ZASIĄŚĆ ZDROWAŚKA ZABÓJSTWO co to jest
Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się, Zimorodek, Z Reguły, Zwariować, Ześliznąć Się.

Jak się piszę i mówi poprawnie Z

 • Jak się piszę Zadowalający? Definicja osiągnąć zadowalający rezultat, uzyskać zadowalającą ocenę
 • Jak się piszę Życiodajny? Definicja życiodajne światło; życiodajne deszcze
 • Jak się piszę Zganić? Definicja ja) zganię wasze postępowanie, starsi bracia zganią mnie za niecierpliwość; zgańcie ich za złe zachowanie przy stole
 • Jak się piszę Zmorzony? Definicja zmęczony), zmorzony piechur; zmorzeni wędrówką turyści
 • Jak się piszę Złocistoczerwony? Definicja czerwony z odcieniem złocistym), złocistoczerwony zachód słońca
 • Jak się piszę Żyto? Definicja worek żyta, obsiać pole żytem, schować się w życie
 • Jak się piszę Zaskórny? Definicja wody zaskórne
 • Jak się piszę Uporem Z? Definicja powtarzać coś z uporem
 • Jak się piszę Kolei Z? Definicja piąty natomiast
 • Jak się piszę Zagdakać? Definicja wystraszona kura nagle zagdacze (lub: zagdaka), spłoszone kury zagdaczą ((lub: zagdakają
 • Jak się piszę Zarówno? Definicja zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
 • Jak się piszę Zaszumieć? Definicja wiatr zaszumi za oknami, drzewa zaszumią w lesie; deszcz zaszumiał o parapety
 • Jak się piszę Zatemperować? Definicja ja) zatemperuję kredki, uczniowie zatemperują własne ołówki
 • Jak się piszę Zawczasu? Definicja ubezpieczyć się zawczasu
 • Jak się piszę Zgiełk? Definicja uciekać od zgiełku, być zmęczonym zgiełkiem miasta
 • Jak się piszę Zechcieć? Definicja ja) zechcę, (oni) zechcą; zechciej, zechciejcie; (on) zechciał, zechcieli
 • Jak się piszę Zgubny? Definicja zgubny nawyk; zgubne podpowiedzi
 • Jak się piszę Zmaleć? Definicja ja) zmaleję, (oni) zmaleją; zmalał, zmaleli
 • Jak się piszę Znużony? Definicja znużony głos; znużeni robotnicy
 • Jak się piszę Żur? Definicja zjeść talerz żuru, zajadać się żurem, kiełbasa w żurze; smaczne żury, różne metody gotowania żurów
 • Jak się piszę Żuć? Definicja ja) żuję gumę, krowy żują trawę; nie żujcie
 • Jak się piszę Zaporożec? Definicja auto marki Zaporożec), kupić używanego zaporożca, jeździć zaporożcem; przestarzałe zaporożce, produkcja zaporożców, lecz: Zaporożec (= mieszkaniec Zaporoża
 • Jak się piszę Zgierz? Definicja mieszkańcy Zgierza, zbudować willę pod Zgierzem, pracować w Zgierzu; zgierskie ulice
 • Jak się piszę Zabawka? Definicja przyglądać się plastikowej zabawce, kupić elektroniczną zabawkę, płakać nad zepsutą zabawką; sporo zabawek na choince, przyglądać się zabawkom kolegów
 • Jak się piszę Zakażenie? Definicja przebieg ciężkiego zakażenia, symptomy towarzyszące zakażeniu pokarmowemu; profilaktyka zakażeń, działania zapobiegające zakażeniom szpitalnym
 • Jak się piszę Zawieja? Definicja obawiać się śnieżnej zawiei, wjechać w gęstą zawieję, zdążyć uciec przed zawieją; sporo zimowych zawiei, opady towarzyszące zawiejom
 • Jak się piszę Zaimek? Definicja odmiana zaimka osobowego, posłużyć się zaimkiem; zaimki dzierżawcze, charakterystyka zaimków
 • Jak się piszę Zmierzch? Definicja wrócić z pracy ze zmierzchem, przyjść do domu o zmierzchu; inicjalne zimowe zmierzchy, nie lubić jesiennych zmierzchów
 • Jak się piszę Żółty? Definicja żółty kolor, plamka żółta, żółte kwiaty; żółci: żółta febra, lecz: Rzeka Żółta, Morze Żółte, Żółta Turnia
 • Jak się piszę Zaręczyć? Definicja ja) zaręczę za ciebie wyrazem, (oni) zaręczą za nas swoim dorobkiem; zaręczcie
 • Jak się piszę Ziarno? Definicja odróżnić ziarno od plew, mówić o ziarnie na mąkę; sporo siewnych ziaren (lub: ziarn), przyglądać się ziarnom bursztynu na piasku
 • Jak się piszę Zbiec? Definicja schodach, zbiegniesz z górskiego zbocza, dni zbiegną im błyskawicznie; zbiegnijcie; oskarżony zbiegł z miejsca wypadku, zbiegła na dół, zbiegli z ósmego piętra na parter
 • Jak się piszę Zaciąć? Definicja ja) zatnę, zatniesz, (oni) zatną; zatnijcie; (on) zaciął, zacięła, zacięli; zaciąwszy; zacięty
 • Jak się piszę Zaświadczyć? Definicja ja) zaświadczę przed sądem o twojej niewinności, niech moje słowa zaświadczą o jego winie; zaświadczcie
 • Jak się piszę Znawstwo? Definicja omówić sprawę z prawdziwym znawstwem przedmiotu, rozmawiać o czyimś znawstwie w jakiejś dziedzinie
 • Jak się piszę Zamącić? Definicja ja) nie zamącę waszego spokoju, wioślarze zamącą wodę w jeziorze; nie zamąćcie jej w głowie
 • Jak się piszę Się Zrzec? Definicja ja) zrzeknę się, zrzekniesz się, (oni) zrzekną się; zrzeknijcie się; (on) zrzekł się, zrzekli się
 • Jak się piszę Żart? Definicja zrobić coś dla żartu, mówić o czyimś niesmacznym żarcie; żarty na bok, być obiektem czyichś złośliwych żartów
 • Jak się piszę Zgłoska? Definicja słowo ze zgłoską zamkniętą, rozmawiać o zgłosce otwartej; podzielić słowo na kilka zgłosek, rozdział podręcznika poświęcony zgłoskom: zapisać się złotymi zgłoskami
 • Jak się piszę Zatonąć? Definicja marzeniach, pasażerowie rozbitego statku zatoną; nie zatońcie; prom samochodowy zatonął, dziurawa łódź zatonęła, mieszkańcy wsi zatonęli w okresie powodzi; zatonąwszy
 • Jak się piszę Zdun? Definicja wezwać zduna, mówić o znającym się na swojej pracy zdunie; ci doświadczeni zduni (lub: zdunowie), te doświadczone zduny, kilku zdunów
 • Jak się piszę Zapach? Definicja poznać coś po zapachu, ubranie przesiąknięte zapachem kuchni; rozchodzenie się zapachów, program poświęcony nowym zapachom perfum
 • Jak się piszę Załagodzić? Definicja ja) załagodzę jej gniew, (oni) załagodzą całe to zajście; załagodź (lub: załagódź) ten spór, załagodźcie ((lub: załagódźcie) tę sprawę
 • Jak się piszę Zakład? Definicja uczestniczyć w zakładzie; zakłady przemysłowe, sporo zakładów krawieckich: zakład karny, lecz: Zakład Karny w Strzelcach Opolskich; Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, Zakład Narodowy
 • Jak się piszę Zarżnąć? Definicja lub: zarznąć), (ja) zarżnę, zarżniesz, (oni) zarżną; zarżnijcie; (on) zarżnął, zarżnęła, zarżnęli; zarżnąwszy; zarżnięty
 • Jak się piszę Źrebię? Definicja narodziny źrebięcia, bawić się ze źrebięciem, opowiadać o ślicznym źrebięciu; młode źrebięta, klacz z trojgiem źrebiąt
 • Jak się piszę Zrazić? Definicja ja) zrażę was do siebie nieustannymi pretensjami, zrazisz ich do siebie tym ciągłym narzekaniem, (oni) zrażą nas tą opryskliwością; nie zraźcie jej nieuprzejmością
 • Jak się piszę Zegarmistrz? Definicja precyzja zegarmistrza, być zegarmistrzem z powołania; dokładni zegarmistrze (lub: zegarmistrzowie), dzieła zegarmistrzów
 • Jak się piszę Znaleźć? Definicja mieszkanie, (oni) znajdą kupca na ten auto; znajdźcie sobie przyjaciół; znalazł z nią wspólny język, znaleźli w skrzynce długo oczekiwany list; znaleziony
 • Jak się piszę Żądanie? Definicja uczynić zadość czyjemuś żądaniu, wystąpić z jakimś żądaniem; nie móc spełnić żądań związków zawodowych, mieć wygórowane żądania
 • Jak się piszę Zlewozmywak? Definicja wstawić brudne naczynia do zlewozmywaka, ustawić kosz na śmieci pod zlewozmywakiem, pomyśleć o nowym zlewozmywaku; zlewozmywaki dwukomorowe, sprzedaż zlewozmywaków jednokomorowych
 • Jak się piszę Zażalenie? Definicja nie złożyć zażalenia od wyroku sądu, zwrócić się z zażaleniem do dyrekcji zakładu; podręcznik skarg i zażaleń, przysłuchiwać się zażaleniom klientów
 • Jak się piszę Zwierzę? Definicja się dziwnemu zwierzęciu, iść za nieznanym zwierzęciem, czytać o dziwnym zwierzęciu; leśne zwierzęta, pogromca zwierząt, schodzić z drogi zwierzętom
 • Jak się piszę Zadrżeć? Definicja ja) zadrżę z zimna, mury zadrżą od huku dział; zadrżyjcie; budynek zadrżał w posadach, zadrżeli na myśl o czekającej ich przeprawie
 • Jak się piszę Żyletka? Definicja przyglądać się tępej żyletce, zgubić ostrą żyletkę, zaciąć się żyletką; nie korzystać żyletek do golenia, tym żyletkom
 • Jak się piszę Zostać? Definicja ja) zostanę w domu na skutek kataru, zostaniesz u nas na noc, niektórzy uczniowie zostaną w tej samej klasie na drugi rok; zostańcie z nami
 • Jak się piszę Zarządzenie? Definicja obwieszczenie zarządzenia władz, nie zgadzać się z zarządzeniem dyrektora; minister wydał kilka zarządzeń, podporządkować się zarządzeniom
 • Jak się piszę Zwyżka? Definicja ostrzeżenie przed gwałtowną zwyżką temperatury, mówić o zwyżce formy polskich piłkarzy; sporo nieoczekiwanych zwyżek cen, sprzeciwiać się zwyżkom wydatków w spółce
 • Jak się piszę Złoić? Definicja ja) złoję wam skórę, złoisz go paskiem za złe oceny, rodzice złoją nam tyłki; złójcie
 • Jak się piszę Zbrzydnąć? Definicja ja) zbrzydnę, zbrzydniesz, (oni) zbrzydną; zbrzydnijcie; (on) zbrzydł (lub: zbrzydnął), zbrzydła, zbrzydli; zbrzydłszy; zbrzydnąwszy
 • Jak się piszę Żagiel? Definicja ustawienie żagla, łódź ze wzdętym żaglem, mówić o widocznym na horyzoncie żaglu; białe żagle, trzepot żagli, pływać pod pełnymi żaglami
 • Jak się piszę Zajezdnia? Definicja tramwaje zjeżdżają do zajezdni, zamknąć zajezdnię autobusową, kierować zajezdnią tramwajową; sporo zajezdni, tym zajezdniom
 • Jak się piszę Zamek? Definicja budowla), zwiedzanie zamku warownego, zarządzać gotyckim zamkiem; zamki krzyżackie, renowacja średniowiecznych zamków: zamek królewski, lecz: Zamek Królewski w Warszawie
 • Jak się piszę Zaangażować? Definicja ja) zaangażuję ją na stanowisko sekretarki, (oni) zaangażują mnie do fabryki
 • Jak się piszę Zagłębie? Definicja zatrudnić się w zagłębiu siarkowym; sporo zagłębi naftowych: zagłębie węglowe, lecz: Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, Zagłębie Dąbrowskie
 • Jak się piszę Zgadywanka? Definicja przysłuchiwać się rymowanej zgadywance, bawić się w zgadywankę, bawić się dziecięcą zgadywanką; wymyślić kilka zabawnych zgadywanek, przyglądać się zgadywankom rysunkowym
 • Jak się piszę Złożyć? Definicja ja) złożę kartkę papieru na dwoje, uczniowie szkół podstawowych złożą prośby o przyjęcie do gimnazjum; złóż dłonie do modlitwy, złóżcie własne podpisy pod dokumentem
 • Jak się piszę Zagranicy Z? Definicja z obcego państwie), wrócić z zagranicy
 • Jak się piszę Zmniejszyć? Definicja ja) zmniejszę zużycie paliwa, rodzice zmniejszą mi karę; zmniejszcie ciężar tych walizek
 • Jak się piszę Żołd? Definicja wysokość żołnierskiego żołdu, zadowolić się niskim żołdem, być na czyimś żołdzie
 • Jak się piszę Ziąb? Definicja nie móc wytrzymać dokuczliwego ziąbu, od ziemi ciągnęło ziąbem, mówić o przenikającym poprzez ubranie ziąbie
 • Jak się piszę Żywić? Definicja ja) żywię pewne obawy, (oni) żywią nas i ubierają; nie żywcie do nas urazy
 • Jak się piszę Się Zadurzyć? Definicja ja) zadurzę się w szkolnej koleżance, (oni) zadurzą się w sobie nawzajem; zadurz się, zadurzcie się
 • Jak się piszę Zabiegnąć? Definicja zobacz zabiec
 • Jak się piszę Zasadotwórczy? Definicja składniki zasadotwórcze
 • Jak się piszę Zawodowiec? Definicja zatrudnić zawodowca, mówić o zawodowcu w jakimś fachu; prawdziwi zawodowcy, cenić zawodowców
 • Jak się piszę Zawistnik? Definicja spojrzenie zawistnika, nie zadawać się z zawistnikiem; podejrzliwi zawistnicy, mieć wielu zawistników
 • Jak się piszę Zasuwka? Definicja przyglądać się uszkodzonej zasuwce, zamknąć drzwi na zasuwkę, drzwiczki z zasuwką; kilka metalowych zasuwek u drzwi, tym zasuwkom
 • Jak się piszę Się Zrosnąć? Definicja ja) zrosnę się, zrośniesz się, (oni) zrosną się; zrośnijcie się; (on) zrósł się, zrosła się, zrośli się
 • Jak się piszę Zjechać? Definicja ja) zjadę na sankach po urwistym zboczu, zjedziesz z drogi na pobocze, wszystkie autobusy zjadą do zajezdni; zjedź na bok, zjedźcie w boczną uliczkę
 • Jak się piszę Zatruwać? Definicja ja) nie zatruwam was nieświeżym jedzeniem, wybrane fabryki zatruwają wodę ściekami przemysłowymi
 • Jak się piszę Zwęzić? Definicja ja) zwężę nogawki spodni, zwęzisz tę spódnicę u dołu, lekarze operacyjnie zwężą przewód pokarmowy; zwęźcie
 • Jak się piszę Się Ześlizgnąć? Definicja lub: ześliznąć się), (ja) ześlizgnę się, ześlizgniesz się, (oni) ześlizgną się; ześlizgnijcie się; (on) ześlizgnął się, ześlizgnęła się, ześlizgnęli się; ześlizgnąwszy się
 • Jak się piszę Zatoczka? Definicja zwiedzić malowniczą zatoczkę, opalać się nad ustronną zatoczką, żaglówki czekają na nas w zatoczce; kilka parkingowych zatoczek, robić zdjęcia odwiedzanym zatoczkom
 • Jak się piszę Zachcianka? Definicja mieć kosztowną zachciankę, zaskoczyć wszystkich dziwną zachcianką, wspomnieć o czyjejś dziecinnej zachciance; mieć dość czyichś zachcianek, dogadzać czyimś zachciankom
 • Jak się piszę Zawodówka? Definicja ukończyć zawodówkę, robotnik z rozpoczętą zawodówką, uczyć się w zawodówce; kilka górniczych zawodówek, przygotować program zawodówkom gastronomicznym
 • Jak się piszę Zero? Definicja temperatura spadła poniżej zera, nazwać kogoś zerem, rozmawiać z fizykiem o zerze absolutnym; ciąg jedynek i zer, przyglądać się zerom w zapisie wielkiej liczby
 • Jak się piszę Zardzewieć? Definicja rower zardzewieje na balkonie, rowerowe błotniki błyskawicznie zardzewieją; porzucony auto zardzewiał
 • Jak się piszę Złotówka? Definicja gazeta kosztowała symboliczną złotówkę, portmonetka z jedną złotówką, czytać o silnej złotówce; zamiana złotówek na czeskie korony, przyglądać się przedwojennym złotówkom
 • Jak się piszę Zderzak? Definicja nie uszkodzić zderzaka, uderzyć zderzakiem w stojący auto; solidne zderzaki, umocowanie zderzaków
 • Jak się piszę Zamontować? Definicja ja) zamontuję na dachu antenę, kierowcy zamontują w swoich samochodach alarmy
 • Jak się piszę Znieść? Definicja zniesiesz na dół dziecięcy wózek, tragarze zniosą z ciężarówki nowe meble; znieście; nie zniósł tej porażki, sporo zniosła w swoim życiu, posłowie znieśli karę śmierci; zniesiony
 • Jak się piszę Zakładka? Definicja położyć coś na zakładkę, spódniczka z zakładką, mówić o papierowej zakładce do książek; zagiąć kilka zakładek na zasłonce, przyglądać się zakładkom bluzki
 • Jak się piszę Zejść? Definicja zejdziesz po schodach do piwnicy, pielgrzymi zejdą w dół rzeki; zejdź, zejdźcie; śmigłowiec zszedł (lub: zeszedł) do lądowania, rozmowa zeszła na wakacje, zeszli kawał świata
 • Jak się piszę Zdubbingować? Definicja ja) zdubbinguję obcojęzyczny video, realizatorzy dźwięku zdubbingują ten video bardzo starannie
 • Jak się piszę Zabójca? Definicja m odm. jak ż, mechanizm wynajętego zabójcy, sądzić maniakalnego zabójcę; młodociani zabójcy, pomóc w ujęciu zabójców
 • Jak się piszę Gruby Za? Definicja za gruby materiał, za grube palce
 • Jak się piszę Się Zagnieździć? Definicja ja) zagnieżdżę się tutaj na dobre, zagnieździsz się w naszym przedsiębiorstwie, w piwnicy zagnieżdżą się szczury; zagnieźdź się, zagnieźdźcie się
 • Jak się piszę Zagrzewać? Definicja ja) zagrzewam was do walki, kibice zagrzewają piłkarzy do gry
