IZDEBKA INTERPRETATOR INNYM co to jest
Izdebka, Interpretator, Innym Razem, Imbryk, Izydor, Izabela, Izoterma, Izrael, Izobata, Iwo, Iść.

Jak się piszę i mówi poprawnie I

 • Jak się piszę Indianin? Definicja pióropusz Indianina, powieść o bohaterskim Indianinie; waleczni Indianie, kultura Indian północnoamerykańskich
 • Jak się piszę infantylny? Definicja infantylne postępowanie; infantylne pytania
 • Jak się piszę itd? Definicja itd
 • Jak się piszę Ikar? Definicja lot Ikara, podanie o Dedalu i Ikarze
 • Jak się piszę innojęzyczny? Definicja innojęzyczna ludność; innojęzyczne terytoria
 • Jak się piszę instrukcja? Definicja wykorzystać się do dyrektyw, dostać precyzyjną instrukcję obsługi, działać wedle dyrektywą; postępować w myśl dyrektyw, tym instrukcjom
 • Jak się piszę irlandzki? Definicja irlandzki hymn; irlandzcy politycy: język irlandzki, lecz: Morze Irlandzkie, Irlandzka Armia Republikańska
 • Jak się piszę informacja? Definicja encyklopedii, uzyskać precyzyjną informację, pospieszyć z potrzebną wiadomością; udzielić komuś wyczerpujących informacji, tym wiadomościom: bibliotekoznawstwo i wiadomość naukowa
 • Jak się piszę igła? Definicja przyglądać się ułamanej igle tapicerskiej, nawlec igłę, iść wedle igłą kompasu; pudełko do igieł, robić zdjęcie igłom skalnym
 • Jak się piszę impreza? Definicja zorganizować udaną imprezę, spotkać się tuż przed imprezą, wziąć udział w jakiejś imprezie; kilka imprez sportowych, patronować imprezom literackim
 • Jak się piszę izobara? Definicja przypatrywać się izobarze na mapie, wyznaczyć izobarę, region połączony jedną izobarą; sporo izobar, tym izobarom
 • Jak się piszę inhalacja? Definicja lecznicze konsekwencje inhalacji, stosować inhalację dróg oddechowych, wyleczyć kogoś jedną inhalacją; sporo inhalacji, tym inhalacjom
 • Jak się piszę inscenizacja? Definicja zadebiutować udaną inscenizacją Dziadów, sztuka grana w ciekawej inscenizacji; reżyser wielu świetnych inscenizacji, przyznać nagrody trzem inscenizacjom
 • Jak się piszę instalacja? Definicja zamontować instalację elektryczną, zmagać się z zepsutą instalacją; sporo uszkodzonych instalacji gazowych, przyglądać się nowatorskim instalacjom plastycznym
 • Jak się piszę innowierca? Definicja m odm. jak ż, religijne przekonania innowiercy, zapytać o coś innowiercę; zagraniczni innowiercy, spotkanie innowierców
 • Jak się piszę idealista? Definicja m odm. jak ż, poglądy politycznego idealisty, dziwić się niepoprawnemu idealiście, usłyszeć prawdziwego idealistę; ogromni idealiści, dyskusja idealistów
 • Jak się piszę instruktarz? Definicja dawna podręcznik z instrukcjami), strony instruktarza, zasady zapisane w instruktarzu; ogromne instruktarze, zestaw instruktarzy
 • Jak się piszę imperializm? Definicja polityka imperializmu, starcie pacyfizmu z imperializmem, rozmawiać o współczesnym imperializmie
 • Jak się piszę infekcja? Definicja ulec groźnej infekcji, wywołać infekcję, zmagać się z infekcją; przejść sporo infekcji, przeciwdziałać zimowym infekcjom
 • Jak się piszę ideologia? Definicja być zwolennikiem jakiejś ideologii, przedstawiać jakąś ideologię, nie zgadzać się z obowiązującą ideologią; porównywać różne ideologie, kilka niebezpiecznych ideologii
 • Jak się piszę iskrzyć? Definicja uszkodzony przewód elektryczny iskrzy, przecięte kable iskrzą niebezpiecznie
