ZASIĄŚĆ ZDROWAŚKA ZABÓJSTWO co to jest
Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się, Zimorodek, Z Reguły, Zwariować, Ześliznąć Się.

Jak się piszę i mówi poprawnie Z

 • Jak się piszę zadowalający? Definicja osiągnąć zadowalający rezultat, uzyskać zadowalającą ocenę
 • Jak się piszę życiodajny? Definicja życiodajne światło; życiodajne deszcze
 • Jak się piszę zganić? Definicja ja) zganię wasze postępowanie, starsi bracia zganią mnie za niecierpliwość; zgańcie ich za złe zachowanie przy stole
 • Jak się piszę zmorzony? Definicja zmęczony), zmorzony piechur; zmorzeni wędrówką turyści
 • Jak się piszę złocistoczerwony? Definicja czerwony z odcieniem złocistym), złocistoczerwony zachód słońca
 • Jak się piszę żyto? Definicja worek żyta, obsiać pole żytem, schować się w życie
 • Jak się piszę zaskórny;? Definicja wody zaskórne
 • Jak się piszę z uporem? Definicja powtarzać coś z uporem
 • Jak się piszę z kolei? Definicja piąty natomiast
 • Jak się piszę zagdakać? Definicja wystraszona kura nagle zagdacze (lub: zagdaka), spłoszone kury zagdaczą ((lub: zagdakają
 • Jak się piszę zarówno? Definicja zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
 • Jak się piszę zaszumieć? Definicja wiatr zaszumi za oknami, drzewa zaszumią w lesie; deszcz zaszumiał o parapety
 • Jak się piszę zatemperować? Definicja ja) zatemperuję kredki, uczniowie zatemperują własne ołówki
 • Jak się piszę zawczasu? Definicja ubezpieczyć się zawczasu
 • Jak się piszę zgiełk? Definicja uciekać od zgiełku, być zmęczonym zgiełkiem miasta
 • Jak się piszę zechcieć? Definicja ja) zechcę, (oni) zechcą; zechciej, zechciejcie; (on) zechciał, zechcieli
 • Jak się piszę zgubny? Definicja zgubny nawyk; zgubne podpowiedzi
 • Jak się piszę zmaleć? Definicja ja) zmaleję, (oni) zmaleją; zmalał, zmaleli
 • Jak się piszę znużony? Definicja znużony głos; znużeni robotnicy
 • Jak się piszę żur? Definicja zjeść talerz żuru, zajadać się żurem, kiełbasa w żurze; smaczne żury, różne metody gotowania żurów
 • Jak się piszę żuć? Definicja ja) żuję gumę, krowy żują trawę; nie żujcie
 • Jak się piszę zaporożec? Definicja auto marki Zaporożec), kupić używanego zaporożca, jeździć zaporożcem; przestarzałe zaporożce, produkcja zaporożców, lecz: Zaporożec (= mieszkaniec Zaporoża
 • Jak się piszę Zgierz? Definicja mieszkańcy Zgierza, zbudować willę pod Zgierzem, pracować w Zgierzu; zgierskie ulice
 • Jak się piszę zabawka? Definicja przyglądać się plastikowej zabawce, kupić elektroniczną zabawkę, płakać nad zepsutą zabawką; sporo zabawek na choince, przyglądać się zabawkom kolegów
 • Jak się piszę zakażenie? Definicja przebieg ciężkiego zakażenia, symptomy towarzyszące zakażeniu pokarmowemu; profilaktyka zakażeń, działania zapobiegające zakażeniom szpitalnym
 • Jak się piszę zawieja? Definicja obawiać się śnieżnej zawiei, wjechać w gęstą zawieję, zdążyć uciec przed zawieją; sporo zimowych zawiei, opady towarzyszące zawiejom
 • Jak się piszę zaimek? Definicja odmiana zaimka osobowego, posłużyć się zaimkiem; zaimki dzierżawcze, charakterystyka zaimków
 • Jak się piszę zmierzch? Definicja wrócić z pracy ze zmierzchem, przyjść do domu o zmierzchu; inicjalne zimowe zmierzchy, nie lubić jesiennych zmierzchów
 • Jak się piszę żółty? Definicja żółty kolor, plamka żółta, żółte kwiaty; żółci: żółta febra, lecz: Rzeka Żółta, Morze Żółte, Żółta Turnia
 • Jak się piszę zaręczyć? Definicja ja) zaręczę za ciebie wyrazem, (oni) zaręczą za nas swoim dorobkiem; zaręczcie