 • Jak się piszę Się Żachnąć? Definicja ja) żachnę się, żachniesz się, (oni) żachną się; żachnijcie się; (on) żachnął się, żachnęła się, żachnęli się; żachnąwszy się
 • Jak się piszę Żarówka? Definicja wymienić matową żarówkę, lampa ze spaloną żarówką, próżnia w żarówce; wkręcić kilka mlecznych żarówek, nie mieć nic przeciwko żarówkom energooszczędnym
 • Jak się piszę Załazić? Definicja ja) załażę, (oni) załażą; załaź, załaźcie
 • Jak się piszę Żonkil? Definicja kwiat żonkila, przyjrzeć się żonkilowi, obdarować kogoś wiosennym żonkilem; złociste żonkile, bukiet żonkili
 • Jak się piszę Zadymka? Definicja wjechać w zadymkę, schronić się przed zadymką, iść w zadymce; sporo zimowych zadymek, tym zadymkom
 • Jak się piszę Zawierucha? Definicja ostrzeżenie przed zawieruchą w górach, komunikat meteorologiczny o śnieżnej zawierusze; sporo dziejowych zawieruch, poemat poświęcony zawieruchom rewolucyjnym
 • Jak się piszę Złocistożółty? Definicja żółty z odcieniem złocistym), złocistożółte hafty na obrusach
 • Jak się piszę Się Zadomowić? Definicja ja) niebawem zadomowię się w nowym mieszkaniu, (oni) wkrótce zadomowią się w pracy; zadomów się, zadomówcie się
 • Jak się piszę Zgrzebło? Definicja korzystać zgrzebła, czyścić konia zgrzebłem, myśleć o drucianym zgrzeble; kilka gospodarskich zgrzebeł, przyglądać się zgrzebłom do czesania wełny
 • Jak się piszę Zarobić? Definicja ja) zarobię na własne utrzymanie ciężką robotą, rodzice zarobią na dom; zarób trochę pieniędzy, zaróbcie na meble
 • Jak się piszę Zdzierżyć? Definicja ja) nie zdzierżę tych podejrzeń, żołnierze nie zdzierżą nieprzyjacielskiego ostrzału; zdzierż, zdzierżcie
 • Jak się piszę Zbliżenie? Definicja pokazać coś w zbliżeniu, negocjacje zakończone zbliżeniem stanowisk; sporo zbliżeń fotograficznych, sprzeciwiać się zbliżeniom kamery na twarze aktorów
 • Jak się piszę Żółw? Definicja pancerz żółwia, opiekować się żółwiem, opowiadać o przywiezionym z wakacji żółwiu; żółwie morskie, wolny chód żółwi
 • Jak się piszę Zagórze? Definicja region za górami), mieszkańcy zagórza: lecz: pociąg do Zagórza (= miejscowość
 • Jak się piszę Związek? Definicja zdarzeniami, nawiązać kontakt ze związkiem pracowniczym; związki pokrewieństwa, sporo udanych związków małżeńskich, lecz: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Sybiraków, Związek
 • Jak się piszę Zachrypnąć? Definicja ja) zachrypnę, zachrypniesz, (oni) zachrypną; (on) zachrypnął (lub: zachrypł), zachrypła, zachrypnęli ((lub: zachrypli); zachrypnąwszy; zachrypnięty
 • Jak się piszę Zwiać? Definicja ja) zwieję, (ja) zwieją; zwiejcie; zwiali (lub: zwieli
 • Jak się piszę Zetrzeć? Definicja szmatą wodę z posadzki, dyżurni zetrą tablicę gąbką; zetrzyjcie; (on) starł jabłko i marchew na tarce, starła szminkę z ust, starli sobie skórę na kolanach; starłszy; starty
 • Jak się piszę Zgromadzenie? Definicja przed zgromadzeniem akcjonariuszy, wziąć udział w walnym zgromadzeniu; wolność zgromadzeń, obyczaje wspólne wszystkim zgromadzeniom zakonnym, lecz: Zebranie Narodowe, Zebranie
 • Jak się piszę Zastawka? Definicja wszczepić sztuczną zastawkę, pacjent z wymienioną zastawką, mówić o uszkodzonej zastawce serca; niedomykalność zastawek, prace poświęcone zastawkom biologicznym
 • Jak się piszę Zawiązać? Definicja ja) zawiążę węzeł na linie, uczniowie zawiążą kółko przedmiotowe; zawiąż, zawiążcie
 • Jak się piszę Zahamować? Definicja ja) zahamuję na skraju szosy, lekarze zahamują wewnętrzny krwotok
 • Jak się piszę Złodziej? Definicja złapać złodzieja na gorącym uczynku, telewizor jest złodziejem czasu, mówić o chytrym złodzieju; złodzieje samochodowi, gang młodocianych złodziei (lub: złodziejów
 • Jak się piszę Zuch? Definicja mundurek zucha, maszerować z dzielnym zuchem; prawdziwe zuchy, drużyna zuchów
 • Jak się piszę Zniekształcić? Definicja ja) nie zniekształcę twojej wypowiedzi, niesprawne mikrofony zniekształcą nasze głosy; nie zniekształćcie treści przekazu
 • Jak się piszę Zawrzeć? Definicja ja) zawrę, zawrzesz, (oni) zawrą; zawrzyjcie; (on) zawrzał, zawrzeli
 • Jak się piszę Żebro? Definicja stłuczenie żebra, przyjrzeć się stłuczonemu żebru, rozmawiać z lekarzem o przetrąconym żebrze; złamanie żeber, przyglądać się żebrom na zdjęciu rentgenowskim
 • Jak się piszę Zawór? Definicja nie zakręcić zaworu, rozmawiać z fachowcem o zaworze gazowym; zawory bezpieczeństwa, zamknięcie zaworów wylotowych
 • Jak się piszę Zdrowy? Definicja zdrowy człowiek; zdrowi ludzie
 • Jak się piszę Żywiciel? Definicja śmierć żywiciela, być jedynym żywicielem rodziny, czytać o żywicielu pasożytów; długoletni żywiciele sieroty, wielu żywicieli
 • Jak się piszę Zszywka? Definicja przyglądać się wygiętej zszywce, znaleźć cienką zszywkę, pochylić się nad zszywką czasopism; pudełko zszywek, przyglądać się wielu zszywkom gazet w redakcji
 • Jak się piszę Żłób? Definicja dorwać się do żłobu, dzieciątko w żłobie; żłoby skalne, sporo żłobów bydlęcych
 • Jak się piszę Źródło? Definicja rozglądać się za nowym źródłem dochodów, zimna woda w źródle; wieś położona u źródeł dwóch rzek, robota poświęcona nowym źródłom ciepła, badać źródła archiwalne
 • Jak się piszę Zapobiec? Definicja ja) zapobiegnę waszej kłótni, politycy zapobiegną wojnie; zapobiegnijcie skutkom powodzi; (on) w porę zapobiegł przeziębieniu; zapobiegłszy
 • Jak się piszę Zaburzyć? Definicja ja) zaburzę na chwilę wasz spokój, kopalniane zanieczyszczenia zaburzą równowagę środowiska biologicznego; nie zaburz spokoju publicznego, nie zaburzcie naszego szczęścia
 • Jak się piszę Zaludnienie? Definicja gęstość zaludnienia, walczyć z nadmiernym zaludnieniem, państwa o najmniejszym zaludnieniu
 • Jak się piszę Zębny? Definicja mechanizm zębny, układ zębny
 • Jak się piszę Zwieźć? Definicja ja) zwiozę, zwieziesz, (oni) zwiozą; zwieź, zwieźcie; (on) zwiózł, zwiozła, zwieźli; zwieziony
 • Jak się piszę Zdwoić? Definicja ja) zdwoję własne starania, zdwoisz swą czujność, (oni) zdwoją własne wysiłki; zdwójcie swą ostrożność
 • Jak się piszę Zleźć? Definicja ja) zaraz zlezę z drzewa, zleziesz z wozu na ziemię, (oni) zlezą po schodach; zleź z góry, zleźcie na dół; (on) zlazł po schodach na parter, z trudem zleźli z koni; zlazłszy
 • Jak się piszę Zmorzyć? Definicja pozbawić sił, zmęczyć), sen mnie zaraz zmorzy
 • Jak się piszę Zestrugać? Definicja ja) zestrugam (lub: zestrużę), (oni) zestrugają ((lub: zestrużą); zestrugajcie (((lub: zestrużcie
 • Jak się piszę Zachciewajka? Definicja smarować zachciewajkę spirytusem salicylowym, zmartwić się nieładną zachciewajką; mieć na twarzy kilka zachciewajek, preparat przeciwko zachciewajkom
 • Jak się piszę Zakąska? Definicja podać coś na zakąskę, zachwycić się wykwintną zakąską, myśleć o pikantnej zakąsce; kilka zimnych zakąsek, alkohol towarzyszący zakąskom
 • Jak się piszę Żywica? Definicja zapach żywicy, zbierać żywicę, ubrudzić się żywicą; produkcja żywic sztucznych, przyglądać się żywicom syntetycznym
 • Jak się piszę Złociutki? Definicja złociutki panie doktorze!; złociutkie broszki
 • Jak się piszę Żelastwo? Definicja kawałek przerdzewiałego żelastwa, przyjrzeć się jakiemuś żelastwu, mówić o wystającym z ziemi żelastwie
 • Jak się piszę Zatoka? Definicja przed zatoką autobusową, pływać jachtem po zatoce; zapalenie zatok, przypatrywać się zatokom na czole mężczyzny, lecz: Zatoka Pucka, Zatoka Biskajska, Zatoka Hudsona
 • Jak się piszę Zapotrzebowanie? Definicja nie móc zaspokoić zapotrzebowania rynku, dostarczyć liczba towaru zgodną z zapotrzebowaniem, słyszeć o rosnącym zapotrzebowaniu na informatyków
 • Jak się piszę Zacząć? Definicja zaczniesz naukę w liceum, wkrótce niemowlęta rozpoczną raczkować; (on) rozpoczął dyskusję, zaczęła z innej beczki, przed rokiem zaczęli uprawiać boks; zacząwszy; zaczęty
 • Jak się piszę Zalew? Definicja okolice zalewu, pływać po zalewie; zalewy morskie, kilka zalewów rzecznych: zalew rzeki, lecz: Zalew Wiślany, Zalew Zegrzyński
 • Jak się piszę Zmarznąć? Definicja czytaj: zmar-znąć], (ja) zmarznę, zmarzniesz, (oni) zmarzną; (on) zmarznął lub (on) zmarzł, zmarzła, zmarzli; zmarznąwszy lub zmarzłszy
 • Jak się piszę Zrozumieć? Definicja oni) z pewnością zrozumieją twoją sytuację; zrozum (lub: zrozumiej) swój błąd, nie zrozumcie ((lub: zrozumiejcie) mnie opacznie; zrozumiał sedno moich słów, zrozumieli własne
 • Jak się piszę Zawleczka? Definicja wyciągnąć zawleczkę granatu, rozglądać się za zawleczką, myśleć o zgubionej zawleczce śruby; kilka stalowych zawleczek, przyglądać się zawleczkom granatów
 • Jak się piszę Zapolować? Definicja ja) zapoluję na dzika, (oni) zapolują na dzikiego zwierza
 • Jak się piszę Żongler? Definicja popisy żonglera, przyglądać się żonglerowi, wspominać o zręcznym żonglerze; sprawni żonglerzy, występy cyrkowych żonglerów
 • Jak się piszę Zabłysnąć? Definicja zabłyśniesz talentem, łzy zabłysną w jej oczach; zabłyśnijcie; (on) zabłysnął w towarzystwie, pierwsza gwiazdka zabłysnęła (lub: zabłysła) na niebie, zabłysnęli jako uzdolnieni
 • Jak się piszę Zaprezentować? Definicja ja) zaprezentuję wam kilka swoich rysunków, muzycy zaprezentują nam kilka nowych utworów
 • Jak się piszę Zdobyć? Definicja ja) zdobędę bilety na ten mecz, zdobędziesz nowych przyjaciół, alpiniści zdobędą upragniony szczyt; zdobądź, zdobądźcie
 • Jak się piszę Zatarg? Definicja wywołanie zatargu, incydent skończony poważnym zatargiem z rodziną; zatargi graniczne, sporo sąsiedzkich zatargów o ziemię
 • Jak się piszę Żarliwy? Definicja żarliwy wyznawca jakiejś idei; żarliwi katolicy
 • Jak się piszę Zaschnąć? Definicja zaraz zaschnie mi w gardle, niegroźne zadrapania wnet zaschną; tusz na papierze zaschnął (lub: zasechł), rana błyskawicznie zaschła; zaschnąwszy ((lub: zaschłszy
 • Jak się piszę Zawiadowca? Definicja m odm. jak ż, punktualność zawiadowcy stacji, zawiadomić kolejowego zawiadowcę; sumienni zawiadowcy, kilku zawiadowców
 • Jak się piszę Zadyszka? Definicja cierpieć na zadyszkę, zwalczyć schody z zadyszką, mówić o dokuczliwej zadyszce; sporo zadyszek, dziwić się zadyszkom u młodzieży
 • Jak się piszę Żaluzja? Definicja zazwyczaj w lm, okna bez żaluzji, przyglądać się opuszczonym żaluzjom, zasłonić okno żaluzjami
 • Jak się piszę Zmrużyć? Definicja ja) nie zmrużę dzisiaj oka, (oni) zmrużą oczy od słońca; nie zmruż, nie zmrużcie
 • Jak się piszę Zgiąć? Definicja ja) zegnę, (oni) zegną; zegnijcie; (on) zgiął, zgięła, zgięli; zgiąwszy
 • Jak się piszę Żuchwa? Definicja uszkodzić przeciwnikowi żuchwę, bokser ze zwichniętą żuchwą, odczuwać ból w żuchwie; sporo ludzkich żuchw, przyglądać się mocno rozwiniętym żuchwom konia
 • Jak się piszę Żołądź? Definicja lub: zdrewniałej żołędzi), znaleźć owalnego żołędzia (((lub: owalną żołądź), bawić się żołędziem ((((lub: żołędzią), mówić o kształtnym żołędziu (((((lub: kształtnej żołędzi
 • Jak się piszę Zbieractwo? Definicja trudnić się zbieractwem złomu, oddawać się zbieractwu, mówić o zbieractwie dzieł sztuki
 • Jak się piszę Ziemianin? Definicja dorobek ziemianina, rozmawiać o bogatym ziemianinie; zamożni ziemianie, ucisk ziemian, lecz: Ziemianin (= mieszkaniec Ziemi w odróżnieniu do bogów i mieszkańców innych planet
 • Jak się piszę Żywioł? Definicja ofiary rozszalałego żywiołu, powołać komitet do walki z żywiołem, poczuć się w swoim żywiole; cztery żywioły, walka żywiołów
 • Jak się piszę Zapłacić? Definicja ja) zapłacę mandat za przekroczenie prędkości, (oni) drogo zapłacą za własną nierozwagę; zapłaćcie nam w ratach
 • Jak się piszę Żonglować? Definicja ja) żongluję piłką, prawnicy żonglują przepisami; nie żonglujcie wytartymi frazesami
 • Jak się piszę Zwitek? Definicja nie doręczyć komuś zwitka banknotów, schować coś pod zwitkiem papieru; zwitki filmów fotograficznych, sporo pomiętych zwitków
 • Jak się piszę Zmyślny? Definicja zmyślny chłopak, zmyślne urządzenie; zmyślni praktykanci
 • Jak się piszę Zniżka? Definicja zastosować zniżkę kolejową, bilety ze zniżką, słyszeć o korzystnej zniżce cen; więcej zniżek, tym zniżkom
 • Jak się piszę Zmysł? Definicja strata zmysłu powonienia, odznaczać się zmysłem praktycznym, mówić o szóstym zmyśle; otrzymać pomieszania zmysłów, nie wierzyć własnym zmysłom, mieć wyostrzone zmysły
 • Jak się piszę Zlekceważyć? Definicja ja) już nigdy nie zlekceważę niebezpieczeństwa, (oni) zlekceważą nasze ostrzeżenia; nie zlekceważ swojego przeciwnika, nie zlekceważcie poleceń waszych przełożonych
 • Jak się piszę Zarządzanie? Definicja kierowanie i marketing (= kierunek studiów), mieć problem z zarządzaniem własnym czasem, znać się na nowoczesnym zarządzaniu spółką
 • Jak się piszę Zagryźć? Definicja ja) zagryzę, zagryziesz, (oni) zagryzą; zagryź, zagryźcie; (on) zagryzł, zagryźli; zagryzłszy; zagryziony
 • Jak się piszę Zagadka? Definicja zadać komuś zagadkę, być dla kogoś zagadką, opowiadać o wierszowanej zagadce; rozwikłać kilka zagadek, przypatrywać się zagadkom rysunkowym
 • Jak się piszę Zdać? Definicja ja) zdam egzamin z matematyki na piątkę, (oni) zdadzą nam stosunki ze swojego pobytu za granicą; zdajcie rachunek ze swojej działalności
 • Jak się piszę Się Zgrzać? Definicja ja) zgrzeję się, (oni) zgrzeją się; zgrzejcie się; zgrzali się (lub: zgrzeli się
 • Jak się piszę Zasypka? Definicja zabezpieczyć rankę zasypką, rozmawiać z pediatrą o zasypce dla niemowląt; sporo rodzajów zasypek do stóp, przyglądać się nowym zasypkom dermatologicznym
 • Jak się piszę Źdźbło? Definicja prawdy, przyglądać się źdźbłu trawy, iść ze źdźbłem w ustach, owad na źdźble pszenicy; źdźbła poruszane wiatrem, sporo źdźbeł zbóż, przyglądać się źdźbłom
 • Jak się piszę Zagościć? Definicja ja) długo u was nie zagoszczę, kiedyś zagościsz u nas już na trwałe, radość i szczęście zagoszczą w naszych sercach; zagośćcie
 • Jak się piszę Zamierzać? Definicja ja) zamierzam kontynuować własną naukę, przyjaciele zamierzają wyjechać na wakacje
 • Jak się piszę Się Zagłębić? Definicja ja) zagłębię się w interesującej lekturze, buty zagłębią się w puszystym śniegu; zagłęb się (lub: zagłąb się) w myślach, zagłębcie się ((lub: zagłąbcie się) w marzeniach
 • Jak się piszę Zecer? Definicja podziwiać dokładność zecera, być zecerem w drukarni, mówić o zecerze; starzy zecerzy, kilku zecerów
 • Jak się piszę Zostawić? Definicja ja) nie zostawię was na pastwę losu, (oni) zostawią po sobie dobre wrażenie; zostaw nas samych, zostawcie nas na chwilę
 • Jak się piszę Żurnalista? Definicja m odm. jak ż, udzielać wywiadu znanemu żurnaliście, poprosić o pomoc żurnalistę; marni żurnaliści, spotkanie żurnalistów
 • Jak się piszę Zaprzęg? Definicja lub: zaprząg), kareta z czterokonnym zaprzęgiem, konie w zaprzęgu; psie zaprzęgi, kilka zaprzęgów dyszlowych
 • Jak się piszę Żniwiarz? Definicja robota żniwiarza, postępować za żniwiarzem; zmęczeni żniwiarze, trud żniwiarzy