 • Jak się piszę imperator? Definicja rządy bezwzględnego imperatora, czytać o rzymskim imperatorze; rosyjscy imperatorzy (lub: imperatorowie), wielu nowożytnych imperatorów
 • Jak się piszę ircha? Definicja kupić irchę na eleganckie rękawiczki, przetrzeć szybę irchą, ścierka z irchy, rozmawiać o miękkiej irsze
 • Jak się piszę inwestycja? Definicja przemysłowej, zrobić nieprzemyślaną inwestycję, pospieszyć się z jakąś inwestycją; przeprowadzić sporo udanych inwestycji, zapewnić budżet planowanym inwestycjom
 • Jak się piszę import? Definicja artykuły z importu, równoważyć eksport z importem, przodować w imporcie owoców cytrusowych
 • Jak się piszę izolatka? Definicja opuścić izolatkę, poczekać przed izolatką, leżeć w izolatce; kilka przepełnionych izolatek, tym izolatkom
 • Jak się piszę insurekcja? Definicja lider insurekcji kościuszkowskiej, przeprowadzić insurekcję, kierować insurekcją; sporo zbrojnych insurekcji, tym insurekcjom
 • Jak się piszę inwalidzki? Definicja jeździć na wózku inwalidzkim; wypłata rent inwalidzkich
 • Jak się piszę iżby? Definicja jaśnie pan mówi, iżby chciał panią widzieć
 • Jak się piszę indyczę? Definicja brak jednego indyczęcia, dać jeść indyczęciu, bawić się z indyczęciem; śliczne indyczęta, czworo żarłocznych indycząt
 • Jak się piszę inwokacja? Definicja nauczyć się na pamięć inwokacji do Pana Tadeusza, umieścić inwokację w utworze literackim, utwór z inwokacją do muzy; autor wielu podniosłych inwokacji, tym inwokacjom
 • Jak się piszę imię? Definicja zapomnieć czyjegoś imienia, ochrzcić kogoś jakimś imieniem, mówić w czyimś imieniu; imiona słowiańskie, zasady odmiany imion francuskich
 • Jak się piszę inwazja? Definicja dokonać inwazji, przeprowadzić inwazję na sąsiedni państwo, obronić się przed inwazją; przeżyć sporo inwazji turystycznych, powieści poświęcone inwazjom obcych cywilizacji
 • Jak się piszę idiotka? Definicja przyglądać się idiotce, poznać słodką idiotkę, nazwać kogoś idiotką; kilka idiotek, tym idiotkom
 • Jak się piszę ironia? Definicja wystrzegać się zjadliwej ironii, wyczuć ironię w czyimś głosie, odezwać się z ironią w głosie
 • Jak się piszę interpretacja? Definicja sztuka interpretacji, przeczytać czyjąś interpretację wiersza, nie zgodzić się z czyjąś interpretacją faktów; kilka różnych interpretacji znanego dramatu, tym interpretacjom
 • Jak się piszę ideał? Definicja rzecz daleka od ideału, mówić o swoim ideale; nieosiągalne ideały, dążyć do ideałów
 • Jak się piszę indor? Definicja gulgotanie indora, rozmawiać o ogromnym indorze; zadziorne indory, kilka indorów
 • Jak się piszę idźże!? Definicja idźże już, ponieważ się spóźnisz
 • Jak się piszę inżynier? Definicja znajomym inżynierze; dyplomowani inżynierowie (lub: inżynierzy), konferencja inżynierów: inż. architekt (skrót: inżynier arch.), inż. chemii (skrót: inżynier chem.), inż
 • Jak się piszę imigracja? Definicja zdarzenie masowej imigracji, zwracać uwagę na polityczną imigrację, przybyć z imigracją zarobkową; żyć wśród wielu imigracji, polityka przeciwdziałania imigracjom
 • Jak się piszę imperium? Definicja zatrudnić się w imperium prasowym; imperia przemysłowe, kilka filmowych imperiów: imperium kolonialne, lecz: Imperium Romanum, Imperium Rosyjskie
 • Jak się piszę izba? Definicja gnieździć się w jednej izbie; mieszkanie złożone z paru izb, tym izbom: izba porodowa, lecz: Naczelna Izba Lekarska, Izba Morska; Izba Lordów, Izba Gmin, Izba Reprezentantów
