czytać o orangutanie; nadrzewne orangutany, stadko orangutanów
 • Jak się piszę Oplątać? Definicja ja) oplączę, (oni) oplączą; oplączcie
 • Jak się piszę Oplombować? Definicja ja) oplombuję paczkę, policjanci oplombują mieszkanie
 • Jak się piszę Orać? Definicja ja) orzę ciągnikiem, orzesz końmi, (oni) orzą pod żyto; orz, orzcie
 • Jak się piszę Oprzeć? Definicja ja) oprę, oprzesz, (oni) oprą; oprzyjcie; (on) oparł, oparli; oparłszy; oparty
 • Jak się piszę Opędzić? Definicja ja) opędzę, (oni) opędzą; opędź, opędźcie
 • Jak się piszę Opluć? Definicja ja) opluję, (oni) oplują
 • Jak się piszę Oprocentowanie? Definicja poziom oprocentowania kredytów bankowych, pożyczka z korzystnym oprocentowaniem; oprocentowania zmienne, wygrać z konkurencją dzięki zmianie swoich oprocentowań
 • Jak się piszę Opuścić? Definicja ja) nie opuszczę ani jednej lekcji, opuścisz łódź na wodę, żołnierze opuszczą flagę do połowy masztu; opuśćcie ręce
 • Jak się piszę Oracja? Definicja kompozycja pogrzebowej oracji, wygłosić orację powitalną, uczcić kogoś oracją; sporo podniosłych oracji, przysłuchiwać się oracjom na własną cześć
 • Jak się piszę Opukiwać? Definicja ja) opukuję, (oni) opukują
 • Jak się piszę Oprzyrządowanie? Definicja naprawa oprzyrządowania, kupić maszynkę z całym oprzyrządowaniem; sporo technicznych oprzyrządowań
 • Jak się piszę Opodal? Definicja opodal szumi strumyk górski
 • Jak się piszę Opresja? Definicja wpaść w opresję, ustrzec kogoś przed opresją, znaleźć się w opresji; wyjść z wielu opresji, tym opresjom
 • Jak się piszę Oprawka? Definicja włożyć żarówkę w oprawkę, chwalić się nową oprawką okularów, legitymacja w oprawce; kilka plastikowych oprawek, przyglądać się modnym oprawkom
 • Jak się piszę Osznurować? Definicja ja) osznuruję, (oni) osznurują
 • Jak się piszę Oprowadzić? Definicja ja) oprowadzę wycieczkę po mieście, oprowadzisz swoich kuzynów po okolicy, przewodnicy oprowadzą nas po okolicznych wzgórzach; oprowadź, oprowadźcie
 • Jak się piszę Opuchlizna? Definicja przypatrywać się opuchliźnie, położyć okład na opuchliznę, martwić się rosnącą opuchlizną
 • Jak się piszę Opiec? Definicja ja) opiekę, opieczesz, (oni) opieką; opieczcie; (on) opiekł, opiekli; opiekłszy; opieczony
 • Jak się piszę Optyka? Definicja przyjąć inną optykę, interesować się optyką, dowiedzieć się czegoś o optyce kryształów
 • Jak się piszę Opcja? Definicja realizować jedną z opcji, wybrać korzystniejszą opcję, oferta z dodatkową opcją; sporo opcji politycznych, przyglądać się wszystkim możliwym opcjom
 • Jak się piszę Opieszały? Definicja opieszały dłużnik; opieszali egzaminatorzy
 • Jak się piszę Opłata? Definicja uiszczać opłatę skarbową, zalegać z zapłatą za gaz, zapomnieć o opłacie za przejazd; taryfa opłat, protestować przeciwko rosnącym opłatom
 • Jak się piszę Oprószyć? Definicja ja) oprószę ciasto cukrem pudrem, (oni) oprószą; oprószcie
 • Jak się piszę Opryszek? Definicja złapać opryszka, nie zadawać się z opryszkiem; zwyczajne opryszki, banda opryszków
 • Jak się piszę Opłukać? Definicja ja) opłuczę twarz z mydła, (oni) opłuczą ciała pod prysznicem; opłuczcie talerze
 • Jak się piszę Osądzić? Definicja ja) osądzę wasze postępowanie, sędziowie osądzą wedle obowiązującym prawem; osądź sam, nie osądźcie nas zbyt pochopnie