 • Jak się piszę Zgasić? Definicja ja) zgaszę nocną lampkę, zgasisz światło w przedpokoju, harcerze zgaszą ognisko; zgaście silnik samochodu
 • Jak się piszę Zakleić? Definicja ja) zakleję kopertę, zakleisz dziurę w dętce rowerowej, bibliotekarki zakleją grzbiet książki taśmą klejącą; zaklejcie
 • Jak się piszę Zhańbić? Definicja ja) nigdy nie zhańbię swojego dobrego imienia, (oni) nie zhańbią swojej rodziny; nie zhańb, nie zhańbcie
 • Jak się piszę Zbroja? Definicja wdziać husarską zbroję, gablota z cenną zbroją, rycerz w pełnej zbroi; kilka żelaznych zbroi w muzeum, przyglądać się ozdobnym zbrojom królewskim
 • Jak się piszę Się Zeschnąć? Definicja coś) zeschnie się, (one) zeschną się; (on) zeschnął się (lub: zsechł się), zeschła się, zeschli się; zeschnąwszy się ((lub: zeschłszy się
 • Jak się piszę Zachmurzenie? Definicja przyrost zachmurzenia, zmartwić się zachmurzeniem czyjegoś oblicza, wiadomość o porannym zachmurzeniu; występowanie sporych zachmurzeń
 • Jak się piszę Zarzut? Definicja uwolnić się od zarzutu tchórzostwa, rozprawiać o bezpodstawnym zarzucie; nieuzasadnione zarzuty, uniknąć poważnych zarzutów
 • Jak się piszę Żabka? Definicja przypatrywać się zielonej żabce, złapać w dłonie rzeczną żabkę, pływać żabką; kilka żabek do przypinania firanek, przyglądać się żabkom drzewnym
 • Jak się piszę Zagłada? Definicja dawne wartości uległy zagładzie, wybrane gatunki zwierząt skazane są na zagładę, prorocy ostrzegający przed zagładą świata
 • Jak się piszę Zwątpić? Definicja ja) chyba zwątpię w sprawiedliwość na tym świecie, (oni) zwątpią w szczerość twoich słów; nie zwątpcie w nas
 • Jak się piszę Znój? Definicja okupić swój efekt długim znojem, pracować w ogromnym znoju; codzienne znoje, sporo znojów
 • Jak się piszę Zakwitnąć? Definicja zakwitną kaczeńce; na jej twarzy zakwitł (lub: zakwitnął) radosny uśmiech, twarz dziewczyny zakwitła rumieńcem; zakwitłszy ((lub: zakwitnąwszy
 • Jak się piszę Zastrzeżenie? Definicja nie uczynić zastrzeżenia w umowie, uczynić coś wbrew poważnemu zastrzeżeniu, pracować nad zastrzeżeniem marki produktu; nie mieć jakichkolwiek zastrzeżeń
 • Jak się piszę Zgłosić? Definicja ja) zgłoszę twoją kandydaturę na przewodniczącego klasy, trenerzy zgłoszą zawodników do turnieju pływackiego; zgłoście mi wasze spóźnienie
 • Jak się piszę Się Zachłysnąć? Definicja zachłyśniesz się gęstym dymem, (oni) zachłysną się od śmiechu; nie zachłyśnijcie się; były więzień zachłysnął się wolnością, zachłysnęła się z zachwytu, sportowcy zachłysnęli się
 • Jak się piszę Zająć? Definicja zajmiesz sąsiedni pokój, płomienie zajmą wkrótce znaczącą część lasu; rozkrzyczany tłum zajął cały plac, zajęła miejsce w swojej ławce, zajęli odpowiedzialne stanowiska; zająwszy
 • Jak się piszę Zrozumienie? Definicja wykaż odrobinę zrozumienia, potraktować sprawę ze zrozumieniem, test świadczący o zrozumieniu materiału
 • Jak się piszę Żmija? Definicja ukąszenie żmii zygzakowatej, wyhodować żmiję na swoim łonie, uciec przed żmiją; sporo jadowitych żmij, przyglądać się wygrzewającym się na ścieżce żmijom
 • Jak się piszę Źrenica? Definicja strzec czegoś jak źrenicy oka, zbadać źrenicę, patrzeć rozszerzoną źrenicą; zwężenie źrenic, przyglądać się źrenicom pacjenta
 • Jak się piszę Zrzęda? Definicja ż (lub: m odm. jak ż), spotkać na swojej drodze nieznośnego zrzędę, mówić o gderliwym zrzędzie; okropne zrzędy, kilka zrzęd ((lub: kilku zrzędów tylko o mężczyznach
 • Jak się piszę Zasób? Definicja powiększanie zasobu wyrazów w słowniku, rozmawiać o czyimś zasobie informacje; zasoby gazu ziemnego, gromadzenie zasobów finansowych
 • Jak się piszę Zjeżyć? Definicja ja) zjeżę się na jej widok, włosy zjeżą mu się na głowie ze strachu; zjeżcie się i nasrożcie
 • Jak się piszę Ząbek? Definicja brak ząbka w zamku błyskawicznym, kromka chleba z ząbkiem czosnku; ząbki serwety, kilka mlecznych ząbków przedszkolaka
 • Jak się piszę Zmora? Definicja zobaczyć we śnie dokuczliwą zmorę, zmagać się ze zmorą bezrobocia, mówić o sennej zmorze; sporo baśniowych zmor (lub: zmór), tym zmorom, przywoływać zmory historii
 • Jak się piszę Zaspokoić? Definicja ja) zaspokoję marzenie, zaspokoisz pierwszy głód, liczne sukcesy zaspokoją jego wybujałą ambicję; zaspokójcie własne potrzeby
 • Jak się piszę Żółtko? Definicja nie dodać żółtka do ciasta, utrzeć żółtko z cukrem, jajko z półpłynnym żółtkiem, oglądać plamkę zarodkową w żółtku; oddzielanie żółtek od białek, przyglądać się żółtkom w sałatce
 • Jak się piszę Zsiąść? Definicja ja) zsiądę z roweru, zsiądziesz z motoru, jeźdźcy zsiądą ze swoich koni; zsiądźcie; woźnica zsiadł z kozła, chłopi zsiedli z wozu
 • Jak się piszę Zorza? Definicja niebo różowiało od porannej zorzy, ujrzeć na niebie zorzę polarną, niebo rozjaśnione zorzą; sporo wieczornych zórz, przyglądać się kolorowym zorzom
 • Jak się piszę Trudny Za? Definicja dyktando było za trudne
 • Jak się piszę Zanieść? Definicja zaniesiesz obiad chorej matce, (oni) zaniosą kwiaty swojej wychowawczyni; zanieście; (on) zaniósł dziecko do samochodu, zaniosła list na pocztę, zanieśli bagaże do przechowalni
 • Jak się piszę Zbiór? Definicja zajrzeć do zbioru zadań z matematyki, chlubić się zbiorem starych sztychów, pracować przy zbiorze owoców; zbiory biblioteczne, rachunek zbiorów
 • Jak się piszę Zdjąć? Definicja czapkę w kościele, goście zdejmą własne płaszcze przy wejściu; zdejmij, zdejmijcie; (on) zdjął z nas całą odpowiedzialność, zdjęła z nich wszelakie podejrzenia, lekarze zdjęli mu
 • Jak się piszę Zwolennik? Definicja ustrojowych, rozmawiać ze zwolennikiem obecnego prezydenta, mówić o fanatycznym zwolenniku postępu; żarliwi zwolennicy króla, zjednać sobie wielu zwolenników
 • Jak się piszę Zacisnąć? Definicja zaciśniesz szczęki imadła, (oni) zacisną pięści z gniewu; zaciśnijcie; (on) zacisnął pasek spodni, zacisnęła zęby z bólu, zacisnęli linę wokół skalnego bloku; zacisnąwszy
 • Jak się piszę Zmiażdżyć? Definicja ja) zmiażdżę mojego rozmówcę trafnymi argumentami, ciężkie czołgi zmiażdżą powstańcze barykady, zmiażdżcie orzechy
 • Jak się piszę Żak? Definicja spotkać żaka, umówić się z żakiem, słyszeć o dziwnym żaku; ci weseli żacy, te wesołe żaki, zabawy żaków
 • Jak się piszę Ziarnko? Definicja zbierać ziarnko do ziarnka, sos z ziarnkiem pieprzu; mnóstwo ziarnek ryżu, przyglądać się ziarnkom piasku w klepsydrze
 • Jak się piszę Zelżyć? Definicja obrzucić obelgami), (ja) nie zelżę was ordynarnymi wyzwiskami, (oni) zelżą nas brzydkimi wyrazami; zelżyjcie
 • Jak się piszę Znieważyć? Definicja ja) nie znieważę swoich gości, (oni) znieważą go publicznie; znieważ, znieważcie
 • Jak się piszę Zagnieść? Definicja ja) zagniotę, zagnieciesz, (oni) zagniotą; zagniećcie; (on) zagniótł, zagniotła, zagnietli; zagniótłszy; zagnieciony
 • Jak się piszę Zmierzyć? Definicja ja) zmierzę ci temperaturę, geodeci zmierzą powierzchnię działki; zmierz sobie ciśnienie, zmierzcie długość i szerokość pokoju
 • Jak się piszę Zgęszczenie? Definicja dziwić się szybkim zgęszczeniem śmietany, płyn o znacznym zgęszczeniu; wykonać sporo zagęszczeń roztworów w laboratorium
 • Jak się piszę Zabór? Definicja dokonać zaboru mienia, polityka carska w zaborze rosyjskim; trzy zabory ziem polskich, sporo bezprawnych zaborów
 • Jak się piszę Zaułek? Definicja dojść do końca wąskiego zaułka, osiedle domków za miejskim zaułkiem; ślepe zaułki, sporo zaułków czyjejś pamięci
 • Jak się piszę Zawieść? Definicja znowu zawiedziesz nasze nadzieje, dzieci nie zawiodą pokładanego w nich zaufania; nie zawiedź, nie zawiedźcie; silnik samochodu i tym wspólnie nie zawiódł, zawiodła mnie do
 • Jak się piszę Zguba? Definicja iść na pewną zgubę, ocalić kogoś przed zgubą, dać ogłoszenie o zgubie; odzyskać sporo zgub, przyglądać się zgubom w biurze rzeczy znalezionych
 • Jak się piszę Zagiąć? Definicja ja) zagnę, zagniesz, (oni) zagną; zagnijcie; (on) zagiął, zagięła, zagięli; zagiąwszy; zagięty
 • Jak się piszę Zsunąć? Definicja ja) zsunę, zsuniesz, (oni) zsuną; zsuńcie; (on) zsunął, zsunęła, zsunęli; zsunąwszy; zsunięty
 • Jak się piszę Żółtaczka? Definicja zachorować na żółtaczkę pokarmową, zarazić się żółtaczką, rozmawiać z pielęgniarką o żółtaczce wszczepiennej
 • Jak się piszę Zmieścić? Definicja ja) zmieszczę wszystkie konieczne rzeczy w plecaku, nie zmieścisz w kilku wyrazach swoich przygód, (oni) nie zmieszczą swoich bagaży w bagażniku samochodu; zmieśćcie
 • Jak się piszę Zataić? Definicja ja) nie zataję przed wami swoich występków, przestępca zatai wszystkie popełnione nadużycia, (oni) zatają całą prawdę; zatajcie
 • Jak się piszę Zwrotka? Definicja napisać nową zwrotkę piosenki, recytować zwrotkę za zwrotką, nadzwyczajna przenośnia w pierwszej zwrotce wiersza; kilka zwrotek, poświęcić więcej uwagi trudnym zwrotkom
 • Jak się piszę Zawalidroga? Definicja ż (lub: m odm. jak ż), strofować okropnego zawalidrogę, rozmawiać o złośliwym zawalidrodze; nieużyte zawalidrogi, grupka zawalidróg ((lub: zawalidrogów tylko o mężczyznach
 • Jak się piszę Zmiąć? Definicja ja) zemnę, zemniesz, (oni) zemną; zemnijcie; (on) zmiął, zmięła, zmięli; zmięty
 • Jak się piszę Żyła? Definicja odkryć żyłę złota, mieszkać nad żyłą wodną, krew płynąca w żyle; zwapnienie żył, przyglądać się żyłom srebra, wypruwać sobie żyły
 • Jak się piszę Zabrać? Definicja ja) zabiorę głos na zebraniu, zabierzesz nas na wspaniałą wycieczkę, (oni) zabiorą tę tajemnicę ze sobą do grobu; zabierz stąd własne rzeczy, zabierzcie ze sobą te książki
 • Jak się piszę Żaglówka? Definicja wynająć turystyczną żaglówkę, pływać żaglówką, koło ratunkowe w żaglówce; regaty żaglówek, machać odpływającym żaglówkom
 • Jak się piszę Zapiąć? Definicja ja) zapnę, zapniesz, (oni) zapną; zapnijcie; (on) zapiął, zapięła, zapięli; zapiąwszy; zapięty
 • Jak się piszę Złuda? Definicja uwierzyć w teatralną złudę, mamić kogoś jakąś złudą, zatopić się w złudzie szczęścia; uwierzyć w jakieś złudy, mieć dosyć złud
 • Jak się piszę Zgubić? Definicja ja) nie zgubię powierzonych mi pieniędzy, (oni) zgubią drogę do domu; nie zgub jej z oczu, nie zgubcie rytmu piosenki
 • Jak się piszę Zdobić? Definicja ja) zdobię ściany pokoju barwnymi fotografiami, artyści zdobią sklepienie kościoła malowidłami; zdób, zdóbcie
 • Jak się piszę Zagasnąć? Definicja coś) zagaśnie, (one) zagasną; (on) zagasł (lub: zagasnął), zagasła; zagasłszy ((lub: zagasnąwszy
 • Jak się piszę Zapomnieć? Definicja ja) zapomnę języka w gębie, (oni) pewnie zapomną o tym na śmierć; zapomnijcie; (on) zapomniał o bożym świecie, zapomnieli o swoich obowiązkach
 • Jak się piszę Złagodzić? Definicja ja) złagodzę ból lekarstwem, złagodzisz nasze rozdrażnienie, (oni) złagodzą wszystkie rygory i zakazy; złagodź (lub: złagódź), złagodźcie ((lub: złagódźcie
 • Jak się piszę Zdmuchnąć? Definicja urodzinowym, zdmuchniesz zapaloną zapałkę, niespodziewani goście zdmuchną nam całą kolację; zdmuchnijcie; (on) zdmuchnął popiół z popielniczki do kosza, zdmuchnęła płonącą świecę
 • Jak się piszę Żbik? Definicja dostrzec w lesie żbika, podążać za polującym żbikiem, usłyszeć o grasującym w rejonie żbiku; drapieżne żbiki, ślady żbików
 • Jak się piszę Ziemianka? Definicja pomieszczenie w ziemi), wykopać głęboką ziemiankę, ożenić się z bogatą ziemianką, schronić się w partyzanckiej ziemiance; posiadłości zamożnych ziemianek, przyglądać się
 • Jak się piszę Zużyć? Definicja ja) zużyję pudełko gwoździ na budowę szafki, nasze samochody zużyją mnóstwo paliwa; nie zużyjcie całego zapasu węgla; zużyty
 • Jak się piszę Ziemia? Definicja trzęsienie ziemi, spaść na ziemię, unosić się nad ziemią (= grunt, teren; kraina), wyrywać chwasty z ziemi, użyźniać ziemię, worek z ziemią doniczkową; uprawa żyznych ziem
 • Jak się piszę Zwój? Definicja szukać zwoju drutu, pochylić się nad zwojem pergaminu; zwoje nerwowe, odnalezienie cennych zwojów papirusu
 • Jak się piszę Góra Zielona? Definicja mieszkać w Zielonej Górze, zwiedzać Zieloną Górę, zbudować dom pod Zieloną Górą; zielonogórski festiwal piosenki
 • Jak się piszę Zwierz? Definicja się dziwnemu zwierzowi, uganiać się za grubym zwierzem, myśleć o upolowanym zwierzu; drapieżne zwierze, ślady zwierzów w puszczy, schodzić z drogi zwierzom
 • Jak się piszę Znamię? Definicja usuwanie znamienia, koń ze znamieniem na czole, rozpoznać kogoś po charakterystycznym znamieniu; nie mieć szpecących znamion na ciele, zaobserwować pierwsze znamiona postępu
 • Jak się piszę Zgraja? Definicja przyglądać się zgrai wygłodniałych wilków, strofować zgraję rozwydrzonych dzieciaków, uciekać przed zgrają kibiców; sporo chuligańskich zgraj, schodzić z drogi pijanym zgrajom
 • Jak się piszę Zagrożenie? Definicja żyć w atmosferze ciągłego zagrożenia, myśleć o zagrożeniu swego stanowiska; mieć świadomość wielu zagrożeń, zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia pracowników
 • Jak się piszę Wola Żelazowa? Definicja wycieczka do Żelazowej Woli, minąć Żelazową Wolę, mieszkać pod Żelazową Wolą
 • Jak się piszę Zaczerpnąć? Definicja zaczerpniesz na wsi trochę świeżego powietrza, nurkowie zaczerpną powietrza; zaczerpnijcie; (on) zaczerpnął sporo informacji z Internetu, zaczerpnęła dużo cennych informacje z
 • Jak się piszę Zapaśnik? Definicja waga zapaśnika, zostać zapaśnikiem; utytułowani zapaśnicy, walka zapaśników
 • Jak się piszę Zjeść? Definicja wędliną, zjesz obiad ze smakiem, (oni) zjedzą z apetytem odgrzaną kolację; zjedz coś na błyskawicznie, zjedzcie coś na stojąco; zagraniczny urlop zjadł nam wszystkie oszczędności
 • Jak się piszę Zamknąć? Definicja ja) zamknę okno, zamkniesz bramę, (oni) zamkną piwnicę na kłódkę; zamknijcie; (on) zamknął za sobą drzwi, zamknęła mieszkanie na klucz, zamknęli oczy; zamknąwszy; zamknięty
 • Jak się piszę Żylak? Definicja usuwanie żylaka, kłopot z żylakiem; bolesne żylaki, leczenie żylaków odbytu
 • Jak się piszę Zięba? Definicja przysłuchiwać się śpiewającej ziębie, dostrzec w zaroślach barwną ziębę, wodzić wzrokiem za ziębą; stado pstrych zięb, przyglądać się młodym ziębom
 • Jak się piszę Żółtodziób? Definicja żółtodzióba), okazać się żółtodziobem, rozmawiać o niedoświadczonym żółtodziobie ((lub: żółtodzióbie); przemądrzałe żółtodzioby (((lub: żółtodzióby), młody wiek żółtodziobów
 • Jak się piszę Żaden? Definicja zaimek), żaden człowiek, żadna propozycja, jakiekolwiek rozwiązanie; żadni partnerzy
 • Jak się piszę Zwątpienie? Definicja nie poddać się zwątpieniu, bronić się przed zwątpieniem w słuszność swego działania
 • Jak się piszę Zgarnąć? Definicja biurka, zgarniesz kawałki potłuczonej butelki na szufelkę, (oni) zgarną okruszki ze stołu, zgarnijcie; gospodarz zgarnął śnieg sprzed domu, policja zgarnęła szajkę przemytników