 • Jak się piszę ziarno? Definicja odróżnić ziarno od plew, mówić o ziarnie na mąkę; sporo siewnych ziaren (lub: ziarn), przyglądać się ziarnom bursztynu na piasku
 • Jak się piszę zbiec? Definicja schodach, zbiegniesz z górskiego zbocza, dni zbiegną im błyskawicznie; zbiegnijcie; oskarżony zbiegł z miejsca wypadku, zbiegła na dół, zbiegli z ósmego piętra na parter
 • Jak się piszę zaciąć? Definicja ja) zatnę, zatniesz, (oni) zatną; zatnijcie; (on) zaciął, zacięła, zacięli; zaciąwszy; zacięty
 • Jak się piszę zaświadczyć? Definicja ja) zaświadczę przed sądem o twojej niewinności, niech moje słowa zaświadczą o jego winie; zaświadczcie
 • Jak się piszę znawstwo? Definicja omówić sprawę z prawdziwym znawstwem przedmiotu, rozmawiać o czyimś znawstwie w jakiejś dziedzinie
 • Jak się piszę zamącić? Definicja ja) nie zamącę waszego spokoju, wioślarze zamącą wodę w jeziorze; nie zamąćcie jej w głowie
 • Jak się piszę zrzec się? Definicja ja) zrzeknę się, zrzekniesz się, (oni) zrzekną się; zrzeknijcie się; (on) zrzekł się, zrzekli się
 • Jak się piszę żart? Definicja zrobić coś dla żartu, mówić o czyimś niesmacznym żarcie; żarty na bok, być obiektem czyichś złośliwych żartów
 • Jak się piszę zgłoska? Definicja słowo ze zgłoską zamkniętą, rozmawiać o zgłosce otwartej; podzielić słowo na kilka zgłosek, rozdział podręcznika poświęcony zgłoskom: zapisać się złotymi zgłoskami
 • Jak się piszę zatonąć? Definicja marzeniach, pasażerowie rozbitego statku zatoną; nie zatońcie; prom samochodowy zatonął, dziurawa łódź zatonęła, mieszkańcy wsi zatonęli w okresie powodzi; zatonąwszy
 • Jak się piszę zdun? Definicja wezwać zduna, mówić o znającym się na swojej pracy zdunie; ci doświadczeni zduni (lub: zdunowie), te doświadczone zduny, kilku zdunów
 • Jak się piszę zapach? Definicja poznać coś po zapachu, ubranie przesiąknięte zapachem kuchni; rozchodzenie się zapachów, program poświęcony nowym zapachom perfum
 • Jak się piszę załagodzić? Definicja ja) załagodzę jej gniew, (oni) załagodzą całe to zajście; załagodź (lub: załagódź) ten spór, załagodźcie ((lub: załagódźcie) tę sprawę
 • Jak się piszę zakład? Definicja uczestniczyć w zakładzie; zakłady przemysłowe, sporo zakładów krawieckich: zakład karny, lecz: Zakład Karny w Strzelcach Opolskich; Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, Zakład Narodowy
 • Jak się piszę zarżnąć? Definicja lub: zarznąć), (ja) zarżnę, zarżniesz, (oni) zarżną; zarżnijcie; (on) zarżnął, zarżnęła, zarżnęli; zarżnąwszy; zarżnięty
 • Jak się piszę źrebię? Definicja narodziny źrebięcia, bawić się ze źrebięciem, opowiadać o ślicznym źrebięciu; młode źrebięta, klacz z trojgiem źrebiąt
 • Jak się piszę zrazić? Definicja ja) zrażę was do siebie nieustannymi pretensjami, zrazisz ich do siebie tym ciągłym narzekaniem, (oni) zrażą nas tą opryskliwością; nie zraźcie jej nieuprzejmością
 • Jak się piszę zegarmistrz? Definicja precyzja zegarmistrza, być zegarmistrzem z powołania; dokładni zegarmistrze (lub: zegarmistrzowie), dzieła zegarmistrzów
 • Jak się piszę znaleźć? Definicja mieszkanie, (oni) znajdą kupca na ten auto; znajdźcie sobie przyjaciół; znalazł z nią wspólny język, znaleźli w skrzynce długo oczekiwany list; znaleziony
 • Jak się piszę żądanie? Definicja uczynić zadość czyjemuś żądaniu, wystąpić z jakimś żądaniem; nie móc spełnić żądań związków zawodowych, mieć wygórowane żądania