 • Jak się piszę inspiracja? Definicja być dla kogoś źródłem inspiracji, rozbudzić w sobie inspirację poetycką, dzieło będące inspiracją; robić coś z czyichś inspiracji, tym inspiracjom
 • Jak się piszę igiełka? Definicja zgubić cienką igiełkę, ukłuć się igiełką jeżyka, myśleć o igiełce do cerowania; kilka igiełek jałowca i modrzewia, przyglądać się igiełkom szronu na szybie
 • Jak się piszę inwersja? Definicja biochemiczny mechanizm inwersji, wykorzystać inwersję poetycką, zajmować się inwersją fotograficzną; poeta znany ze skłonności do inwersji, tym inwersjom
 • Jak się piszę iks? Definicja robić coś iks razy, niecne intrygi pana Iksa, podpisać się iksem, rozmawiać o panu Iksie; same iksy i igreki w matematycznym równaniu, postawić kilka iksów przy czyimś nazwisku
 • Jak się piszę instytucja? Definicja krytykować jakąś instytucję, zająć się podupadającą organizacją, pracować w stołecznej instytucji; kilka zagranicznych instytucji, rozesłać oferty różnym organizacjom
 • Jak się piszę ? Definicja cegły z iłu, osady skalne z iłem plioceńskim, mówić o drobnoziarnistym ile; iły brunatne, sporo rodzajów iłów osadowych, handel iłami ceramicznymi
 • Jak się piszę istota? Definicja przyglądać się nieznanej istocie, uważać ciężką pracę za istotę wszelkiego sukcesu, być istotą sporu; kilka rozumnych istot, kierować myśli ku istotom nadprzyrodzonym
 • Jak się piszę indukcja? Definicja zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, spowodować indukcję, zajmować się indukcją matematyczną; badanie indukcji magnetycznych i elektrycznych, tym indukcjom
 • Jak się piszę intencja? Definicja mieć szczytną intencję, przyjść z intencją zawarcia ugody, działać w dobrej intencji; sporo mszalnych intencji, wierzyć czyimś dobrym intencjom
 • Jak się piszę imitacja? Definicja kupić imitację złota, perła będąca imitacją, nie poznać się na zręcznej imitacji; twórca doskonałych imitacji, przyglądać się plastikowym imitacjom bursztynów
 • Jak się piszę i tym podobne? Definicja skrót: i tym podobne
 • Jak się piszę innowacja? Definicja wprowadzić znaczną innowację językową, wystąpić z organizacyjną innowacją; przejawiać niechęć do wszelkich innowacji, być przychylnym innowacjom
 • Jak się piszę instrument? Definicja wydobywać dźwięki z instrumentu, grać na jakimś instrumencie muzycznym; instrumenty nawigacyjne, sprzedaż instrumentów chirurgicznych
 • Jak się piszę improwizacja? Definicja improwizację, popisać się improwizacją fortepianową; nie chcę słuchać tych ciągłych improwizacji, buntować się przeciwko improwizacjom w miejscu pracy
 • Jak się piszę inwalida? Definicja m odm. jak ż, pomóc inwalidzie wsiąść do autobusu, mieć inwalidę w rodzinie, zostać inwalidą pierwszej ekipy; nieszczęśliwi inwalidzi, świadczenia dla inwalidów wojennych
 • Jak się piszę idiota? Definicja m odm. jak ż, mieć minę idioty, patrzeć na kogoś jak na idiotę, mówić o jakimś idiocie; ciężcy idioci, kilku idiotów
 • Jak się piszę igloo? Definicja czytaj: iglo, iglu] ndm, eskimoskie igloo, przezimować w lodowym igloo
 • Jak się piszę i tym podobnie? Definicja skrót: i tym podobne
 • Jak się piszę iluzjonista? Definicja m odm. jak ż, rekwizyty iluzjonisty, przyglądać się zręcznemu iluzjoniście, podziwiać znanego iluzjonistę; cyrkowi iluzjoniści, ekipa iluzjonistów