 • Jak się piszę Zameczek? Definicja urządzenie zamykające), kluczyk do zameczka (lub: zameczku) szkatułki, mocować się z zameczkiem bransoletki; zameczki naszyjnika, sporo pozłacanych zameczków
 • Jak się piszę Załoga? Definicja przewodzić załodze ratunkowej, obsadzić załogę okrętu, dowodzić załogą samolotu; kilka wydajnych załóg produkcyjnych, posłać posiłki załogom twierdzy obronnej
 • Jak się piszę Zawłaszczyć? Definicja ja) zawłaszczę teren łowiska, sąsiedzi bezprawnie zawłaszczą łąkę; zawłaszczcie
 • Jak się piszę Zaprzysiąc? Definicja lub: zaprzysięgnąć), (ja) zaprzysięgnę, zaprzysięgniesz, (oni) zaprzysięgną; (on) zaprzysiągł, zaprzysięgła, zaprzysięgli; zaprzysiągłszy
 • Jak się piszę Żywy? Definicja żywy organizm, żywa istota, żywe dziecko; żywi chłopcy
 • Jak się piszę Żyzny? Definicja żyzny grunt, żyzna gleba; żyzne pola; żyźniejszy
 • Jak się piszę Żużel? Definicja powstawanie żużla (lub: żużlu), wysypać ścieżkę żużlem: wyścigi na żużlu
 • Jak się piszę Żużlobetonowy? Definicja ściana z przedmiotów żużlobetonowych
 • Jak się piszę Żużlowiec? Definicja motocykl żużlowca, wywiad ze znanym żużlowcem; polscy żużlowcy, zmagania żużlowców
 • Jak się piszę Żwawo? Definicja żwawo się ruszać; żwawiej
 • Jak się piszę Żwir? Definicja ładunek żwiru, poruszać się po żwirze; żwiry skalne, różne gatunki żwirów
 • Jak się piszę Życie? Definicja radość życia, zastanawiać się nad swoim życiem, nie mówić o swoim życiu duchowym, lecz: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy (= tytuły gazet
 • Jak się piszę Życzliwy? Definicja życzliwy uśmiech, życzliwa pomoc; życzliwi ludzie
 • Jak się piszę Oddali Z? Definicja wołać z oddali
 • Jak się piszę Życiorys? Definicja pisanie życiorysu, pominąć coś w swoim życiorysie; szczegółowe życiorysy, odczytać kilka ciekawych życiorysów
 • Jak się piszę Żytni? Definicja chleb żytni; żytnie bułeczki
 • Jak się piszę Żywcem? Definicja spalić się żywcem, pogrzebać kogoś żywcem
 • Jak się piszę Żywnie? Definicja co (jak) się komu żywnie podoba
 • Jak się piszę Życzenie? Definicja wg życzenia, postąpić wbrew życzeniu rodziców, dostać coś wedle życzeniem; życzenia świąteczne, koncert życzeń
 • Jak się piszę Żyć? Definicja ja) żyję ze wszystkimi w przykładnej zgodzie, (oni) żyją pod jednym dachem; żyjcie dniem dzisiejszym
 • Jak się piszę Zachód? Definicja strona świata, skrót: zach.), wiatr wiejący od zachodu, opady na zachodzie państwie
 • Jak się piszę Żyd? Definicja poznać Żyda z Jerozolimy, rozmawiać o religijnym Żydzie; ortodoksyjni Żydzi, modlitwy Żydów
 • Jak się piszę Zamarzyć? Definicja zapragnąć czegoś), (ja) zamarzę o dalekich podróżach, (oni) zamarzą o szczęściu; zamarz, zamarzcie
 • Jak się piszę Zaduszki? Definicja tylko w lm, obchodzenie Zaduszek, robić porządki przed Zaduszkami, spotkać się na Zaduszkach
 • Jak się piszę Zasadochłonny? Definicja włókna zasadochłonne
 • Jak się piszę Zarznąć? Definicja lub: zarżnąć), (ja) zarznę, zarzniesz, (oni) zarzną; zarznijcie; (on) zarznął, zarznęła, zarznęli; zarznąwszy; zarznięty
 • Jak się piszę Zarządca? Definicja m odm. jak ż, postanowienia zarządcy folwarku, zatrudnić zarządcę majątku; sumienni zarządcy, robota zarządców
 • Jak się piszę Zaprząg? Definicja zobaczzaprzęg
 • Jak się piszę Życzyć? Definicja ja) życzę wam spełnienia marzeń, (oni) życzą mi sporo radości z okazji moich urodzin; życzcie nam szerokiej drogi
 • Jak się piszę Zamężna? Definicja przym. (lub: ż odm. jak przym.), poznać zamężną panią, rozmawiać o pewnej zamężnej damie; zamężne kobiety, mieć kilka zamężnych sióstr
 • Jak się piszę Zastępca? Definicja skrót: z-ca) m odm. jak ż, nieodwołalna decyzja zastępcy dyrektora, wyznaczyć swojego zastępcę; zastępcy kierownika, kilku zapracowanych zastępców
 • Jak się piszę Górą Z? Definicja z nadwyżką), dwa lata z górą
 • Jak się piszę Zmarły? Definicja skrót: zm.), zmarły człowiek; zmarli ludzie: Święto Zmarłych
 • Jak się piszę Zioło? Definicja lub: ziele), leśna ścieżka zarośnięta zielem, rozmawiać o leczniczym ziole; wywar z ziół, pić zioła
 • Jak się piszę Zważyć? Definicja na przykład na wadze), (ja) zważę wyrób w ręku, (oni) zważą nas na elektronicznej wadze; zważ, zważcie
 • Jak się piszę Biały Zielono? Definicja zielony i biały), zielono-biały sztandar stowarzyszenia sportowego
 • Jak się piszę Zebu? Definicja n ndm, stado zebu, przyglądać się zebu, mówić o zebu
 • Jak się piszę Zmarzluch? Definicja czytaj: zmar-zluch], poznać zmarzlucha, stać na przystanku ze zmarzluchem; straszne zmarzluchy, wielu zmarzluchów
 • Jak się piszę Zlecieć? Definicja spaść), (ja) zaraz zlecę z krzesła, gołębie zlecą z okolicznych dachów; nie zlećcie z tej drabiny; robotnik zleciał z rusztowania, wspinacze zlecieli w przepaść
 • Jak się piszę Znalazca? Definicja m odm. jak ż, podziękować uczciwemu znalazcy, wynagrodzić sowicie znalazcę; uczciwi znalazcy, szukać znalazców
 • Jak się piszę Złocistorudy? Definicja rudy z odcieniem złocistym), złocistorude włosy
 • Jak się piszę Zżąć? Definicja na przykład zboże), (ja) zeżnę, zeżniesz, (oni) zeżną; zeżnijcie; (on) zżął, zżęła, zżęli; zżęty
 • Jak się piszę Żywiec? Definicja miasto), pojechać do Żywca, mieszkać pod Żywcem, spacerować po Żywcu; ziemia żywiecka
 • Jak się piszę Zwłoki? Definicja tylko w lm, wyprowadzenie zwłok z kaplicy przy cmentarzu, oddać cześć zwłokom, czuwać przy zwłokach
 • Jak się piszę Zdrajca? Definicja m odm. jak ż, mechanizm podłego zdrajcy, uznać kogoś za zdrajcę; płatni zdrajcy, wielu podstępnych zdrajców
 • Jak się piszę Ziemia? Definicja termin astronomiczny), obwód Ziemi, okrążyć Ziemię, szukać życia poza Ziemią
 • Jak się piszę Złoto? Definicja pierwiastek chem., znak: Au), poszukiwacze złota, milczenie jest złotem, płacić w złocie
 • Jak się piszę Granicy Zza? Definicja spoza linii granicznej), gość zza granicy naszego województwa
 • Jak się piszę Zwarzyć? Definicja ściąć białko w mleku; zmrozić), (ja) zwarzę, śmietana zwarzy się w gorącej zupie; mróz zwarzy kwitnące drzewa, (oni) zwarzą; zwarz, zwarzcie
 • Jak się piszę Zblednąć? Definicja zobacz zbladnąć
 • Jak się piszę Zwycięzca? Definicja m odm. jak ż, gratulować zwycięzcy, oklaskiwać zwycięzcę turnieju; zdecydowani zwycięzcy, stanąć na podium dla zwycięzców
 • Jak się piszę Zrzynać? Definicja od: rżnąć), (ja) zrzynam, (oni) zrzynają
 • Jak się piszę Znawca? Definicja m odm. jak ż, zaufać znawcy przedmiotu, poprosić o opinię znawcę literatury; ogromni znawcy, poradzić się znawców
 • Jak się piszę Zbiegnąć? Definicja zobacz zbiec
 • Jak się piszę Zbladnąć? Definicja lub: zblednąć), (ja) zbladnę, zbladniesz, (oni) zbladną; (on) zbladł ((lub: zbladnął), zbladła, zbladli; zbladłszy (((lub: zbladnąwszy
 • Jak się piszę Zelżeć? Definicja złagodnieć), mróz wkrótce zelżeje, upały wreszcie zelżeją; ból zelżał
 • Jak się piszę Zwiadowca? Definicja m odm. jak ż, rozpoznanie zwiadowcy, natknąć się na zwiadowcę; wojskowi zwiadowcy, meldunki zwiadowców
 • Jak się piszę Zeprać? Definicja sprać), (ja) spiorę, spierzesz, (oni) spiorą; spierz, spierzcie; (on) sprał
 • Jak się piszę Czerwony Złoto? Definicja złoty i czerwony), spódnica w złoto-czerwone paski
 • Jak się piszę Znaszli? Definicja czy znasz?), znaszli ten państwo, gdzie cytryna dojrzewa
 • Jak się piszę Żywiec? Definicja bydło), skup żywca, handlować żywcem
 • Jak się piszę Żuława? Definicja zazwyczaj w lm, żyzne żuławy, krajobraz żuław, uprawy na żuławach, lecz: Żuławy Wiślane, Żuławy Elbląskie, Żuławy Gdańskie
 • Jak się piszę Żywiołowy? Definicja żywiołowy napastnik; żywiołowe reakcje
 • Jak się piszę Żyłka? Definicja odkryć w sobie żyłkę do czegoś, człowiek z żyłką handlową, węzeł na żyłce; sporo drobnych żyłek na skórze, przyglądać się żyłkom liścia
 • Jak się piszę Żywotny? Definicja żywotny człowiek; rzeczowniki żywotne
 • Jak się piszę Żyrant? Definicja znaleźć żyranta, mówić o poręczającym żyrancie; nieuczciwi żyranci, kilku żyrantów
 • Jak się piszę Żabiściek? Definicja roślina), kwiaty żabiścieku, sadzawka pokryta żabiściekiem; pachnące żabiścieki, sporo żabiścieków na powierzchni jeziora
 • Jak się piszę Żołędny? Definicja władca żołędny; dwa asy żołędne
 • Jak się piszę Żywność? Definicja zapasy żywności, sklep ze zdrową żywnością
 • Jak się piszę Żyrandol? Definicja zawieszenie żyrandola u sufitu, sala z potężnym żyrandolem; kryształowe żyrandole, sporo mosiężnych żyrandoli
 • Jak się piszę Żołnierski? Definicja żołnierski wymóg; żołnierskie piosenki
 • Jak się piszę Żółć? Definicja zaburzone wydzielanie żółci, napoić kogoś żółcią
 • Jak się piszę Żyrafa? Definicja przyglądać się żyrafie, podziwiać żyrafę w zoo, sfotografować się z żyrafą; stado afrykańskich żyraf, robić zdjęcia żyrafom
 • Jak się piszę Żyworodność? Definicja badania nad żyworodnością, czytać o żyworodności zwierząt
 • Jak się piszę Żniwo? Definicja tylko w lp, ciężka robota przyniosła obfite żniwo, mówić o krwawym żniwie śmierci
 • Jak się piszę Ukosa Z? Definicja spoglądać z ukosa
 • Jak się piszę Wnętrza Z? Definicja z wnętrza swojej duszy
 • Jak się piszę Żywopłot? Definicja przycięcie żywopłotu, skryć się w żywopłocie; akacjowe żywopłoty, sadzenie żywopłotów
 • Jak się piszę Żołądek? Definicja płukanie żołądka, mieć kłopoty z żołądkiem; drobiowe żołądki, gulasz z żołądków
 • Jak się piszę Zbieżny? Definicja mieć zbieżne poglądy z kimś
 • Jak się piszę Żołnierzyk? Definicja odwaga młodego żołnierzyka, bawić się żołnierzykiem; ołowiane żołnierzyki, armia ołowianych żołnierzyków
 • Jak się piszę Zaobserwować? Definicja ja) zaobserwuję, (oni) zaobserwują
 • Jak się piszę Zdymisjonować? Definicja ja) zdymisjonuję, (oni) zdymisjonują
 • Jak się piszę Żona? Definicja wybrać sobie żonę, tęsknić za żoną, myśleć o swojej żonie; mieć kilka żon, dawać porady młodym żonom
 • Jak się piszę Zmartwić? Definicja ja) zmartwię, (oni) zmartwią; zmartw, zmartwcie
 • Jak się piszę Zręcznościowy? Definicja gra zręcznościowa; popisy zręcznościowe
 • Jak się piszę Żółknąć? Definicja ja) żółknę, żółkniesz, (oni) żółkną, żółknijcie, (on) żółkł (lub: żółknął), żółkła, żółkli
 • Jak się piszę Pewnością Z? Definicja nie przyjdzie na pewno na spotkanie
 • Jak się piszę Początku Z? Definicja nie dowierzać czemuś z początku
 • Jak się piszę Żniwiarka? Definicja kupić nową żniwiarkę, zainteresować się niebrzydką żniwiarką, pracować na żniwiarce; produkcja nowoczesnych żniwiarek, opowiadać dowcipy wesołym żniwiarkom
 • Jak się piszę Powrotem Z? Definicja tam i z powrotem
 • Jak się piszę Lekka Z? Definicja zataczać się z lekka
 • Jak się piszę Kopyta Z? Definicja ruszyć z kopyta
 • Jak się piszę Wcześnie Za? Definicja przybyć za inicjalnie
 • Jak się piszę Gorący Za? Definicja obiad jest za gorący
 • Jak się piszę Wyjątkiem Z? Definicja wszyscy przyszli z wyjątkiem ciebie
 • Jak się piszę Grubsza Z? Definicja mieć z grubsza rację, posprzątać z grubsza pokój
 • Jak się piszę Zakropić? Definicja ja) zakropię ci oczy lekarstwem, goście suto zakropią kolację; zakropcie
 • Jak się piszę Przeciwka Z? Definicja z przeciwka nadjeżdża auto
 • Jak się piszę Zaprać? Definicja ja) zapiorę, zapierzesz, (oni) zapiorą; zapierzcie
 • Jak się piszę Granicę Za? Definicja wyjechać za granicę
 • Jak się piszę Bezcen Za? Definicja kupić coś za bezcen
 • Jak się piszę Cóż Za? Definicja nie wiedział, za cóż ta pochwała
 • Jak się piszę Się Zachcieć? Definicja zaraz zachce się mi się jeść; zachciało mu się spać
 • Jak się piszę Młody Za? Definicja ktoś jest za młody na coś, las za młody do wycinki
 • Jak się piszę Duży Za? Definicja za spory wysiłek
 • Jak się piszę Długi Za? Definicja za długi referat
 • Jak się piszę Powodzeniem Z? Definicja z powodzeniem studiować za granicą
 • Jak się piszę Tyłu Z? Definicja wiatr z tyłu, zostać zaskoczonym z tyłu
 • Jak się piszę Zabandażować? Definicja ja) zabandażuję ci skaleczoną stopę, pielęgniarki zabandażują mu rozciętą głowę
 • Jak się piszę Wolna Z? Definicja przyzwyczajać się z wolna do czegoś
 • Jak się piszę Zachęcić? Definicja ja) zachęcę was do wyjazdu w góry, nasze opinie zachęcą was do obejrzenia tego filmu; zachęćcie go do samodzielnej pracy
 • Jak się piszę Zimna Z? Definicja drżeć z zimna
 • Jak się piszę Świeży Za? Definicja sernik za świeży do krojenia; wydarzenia za świeże, aby je przywoływać
 • Jak się piszę Krótki Za? Definicja za krótka sukienka
 • Jak się piszę Półdarmo Za? Definicja kupić coś za półdarmo
 • Jak się piszę Życiem Z? Definicja robić coś z życiem
 • Jak się piszę Pęk Cicha Z? Definicja odezwać się z cicha pęk
 • Jak się piszę Zagajnik? Definicja cień zagajnika, iść zagajnikiem; gęste zagajniki, kilka zagajników świerkowych
 • Jak się piszę Granicą Za? Definicja przebywać za granicą
 • Jak się piszę Naprzeciwka Z? Definicja wyjść z naprzeciwka
 • Jak się piszę Bylekąd Z? Definicja przywieźć z bylekąd coś do jedzenia
 • Jak się piszę Zaadresować? Definicja ja) zaadresuję do niej paczkę, (oni) zaadresują kopertę
 • Jak się piszę Zachęcający? Definicja zachęcająca reklama; zachęcające słowa
 • Jak się piszę By Nic Za? Definicja za nic aby nie skoczył ze spadochronem
 • Jak się piszę Trudem Z? Definicja z trudem wyjść z opałów
 • Jak się piszę Ponad Z? Definicja z powyżej tysiąca złotych zostało mu dwadzieścia groszy, lecz: sponad gór świeci słońce
 • Jak się piszę Zabrudzić? Definicja ja) nie zabrudzę podłogi, (oni) zabrudzą farbą cały przedpokój; nie zabrudź sobie twarzy, nie zabrudźcie sobie rąk
 • Jak się piszę Zaatakować? Definicja ja) zaatakuję rekord świata w skoku w dal, piłkarze zaatakują bramkę przeciwnika
 • Jak się piszę Ciężki Za? Definicja ktoś jest za ciężki
 • Jak się piszę Chwilę Za? Definicja za chwilę nastąpi dalszy ciąg programu
 • Jak się piszę Zanadrza Z? Definicja wydobyć z zanadrza dokumenty
 • Jak się piszę Przodu Z? Definicja wiatr z przodu, stań z przodu
 • Jak się piszę Zasady Z? Definicja nikomu nie ufać z zasady
 • Jak się piszę z roku na rok? Definicja pogarszać się z roku na rok
 • Jak się piszę Darmo Za? Definicja pracować za darmo
 • Jak się piszę Łatwy Za? Definicja egzamin był za łatwy
 • Jak się piszę Zabobonny? Definicja zabobonny człowiek; zabobonni mieszkańcy
 • Jak się piszę Rzadka Z? Definicja odwiedzać kogoś z rzadka
 • Jak się piszę Zachłanny? Definicja zachłanny człowiek; zachłanni politycy
 • Jak się piszę Zewnątrz Z? Definicja ludzie z zewnątrz, ktoś z zewnątrz
 • Jak się piszę Żalem Z? Definicja wyjeżdżać z żalem
 • Jak się piszę Brat Pan Za? Definicja być z kimś za pan brat: Z polszczyzną za pan brat (= tytuł książki
 • Jak się piszę Daleko Za? Definicja posunąć się za daleko
 • Jak się piszę Zacieśnić? Definicja ja) zacieśnię temat swojej pracy do kilku problemów, przedsiębiorstwa zacieśnią wkrótce własną współpracę; zacieśnijcie więzy rodzinne