 • Jak się piszę Opłatek? Definicja kawałek wigilijnego opłatka, dzielić się opłatkiem; bożonarodzeniowe opłatki, kilka świątecznych opłatków
 • Jak się piszę Oprócz? Definicja nie miał przy sobie nic prócz dokumentów
 • Jak się piszę Opróżnić? Definicja ja) opróżnię szklankę do połowy, wędrowcy opróżnią własne plecaki; opróżnijcie te butelki do dna
 • Jak się piszę Oryginalny? Definicja oryginalny strój; oryginalne pomysły
 • Jak się piszę Orda? Definicja przewodzić ordzie, prowadzić do walki tatarską ordę, dowodzić ordą; dzikie ordy, sporo najeźdźczych ord, stawić czoło ordom, lecz: Złota Orda
 • Jak się piszę Ortopedia? Definicja odwieźć pacjenta na ortopedię, zajmować się ortopedią, leżeć na ortopedii
 • Jak się piszę Orlątko? Definicja dziób orlątka, wygładzić pióra orlątku, gniazdo z orlątkiem; głodne orlątka, kilka małych orlątek
 • Jak się piszę Oranżeria? Definicja podziwiać czyjąś oranżerię, szczycić się własną oranżerią, marzyć o domowej oranżerii; kilka atrakcyjnych oranżerii, poświęcać wiele uwagi pałacowym oranżeriom
 • Jak się piszę Orzeszek? Definicja schrupać orzeszka laskowego, czekoladka z orzeszkiem; orzeszki ziemne, paczka słonych orzeszków
 • Jak się piszę Pięć Osiemdziesiąt? Definicja osiemdziesięciu pięciu pracowników
 • Jak się piszę Osiemdziesięcioletni? Definicja osiemdziesięcioletni starzec
 • Jak się piszę Orientalny? Definicja orientalny państwo; orientalne rysy
 • Jak się piszę Orędownik? Definicja misja orędownika, być orędownikiem jakiejś kwestie; gorący orędownicy przemian, wielu orędowników
 • Jak się piszę Orzec? Definicja ja) orzeknę, orzekniesz, (oni) orzekną; orzeknijcie; (on) orzekł; orzekłszy; orzeczony
 • Jak się piszę Orkiestra? Definicja prowadzić orkiestrę wojskową, występować z orkiestrą dętą, grać w orkiestrze kameralnej; kilka orkiestr górniczych, przysłuchiwać się orkiestrom symfonicznym
 • Jak się piszę Ornitologia? Definicja książka do ornitologii, studiować ornitologię, interesować się ornitologią
 • Jak się piszę Orlę? Definicja dziób orlęcia, wygładzić pióra orlęciu, gniazdo z orlęciem; młode orlęta, para orląt, lecz: Cmentarz Orląt we Lwowie
 • Jak się piszę Osączyć? Definicja ja) osączę, (oni) osączą; osączcie
 • Jak się piszę Osiąść? Definicja ja) osiądę na wsi, osiądziesz na innym kontynencie, (oni) kiedyś wreszcie osiądą gdzieś na stałe; pył osiadł na meblach, po wojnie osiedli w Paryżu; osiadłszy
 • Jak się piszę Ordynans? Definicja być u kogoś za ordynansa, bazować na swoim ordynansie; oficerscy ordynansi, kilku ordynansów
 • Jak się piszę Ordynarny? Definicja ordynarny język; ordynarni kibice
 • Jak się piszę Oschły? Definicja osoba oschła z natury; oschli wykładowcy
 • Jak się piszę Orzech? Definicja łupina orzecha laskowego, czekoladka z orzechem; orzechy włoskie, dziadek do orzechów
 • Jak się piszę Orogeneza? Definicja opisać orogenezę alpejską, zajmować się orogenezą kaledońską, rozmawiać o orogenezie hercyńskiej
 • Jak się piszę Orzecznik? Definicja wskazanie orzecznika, łącznik z orzecznikiem; orzeczniki przymiotnikowe, kilka orzeczników rzeczownikowych