 • Jak się piszę igrzyska? Definicja zazwyczaj w lm, gospodarz ostatnich igrzysk: igrzyska olimpijskie, lecz: XXV Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie
 • Jak się piszę instruktaż? Definicja szkolenie, instruowanie), udzielać komuś instruktażu, zajmować się instruktażem
 • Jak się piszę internista? Definicja skarżyć się interniście na ból głowy, skonsultować się z internistą, zapytać o coś internistę; rejonowi interniści, kilku szpitalnych internistów
 • Jak się piszę itp? Definicja i tym podobnie; itp
 • Jak się piszę ilekolwiek? Definicja ilekolwiek zwierząt, ilukolwiek ludzi
 • Jak się piszę identyczny? Definicja identyczny wzór; identyczne dźwięki
 • Jak się piszę impet? Definicja nabrać impetu, natrzeć na kogoś z impetem, wpaść na kogoś w impecie
 • Jak się piszę idea? Definicja poświęcić się jakiejś idei, mieć swą życiową ideę, żyć jedną ideą; nie mieć jakichkolwiek idei, hołdować niebezpiecznym ideom
 • Jak się piszę ichtiologia? Definicja książka ichtiologii, studiować ichtiologię, interesować się ichtiologią
 • Jak się piszę idź no!? Definicja idź no do sąsiada po wiertarkę
 • Jak się piszę igrek? Definicja pokątne interesy pana igreka, iks spotkał się z igrekiem
 • Jak się piszę iglasto-liściasty? Definicja las iglasto-liściasty; drzewostany iglasto-liściaste
 • Jak się piszę ile bądź? Definicja przynieś ile bądź drewna na opał
 • Jak się piszę ilekroć? Definicja zawsze się cieszył, ilekroć odwiedzał własną babcię
 • Jak się piszę ile by? Definicja ile byś musiał czekać na kolejny pociąg
 • Jak się piszę iloprocentowy? Definicja iloprocentowy (lub: iluprocentowy) alkohol
 • Jak się piszę ilekolwiek by? Definicja ilekolwiek byś razy zapytał, zawsze dostaniesz odpowiedź
 • Jak się piszę ileż by? Definicja ileż aby się napracował bez niczyjej pomocy
 • Jak się piszę iloczyn? Definicja wartość iloczynu, rozmawiać o iloczynie dwóch liczb; iloczyny logiczne, suma kilku iloczynów
 • Jak się piszę ileż? Definicja ileż osób, iluż znajomych, z ilomaż (lub: iluż) artystami powiodło mi się porozmawiać
 • Jak się piszę ilometrowy? Definicja ilometrowy (lub: ilumetrowy) odcinek trasy
 • Jak się piszę Ilona? Definicja tej Ilonie, tę Ilonę, z tą Iloną; tych Ilon, tym Ilonom
 • Jak się piszę im bardziej by? Definicja im bardziej aby się spieszyli, tym więcej aby popełnili błędów
 • Jak się piszę iluprocentowy? Definicja iluprocentowy (lub: iloprocentowy alkohol
 • Jak się piszę im więcej? Definicja im więcej, tym lepiej
 • Jak się piszę ilustrator? Definicja dzieła uznanego ilustratora, mówić o ilustratorze; ilustratorzy muzyczni, kilku ilustratorów książek
 • Jak się piszę iloraz? Definicja wartość ilorazu, mówić o ilorazie dwóch liczb; ilorazy inteligencji, suma kilku ilorazów
 • Jak się piszę ilumetrowy? Definicja ilumetrowy (lub: ilometrowy) odcinek do przebiegnięcia
 • Jak się piszę ilustracja? Definicja przyglądać się kolorowej ilustracji, dobrać ilustrację do tekstu, zajmować się ilustracją książek; twórca ilustracji muzycznych do filmów, tym ilustracjom
 • Jak się piszę iluzja? Definicja pozbyć się iluzji, mieć iluzję, rozstać się z jakąś iluzją; świat młodzieńczych iluzji, oddawać się iluzjom
 • Jak się piszę imiesłów? Definicja odmiana imiesłowu, mówić o imiesłowie; imiesłowy przysłówkowe, pisownia zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych
 • Jak się piszę imiennik? Definicja poznać swojego imiennika, być czyimś imiennikiem; dwaj imiennicy, kilku imienników