 • Jak się piszę Zaciemnienie? Definicja wprowadzenie całkowitego zaciemnienia w mieście, niepokoić się zaciemnieniem na zdjęciu rentgenowskim; obligatoryjne zaciemnienia w trakcie nalotów, sporo zaciemnień w płucach
 • Jak się piszę Zafundować? Definicja ja) zafunduję wam spore lody, rodzice zafundują sobie wycieczkę w Bieszczady
 • Jak się piszę Się Zadłużyć? Definicja ja) zadłużę się, (oni) zadłużą się; zadłuż się, zadłużcie się
 • Jak się piszę Zachorować? Definicja ja) może nie zachoruję na grypę, szczepione dzieci nie zachorują na żółtaczkę
 • Jak się piszę Zaczepka? Definicja nie reagować na zaczepkę, sprowokować kogoś zaczepką, opowiadać o grubiańskiej zaczepce; sporo chuligańskich zaczepek, sprzeciwiać się głupim zaczepkom na dyskotece
 • Jak się piszę Zaciemnić? Definicja ja) zaciemnię okno zasłonką, chmury zaciemnią błękitne niebo; zaciemnijcie tę lampę
 • Jak się piszę Zamrużyć? Definicja ja) zamrużę, (oni) zamrużą; zamruż, zamrużcie
 • Jak się piszę Zacięty? Definicja zacięty zamek; zacięci ludzie
 • Jak się piszę Zachodniopolski? Definicja zachodniopolski przemysł; zachodniopolscy mieszkańcy
 • Jak się piszę Zadżumiony? Definicja zadżumiony rejon; zadżumieni ludzie
 • Jak się piszę Zadartonosy? Definicja zadartonosy malec; zadartonosi chłopcy
 • Jak się piszę Zadręczyć? Definicja ja) nie zadręczę cię głodem, (oni) zadręczą mnie na śmierć własnymi pytaniami; nie zadręczcie jej
 • Jak się piszę Zaduch? Definicja siedzieć w mdlącym zaduchu, dławić się piwnicznym zaduchem
 • Jak się piszę Zadęcie? Definicja puzon bez odpowiedniego zadęcia, impreza z zadęciem, plotkować o czyimś zadęciu na artystę
 • Jak się piszę Zaciężny? Definicja zaciężny rycerz; zaciężni żołnierze
 • Jak się piszę Zachodnioeuropejski? Definicja zachodnioeuropejski schemat życia; zachodnioeuropejscy politycy
 • Jak się piszę Się Zaczaić? Definicja ja) zaczaję się na was za rogiem, zaczaisz się na dzikiego zwierza, strzelcy wyborowi zaczają się na okolicznych dachach
 • Jak się piszę Zaczesać? Definicja ja) zaczeszę włosy na bok, dziewczęta zaczeszą włosy gładko do tyłu; zaczeszcie
 • Jak się piszę Zadziorny? Definicja zadziorny malec; zadziorni sportowcy
 • Jak się piszę Zagorzały? Definicja zagorzały wielbiciel; zagorzali zwolennicy
 • Jak się piszę Zachwyt? Definicja oniemieć z zachwytu, trwać w zachwycie; powszechne zachwyty, sporo szczerych zachwytów
 • Jak się piszę Zadąć? Definicja ja) zadmę, zadmiesz, (oni) zadmą; zadmijcie; (on) zadął, zadęła, zadęli; zadąwszy
 • Jak się piszę Zacierka? Definicja zjeść zacierkę na mleku, zajadać się zacierką, myśleć o pszennej zacierce; talerz żytnich zacierek, przyglądać się zacierkom w kartoflance
 • Jak się piszę Zachodzić? Definicja ja) zachodzę, (oni) zachodzą; zachodź, zachodźcie
 • Jak się piszę Zaduma? Definicja wyrwać kogoś z zadumy, popaść w zadumę, patrzeć na kogoś z zadumą, pogrążyć się w zadumie
 • Jak się piszę Zadrażnić? Definicja ja) nie zadrażnię naszych dobrych stosunków, (oni) swoim uporem znowu zadrażnią sytuację; zadrażnijcie
 • Jak się piszę Zadośćuczynienie? Definicja nie uzyskać zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, zastanawiać się nad odpowiednim zadośćuczynieniem dla ofiar napadu, mówić o wystarczającym zadośćuczynieniu
 • Jak się piszę Zachować? Definicja ja) zachowam twarz, (oni) zachowają tę tajemnicę dla siebie
 • Jak się piszę Zadufany? Definicja ktoś jest zadufany w sobie; zadufani władcy
 • Jak się piszę Zadeptać? Definicja ja) nie zadepczę (lub: zadepcę) twojego nowego dywanu, rzesze turystów zadepczą ((lub: zadepcą) Tatry; nie zadepczcie trawnika
 • Jak się piszę Zaciążyć? Definicja samotność bardzo mu zaciąży, słabe noty zaciążą na końcowej ocenie; zaciąż, zaciążcie
 • Jak się piszę Zadrapnąć? Definicja ja) zadrapnę, zadrapniesz, (oni) zadrapną; (on) zadrapnął, zadrapnęła, zadrapnęli; zadrapnąwszy; zadrapnięty
 • Jak się piszę Zagarnąć? Definicja ja) zagarnę, zagarniesz, (oni) zagarną; zagarnijcie; (on) zagarnął, zagarnęła, zagarnęli; zagarnąwszy; zagarnięty
 • Jak się piszę Zahaczyć? Definicja ja) w drodze powrotnej zahaczę o Kraków, (oni) po drodze zahaczą o przyjaciół; nie zahaczcie nogawkami spodni o wystające z płotu druty
 • Jak się piszę Zakazać? Definicja ja) zakażę ci wychodzić z domu, rodzice zakażą mi używać z Internetu; zakaż, zakażcie
 • Jak się piszę Zagłębienie? Definicja wpaść w zagłębienie terenu, łąka z zagłębieniem wypełnionym wodą; sporo rzecznych zagłębień, przyglądać się zagłębieniom pokopalnianym
 • Jak się piszę Się Zaiskrzyć? Definicja strumień zaiskrzy się w słońcu, przewody elektryczne zaiskrzą się
 • Jak się piszę Zajechać? Definicja ja) nie zajadę wam drogi, na dworzec zajedziesz tramwajem, (oni) zajadą pod dom własnymi samochodami; zajedź, zajedźcie
 • Jak się piszę Zaiste? Definicja projekt, zaiste, doskonały
 • Jak się piszę Zajrzeć? Definicja poprzez okno do mieszkania; zajrzyjcie do nas w sobotę; (on) wczoraj zajrzał do swoich rodziców, dla pewności zajrzeli do słownika ortograficznego
 • Jak się piszę Zagłówek? Definicja montaż zagłówka w siedzeniu kierowcy, leżak z zagłówkiem; samochodowe zagłówki, sporo zagłówków
 • Jak się piszę Zagubić? Definicja ja) znowu zagubię jakieś dokumenty, (oni) nie zagubią twoich książek; zagub, zagubcie
 • Jak się piszę Zajmować? Definicja ja) zajmuję miejsce przy stole, (oni) zajmują odpowiedzialne stanowiska
 • Jak się piszę Zanadto? Definicja ktoś jest zanadto chełpliwy, nie zanadto zmęczony
 • Jak się piszę Zanęcić? Definicja ja) zanęcę, (oni) zanęcą; zanęćcie
 • Jak się piszę Zagrzmieć? Definicja zagrzmi, potężne działa wkrótce zagrzmią; zagrzmiało
 • Jak się piszę Zagęszczenie? Definicja spore zagęszczenie przemysłu, region o małym zagęszczeniu ludności; likwidacja mieszkaniowych zagęszczeń
 • Jak się piszę Zagrywka? Definicja wykonywać siatkarską zagrywkę, posłużyć się zagrywką taktyczną, odbiór piłki po zagrywce; sporo zagrywek politycznych, nie dać się sprowokować głupim zagrywkom
 • Jak się piszę Zagwoździć? Definicja ja) zagwożdżę, zagwoździsz, (oni) zagwożdżą; zagwóźdź (lub: zagwoźdź), zagwóźdźcie ((lub: zagwoźdźcie
 • Jak się piszę Zagrozić? Definicja ja) zagrożę, zagrozisz, (oni) zagrożą; zagroź (lub: zagróź), zagroźcie ((lub: zagróźcie
 • Jak się piszę Zagłuszyć? Definicja ja) czytaniem zagłuszę moje niepokoje, krople deszczu zagłuszą odgłosy dochodzące z ulicy; zagłuszcie
 • Jak się piszę Zagrażać? Definicja ja) nie zagrażam nikomu i niczemu, długookresowe upały zagrażają lasom
 • Jak się piszę Zahartować? Definicja ja) zahartuję, (oni) zahartują
 • Jak się piszę Się Zagoić? Definicja skaleczenie na przedramieniu zagoi się błyskawicznie, twoje rany do wesela zagoją się
 • Jak się piszę Zakazić? Definicja ja) nie zakażę cię żółtaczką, chorzy zakażą nas grypą; nie zakaź wszystkich ospą, nie zakaźcie swoich ran
 • Jak się piszę Zajazd? Definicja uczestnik zajazdu, zatrzymać się w zajeździe; niewielkie zajazdy, sporo przydrożnych zajazdów
 • Jak się piszę Zagrzać? Definicja ja) zagrzeję obiad w kuchence mikrofalowej, (oni) nigdzie dłużej nie zagrzeją miejsca; zagrzali (lub: zagrzeli) mleko na gazie
 • Jak się piszę Zakatarzony? Definicja zakatarzony uczeń; zakatarzeni pacjenci
 • Jak się piszę Zagmatwać? Definicja ja) zagmatwam, (oni) zagmatwają
 • Jak się piszę Zagranica? Definicja wrócić z zagranicy, utrzymywać kontakty z zagranicą, podróżować po zagranicy
 • Jak się piszę Zakurzyć? Definicja ja) zakurzę, (oni) zakurzą; zakurz, zakurzcie
 • Jak się piszę Się Zamierzyć? Definicja ja) zamierzę się do ciosu, (oni) zamierzą się kijami na psa; zamierz, zamierzcie
 • Jak się piszę Zalążek? Definicja zniszczyć coś w zalążku, nasz pomysł stał się zalążkiem stworzenia organizacji uczniowskiej; zalążki roślin nasiennych, sporo zalążków geniuszu
 • Jak się piszę Zakrystian? Definicja wymagania zakrystiana, mówić o pobożnym zakrystianie; świeccy zakrystianie (lub: zakrystiani), sekrety zakrystian ((lub: zakrystianów
 • Jak się piszę Zakrętka? Definicja znaleźć zakrętkę do słoika, zamknąć butelkę zakrętką, napis na zakrętce; kilka metalowych zakrętek, przyjrzeć się zakrętkom słoików
 • Jak się piszę Zakłuć? Definicja ja) zakłuję, (oni) zakłują; zakłujcie
 • Jak się piszę Zaniżyć? Definicja ja) zaniżę wymogi, pracodawcy zaniżą zarobki; zaniż, zaniżcie
 • Jak się piszę Zaliczka? Definicja pobrać zaliczkę, podzielić się zaliczką ze współautorem, rozmawiać o niewysokiej zaliczce; wypłacić komuś kilka zaliczek, sprzeciwiać się zaliczkom dla niesumiennych pracowników
 • Jak się piszę Zaniechać? Definicja ja) zaniecham wizyt w tym towarzystwie, (oni) zaniechają swoich zamiarów
 • Jak się piszę Zamożny? Definicja zamożny człowiek; zamożni przedsiębiorcy; zamożniejszy
 • Jak się piszę Zakłócać? Definicja ja) nie zakłócam łączności radiowej, (oni) własnymi krzykami zakłócają nasz spokój
 • Jak się piszę Założyć? Definicja ja) założę sobie konto w banku, saperzy założą ładunki wybuchowe; nałóż okulary, załóżcie psu kaganiec
 • Jak się piszę Zamążpójście? Definicja nie móc się doczekać zamążpójścia, sprzeciwiać się zbyt wczesnemu zamążpójściu córki, ostrzegać przed pochopnym zamążpójściem
 • Jak się piszę Zakłócić? Definicja ja) zakłócę, (oni) zakłócą; zakłóćcie
 • Jak się piszę Zakręt? Definicja wypaść z zakrętu, zwolnić przed zakrętem, być na zakręcie życiowym; zakręty szosy, wziąć kilka ostrych zakrętów
 • Jak się piszę Zamruczeć? Definicja ja) zamruczę, (oni) zamruczą; zamruczcie; (on) zamruczał, zamruczeli
 • Jak się piszę Się Zamartwić? Definicja ja) zamartwię się, (oni) zamartwią się; zamartw się, zamartwcie się
 • Jak się piszę Zakuć? Definicja ja) zakuję na ten zbliżający się egzamin, policjanci zakują aresztanta w kajdanki; zakujcie
 • Jak się piszę Zakładnik? Definicja uwolnić zakładnika, być zakładnikiem; porwani zakładnicy, wziąć zakładników
 • Jak się piszę Zależny? Definicja zależny od siebie; uczniowie zależni od rodziców
 • Jak się piszę Się Zakraść? Definicja ja) zakradnę się, (oni) zakradną się; zakradnijcie się; (on) zakradł się; zakradłszy się
 • Jak się piszę Zależność? Definicja w zależności od sytuacji, w zależności od wyniku rozmów
 • Jak się piszę Zamieszkać? Definicja ja) kiedyś zamieszkam we własnym mieszkaniu, nowożeńcy zamieszkają czasowo u rodziców
 • Jak się piszę Zależnie? Definicja zależnie od sytuacji, zależnie od pogody
 • Jak się piszę Zamrożony? Definicja zamrożony pieniądze; zamrożone ceny
 • Jak się piszę Zakątek? Definicja urok cichego zakątka, cieszyć oczy uroczym zakątkiem; ustronne zakątki, sporo miłych zakątków
 • Jak się piszę Zaniemóc? Definicja ja) zaniemogę, zaniemożesz, (oni) zaniemogą; (on) zaniemógł, zaniemogła, zaniemogli; zaniemógłszy
 • Jak się piszę Zaklęsły? Definicja zaklęsła podłoga, zaklęsła powierzchnia
 • Jak się piszę Się Zakrztusić? Definicja ja) zakrztuszę się gorącą herbatą, w tej kawiarni zakrztusisz się dymem tytoniowym, samochodowe silniki zakrztuszą się i zgasną; zakrztuście się
 • Jak się piszę Zamorzyć? Definicja ja) zamorzę, (oni) zamorzą; zamórz, zamórzcie
 • Jak się piszę Zamoknąć? Definicja coś) zamoknie, (oni) zamokną; (on) zamoknął (lub: zamókł), zamokła; zamoknąwszy ((lub: zamókłszy
 • Jak się piszę Zamazać? Definicja ja) zamażę napis na ścianie, (oni) zamażą kartki zeszytu flamastrami; zamaż, zamażcie
 • Jak się piszę Zapragnąć? Definicja ja) zapragnę, zapragniesz, (oni) zapragną; zapragnijcie; (on) zapragnął, zapragnęła, zapragnęli; zapragnąwszy
 • Jak się piszę Zanucić? Definicja ja) zanucę dziecku cichą kołysankę, harcerze zanucą kilka popularnych piosenek; zanućcie
 • Jak się piszę Zaprawdę? Definicja nie masz, zaprawdę, racji
 • Jak się piszę Zaopatrzyć? Definicja ja) zaopatrzę was na drogę, (oni) zaopatrzą sklepy w wyroby; zaopatrz, zaopatrzcie
 • Jak się piszę Zarozumiały? Definicja zarozumiały student; zarozumiali uczniowie
 • Jak się piszę Zarzucić? Definicja ja) zarzucę ci worek na plecy, (oni) zarzucą nam lenistwo; zarzućcie kurtki na ramiona
 • Jak się piszę Zaprocentować? Definicja coś) zaprocentuje, zaprocentują
 • Jak się piszę Zasadzka? Definicja wpaść w zasadzkę, zatrzymać się tuż przed zasadzką, opowiadać o partyzanckiej zasadzce; unikać podstępnych zasadzek, emocje towarzyszące zasadzkom na niedźwiedzie
 • Jak się piszę Zarosnąć? Definicja ja) zarosnę, zarośniesz, (oni) zarosną; (on) zarósł, zarosła, zarośli; zarósłszy; zarośnięty
 • Jak się piszę Zaprosić? Definicja ja) zaproszę was do udziału w konkursie, gospodarze programu zaproszą nas do udziału w dyskusji; zaproście ją do tańca
 • Jak się piszę Zapiec? Definicja ja) zapiekę, zapieczesz, (oni) zapieką; zapieczcie; (on) zapiekł; zapiekłszy; zapieczony
 • Jak się piszę Zapłakać? Definicja ja) jeszcze zapłaczę nad swoim losem, dzieci cichutko zapłaczą; zapłaczcie
 • Jak się piszę Zaparzyć? Definicja ja) zaparzę wam herbatę (lub: herbaty), (oni) zaparzą mi ziółek ((lub: ziółka); zaparz sobie kawy (((lub: kawę
 • Jak się piszę Zarazić? Definicja ja) zarażę was własną wesołością, chorzy zarażą nas grypą; zaraź, zaraźcie
 • Jak się piszę Zapaskudzić? Definicja ja) zapaskudzę, (oni) zapaskudzą; zapaskudź, zapaskudźcie
 • Jak się piszę Zapał? Definicja wziąć się do czegoś bez zapału, zabrać się z zapałem do pracy, mówić coś w zapale
 • Jak się piszę Zarządzić? Definicja ja) zarządzę alarm, lekarze zarządzą ewakuację pacjentów ze szpitala; zarządź, zarządźcie
 • Jak się piszę Zinterpretować? Definicja ja) zinterpretuję twoją wypowiedź, uczniowie zinterpretują utwór poetycki
 • Jak się piszę Się Zaopiekować? Definicja ja) zaopiekuję się sierotą, lekarze zaopiekują się chorym dzieckiem
 • Jak się piszę Zaopatrzenie? Definicja mieć dobre zaopatrzenie w żywność, martwić się słabym zaopatrzeniem magazynów, pracować w zaopatrzeniu
 • Jak się piszę Zaprószyć? Definicja ja) zaprószę, (oni) zaprószą; zaprószcie
 • Jak się piszę Zarząd? Definicja wejść do zarządu, zasiadać w zarządzie; zarządy firm handlowych, kontrola zarządów: zarząd gminy, lecz: Zarząd Gminy Namysłów
 • Jak się piszę Się Zapożyczyć? Definicja ja) zapożyczę się, (oni) zapożyczą się; zapożyczcie się
 • Jak się piszę Zapuścić? Definicja ja) zapuszczę włosy, rośliny zapuszczą korzenie; zapuśćcie
 • Jak się piszę Zaradzić? Definicja ja) zaradzę złu, (oni) zaradzą niedostatkom; zaradź, zaradźcie
 • Jak się piszę Zasadzić? Definicja ja) zasadzę kwiaty w szklarni, ogrodnicy zasadzą drzewa w sadzie; zasadź, zasadźcie
 • Jak się piszę Zanudzić? Definicja ja) zanudzę, (oni) zanudzą; zanudź, zanudźcie
 • Jak się piszę Zapalczywy? Definicja zapalczywy młodzieniec; zapalczywi chłopcy; zapalczywszy
 • Jak się piszę Zaoczny? Definicja studia zaoczne; studenci zaoczni
 • Jak się piszę Zapodziać? Definicja ja) zapodzieję, (oni) zapodzieją; zapodziejcie; zapodziali (lub: zapodzieli