 • Jak się piszę zlewozmywak? Definicja wstawić brudne naczynia do zlewozmywaka, ustawić kosz na śmieci pod zlewozmywakiem, pomyśleć o nowym zlewozmywaku; zlewozmywaki dwukomorowe, sprzedaż zlewozmywaków jednokomorowych
 • Jak się piszę zażalenie? Definicja nie złożyć zażalenia od wyroku sądu, zwrócić się z zażaleniem do dyrekcji zakładu; podręcznik skarg i zażaleń, przysłuchiwać się zażaleniom klientów
 • Jak się piszę zwierzę? Definicja się dziwnemu zwierzęciu, iść za nieznanym zwierzęciem, czytać o dziwnym zwierzęciu; leśne zwierzęta, pogromca zwierząt, schodzić z drogi zwierzętom
 • Jak się piszę zadrżeć? Definicja ja) zadrżę z zimna, mury zadrżą od huku dział; zadrżyjcie; budynek zadrżał w posadach, zadrżeli na myśl o czekającej ich przeprawie
 • Jak się piszę żyletka? Definicja przyglądać się tępej żyletce, zgubić ostrą żyletkę, zaciąć się żyletką; nie korzystać żyletek do golenia, tym żyletkom
 • Jak się piszę zostać? Definicja ja) zostanę w domu na skutek kataru, zostaniesz u nas na noc, niektórzy uczniowie zostaną w tej samej klasie na drugi rok; zostańcie z nami
 • Jak się piszę zarządzenie? Definicja obwieszczenie zarządzenia władz, nie zgadzać się z zarządzeniem dyrektora; minister wydał kilka zarządzeń, podporządkować się zarządzeniom
 • Jak się piszę zwyżka? Definicja ostrzeżenie przed gwałtowną zwyżką temperatury, mówić o zwyżce formy polskich piłkarzy; sporo nieoczekiwanych zwyżek cen, sprzeciwiać się zwyżkom wydatków w spółce
 • Jak się piszę złoić? Definicja ja) złoję wam skórę, złoisz go paskiem za złe oceny, rodzice złoją nam tyłki; złójcie
 • Jak się piszę zbrzydnąć? Definicja ja) zbrzydnę, zbrzydniesz, (oni) zbrzydną; zbrzydnijcie; (on) zbrzydł (lub: zbrzydnął), zbrzydła, zbrzydli; zbrzydłszy; zbrzydnąwszy
 • Jak się piszę żagiel? Definicja ustawienie żagla, łódź ze wzdętym żaglem, mówić o widocznym na horyzoncie żaglu; białe żagle, trzepot żagli, pływać pod pełnymi żaglami
 • Jak się piszę zajezdnia? Definicja tramwaje zjeżdżają do zajezdni, zamknąć zajezdnię autobusową, kierować zajezdnią tramwajową; sporo zajezdni, tym zajezdniom
 • Jak się piszę zamek? Definicja budowla), zwiedzanie zamku warownego, zarządzać gotyckim zamkiem; zamki krzyżackie, renowacja średniowiecznych zamków: zamek królewski, lecz: Zamek Królewski w Warszawie
 • Jak się piszę zaangażować? Definicja ja) zaangażuję ją na stanowisko sekretarki, (oni) zaangażują mnie do fabryki
 • Jak się piszę zagłębie? Definicja zatrudnić się w zagłębiu siarkowym; sporo zagłębi naftowych: zagłębie węglowe, lecz: Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, Zagłębie Dąbrowskie
 • Jak się piszę zgadywanka? Definicja przysłuchiwać się rymowanej zgadywance, bawić się w zgadywankę, bawić się dziecięcą zgadywanką; wymyślić kilka zabawnych zgadywanek, przyglądać się zgadywankom rysunkowym
 • Jak się piszę złożyć? Definicja ja) złożę kartkę papieru na dwoje, uczniowie szkół podstawowych złożą prośby o przyjęcie do gimnazjum; złóż dłonie do modlitwy, złóżcie własne podpisy pod dokumentem
 • Jak się piszę z zagranicy? Definicja z obcego państwie), wrócić z zagranicy
 • Jak się piszę zmniejszyć? Definicja ja) zmniejszę zużycie paliwa, rodzice zmniejszą mi karę; zmniejszcie ciężar tych walizek
 • Jak się piszę żołd? Definicja wysokość żołnierskiego żołdu, zadowolić się niskim żołdem, być na czyimś żołdzie
 • Jak się piszę ziąb? Definicja nie móc wytrzymać dokuczliwego ziąbu, od ziemi ciągnęło ziąbem, mówić o przenikającym poprzez ubranie ziąbie