 • Jak się piszę imigrant? Definicja los imigranta, mówić o znajomym imigrancie; imigranci wojenni, obóz imigrantów
 • Jak się piszę imadło? Definicja uchwyt imadła, warsztat z imadłem szewskim, metal w imadle; nowe imadła, kilka stolarskich imadeł
 • Jak się piszę impulsywny? Definicja impulsywny kolega; impulsywni uczniowie
 • Jak się piszę impuls? Definicja działać pod wpływem impulsu, mówić o nagłym impulsie; impulsy nerwowe, odebrać sporo impulsów
 • Jak się piszę impresja? Definicja impresję, notatka z impresją poetycką; sporo przejmujących impresji z teatralnego przedstawienia, przysłuchiwać się impresjom muzycznym znanego skrzypka
 • Jak się piszę inauguracja? Definicja przygotować inaugurację sezonu teatralnego, pospieszyć się z inauguracją, brać udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego; kilka udanych inauguracji, tym inauguracjom
 • Jak się piszę importer? Definicja inwestycje znanego importera, mówić o zamożnym importerze; światowi importerzy zboża, spotkanie importerów ropy naftowej
 • Jak się piszę incydent? Definicja być sprawcą nieprzyjemnego incydentu, mówić o wczorajszym incydencie; incydenty zbrojne, spotkanie polityków obeszło się bez incydentów
 • Jak się piszę indiański? Definicja indiański łuk; indiańscy wodzowie
 • Jak się piszę Indie? Definicja pojechać do Indii, handlować z Indiami, podróżować po Indiach; słoń indyjski
 • Jak się piszę Indochiny? Definicja udać się do Indochin, pomagać gospodarczo Indochinom; indochińscy politycy: klimat indochiński; lecz: Półwysep Indochiński
 • Jak się piszę informatyka? Definicja studiować informatykę, interesować się informatyką, rozmawiać o informatyce
 • Jak się piszę inicjał? Definicja ornament wokół inicjału, rozmawiać o inicjale; inicjały figuralne, użyć inicjałów do podpisania pracy
 • Jak się piszę informatyk? Definicja zatrudnić informatyka, być dobrym informatykiem; doświadczeni informatycy, dyskusja informatyków
 • Jak się piszę ingerencja? Definicja kwestie, wykluczyć ingerencję zbrojną, zdenerwować się ingerencją cenzury; zabronić ingerencji, zaprotestować przeciwko ingerencjom w treść artykułu
 • Jak się piszę indyk? Definicja pasztet z indyka, spacerować z indykiem u nogi; wielkanocne indyki, pięć indyków
 • Jak się piszę inkubator? Definicja wstawić jaja do inkubatora, umieścić noworodka w inkubatorze; nowoczesne inkubatory, naprawa inkubatorów
 • Jak się piszę inscenizator? Definicja sceniczne opracowania inscenizatora, mówić o znanym inscenizatorze; wybitni inscenizatorzy, konferencja inscenizatorów
 • Jak się piszę inspekcja? Definicja dokonać inspekcji oddziału, przeprowadzić inspekcję sanitarną, przyjechać z inspekcją; spis inspekcji do przeprowadzenia, tym inspekcjom
 • Jak się piszę insekt? Definicja ukłucie insekta, czytać o kąśliwym insekcie; natrętne insekty, środek do tępienia insektów
 • Jak się piszę inspektor? Definicja uprawnienia inspektora policji, mówić o surowym inspektorze; państwowi inspektorzy (lub: inspektorowie), ekipa inspektorów pracy
 • Jak się piszę Inowrocław? Definicja pojechać do Inowrocławia, spacerować po Inowrocławiu; inowrocławski park
 • Jak się piszę instynktowy? Definicja instynktowy odruch; instynktowe czynności zwierzęcia
 • Jak się piszę instynkt? Definicja brak instynktu samozachowawczego, bazować na swoim instynkcie; nieomylne instynkty, odwołać się do najniższych instynktów ludzkich