 • Jak się piszę Zaryczeć? Definicja ja) zaryczę, (oni) zaryczą; zaryczcie; (on) zaryczał, zaryczeli
 • Jak się piszę Zarzęzić? Definicja ja) zarzężę, (oni) zarzężą; zarzęź, zarzęźcie
 • Jak się piszę Zanurzyć? Definicja ja) zanurzę, (oni) zanurzą; zamocz, zanurzcie
 • Jak się piszę Zawładnąć? Definicja ja) zawładnę, zawładniesz, (oni) zawładną; zawładnijcie; (on) zawładnął, zawładnęła, zawładnęli; zawładnąwszy; zawładnięty
 • Jak się piszę Biały Żółto? Definicja żółty i biały), żółto-biały herb
 • Jak się piszę Zatemby? Definicja zachorowałby, zatemby leżał w łóżku
 • Jak się piszę Zatytułować? Definicja ja) zatytułuję własne opowiadanie, poeci zatytułują własne wiersze
 • Jak się piszę Zaszkodzić? Definicja ja) nie zaszkodzę twojej karierze, tłuste potrawy zaszkodzą jej; nie zaszkodź sobie, nie zaszkodźcie nam
 • Jak się piszę Zasięgnąć? Definicja ja) zasięgnę, zasięgniesz, (oni) zasięgną; zasięgnijcie; (on) zasięgnął, zasięgnęła, zasięgnęli; zasięgnąwszy; zasięgnięty
 • Jak się piszę Zastrzyk? Definicja bać się domięśniowego zastrzyku, zabieg z zastrzykiem znieczulającym; zastrzyki dożylne, seria bolesnych zastrzyków
 • Jak się piszę Zatrzeć? Definicja ja) zatrę ten napis na murze, niedoświadczeni kierowcy zatrą silniki swoich samochodów; zatrzyjcie złe wrażenie; dyrektor zatarł ręce z zadowolenia; zatarłszy; zatarty
 • Jak się piszę Zatrząść? Definicja ja) zatrzęsę, zatrzęsiesz, (oni) zatrzęsą; zatrząście (lub: zatrzęście); (on) zatrząsł, zatrzęsła, zatrzęśli; zatrząsłszy; zatrzęsiony
 • Jak się piszę Zatrzymać? Definicja ja) zatrzymam nadjeżdżający autobus, policjanci zatrzymają kilka pędzących samochodów
 • Jak się piszę Zasługa? Definicja poczytywać coś komuś za zasługę, coś jest czyjąś zasługą, mówić z dumą o czyjejś zasłudze; mieć sporo zasług na jakimś polu, tym zasługom, lecz: Krzyż Zasługi (= order
 • Jak się piszę Zaślepić? Definicja ja) zaślepię ten otwór stalową śrubą, nienawiść i próżność zaślepią każdego; zaślepcie
 • Jak się piszę Zastój? Definicja przeciwdziałać zastojowi żylnemu, martwić się zastojem w biznesach, rozmawiać o zastoju gospodarczym
 • Jak się piszę Zaufać? Definicja ja) zaufam twoim wyrazom, sportowcy zaufają we swoje siły
 • Jak się piszę Zaskroniec? Definicja złapać zaskrońca, uciec przed zaskrońcem; niejadowite zaskrońce, ochrona zaskrońców
 • Jak się piszę Zaślubić? Definicja ja) zaślubię, (oni) zaślubią; zaślub, zaślubcie
 • Jak się piszę Zauważyć? Definicja ja) zauważę twoje wyjście z sali, (oni) nie zauważą nas w ciemnościach; zauważcie zmiany w jego zachowaniu
 • Jak się piszę Zatrudnić? Definicja ja) zatrudnię was na moment próbny, (oni) zatrudnią nas jako sprzedawców; zatrudnijcie
 • Jak się piszę Zastrugać? Definicja ja) zastrugam ołówek, (oni) zastrugają kije na ognisko
 • Jak się piszę Zepsuć? Definicja ja) nie zepsuję twojej gitary, ulewne deszcze zepsują drogi; nie zepsujcie go komplementami
 • Jak się piszę Zaspać? Definicja ja) zaśpię, (oni) zaśpią; zaśpijcie
 • Jak się piszę Zasłużyć? Definicja ja) zasłużę sobie na wasz szacunek, (oni) własną robotą zasłużą sobie na uznanie; zasłuż, zasłużcie
 • Jak się piszę Zaskarżyć? Definicja ja) zaskarżę niesprawiedliwy wyrok sądowy, prawnicy zaskarżą firmę za nadużycia; zaskarż, zaskarżcie
 • Jak się piszę Zatłuc? Definicja ja) zatłukę, zatłuczesz, (oni) zatłuką; zatłuczcie; (on) zatłukł; zatłukłszy; zatłuczony
 • Jak się piszę Zator? Definicja następstwa zatoru tętnicy płucnej, radiowy komunikat o zatorze na drogach; zatory lodowe na rzekach, sporo zatorów na skrzyżowaniach
 • Jak się piszę Zaszaleć? Definicja ja) zaszaleję, (oni) zaszaleją; (on) zaszalał, zaszaleli
 • Jak się piszę Zasznurować? Definicja ja) zasznuruję buty, harcerze zasznurują własne namioty
 • Jak się piszę Zatrąbić? Definicja ja) zatrąbię na bawiące się w pobliżu jezdni dzieci, (oni) zatrąbią do odwrotu; zatrąb, zatrąbcie
 • Jak się piszę Zaszczuć? Definicja ja) zaszczuję, (oni) zaszczują; zaszczujcie
 • Jak się piszę Zawsze? Definicja zawsze przygotowany, na zawsze, nie zawsze
 • Jak się piszę Zbędny? Definicja zbędne słowa; zbędni współpracownicy
 • Jak się piszę Zażegnać? Definicja ja) zażegnam wszelakie konflikty, (oni) zażegnają niebezpieczeństwo
 • Jak się piszę Zbezcześcić? Definicja ja) zbezczeszczę, zbezcześcisz, (oni) zbezczeszczą; zbezcześćcie
 • Jak się piszę Żołnierz? Definicja żołnierzem służby zasadniczej; waleczni żołnierze, oddział zawodowych żołnierzy: grób nieznanego żołnierza, lecz: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
 • Jak się piszę Zażądać? Definicja ja) zażądam wyjaśnień, wychowawcy zażądają od uczniów bezwarunkowego posłuszeństwa
 • Jak się piszę Zbiórka? Definicja zarządzić zbiórkę uczniów przed szkołą, umówić się przed zbiórką harcerską, brać udział w zbiórce pieniędzy; sporo zbiórek na cele charytatywne, przyglądać się zbiórkom makulatury
 • Jak się piszę Się Zazębić? Definicja jedno definicja zazębi się z drugim, te kwestie ściśle zazębią się ze sobą
 • Jak się piszę Zażyły? Definicja zażyła przyjaźń; zażyli przyjaciele
 • Jak się piszę Zażartować? Definicja ja) zażartuję, (oni) zażartują
 • Jak się piszę Zawilgocić? Definicja ja) nie zawilgocę mieszkania, nieszczelne rury zawilgocą ściany budynku; zawilgoćcie
 • Jak się piszę Zawężać? Definicja ja) zawężam temat wypracowania, przydrożne drzewa zawężają pole widzenia
 • Jak się piszę Zbić? Definicja ja) zbiję tę półkę, maklerzy zbiją na giełdzie grube miliony; nie zbijcie tych szklanek
 • Jak się piszę Zaważyć? Definicja ja) nie zaważę na waszej decyzji, te wydarzenia zaważą na jego dalszym życiu; zaważcie
 • Jak się piszę Ząb Za Ząb? Definicja oko za oko, ząb za ząb
 • Jak się piszę Zawierzyć? Definicja ja) zawierzę wam kompletnie, krytyczne umysły nie zawierzą fałszywym pogłoskom; zawierz, zawierzcie
 • Jak się piszę Się Zawahać? Definicja ja) zawaham się, (ja) zawahają się
 • Jak się piszę Zażenowany? Definicja zażenowany młodzieniec; zażenowani rodzice
 • Jak się piszę Zawrót? Definicja otrzymać zawrotu głowy, mówić o dokuczliwym zawrocie głowy; efektowne zawroty w akrobacji szybowcowej, nie mieć zawrotów głowy na karuzeli
 • Jak się piszę Zawrócić? Definicja ja) zawrócę ze złej drogi, kierowcy zawrócą na rondzie; zawróćcie na rynek
 • Jak się piszę Się Zawziąć? Definicja ja) zawezmę się, zaweźmiesz się, (oni) zawezmą się; zaweźmijcie się
 • Jak się piszę Zawozić? Definicja ja) zawożę was do domu, rodzice zawożą dzieci do szkoły; zawoź (lub: zawóź), zawoźcie ((lub: zawóźcie
 • Jak się piszę Zbawczy? Definicja zbawcza porada; zbawcze reformy
 • Jak się piszę Zażywny? Definicja zażywny sąsiad; zażywni panowie
 • Jak się piszę Zażarcie? Definicja bronić zażarcie swojego stanowiska
 • Jak się piszę Zawyżyć? Definicja ja) zawyżę oceny, dobrzy uczniowie zawyżą poziom klasy; zawyż, zawyżcie
 • Jak się piszę Zawstydzić? Definicja ja) zawstydzę was przed rodzicami, moje osiągnięcia zawstydzą rywali; zawstydź, zawstydźcie
 • Jak się piszę Zawód? Definicja wyuczyć się zawodu, pracować w swoim zawodzie; zawody miłosne, doznać w życiu wielu zawodów
 • Jak się piszę Zawadzić? Definicja ja) nie zawadzę nikomu, (oni) znowu zawadzą zderzakiem o płot; zawadź, zawadźcie
 • Jak się piszę Zawodowstwo? Definicja przejść na zawodowstwo, ostrzegać sportowców przed zawodowstwem, pomyśleć o zawodowstwie po zakończeniu kariery
 • Jak się piszę Zażyć? Definicja ja) zażyję trochę ruchu, pacjenci zażyją leki; zażyjcie spaceru na świeżym powietrzu
 • Jak się piszę Zażółcić? Definicja ja) zażółcę, (oni) zażółcą; zażółćcie
 • Jak się piszę Ząb? Definicja ból zęba, budowla nadgryziona zębem czasu, plomba w zębie; zęby grzebienia, mycie zębów, trzymać język za zębami
 • Jak się piszę Zażarty? Definicja zażarta walka; zażarci wojownicy
 • Jak się piszę Zdjęcie? Definicja pozować do zdjęcia, rozpoznać osobę na zdjęciu; album pełen rodzinnych zdjęć, przyglądać się zdjęciom rentgenowskim pacjenta
 • Jak się piszę Zdrętwieć? Definicja ja) zdrętwieję z przerażenia, (oni) zdrętwieją z zimna; zdrętwiał ze strachu, zdrętwieli z bezsilności
 • Jak się piszę Zdrożeć? Definicja benzyna znowu zdrożeje, artykuły spożywcze zdrożeją od kolejnego tygodnia
 • Jak się piszę Się Zderzyć? Definicja ja) zderzę się, (oni) zderzą się; zderz się, zderzcie się
 • Jak się piszę Się Zbłaźnić? Definicja ja) zbłaźnię się, (oni) zbłaźnią się; zbłaźnijcie się
 • Jak się piszę Zbroić? Definicja ja) zbroję, zbroisz, (oni) zbroją; zbrójcie
 • Jak się piszę Zdumiony? Definicja zdumiony egzaminator; zdumieni uczniowie
 • Jak się piszę Zdarzenie? Definicja nauczyciel z prawdziwego zdarzenia, przyglądać się zabawnemu zdarzeniu; przebieg zdarzeń
 • Jak się piszę Zbrodniarz? Definicja sądzić zbrodniarza wojennego, mówić o schwytanym zbrodniarzu; hitlerowscy zbrodniarze, wielu zbrodniarzy
 • Jak się piszę Zdrożony? Definicja zdrożony wędrowiec; zdrożeni pielgrzymi
 • Jak się piszę Zburzyć? Definicja ja) nie zburzę waszego szczęścia, spychacze zburzą kilka starych ruder; zburz, zburzcie
 • Jak się piszę Zdroworozsądkowy? Definicja zdroworozsądkowy pogląd; zdroworozsądkowe argumenty
 • Jak się piszę Zbudować? Definicja ja) zbuduję dom z cegły, robotnicy zbudują nowe osiedle mieszkaniowe
 • Jak się piszę Zbitka? Definicja wymówić zbitkę spółgłoskową, zdanie będące zbitką różnych pojęć, mówić o zbitce wyrazów; sporo zbitek skojarzeniowych, przyglądać się zabawnym zbitkom słownym
 • Jak się piszę Zdrożny? Definicja zdrożny gest; zdrożne rozmowy
 • Jak się piszę Zbójnik? Definicja śmierć słynnego zbójnika, zostać zbójnikiem; legendarni zbójnicy, herszt tatrzańskich zbójników
 • Jak się piszę Zdruzgotany? Definicja człowiek zdruzgotany jakąś informacją; zdruzgotani rodzice, zdruzgotane pomniki
 • Jak się piszę Zdezintegrować? Definicja ja) zdezintegruję, (oni) zdezintegrują
 • Jak się piszę Zbliżyć? Definicja ja) zbliżę twarz do okna, wspólne przeżycia zbliżą nas do siebie; zbliżcie
 • Jak się piszę Zdradzić? Definicja ja) nie zdradzę wam moich sekretów, (oni) zdradzą nam własne plany na przyszłość; nie zdradź, nie zdradźcie
 • Jak się piszę Zdewaluować? Definicja ja) zdewaluuję, (oni) zdewaluują
 • Jak się piszę Zegarmistrzowski? Definicja zegarmistrzowski fach, zegarmistrzowska dokładność; zegarmistrzowskie zdolności
 • Jak się piszę Zboże? Definicja snop zboża, obsiać zbożem całą własną ziemię, ukryć się w zbożu; zboża jare i ozime, łany zbóż
 • Jak się piszę Zbraknąć? Definicja czegoś) zbraknie; zbrakło
 • Jak się piszę Zbudzić? Definicja ja) zbudzę was ze snu, (oni) zbudzą mnie z poobiedniej drzemki; zbudź mnie do pracy, zbudźcie ją na śniadanie
 • Jak się piszę Zdezelować? Definicja ja) zdezeluję, (oni) zdezelują
 • Jak się piszę Ziołolecznictwo? Definicja propagowanie ziołolecznictwa, poświęcić się ziołolecznictwu, rozmawiać o ziołolecznictwie
 • Jak się piszę Sterowany Zdalnie? Definicja urządzenie zdalnie sterowane
 • Jak się piszę Zdrój? Definicja zaczerpnąć wody ze zdroju, coś leje się obfitym zdrojem; zdroje wody leczniczej, wylać sporo zdrojów łez
 • Jak się piszę Zbyć? Definicja ja) zbędę jej pretensje milczeniem, (oni) zbędą nas obietnicami; zbądź, zbądźcie
 • Jak się piszę Się Zdarzyć? Definicja coś) zdarzy się, zdarzą się
 • Jak się piszę Zdejmować? Definicja ja) zdejmuję książki z półki, goście zdejmują własne kurtki i płaszcze
 • Jak się piszę Zdziczeć? Definicja ja) całkowicie zdziczeję pod waszym wpływem, kwiaty zdziczeją bez opieki ogrodnika; ogród zdziczał, zdziczeli bez kontaktu z ludźmi
 • Jak się piszę Zesłać? Definicja ja) ześlę, (oni) ześlą; ześlijcie; (on) zesłał
 • Jak się piszę Zeszłotygodniowy? Definicja zeszłotygodniowy nakład prasy; zeszłotygodniowe gazety
 • Jak się piszę Zewsząd? Definicja hałas dochodzi zewsząd, nadchodzić zewsząd
 • Jak się piszę Miar Wszech Ze? Definicja ze wszech miar słuszny pogląd
 • Jak się piszę Zwiotczeć? Definicja coś) zwiotczeje, (one) zwiotczeją; (on) zwiotczał
 • Jak się piszę Zgadula Zgaduj? Definicja wziąć udział w zgaduj-zgaduli, zagrać w zgaduj-zgadulę, z tą zgaduj-zgadulą; zorganizować kilka zgaduj-zgaduli (lub: zgaduj-zgadul), tym zgaduj-zgadulom
 • Jak się piszę Zewrzeć? Definicja ja) zewrę, zewrzesz, (oni) zewrą; zewrzyjcie; (on) zwarł, zwarła, zwarli; zwarłszy; zwarty
 • Jak się piszę Zgadywać? Definicja ja) zgaduję, (oni) zgadują
 • Jak się piszę Zewnętrzny? Definicja wygląd zewnętrzny; wpływy zewnętrzne
 • Jak się piszę Zesmutnieć? Definicja ja) zesmutnieję, (oni) zesmutnieją; (on) zesmutniał, zesmutnieli
 • Jak się piszę Się Ześwinić? Definicja ja) ześwinię się, (oni) ześwinią się; ześwińcie się
 • Jak się piszę Zeus? Definicja panowanie Zeusa, góra Olimp z bogiem Zeusem, czytać o mitologicznym Zeusie
 • Jak się piszę Zeszłoroczny? Definicja zeszłoroczny śnieg; zeszłoroczni laureaci
 • Jak się piszę Zeszpecić? Definicja ja) zeszpecę, (oni) zeszpecą; zeszpećcie
 • Jak się piszę Zeszłoniedzielny? Definicja zeszłoniedzielny obiad; zeszłoniedzielne zawody
 • Jak się piszę Zespół? Definicja być członkiem zespołu, robota w zespole; zespoły piłkarskie, kilka zespołów rockowych
 • Jak się piszę Się Zemścić? Definicja ja) nie zemszczę się na was za wyrządzone mi krzywdy, nie zemścisz się na mnie za doznane upokorzenia, popełnione błędy zemszczą się; nie zemścijcie się
 • Jak się piszę Zedrzeć? Definicja ja) zedrę, zedrzesz, (oni) zedrą; zedrzyjcie; (on) zdarł, zdarła, zdarli; zdarłszy; zdarty
 • Jak się piszę Zebrać? Definicja ja) zbiorę wszystkie notatki, zbierzesz całą klasę przed wejściem do szkoły, ogrodnicy zbiorą owoce z drzew; zbierz wszystkie materiały do gazetki, zbierzcie myśli
 • Jak się piszę Zjadać? Definicja ja) zjadam śniadanie z apetytem, nieuważni uczniowie zjadają litery
 • Jak się piszę Zeszczupleć? Definicja ja) pośrodku wakacji nieco zeszczupleję, moje dochody zeszczupleją; zeszczuplał po obozie wędrownym, znacząco zeszczupleli poprzez ostatnich kilka miesięcy
 • Jak się piszę Zeszyt? Definicja zapomnieć gładkiego zeszytu, pisać w grubym zeszycie; zeszyty w kratkę i w linie, sprawdzanie uczniowskich zeszytów
 • Jak się piszę Zezwolić? Definicja ja) nie zezwolę ci na zabawy z tymi chuliganami, rodzice zezwolą nam na wyjazd; zezwólcie im na poprawę tej klasówki
 • Jak się piszę Zezłościć? Definicja ja) zezłoszczę, zezłościsz, (oni) zezłoszczą; zezłośćcie
 • Jak się piszę Zelektryfikować? Definicja ja) zelektryfikuję całą naszą wieś, (oni) zelektryfikują kopalnię
 • Jak się piszę Zebra? Definicja przyglądać się zebrze w zoo, przechodzić poprzez zebrę, stać przy klatce z zebrą; stado afrykańskich zebr, malować pasy ulicznym zebrom
 • Jak się piszę Zerknąć? Definicja ja) zerknę, zerkniesz, (oni) zerkną; zerknijcie; (on) zerknął, zerknęła, zerknęli; zerknąwszy