 • Jak się piszę Ornament? Definicja przepych barokowego ornamentu, mówić o roślinnym ornamencie; ludowe ornamenty, bogactwo ornamentów architektonicznych
 • Jak się piszę Orator? Definicja mowa oratora, czytać o płomiennym oratorze; złotouści oratorzy, wielu oratorów
 • Jak się piszę Ordynariusz? Definicja uprawnienia ordynariusza, odpowiadać przed ordynariuszem; biskupi ordynariusze, kilku ordynariuszy (lub: ordynariuszów) diecezji
 • Jak się piszę Orzeźwiający? Definicja napój orzeźwiający; sole orzeźwiające
 • Jak się piszę Orka? Definicja rozpocząć wiosenną orkę, zmęczyć się długą orką, czytać o drapieżnej orce; populacja orek, połowy zagrażające orkom
 • Jak się piszę Osiadły? Definicja osiadły tryb życia; osiadli pasterze
 • Jak się piszę Oręż? Definicja szczęk oręża, wesprzeć kogoś swoim orężem, opowiadać o zdobytym orężu jelenia
 • Jak się piszę Oset? Definicja kolce ostu, rów zarośnięty ostem, rozmawiać o polnym oście; kłujące osty, kępa ostów
 • Jak się piszę Osad? Definicja usunięcie osadu nazębnego, mówić o kawowym osadzie; osady ściekowe, nadmiar osadów
 • Jak się piszę Osiemnastolatek? Definicja pełnoletność osiemnastolatka, zostać osiemnastolatkiem; dorosłe osiemnastolatki, problemy osiemnastolatków
 • Jak się piszę Osioł? Definicja karmić osła, jechać na ośle; skończone osły, nawymyślać komuś od osłów
 • Jak się piszę Zakończony Ostro? Definicja ostro skończony grot strzały
 • Jak się piszę Ostrzałka? Definicja kupić ostrzałkę do noży, posłużyć się ostrzałką, ołówek w ostrzałce; kilka ostrzałek do ołówków, przyglądać się oryginalnym ostrzałkom
 • Jak się piszę Ostrobramski? Definicja ostrobramskie modły; ostrobramscy pielgrzymi, lecz: Matka Boska Ostrobramska
 • Jak się piszę Ostrołęka? Definicja omijać Ostrołękę, mieszkać pod Ostrołęką, przebywać w Ostrołęce; ostrołęcki burmistrz
 • Jak się piszę Ostęp? Definicja zabłądzić do dzikiego ostępu, zaszyć się w ostępie puszczy; leśne ostępy, sporo odludnych ostępów
 • Jak się piszę Ostrożny? Definicja ostrożny narciarz; ostrożni kierowcy
 • Jak się piszę Ostrokąt? Definicja kształt ostrokąta, mierzyć kąty w ostrokącie; kolorowe ostrokąty na spódnicy, kilka ostrokątów
 • Jak się piszę Ósmy Dziewięćdziesiąty Osiemset? Definicja osiemset dziewięćdziesiąty ósmy biegacz na mecie
 • Jak się piszę Oskarżać? Definicja ja) nie oskarżam was bezpodstawnie, prokuratorzy oskarżają podsądnego
 • Jak się piszę Ostrzyć? Definicja ja) ostrzę sobie apetyt na to stanowisko, krytycy już ostrzą sobie zęby na debiut młodego poety; ostrz, ostrzcie
 • Jak się piszę Oskubać? Definicja ja) oskubię kurę, złodzieje oskubią cię ze wszystkich oszczędności; oskub, oskubcie
 • Jak się piszę Ostrzec? Definicja ja) ostrzegę, ostrzeżesz, (oni) ostrzegą; ostrzeż, ostrzeżcie; ostrzegłszy; ostrzeżony
 • Jak się piszę Osiłek? Definicja mieć opinię osiłka, nie zadawać się z miejscowym osiłkiem; jurne osiłki, kilku krzepkich osiłków
 • Jak się piszę Oszczędny? Definicja oszczędny w wyrazach; oszczędni lokatorzy
 • Jak się piszę Ospa? Definicja chorować na ospę wietrzną, izolatka dla chorych z ospą, rekonwalescencja po ospie
 • Jak się piszę Osiemset? Definicja ośmiuset respondentów
 • Jak się piszę Ostrzeliwać? Definicja ja) ostrzeliwuję nieprzyjacielskie pozycje, żołnierze ostrzeliwują całe miasto