 • Jak się piszę instalator? Definicja wezwać instalatora sieci komputerowej, mówić o instalatorze; instalatorzy sanitarni, brygada instalatorów urządzeń gazowych
 • Jak się piszę interpunkcyjny? Definicja błąd interpunkcyjny; znaki interpunkcyjne
 • Jak się piszę instruktor? Definicja cenne wskazówki instruktora, rozmawiać o doświadczonym instruktorze; instruktorzy edukacji jazdy, kurs dla instruktorów pływania
 • Jak się piszę inteligentny? Definicja inteligentny uczeń; inteligentni studenci; inteligentniejszy
 • Jak się piszę insulina? Definicja podać cukrzykowi insulinę, prace badawcze nad insuliną syntetyczną, mówić o potrzebnej insulinie
 • Jak się piszę inteligent? Definicja poglądy inteligenta, mówić o znajomym inteligencie; dwaj inteligenci, dyskusje inteligentów
 • Jak się piszę inteligencja? Definicja wywodzić się z inteligencji, rozwijać własną nieprzeciętną inteligencję, badania nad inteligencją emocjonalną
 • Jak się piszę intelekt? Definicja kształcenie intelektu, zaimponować komuś intelektem, rozmawiać o czyimś głębokim intelekcie
 • Jak się piszę integracja? Definicja zdarzenie postępującej integracji w nauczaniu, przyspieszyć integrację w Europie, prace nad socjalną integracją niepełnosprawnych
 • Jak się piszę inteligencki? Definicja inteligencka rodzina; inteligenckie dylematy
 • Jak się piszę instytut? Definicja instytucie historycznym; instytuty doświadczalne, kilka instytutów: instytut naukowo-badawczy, lecz: Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, Instytut J. polskiego PAN
 • Jak się piszę internat? Definicja wyjechać do internatu, mieszkać w internacie; szkolne internaty, budowa nowych internatów dla młodzieży
 • Jak się piszę interesant? Definicja załatwić interesanta, mówić o niegrzecznym interesancie; niecierpliwi interesanci, kolejka interesantów
 • Jak się piszę interpunkcja? Definicja zasady polskiej interpunkcji, poprawić interpunkcję, nie mieć kłopotów z interpunkcją
 • Jak się piszę Internet? Definicja uzyskać dostęp do Internetu, znaleźć potrzebną informację w Internecie
 • Jak się piszę interesujący? Definicja mieć interesującą pracę; zawrzeć interesujące znajomości
 • Jak się piszę intuicja? Definicja mieć kobiecą intuicję, wykazać się lekarską intuicją, nie zawieść się na swojej intuicji
 • Jak się piszę intrygancki? Definicja intrygancka działalność; intryganckie grupki
 • Jak się piszę intuicyjny? Definicja żywić intuicyjną obawę; intuicyjne lęki
 • Jak się piszę introligator? Definicja wspaniałe dzieło dawnego introligatora, rozmawiać o znajomym introligatorze; zręczni introligatorzy, zrzeszenie introligatorów
 • Jak się piszę intrygant? Definicja działania przebiegłego intryganta, mówić o podstępnym intrygancie; sprytni intryganci, kilku intrygantów
 • Jak się piszę interwencja? Definicja dokonać zbrojnej interwencji, prosić kogoś o interwencję, wstrzymać się z interwencją; kilka efektywnych interwencji, zapobiec interwencjom wojskowym
 • Jak się piszę intymny? Definicja intymny związek; intymne kontakty; intymniejszy
 • Jak się piszę intonacja? Definicja zachować odpowiednią intonację, śpiewać z czystą intonacją, zdanie o intonacji rosnącej; sporo fałszywych intonacji, tym intonacjom
 • Jak się piszę intruz? Definicja traktować kogoś jak intruza, opowiadać o bezczelnym intruzie; ci natrętni intruzi, te nieproszone intruzy, wielu intruzów