 • Jak się piszę Zdzisław? Definicja tego Zdzisława, o Zdzisławie; ci Zdzisławowie, tych Zdzisławów
 • Jak się piszę Jedynkowy Zero? Definicja sposób zero-jedynkowa
 • Jak się piszę Zemocjonowany? Definicja zemocjonowany spiker; zemocjonowani kibice
 • Jak się piszę Się Zestarzeć? Definicja ja) kiedyś zestarzeję się, produkty żywnościowe błyskawicznie się zestarzeją; (on) zestarzał się i zbrzydł, zestarzeli się w krótkim czasie
 • Jak się piszę Zelówka? Definicja zedrzeć skórzaną zelówkę, półbut z nową zelówką, myśleć o gumowej zelówce; przybić do butów parę zelówek, przyglądać się zniszczonym zelówkom
 • Jak się piszę Zetknąć? Definicja ja) zetknę, zetkniesz, (oni) zetkną; zetknijcie; (on) zetknął, zetknęła, zetknęli; zetknąwszy
 • Jak się piszę Zgrzytać? Definicja ja) nie zgrzytam sztućcami po talerzu, (oni) zgrzytają zębami na samą myśl o tym
 • Jak się piszę Zimnokrwisty? Definicja koń zimnokrwisty; zimnokrwiści Anglicy
 • Jak się piszę Zgłodnieć? Definicja ja) zgłodnieję w trakcie tej wycieczki, (oni) zgłodnieją na spacerze; (on) zgłodniał po niedługim czasie, zgłodnieli przy pracy
 • Jak się piszę Się Zgrywać? Definicja ja) nie zgrywam się przed wami, aktorzy zgrywają się na scenie
 • Jak się piszę Ziemiański? Definicja dworek ziemiański; ziemiańskie rodziny; ziemiańscy
 • Jak się piszę Zielarz? Definicja leczyć się u zielarza, opowiadać o skutecznym zielarzu; młodzi zielarze, robota zielarzy
 • Jak się piszę Wodny Ziemno? Definicja ziemno-wodny tryb życia; zwierzęta ziemno-wodne
 • Jak się piszę Zgłoskotwórczy? Definicja samogłoska zgłoskotwórcza
 • Jak się piszę Zięć? Definicja poznać swojego przyszłego zięcia, zostać czyimś zięciem, dobrze mówić o swoim zięciu; udani zięciowie, mieć kilku zięciów
 • Jak się piszę Zgryźć? Definicja ja) zgryzę, zgryziesz, (oni) zgryzą; zgryź, zgryźcie; (on) zgryzł, zgryźli; zgryzłszy; zgryziony
 • Jak się piszę Święta Ziemia? Definicja pielgrzymka do Ziemi Świętej, zwiedzać Ziemię Świętą, tęsknić za Ziemią Świętą
 • Jak się piszę Zgięty? Definicja zgięty wpół; zgięci w ukłonie dworzanie
 • Jak się piszę Zhardzieć? Definicja ja) zhardzieję, (oni) zhardzieją; (on) zhardział, zhardzieli
 • Jak się piszę Zimniuteńki? Definicja zimniuteńki obiad; zimniuteńkie policzki
 • Jak się piszę Świątki Zielone? Definicja obchody Zielonych Świątek, przed Zielonymi Świątkami, po Zielonych Świątkach
 • Jak się piszę Ziemniak? Definicja skórka młodego ziemniaka, podzielić się ostatnim ziemniakiem z ogniska; pieczone ziemniaki, uprawa ziemniaków
 • Jak się piszę Zgorzkniały? Definicja zgorzkniały starzec; zgorzkniali ludzie
 • Jak się piszę Zidentyfikować? Definicja ja) zidentyfikuję włamywaczy, policjanci zidentyfikują złodziei na podstawie zeznań świadków
 • Jak się piszę Zgromadzić? Definicja ja) zgromadzę pamiątki po rodzicach, kolekcjonerzy zgromadzą sporo rzadkich eksponatów; zgromadź wymaganą sumę pieniędzy, zgromadźcie wszystkich uczniów na boisku
 • Jak się piszę Zimnowodny? Definicja zimnowodna kąpiel
 • Jak się piszę Zgryz? Definicja mieć wadę zgryzu, coś jest dla kogoś zgryzem, rozmawiać z ortodontą o prawidłowym zgryzie
 • Jak się piszę Zgrupowanie? Definicja spieszyć się ze zgrupowaniem wojsk, wziąć udział w zgrupowaniu kadry piłkarskiej; wyjechać na kilka zgrupowań, pisać przepisy zgrupowaniom naukowym
 • Jak się piszę Się Zgodzić? Definicja ja) nie zgodzę się na jakiekolwiek ustępstwa, zgodzisz się na naszą propozycję, przyjaciele zgodzą się ze sobą; zgódź się na tę pracę, zgódźcie się z naszymi poglądami
 • Jak się piszę Zgięcie? Definicja wzbraniać się przed zgięciem karku przed królem, starta skóra na zgięciu kolana; wykonać kilka zgięć tułowia
 • Jak się piszę Zieleń? Definicja zwarta ściana leśnej zieleni, zachwycić się zielenią czyichś oczu; różne odcienie zieleni, przyglądać się brązom i zieleniom na czyjejś sukni
 • Jak się piszę Zheblować? Definicja ja) zhebluję stół, (oni) zheblują deski
 • Jak się piszę Ziarnisty? Definicja kawa ziarnista; tynki ziarniste
 • Jak się piszę Zgrzyt? Definicja nie usłyszeć zgrzytu klucza w zamku, rozmyślać o podejrzanym zgrzycie za oknem; zgrzyty towarzyskie, różnice w poglądach czasem prowadzą do zgrzytów
 • Jak się piszę Zgnieść? Definicja ja) zgniotę, zgnieciesz, (oni) zgniotą; zgnieć, zgniećcie; (on) zgniótł, zgniotła, zgnietli; zgniótłszy; zgnieciony
 • Jak się piszę Ziemistoblady? Definicja ziemistoblada cera; ziemistobladzi ludzie
 • Jak się piszę Zgrzytnąć? Definicja ja) zgrzytnę, zgrzytniesz, (oni) zgrzytną; zgrzytnijcie; (on) zgrzytnął, zgrzytnęła, zgrzytnęli; zgrzytnąwszy
 • Jak się piszę Złoty? Definicja złoty pierścionek; złoci ludzie: złota moneta, lecz: Złote Wybrzeże, Góry Złote, Przylądek Złoty
 • Jak się piszę Zlot? Definicja organizacja zlotu, uczestniczyć w zlocie młodzieży; zloty harcerskie, sporo zlotów międzynarodowych
 • Jak się piszę Zlizać? Definicja ja) zliżę lody z łyżeczki, (oni) zliżą dżem z chleba; zliż, zliżcie
 • Jak się piszę Zmężnieć? Definicja ja) zmężnieję, (oni) zmężnieją; zmężniał, zmężnieli
 • Jak się piszę Złożony? Definicja złożony problem, orzeczenie złożone; zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
 • Jak się piszę Ziścić? Definicja ja) wkrótce ziszczę własne pragnienia, niebawem ziścisz własne plany, (oni) ziszczą pokładane w nich nadzieje; ziśćcie własne marzenia
 • Jak się piszę Złowić? Definicja ja) złowię rybę na wędkę, łowne koty złowią w piwnicy wszystkie myszy; złów, złówcie
 • Jak się piszę Zmartwychwstać? Definicja ja) zmartwychwstanę, zmartwychwstaniesz, (oni) zmartwychwstaną
 • Jak się piszę Zjednoczyć? Definicja ja) zjednoczę wszystkie własne siły, politycy zjednoczą naród; zjednoczcie ludzi do współdziałania
 • Jak się piszę Się Zjawić? Definicja ja) zjawię się w domu po południu, (oni) zjawią się w ostatniej chwili; zjawcie się na zebraniu punktualnie
 • Jak się piszę Złazić? Definicja ja) złażę po schodach na parter, chłopcy złażą z drzewa; złaź na dół, złaźcie na ziemię
 • Jak się piszę Złośliwy? Definicja złośliwa uwaga; złośliwi ludzie
 • Jak się piszę Zmartwychwstanie? Definicja oczekiwać zmartwychwstania, zdumiewać się zmartwychwstaniem Łazarza, biblijna edukacja o zmartwychwstaniu: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, lecz: Zmartwychwstanie Pańskie
 • Jak się piszę Ziółko? Definicja niezłe z ciebie ziółko, kurować się jakimś ziółkiem, mówić o klasowym ziółku; paczka gorzkich ziółek, parzyć ziółka
 • Jak się piszę Zintegrować? Definicja ja) zintegruję, (oni) zintegrują
 • Jak się piszę Zły? Definicja niedobry człowiek; źli ludzie
 • Jak się piszę Złotooki? Definicja złotooki motyl; złotoocy młodzieńcy
 • Jak się piszę Złącze? Definicja uszkodzone złącze, prześlizgnąć się między złączem wagonu, przewód spalony na złączu; szczelne złącza gazu, awaria złączy
 • Jak się piszę Złuszczyć? Definicja ja) złuszczę, (oni) złuszczą; złuszczcie
 • Jak się piszę Zjadliwy? Definicja zjadliwy ton; zjadliwi krytycy
 • Jak się piszę Zmóc? Definicja ja) zmogę, zmożesz, (oni) zmogą; zmóżcie; (on) zmógł, zmogła, zmogli; zmożony
 • Jak się piszę Zmętnieć? Definicja powietrze zmętnieje od pyłów i dymów, wody w rzekach zmętnieją od zanieczyszczeń; jego wzrok zmętniał
 • Jak się piszę Zjeździć? Definicja ja) zjeżdżę kiedyś cały świat, jeszcze zjeździsz cały państwo wzdłuż i wszerz, (oni) zjeżdżą w przyszłości całą Europę; zjeźdź, zjeźdźcie; zjeżdżony
 • Jak się piszę Zjazd? Definicja trasa zjazdu, uczestniczyć w zjeździe partii; karkołomne zjazdy narciarskie, organizacja zjazdów literackich
 • Jak się piszę Zmechanizowany? Definicja sprzęt zmechanizowany; zmechanizowane mechanizmy produkcyjne
 • Jak się piszę Zlutować? Definicja ja) zlutuję, (oni) zlutują
 • Jak się piszę Zipnąć? Definicja ja) zipnę, zipniesz, (oni) zipną; zipnijcie; (on) zipnął, zipnęła, zipnęli; zipnąwszy
 • Jak się piszę Zmiennocieplny? Definicja organizm zmiennocieplny; zwierzęta zmiennocieplne
 • Jak się piszę Zło? Definicja poczucie dobra i zła, zaradzić złu, czynić zło, brzydzić się złem, mówić o doznanym złu
 • Jak się piszę Zmyć? Definicja ja) zmyję brudną podłogę w przedpokoju, dziewczęta zmyją z twarzy makijaż; zmyjcie błoto z rowerów
 • Jak się piszę Zniekształcony? Definicja zniekształcony dźwięk; zniekształceni starcy
 • Jak się piszę Się Znajdować? Definicja ja) znajduję się w lesie, budynki znajdują się w ruinie; znajdujcie się
 • Jak się piszę Znudzić? Definicja ja) znudzę, (oni) znudzą; znudź, znudźcie
 • Jak się piszę Zobowiązanie? Definicja wywiązać się z przyjętego zobowiązania, myśleć o swoim zobowiązaniu finansowym; zobowiązania rodzinne, nie mieć wobec kogoś jakichkolwiek zobowiązań
 • Jak się piszę Zmusić? Definicja ja) zmuszę cię do wysiłku, (oni) nie zmuszą nas do tego; zmuście ich do ustępstw
 • Jak się piszę Zmysłowy? Definicja zmysłowy głos; wrażenia zmysłowe
 • Jak się piszę Znokautować? Definicja ja) znokautuję, (oni) znokautują
 • Jak się piszę Zniewaga? Definicja puścić w niepamięć jakąś zniewagę, coś jest ciężką zniewagą, zapomnieć o doznanej zniewadze; dopuścić się wielu zniewag, protestować przeciwko zniewagom
 • Jak się piszę Znieczulenie? Definicja znieczulenia, leczyć zęby ze znieczuleniem, usuwać ząb w znieczuleniu; szybkie działanie lekarskich znieczuleń, sprzeciwiać się znieczuleniom przy drobnych zabiegach
 • Jak się piszę Zmizernieć? Definicja ja) zmizernieję, (oni) zmizernieją; (on) zmizerniał, zmizernieli
 • Jak się piszę Zmoknąć? Definicja ja) zmoknę, zmokniesz, (oni) zmokną; zmoknijcie; (on) zmoknął (lub: zmókł), zmokła, zmokli; zmoknąwszy ((lub: zmókłszy
 • Jak się piszę Zmrożony? Definicja zmrożony okład; mocno zmrożone lody
 • Jak się piszę Zniszczyć? Definicja ja) zniszczę ten list, wezbrane rzeki zniszczą drogi i mosty; nie zniszczcie butów
 • Jak się piszę Zmuszać? Definicja ja) nie zmuszam cię do edukacji, wiersze tego poety zmuszają do refleksji; nie zmuszajcie nas do tej pracy
 • Jak się piszę Zmrozić? Definicja ja) zmrożę, (oni) zmrożą; zmroź (lub: zmróź), zmroźcie ((lub: zmróźcie
 • Jak się piszę Zmontować? Definicja ja) zmontuję komputer z gotowych przedmiotów, trenerzy zmontują zgraną drużynę piłkarską; zmontujcie ten magnetofon
 • Jak się piszę Zmówić? Definicja ja) zmówię pacierz, (oni) zmówią kilka zdrowasiek; zmówcie modlitwę
 • Jak się piszę Zofia? Definicja tej Zofii, tę Zofię, z tą Zofią; tych Zofii, tym Zofiom
 • Jak się piszę Zmitrężyć? Definicja ja) zmitrężę kilka godz. w tej kolejce, (oni) zmitrężą parę dni na szukaniu noclegu; zmitręż, zmitrężcie
 • Jak się piszę Zmysłowo? Definicja postrzegać świat zmysłowo
 • Jak się piszę Znowuż? Definicja znowuż niepogoda, znowuż prószy śnieg
 • Jak się piszę Zoologia? Definicja podręcznik do zoologii, studiować zoologię, interesować się zoologią
 • Jak się piszę Znachor? Definicja potępić lecznicze praktyki znachora, mówić o wiejskim znachorze; doświadczeni znachorzy, zaklęcia znachorów
 • Jak się piszę Zniewalający? Definicja zniewalający uśmiech; zniewalające spojrzenia
 • Jak się piszę Znikąd? Definicja strzały padły znikąd, pojawić się znikąd
 • Jak się piszę Znieczulający? Definicja znieczulający zastrzyk; środki znieczulające
 • Jak się piszę Zniżyć? Definicja ja) zniżę, (oni) zniżą; zniżcie
 • Jak się piszę Znów? Definicja znów to samo, znów w wielkiej formie
 • Jak się piszę Znośny? Definicja znośny charakter, znośna pogoda, znośne zachowanie; znośni uczniowie
 • Jak się piszę Związać? Definicja ja) zwiążę tę paczkę sznurkiem, dziewczęta zwiążą włosy; zwiążcie jeńców
 • Jak się piszę Znienacka? Definicja napaść na kogoś znienacka
 • Jak się piszę Znienawidzić? Definicja ja) nie znienawidzę cię za twoje postępowanie, koledzy znienawidzą go za lizusostwo; nie znienawidź mnie, nie znienawidźcie ich
 • Jak się piszę Zmierzwić? Definicja ja) zmierzwię, (oni) zmierzwią, zmierzw (lub: zmierzwij), zmierzwcie ((lub: zmierzwijcie
 • Jak się piszę Zrobić? Definicja ja) zrobię ci kanapki na drogę, (oni) nie zrobią nam krzywdy; zróbcie sobie coś do jedzenia
 • Jak się piszę Zsumować? Definicja ja) zsumuję, (oni) zsumują
 • Jak się piszę Się Zrewanżować? Definicja ja) zrewanżuję ci się za tę przysługę, (oni) zrewanżują się nam za okazaną pomoc; zrewanżujcie się
 • Jak się piszę Zrekompensować? Definicja ja) zrekompensuję ci wszystkie utraty, (oni) zrekompensują nam własną długą nieobecność
 • Jak się piszę Zupka? Definicja zjeść pyszną zupkę, karmić dziecko przecieraną zupką, marzyć o gorącej zupce; różne rodzaje zupek błyskawicznych, przyglądać się z niesmakiem mlecznym zupkom
 • Jak się piszę Zrażać? Definicja ja) zrażam, (oni) zrażają
 • Jak się piszę Zrazu? Definicja zrazu musiałem sobie sam radzić
 • Jak się piszę Zrównoważony? Definicja zrównoważony charakter; zrównoważeni policjanci
 • Jak się piszę Zuchwały? Definicja zuchwały złodziej; zuchwali młodzieńcy
 • Jak się piszę Zurbanizować? Definicja ja) zurbanizuję, (oni) zurbanizują
 • Jak się piszę Zsypać? Definicja ja) zsypię, (oni) zsypią; zsypcie
 • Jak się piszę Zwarty? Definicja zwarty szyk żołnierzy; spółgłoski zwarte
 • Jak się piszę Zrzutka? Definicja zorganizować zrzutkę na prezent dla kogoś, zagrać zrzutką, uczestniczyć w pieniężnej zrzutce; sporo koleżeńskich zrzutek, tym zrzutkom
 • Jak się piszę Zupełny? Definicja zupełna samotność; zupełni ignoranci
 • Jak się piszę Zwariowany? Definicja zwariowany dzieciak; zwariowani aktorzy
 • Jak się piszę Zranić? Definicja ja) nie zranię twojej dumy, (oni) zranią sobie dłonie kawałkami rozbitego szkła; nie zrańcie nóg o wystające z ziemi druty
 • Jak się piszę Zrzędzić? Definicja ja) zrzędzę na swoich sąsiadów, domownicy stale zrzędzą na niego; nie zrzędź, nie zrzędźcie
 • Jak się piszę Zrąb? Definicja region zrębu, pracować na zrębie; zręby domu, sporo skalnych zrębów
 • Jak się piszę Zrehabilitować? Definicja ja) zrehabilituję, (oni) zrehabilitują
 • Jak się piszę Zwęszyć? Definicja ja) zwęszę, (oni) zwęszą; zwęszcie
 • Jak się piszę Zrozumiały? Definicja zrozumiały referat, zrozumiałe tłumaczenie
 • Jak się piszę Zredukować? Definicja ja) zredukuję własne opłaty, pracodawcy zredukują swoim pracownikom wypłaty
 • Jak się piszę Zwiastun? Definicja powitać zwiastuna dobrej nowiny, mówić o zwiastunie zwycięstwa; ci pożądani zwiastuni (lub: zwiastunowie), te dobre zwiastuny, zaobserwować u siebie kilka zwiastunów grypy
 • Jak się piszę Zsyłka? Definicja przeprowadzić zsyłkę więźniów, grozić zsyłką, przebywać na zsyłce; sporo zsyłek ludności na Sybir, represje towarzyszące zsyłkom powstańców
 • Jak się piszę Zszyć? Definicja ja) zszyję nadpruty rękaw, chirurdzy zszyją tę ranę; zszyjcie kilka sztuk materiału
 • Jak się piszę Zważać? Definicja ja) nie zważam na wasze humory, (oni) zawsze zważają na moje porady; nie zważajcie na ich utyskiwania