 • Jak się piszę Oswoić? Definicja ja) oswoję oczy z ciemnością, może kiedyś oswoisz nas ze swoim spojrzeniem na życie, rodzice oswoją dzieci z wodą; oswójcie
 • Jak się piszę Ostrugać? Definicja ja) ostrugam kijek, stolarze ostrugają tę belkę
 • Jak się piszę Osiemsetletni? Definicja osiemsetletni dąb
 • Jak się piszę Osiemnaście? Definicja osiemnastu graczy
 • Jak się piszę Osłuchowy? Definicja sposób osłuchowa; zmiany osłuchowe
 • Jak się piszę Towarowy Osobowo? Definicja pociąg osobowo-towarowy; przewozy osobowo-towarowe
 • Jak się piszę Ostrze? Definicja ciąć kogoś ostrzem satyry, postawić sprawę na ostrzu noża; sporo ostrzy szabel i bagnetów, scyzoryk o dwóch ostrzach
 • Jak się piszę Oswobodzić? Definicja ja) oswobodzę jeńców, bohaterscy żołnierze oswobodzą państwo od najeźdźcy; oswobodź (lub: oswobódź), oswobodźcie ((lub: oswobódźcie
 • Jak się piszę Ostemplować? Definicja ja) ostempluję te dokumenty, urzędniczki ostemplują te listy
 • Jak się piszę Ostrzeżenie? Definicja pierwsze ostrzeżenie, nie przejąć się usłyszanym ostrzeżeniem; udzielić komuś kilku ostrzeżeń
 • Jak się piszę Osuszyć? Definicja ja) osuszę ręcznikiem wilgotne dłonie, żołnierze osuszą bagna; osuszcie te mokradła
 • Jak się piszę Osłodzić? Definicja ja) osłodzę herbatę cukrem, dzieci osłodzą mi życie; osłodź (lub: osłódź), osłodźcie ((lub: osłódźcie
 • Jak się piszę Ostrosłup? Definicja wzór na objętość ostrosłupa, rozmawiać o ostrosłupie prawidłowym; stereometryczne ostrosłupy, sporo ostrosłupów ściętych
 • Jak się piszę Oskarżyć? Definicja ja) oskarżę was o donosicielstwo, (oni) oskarżą mnie przed sądem; oskarżcie
 • Jak się piszę Otumanić? Definicja ja) otumanię, (oni) otumanią; otumańcie
 • Jak się piszę Oświadczyć? Definicja ja) oświadczę wam to kategorycznie, ministrowie wkrótce oświadczą własne stanowcze decyzje; oświadczcie
 • Jak się piszę Otwarcie? Definicja powiedzieć coś otwarcie
 • Jak się piszę Owad? Definicja przezroczyste skrzydła owada, czytać o egzotycznym owadzie; dokuczliwe owady, rój bzyczących owadów
 • Jak się piszę Oszustwo? Definicja dopuścić się oszustwa, słyszeć o czyimś karcianym oszustwie; sporo oszustw podatkowych
 • Jak się piszę Oziębić? Definicja ja) oziębię, (oni) oziębią; ozięb, oziębcie
 • Jak się piszę Owca? Definicja przyglądać się dzikiej owcy, prowadzić owcę na strzyżenie, martwić się zagubioną owcą; kierdel owiec, dać jeść owcom
 • Jak się piszę Ośmiozgłoskowiec? Definicja rytm ośmiozgłoskowca; regularne ośmiozgłoskowce, wersy ośmiozgłoskowców
 • Jak się piszę Otępiały? Definicja otępiały z bólu; otępiali ze zmęczenia
 • Jak się piszę Ośmiokrotny? Definicja ośmiokrotni mistrzowie świata w skokach narciarskich
 • Jak się piszę Owędy? Definicja tylko w wyrażeniu: tędy i owędy
 • Jak się piszę Oświecić? Definicja ja) oświecę, oświecisz; (oni) oświecą, oświećcie
 • Jak się piszę Ośmiokąt? Definicja suma kątów ośmiokąta, wysokości w ośmiokącie; barwne ośmiokąty na posadzce, sporo ośmiokątów
 • Jak się piszę Otrzymać? Definicja ja) otrzymam promocję do następnej klasy, zwycięzcy przedmiotowej olimpiady otrzymają cenne nagrody