 • Jak się piszę inwencja? Definicja człowiek bez inwencji, przejawiać inwencję twórczą, wykazać się inwencją
 • Jak się piszę inwentarz? Definicja lista inwentarza, opiekować się żywym inwentarzem; gospodarskie inwentarze, sporo inwentarzy hotelowych
 • Jak się piszę inwestytura? Definicja spór o inwestyturę, czytać o inwestyturze, modlitwy przed uroczystą inwestyturą
 • Jak się piszę iskra? Definicja przyglądać się rozżarzonej iskrze, mieć iskrę bożą do sportu, pozostać z iskrą nadziei; snop iskier, tym iskrom
 • Jak się piszę irytacja? Definicja doprowadzić kogoś do irytacji, wpaść w irytację, mówić z rosnącą irytacją
 • Jak się piszę Irlandia? Definicja pojechać do Irlandii, zwiedzić Irlandię, z Irlandią
 • Jak się piszę Ireneusz? Definicja tego Ireneusza; ci Ireneuszowie (lub: Ireneusze), tych Ireneuszów
 • Jak się piszę Irenka? Definicja tej Irence, tę Irenkę, z tą Irenką; tych Irenek, tym Irenkom
 • Jak się piszę irys? Definicja płatek irysa, mówić o dorodnym irysie; żółte irysy, kilo śmietankowych irysów
 • Jak się piszę Islandia? Definicja opuścić Islandię, z tą Islandią, spędzać urlop w Islandii
 • Jak się piszę islandzki? Definicja klimat islandzki; islandzkie wulkany; islandzcy rolnicy: język islandzki, lecz: Próg Islandzki
 • Jak się piszę Iwona? Definicja tej Iwonie, tę Iwonę, z tą Iwoną; tych Iwon, tym Iwonom
 • Jak się piszę Izaak? Definicja tego Izaaka, z Izaakiem; ci Izaakowie, tych Izaaków
 • Jak się piszę Italia? Definicja zabytki Italii, poznać całą Italię, plakat z Italią; italski klimat
 • Jak się piszę iść? Definicja ja) idę przed siebie, idziesz szybkim krokiem, dzieci idą gęsiego; idź do kina, idźcie przodem; szedłem na przełaj, (on) szedł po omacku, szła po zakupy, szli na palcach
 • Jak się piszę Iwo? Definicja tego Iwona, o tym Iwonie; ci Iwonowie, tych Iwonów
 • Jak się piszę izobata? Definicja przypatrywać się izobacie na mapie, wyznaczyć izobatę, region połączony jedną izobatą; sporo izobat, tym izobatom
 • Jak się piszę Izrael? Definicja mieszkańcy Izraela, negocjacje z Izraelem, podróż po Izraelu; izraelska flaga
 • Jak się piszę izoterma? Definicja przypatrywać się izotermie na mapie, wyznaczyć izotermę, region połączony jedną izotermą; sporo izoterm, tym izotermom
 • Jak się piszę Izabela? Definicja tej Izabeli, tę Izabelę, z tą Izabelą; tych Izabel, tym Izabelom
 • Jak się piszę Izydor? Definicja tego Izydora, o Izydorze; ci Izydorowie, tych Izydorów: Izydor z Sewilli
 • Jak się piszę imbryk? Definicja uchwyt imbryka, iść z imbrykiem, herbata w imbryku; blaszane imbryki, apetyczne pykanie imbryków
 • Jak się piszę innym razem? Definicja z chęcią się z tobą spotkam, lecz innym wspólnie
 • Jak się piszę interpretator? Definicja wysiłki interpretatora, rozmawiać o błyskotliwym interpretatorze; dojrzali interpretatorzy, dyskusja interpretatorów
 • Jak się piszę izdebka? Definicja wynajmować izdebkę na poddaszu, cieszyć się swoją izdebką, mieszkać w ubogiej izdebce; kilka nędznych izdebek, przyglądać się świeżo bielonym izdebkom

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Izdebka, Interpretator, Innym Razem, Imbryk, Izydor, Izabela, Izoterma, Izrael, Izobata, Iwo, Iść, Italia, Izaak, Iwona, Islandzki, Islandia, Irys, Irenka co to znaczy.

Słownik Izdebka, Interpretator, Innym Razem, Imbryk, Izydor co to jest.