 • Jak się piszę Zubożyć? Definicja ja) zubożę, (oni) zubożą; zuboż, zubożcie
 • Jak się piszę Zszargać? Definicja ja) nie zszargam swojej reputacji, (oni) zszargają sobie opinię; nie zszargajcie świętości
 • Jak się piszę Zrzeszyć? Definicja ja) zrzeszę, (oni) zrzeszą; zrzeszcie
 • Jak się piszę Zrzucić? Definicja ja) zrzucę śnieg z dachu samochodu, (oni) zrzucą tę pracę na nasze barki; zrzućcie te mokre kurtki
 • Jak się piszę Zresztą? Definicja i tak zresztą nic bym nie wskórał
 • Jak się piszę Zsuwać? Definicja ja) zsuwam spodnie, (oni) zsuwają stoły w jadalni, nie zsuwajcie tego obrusu
 • Jak się piszę Zwarcie? Definicja przewody grożące zwarciem, bokserzy w zwarciu; zwarcia szermiercze, sporo niebezpiecznych zwarć w instalacji elektrycznej
 • Jak się piszę Zulus? Definicja odzienie Zulusa, rozmawiać o półnagim Zulusie; czarnoskórzy Zulusi, chaty Zulusów
 • Jak się piszę Zwierzyniec? Definicja utrzymanie zwierzyńca, egzotyczne ptaki w pałacowym zwierzyńcu; zadbane zwierzyńce, ogrodzenia zwierzyńców
 • Jak się piszę Zwłoka? Definicja termin oddania pracy uległ nieprzewidzianej zwłoce, grać na zwłokę, wykonać coś z niewielką zwłoką
 • Jak się piszę Zwierciadło? Definicja gładka powierzchnia zwierciadła, przeglądać się w zwierciadle; różne kształty zwierciadeł, przywrócić blask kryształowym zwierciadłom
 • Jak się piszę Żółtoskóry? Definicja żółtoskóry zawodnik; żółtoskórzy mieszkańcy Azji
 • Jak się piszę Związkowiec? Definicja działalność związkowca, nawiązać kontakt ze znanym związkowcem; aktywni związkowcy, protest związkowców
 • Jak się piszę Zwrócić? Definicja ja) zwrócę tę książkę do biblioteki, (oni) nie zwrócą nam wydatków podróży; zwróćcie mu uwagę
 • Jak się piszę Zwięzły? Definicja zwięzły opis; zwięzłe wypowiedzi
 • Jak się piszę Źle? Definicja źle wyglądać; gorzej
 • Jak się piszę Żaba? Definicja przyglądać się płynącej żabie, trzeba połknąć tę żabę, akwarium z egzotyczną żabą; rechotanie żab, przysłuchiwać się kumkającym żabom
 • Jak się piszę Zwód? Definicja próba zwodu, minąć obrońcę po sprytnym zwodzie; nieoczekiwany zwód, sporo piłkarskich zwodów
 • Jak się piszę Zwłaszcza? Definicja lubi psy, w szczególności owczarki; ogląda w szczególności filmy przyrodnicze
 • Jak się piszę Zwilżyć? Definicja ja) zwilżę, (oni) zwilżą; zwilżcie
 • Jak się piszę Związkowy? Definicja komitet związkowy; związkowi przywódcy
 • Jak się piszę Zwolnić? Definicja ja) zwolnię miejsce w autobusie, (oni) zwolnią mnie z pracy; zwolnijcie tempo pracy
 • Jak się piszę Zwycięstwo? Definicja przyczynić się do zwycięstwa, marzyć o zwycięstwie na olimpiadzie; odnieść sporo zwycięstw
 • Jak się piszę Zwykły? Definicja zwyczajny dzień, zwyczajna kolej rzeczy; zwyczajni ludzie; zwyklejszy
 • Jak się piszę Zwozić? Definicja ja) zwożę wszystkich gości na wesele, (oni) zwożą cegły na plac budowy; zwoźcie (lub: zwóźcie) meble windą
 • Jak się piszę Zwierzęcy? Definicja zwierzęcy instynkt; kości zwierzęce
 • Jak się piszę Zwodzić? Definicja ja) nie zwodzę cię pozorami prawdy, (oni) zwodzą nas obietnicami; nie zwódź, nie zwódźcie
 • Jak się piszę Zwięźle? Definicja wypowiadać się zwięźle; zwięźlej
 • Jak się piszę Się Zwierzać? Definicja ja) zwierzam się swojemu przyjacielowi, (oni) zwierzają się nam ze swoich sekretów
 • Jak się piszę Się Zżymać? Definicja ja) zżymam się, (oni) zżymają się
 • Jak się piszę Zwierzchnik? Definicja wykonywać polecenia zwierzchnika, być czyimś zwierzchnikiem; wymagający zwierzchnicy, konferencja zwierzchników
 • Jak się piszę Zżyty? Definicja zżyty z przyjaciółmi; ludzie mocno zżyci ze sobą
 • Jak się piszę Zwisnąć? Definicja ja) zwisnę, zwiśniesz, (oni) zwisną; zwiśnijcie, (on) zwisnął (lub: zwisł), zwisła
 • Jak się piszę Zwiększyć? Definicja ja) zwiększę prędkość swojego samochodu, (oni) zwiększą po wielokroć własne dochody; zwiększcie wydajność pracy
 • Jak się piszę Pazuchy Zza? Definicja wyciągnąć coś zza pazuchy
 • Jak się piszę Zziębnięty? Definicja zziębnięty kot, zziębnięta siostra; zziębnięte dłonie, zziębnięci pasażerowie
 • Jak się piszę Żeliwo? Definicja pracować nad żeliwem do odlewów, domieszki w żeliwie
 • Jak się piszę Zygmunt? Definicja tego Zygmunta, o Zygmuncie; ci Zygmuntowie, tych Zygmuntów: Zygmunt Stary, dzwon Zygmunta
 • Jak się piszę Zwichrzyć? Definicja ja) zwichrzę, (oni) zwichrzą; zwichrz, zwichrzcie
 • Jak się piszę Żylny? Definicja krew żylna; krwotoki żylne
 • Jak się piszę Się Żenić? Definicja ja) żenię się, (oni) żenią się; żeńcie się
 • Jak się piszę Żenujący? Definicja żenujący poziom festiwalu filmowego; żenujące błędy w dyktandzie
 • Jak się piszę Ździebełko? Definicja leżeć sobie ze ździebełkiem trawy w ustach, marzyć aczkolwiek o ździebełku masła; sporo ździebełek szkła na podłodze, przyglądać się ździebełkom trawy
 • Jak się piszę Żeński? Definicja rodzaj kobiecy, szkoła kobieca; rymy kobiece
 • Jak się piszę Źrebak? Definicja harce źrebaka, zachwycać się dwuletnim źrebakiem, opowiadać o wesołym źrebaku; dorodne źrebaki, kilka żwawych źrebaków
 • Jak się piszę Żarcik? Definicja dopuścić się niewinnego żarciku, zabawiać kogoś żarcikiem; dowcipne żarciki, opowiedzieć kilka dwuznacznych żarcików
 • Jak się piszę Żąć? Definicja na przykład zboże), (ja) żnę, żniesz, (oni) żną; żnijcie; (on) żął, żęła, żęli; żęty
 • Jak się piszę Żądać? Definicja ja) żądam bezwzględnego posłuszeństwa, (oni) żądają sprawiedliwości
 • Jak się piszę Żarłok? Definicja ogromny brzuch żarłoka, być łapczywym żarłokiem; nienasycone żarłoki, przygotować jedzenie dla żarłoków
 • Jak się piszę Żebrak? Definicja mieć wygląd żebraka, rozmawiać z bezdomnym żebrakiem; głodni żebracy, spotkać pod kościołem kilku żebraków
 • Jak się piszę Żeglarski? Definicja węzeł żeglarski; adepci żeglarscy: sprzęt żeglarski, lecz: Polski Związek Żeglarski (skrót: PZŻ
 • Jak się piszę Żelazko? Definicja kabel do żelazka, prasować koszulę żelazkiem; kilka elektrycznych żelazek, przyglądać się w muzeum żelazkom z duszą
 • Jak się piszę Żegluga? Definicja przywrócić żeglugę na jakiejś rzece, państwa z dobrze rozwiniętą żeglugą śródlądową, zawinąć do portu po wielomiesięcznej żegludze
 • Jak się piszę Żargon? Definicja nie rozumieć prawniczego żargonu, posługiwać się żargonem, nie mówić w obozowym żargonie; uczniowskie żargony, sporo odmian żargonów
 • Jak się piszę Żałosny? Definicja żałosny płacz; żałośni aktorzy
 • Jak się piszę Żakiet? Definicja krój żakietu, okryć się żakietem, chodzić w eleganckim żakiecie; luźne żakiety, spory wybór damskich żakietów
 • Jak się piszę Żałować? Definicja ja) niczego w życiu nie żałuję, (oni) bardzo żałują swoich wybryków; nie żałujcie mu jedzenia
 • Jak się piszę Żelatyna? Definicja kupować żelatynę w proszku, galaretka z żelatyną, rozmawiać o żelatynie spożywczej
 • Jak się piszę Żandarm? Definicja granatowy uniform żandarma, mówić o surowym żandarmie; niemieccy żandarmi, wpaść w ręce żandarmów
 • Jak się piszę Żelazo? Definicja znak: Fe), rudy żelaza, podawać anemikowi preparat z żelazem, mówić o hartowanym żelazie
 • Jak się piszę Źródłosłów? Definicja szukać źródłosłowu jakiegoś wyrazu, słowo ze źródłosłowem łacińskim, myśleć o zagadkowym źródłosłowie; obcojęzyczne źródłosłowy, sporo różnych źródłosłowów
 • Jak się piszę Żegnać? Definicja ja) żegnam swoich przyjaciół, (oni) żegnają nas serdecznie; żegnajcie
 • Jak się piszę Żałoba? Definicja ogłosić powszechną żałobę, uczcić ofiary zamachu żałobą narodową, pogrążyć się w żałobie
 • Jak się piszę Żartować? Definicja ja) żartuję wesoło z kolegami, (oni) żartują na mój temat; nie żartujcie
 • Jak się piszę Żar? Definicja oddalić się od żaru ogniska, zdumiewać się żarem czyichś uczuć, opalać się w żarze lipcowego słońca, lecz: Żar (= góra
 • Jak się piszę Żal? Definicja nie czuć do nikogo żalu, odmówić z żalem; wzajemne żale, wysłuchiwać czyichś żalów
 • Jak się piszę Żeglarz? Definicja odwaga żeglarza, legenda o sławnym żeglarzu; śmiali żeglarze, śpiewy żeglarzy (lub: żeglarzów
 • Jak się piszę Żeglarstwo? Definicja uprawianie żeglarstwa, pasjonować się żeglarstwem, znać się na żeglarstwie
 • Jak się piszę Źródełko? Definicja rozbić obóz nieopodal źródełka, odpocząć nad źródełkiem; szum górskich źródełek, zrobić zdjęcie malowniczym źródełkom
 • Jak się piszę Żądło? Definicja ukłucie ostrego żądła, jad w żądle osy; sporo jadowitych żądeł, przyglądać się żądłom pszczół
 • Jak się piszę Żaglowiec? Definicja załoga żaglowca, pływać żaglowcem, służyć na żaglowcu szkolnym; piękne żaglowce, regaty żaglowców
 • Jak się piszę Żebrać? Definicja ja) żebrzę, (oni) żebrzą; żebrz, żebrzcie
 • Jak się piszę Żarłoczny? Definicja żarłoczny rekin, żarłoczna ryba; żarłoczni młodzieńcy
 • Jak się piszę Żółtobiały? Definicja biały z odcieniem żółtym), żółtobiały obrus
 • Jak się piszę Żrący? Definicja żrący kwas, żrąca satyra; substancje żrące
 • Jak się piszę Żubr? Definicja łeb żubra, przyglądać się żubrowi, czytać o potężnym żubrze; białowieskie żubry, rezerwat żubrów
 • Jak się piszę Żniwa? Definicja tylko w lm, zbliżają się żniwa, nadchodzi czas żniw, pomagać przy żniwach
 • Jak się piszę Żerować? Definicja ja) żeruję, (oni) żerują; żerujcie
 • Jak się piszę Żuk? Definicja ubarwienie żuka, jeździć żukiem (= auto dostawczy); zielonkawe żuki, znaleźć w trawie kilka żuków
 • Jak się piszę Żmudź? Definicja mieszkać na Żmudzi, interesować się dawną Żmudzią; ziemia żmudzka
 • Jak się piszę Żer? Definicja zwierzęta szukające żeru, odpoczynek przed nocnym żerem, czytać o żerze drapieżników
 • Jak się piszę Żeremie? Definicja żeremie bobra; szukać bobrowych żeremi, rzeka z nowymi żeremiami, ukryć się w żeremiach
 • Jak się piszę Żubrzątko? Definicja przyglądać się żubrzątku, żubrzyca z żubrzątkiem, opowiadać o żubrzątku; wesołe żubrzątka, zabawy nieporadnych żubrzątek
 • Jak się piszę Żmudny? Definicja żmudna robota, żmudne śledztwo
 • Jak się piszę Żreć? Definicja ja) żrę, (oni) żrą; żryjcie; (on) żarł; żarty
 • Jak się piszę Żerdź? Definicja szałas z żerdzi, podeprzeć coś żerdzią; żerdzie w ogrodzeniu, przycinanie długich żerdzi, tym żerdziom
 • Jak się piszę Żupan? Definicja krój żupana, chwalić się żupanem po pradziadku, chodzić w żupanie; staropolskie żupany, szycie żupanów
 • Jak się piszę Żeton? Definicja kształt żetonu, poratować kogoś żetonem, symbol na żetonie; żetony telefoniczne, zamiana żetonów
 • Jak się piszę Szeń Żeń? Definicja korzeń żeń-szenia, herbatka z żeń-szeniem, czytać o leczniczym rzeń-szeniu
 • Jak się piszę Żłobek? Definicja oddać dziecko do żłobka, opiekować się starym żłobkiem, pracować w żłobku; miejskie żłobki, kilka żłobków
 • Jak się piszę Żłobić? Definicja ja) żłobię, (oni) żłobią; żłób, żłóbcie
 • Jak się piszę Zakuty? Definicja zakuty łeb, zakuci w zbroje rycerze
 • Jak się piszę Żubrzyca? Definicja przypatrywać się wełnistej żubrzycy, obserwować żubrzycę z małymi, sfotografować się z potężną żubrzycą; podziwiać kilka pasących się żubrzyc, robić zdjęcia żubrzycom
 • Jak się piszę Zabudowa? Definicja podziwiać miejską zabudowę, przedmieścia z rozproszoną zabudową, osiedle o niskiej zabudowie
 • Jak się piszę Zabiec? Definicja lub: zabiegnąć), (ja) zabiegnę, (oni) zabiegną; zabiegnijcie; (on) zabiegł, zabiegła, zabiegli; zabiegłszy
 • Jak się piszę Żywot? Definicja dokonać żywota, czytać o czyimś pracowitym żywocie; żywoty świętych, sporo próżniaczych i beztroskich żywotów
 • Jak się piszę Zwyciężyć? Definicja ja) zwyciężę w turnieju szachowym, (oni) zwyciężą nieprzyjaciela po ciężkiej walce; zwycięż swoją słabość, zwyciężcie tę chorobę
 • Jak się piszę Zapoczątkować? Definicja ja) zapoczątkuję dyskusję, gospodarze konferencji zapoczątkują obrady
 • Jak się piszę Żeby? Definicja by), mówił, tak aby niczego nie dotykać; tak aby mi to było ostatni raz
 • Jak się piszę Żuraw? Definicja zapuścić żurawia do czyjegoś zeszytu, przyglądać się lecącemu żurawiowi, wiejska studnia z żurawiem, czytać o żurawiu portowym; szybujące żurawie, klucz żurawi
 • Jak się piszę Żurnal? Definicja ktoś jakby wycięty z żurnala (lub: żurnalu), znaleźć coś dla siebie w żurnalu; zagraniczne żurnale, czytelnicy kolorowych żurnali ((lub: żurnalów
 • Jak się piszę Zbór? Definicja należeć do zboru, przewodniczyć modlitwom w zborze; zbory protestanckie, kilka zborów kalwińskich
 • Jak się piszę Się Żarzyć? Definicja żarówka żarzy się jasnym światłem, w ognisku żarzą się grube gałęzie
 • Jak się piszę Zdrada? Definicja posądzić kogoś o zdradę, zhańbić się zdradą państwie, rozmawiać o zdradzie tajemnicy służbowej; sporo haniebnych zdrad stanu, badać okoliczności towarzyszące zdradom małżeńskim
 • Jak się piszę Złoże? Definicja odkrycie złoża gazu, kopalnia z wyczerpującym się złożem, opowiadać o nowo odkrytym złożu; bogate złoża ropy naftowej, eksploatacja złóż (lub: złoży) węgla
 • Jak się piszę Ziać? Definicja zmęczenia po wyczerpującym treningu; nie ziejcie tak głośno; krater wulkanu ział ogniem i popiołem, ziali (lub: zieli) do nas nieposkromionym gniewem
 • Jak się piszę Zanieczyszczenie? Definicja środowiska, przeciwdziałać zanieczyszczeniu rzek, zwrócić się do kosmetyczki z zanieczyszczeniem skóry; usunięcie zanieczyszczeń, protest przeciwko zanieczyszczeniom chemicznym
 • Jak się piszę Się Ześliznąć? Definicja lub: ześlizgnąć się), (ja) ześliznę się, ześliźniesz się, (oni) ześlizną się; ześliźnijcie się; (on) ześliznął się, ześliznęła się, ześliznęli się; ześliznąwszy się
 • Jak się piszę Zwariować? Definicja ja) zwariuję w tym hałasie, (oni) zwariują od nadmiaru pracy; nie zwariujcie
 • Jak się piszę Reguły Z? Definicja z reguły przychodzi punktualnie, z reguły tu nigdy nie pada
 • Jak się piszę Zimorodek? Definicja długi dziób zimorodka, zrobić sobie zdjęcie z zimorodkiem; barwne zimorodki, para zimorodków
 • Jak się piszę Się Zaziębić? Definicja ja) zaziębię się na deszczu, (oni) zaziębią się na mrozie; nie zazięb się, nie zaziębcie się
 • Jak się piszę Zwieść? Definicja ja) zwiodę, zwiedziesz, (oni) zwiodą; zwiedźcie; (on) zwiódł, zwiodła, zwiedli; zwiedziony
 • Jak się piszę Zabójstwo? Definicja sprawca zabójstwa, brać udział w zabójstwie; dokonać sporo zabójstw, zapobiegać zabójstwom
 • Jak się piszę Zdrowaśka? Definicja poprzestać na jednej zdrowaśce, odmówić zdrowaśkę, klepać zdrowaśkę za zdrowaśką; zmówić kilka zdrowasiek, przysłuchiwać się zdrowaśkom w kościele
 • Jak się piszę Zasiąść? Definicja ja) zasiądę za biurkiem, zasiądziesz przy stole; zasiądźcie w zarządzie; (on) zasiadł przy kominku, zasiedli do pracy; zasiadłszy

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się, Zimorodek, Z Reguły, Zwariować, Ześliznąć Się, Zanieczyszczenie, Ziać, Złoże, Zdrada, Żarzyć Się, Zbór co to znaczy.

Słownik Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się co to jest.