 • Jak się piszę Otwieracz? Definicja użyć otwieracza, myśleć o zgubionym otwieraczu; otwieracze do butelek, kilka otwieraczy do konserw
 • Jak się piszę To Otóż? Definicja otóż to, iż jeszcze na to nie wpadłem
 • Jak się piszę Owiązać? Definicja ja) owiążę, (oni) owiążą; owiąż, owiążcie
 • Jak się piszę Otrzepać? Definicja ja) otrzepię śnieg z butów, chłopcy otrzepią ubrania z piasku; otrzepcie
 • Jak się piszę Kulturalny Oświatowo? Definicja program oświatowo-kulturalny; placówki oświatowo-kulturalne
 • Jak się piszę Oznaka? Definicja niezadowolenia, nosić oznakę przynależności do piłkarskiego klubu, odezwać się z oznaką zniecierpliwienia; sporo oznak osłabienia, przyglądać się pierwszym oznakom zimy
 • Jak się piszę Ośmiopiętrowy? Definicja ośmiopiętrowy budynek
 • Jak się piszę Otrząsnąć? Definicja ja) otrząsnę, otrząśniesz, (oni) otrząsną; otrząśnij; (on) otrząsnął, otrząsnęła, otrząsnęli; otrząsnąwszy; otrząśnięty
 • Jak się piszę Otucha? Definicja poczuć napełniającą duszę otuchę, natchnąć kogoś otuchą, mówić o wstępującej w serce otusze
 • Jak się piszę Otłuścić? Definicja ja) otłuszczę, otłuścisz, (oni) otłuszczą; otłuść, otłuśćcie
 • Jak się piszę Ośrodek? Definicja malownicze położenie ośrodka wypoczynkowego, być ośrodkiem czyjegoś zainteresowania, pracować w ośrodku badawczym; ośrodki rehabilitacyjne, kilka ośrodków rekreacyjnych
 • Jak się piszę Owulacja? Definicja sztuczne wywoływanie owulacji, przechodzić owulację, problemy z nieregularną owulacją
 • Jak się piszę ? Definicja badania nad osią ziemską, koła na osi; rozstaw osi, przyglądać się osiom czyjegoś rozumowania
 • Jak się piszę Otóż? Definicja otóż i on, otóż nie ma pan racji
 • Jak się piszę Oszukaństwo? Definicja dopuścić się oszukaństwa, mówić o zwykłym oszukaństwie; mieć dość czyichś oszukaństw
 • Jak się piszę Owies? Definicja uprawa owsa, karmić konia owsem, mówić o owsie
 • Jak się piszę Owsik? Definicja małe rozmiary owsika, wiercić się jak z owsikiem; dokuczliwe owsiki, sporo owsików
 • Jak się piszę Ość? Definicja stanąć komuś ością w gardle, zapomnieć o ostrej ości; obrać ryby z ości, przyglądać się ościom
 • Jak się piszę Ożywczy? Definicja ożywczy smak napoju; ożywcze powiewy powietrza
 • Jak się piszę Ożywiony? Definicja ożywiony ruch na drodze; ludzie ożywieni jakimś wydarzeniem
 • Jak się piszę Się Ożenić? Definicja ja) ożenię się z miłości, ci młodzieńcy wkrótce się ożenią; ożeńcie się
 • Jak się piszę Ożywić? Definicja ja) ożywię, (oni) ożywią; ożyw, ożywcie
 • Jak się piszę Oddzwonić? Definicja ja) oddzwonię na twój telefon, (oni) oddzwonią mi za godzinę; oddzwońcie
 • Jak się piszę Oponent? Definicja poznać poglądy oponenta, wyrobić sobie opinię o oponencie; oponenci w dyskusji, przekonać swoich oponentów
 • Jak się piszę Opatentować? Definicja ja) opatentuję swój nowy wynalazek, inżynierowie opatentują nowe modele urządzeń technicznych
 • Jak się piszę Obejrzeć? Definicja precyzyjnie, uczniowie obejrzą w kinie nowy video; obejrzyj, obejrzyjcie; (on) obejrzał ryciny w książce, mechanicy obejrzeli pralkę fachowym okiem
 • Jak się piszę Odbić? Definicja ja) odbiję piłeczkę pingpongową, piłkarze odbiją tę piłkę głową; odbij, odbijcie
 • Jak się piszę Obieżyświat? Definicja zyskać opinię obieżyświata, mówić o urodzonym obieżyświacie; lekkoduszne obieżyświaty, wojaże obieżyświatów
 • Jak się piszę Ostrzał? Definicja konsekwencje ostrzału rakietowego, ochłonąć po ostrzale wroga; ostrzały artyleryjskie, sporo ostrzałów z moździerzy
 • Jak się piszę Brzezinka Oświęcim? Definicja zabytki Oświęcimia-Brzezinki, w Oświęcimiu-Brzezince
 • Jak się piszę Ogarnąć? Definicja ja) ogarnę, (oni) ogarną; ogarnijcie; (on) ogarnął, ogarnęła, ogarnęli; ogarnąwszy; ogarnięty
 • Jak się piszę Owacja? Definicja przysłuchiwać się długotrwałej owacji, zgotować komuś owację na stojąco, premiera zakończona owacją; nie otrzymać owacji, przysłuchiwać się owacjom na własną cześć
 • Jak się piszę Odsączyć? Definicja ja) odsączę, (oni) odsączą; odsączcie
 • Jak się piszę Się Orientować? Definicja ja) dobrze orientuję się w tej sprawie, wędrowcy orientują się w terenie
 • Jak się piszę Odgnieść? Definicja ja) odgniotę, odgnieciesz, (oni) odgniotą; odgniećcie; (on) odgniótł, odgniotła, odgnietli; odgniótłszy; odgnieciony
 • Jak się piszę Okular? Definicja średnica okularu, dostrzec coś w okularze lunety; okulary optyczne, parametry okularów
 • Jak się piszę Obiektywizm? Definicja nie móc zachować wobec siebie obiektywizmu, sędzia wykazał się wątpliwym obiektywizmem, rozmawiać o obiektywizmie czyichś ocen
 • Jak się piszę Okraść? Definicja ja) okradnę, okradniesz, (oni) okradną; okradnijcie; (on) okradł, okradli; okradłszy; okradziony; okradzeni
 • Jak się piszę Objazd? Definicja dokonać objazdu podległych placówek, wiadomość o objeździe drogowym; zagraniczne objazdy znanego zespołu tanecznego, sporo objazdów w centrum miasta
 • Jak się piszę Obłożyć? Definicja ja) obłożę zeszyty szarym papierem, biskupi obłożą heretyków klątwą; obłóż, obłóżcie
 • Jak się piszę Odpiąć? Definicja ja) odepnę szelki, panie odepną naszyjniki i broszki; odepnij, odepnijcie
 • Jak się piszę Osika? Definicja przyglądać się drżącej osice, oglądać trzęsącą się osikę, umówić się pod osiką; liście osik, robić zdjęcia młodym osikom
 • Jak się piszę Obleniec? Definicja zazwyczaj w lm, bezkręgowe obleńce, sporo obleńców, wykład poświęcony obleńcom
 • Jak się piszę Okręt? Definicja pokład okrętu, płynąć okrętem flagowym, kapitan na okręcie; dalekomorskie okręty, kilka okrętów transportowych
 • Jak się piszę Ocieplenie? Definicja konsekwencje ocieplenia klimatu, cieszyć się zapowiadanym ociepleniem, marzyć o ociepleniu stosunków z kimś
 • Jak się piszę Obuch? Definicja rozmiar obucha, otrzymać obuchem w głowę; tępo zakończone obuchy, kilka drewnianych obuchów siekier
 • Jak się piszę Organizacja? Definicja sobie z organizacją zgromadzenia, działać w organizacji młodzieżowej; członkowie organizacji politycznych, złożyć propozycję kilku organizacjom: organizacja międzynarodowa, lecz
 • Jak się piszę Oporządzić? Definicja ja) oporządzę, oporządzisz, (oni) oporządzą; oporządź, oporządźcie

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Oporządzić, Organizacja, Obuch, Ocieplenie, Okręt, Obleniec, Osika, Odpiąć, Obłożyć, Objazd, Okraść, Obiektywizm, Okular, Odgnieść, Orientować Się, Odsączyć co to znaczy.

Słownik Oporządzić, Organizacja, Obuch, Ocieplenie, Okręt, Obleniec co to jest.