 • Jak się piszę żywić? Definicja ja) żywię pewne obawy, (oni) żywią nas i ubierają; nie żywcie do nas urazy
 • Jak się piszę zadurzyć się? Definicja ja) zadurzę się w szkolnej koleżance, (oni) zadurzą się w sobie nawzajem; zadurz się, zadurzcie się
 • Jak się piszę zabiegnąć? Definicja zobacz zabiec
 • Jak się piszę zasadotwórczy;? Definicja składniki zasadotwórcze
 • Jak się piszę zawodowiec? Definicja zatrudnić zawodowca, mówić o zawodowcu w jakimś fachu; prawdziwi zawodowcy, cenić zawodowców
 • Jak się piszę zawistnik? Definicja spojrzenie zawistnika, nie zadawać się z zawistnikiem; podejrzliwi zawistnicy, mieć wielu zawistników
 • Jak się piszę zasuwka? Definicja przyglądać się uszkodzonej zasuwce, zamknąć drzwi na zasuwkę, drzwiczki z zasuwką; kilka metalowych zasuwek u drzwi, tym zasuwkom
 • Jak się piszę zrosnąć się? Definicja ja) zrosnę się, zrośniesz się, (oni) zrosną się; zrośnijcie się; (on) zrósł się, zrosła się, zrośli się
 • Jak się piszę zjechać? Definicja ja) zjadę na sankach po urwistym zboczu, zjedziesz z drogi na pobocze, wszystkie autobusy zjadą do zajezdni; zjedź na bok, zjedźcie w boczną uliczkę
 • Jak się piszę zatruwać? Definicja ja) nie zatruwam was nieświeżym jedzeniem, wybrane fabryki zatruwają wodę ściekami przemysłowymi
 • Jak się piszę zwęzić? Definicja ja) zwężę nogawki spodni, zwęzisz tę spódnicę u dołu, lekarze operacyjnie zwężą przewód pokarmowy; zwęźcie
 • Jak się piszę ześlizgnąć się? Definicja lub: ześliznąć się), (ja) ześlizgnę się, ześlizgniesz się, (oni) ześlizgną się; ześlizgnijcie się; (on) ześlizgnął się, ześlizgnęła się, ześlizgnęli się; ześlizgnąwszy się
 • Jak się piszę zatoczka? Definicja zwiedzić malowniczą zatoczkę, opalać się nad ustronną zatoczką, żaglówki czekają na nas w zatoczce; kilka parkingowych zatoczek, robić zdjęcia odwiedzanym zatoczkom
 • Jak się piszę zachcianka? Definicja mieć kosztowną zachciankę, zaskoczyć wszystkich dziwną zachcianką, wspomnieć o czyjejś dziecinnej zachciance; mieć dość czyichś zachcianek, dogadzać czyimś zachciankom
 • Jak się piszę zawodówka? Definicja ukończyć zawodówkę, robotnik z rozpoczętą zawodówką, uczyć się w zawodówce; kilka górniczych zawodówek, przygotować program zawodówkom gastronomicznym
 • Jak się piszę zero? Definicja temperatura spadła poniżej zera, nazwać kogoś zerem, rozmawiać z fizykiem o zerze absolutnym; ciąg jedynek i zer, przyglądać się zerom w zapisie wielkiej liczby
 • Jak się piszę zardzewieć? Definicja rower zardzewieje na balkonie, rowerowe błotniki błyskawicznie zardzewieją; porzucony auto zardzewiał
 • Jak się piszę złotówka? Definicja gazeta kosztowała symboliczną złotówkę, portmonetka z jedną złotówką, czytać o silnej złotówce; zamiana złotówek na czeskie korony, przyglądać się przedwojennym złotówkom
 • Jak się piszę zderzak? Definicja nie uszkodzić zderzaka, uderzyć zderzakiem w stojący auto; solidne zderzaki, umocowanie zderzaków
 • Jak się piszę zamontować? Definicja ja) zamontuję na dachu antenę, kierowcy zamontują w swoich samochodach alarmy
 • Jak się piszę znieść? Definicja zniesiesz na dół dziecięcy wózek, tragarze zniosą z ciężarówki nowe meble; znieście; nie zniósł tej porażki, sporo zniosła w swoim życiu, posłowie znieśli karę śmierci; zniesiony
 • Jak się piszę zakładka? Definicja położyć coś na zakładkę, spódniczka z zakładką, mówić o papierowej zakładce do książek; zagiąć kilka zakładek na zasłonce, przyglądać się zakładkom bluzki
 • Jak się piszę zejść? Definicja zejdziesz po schodach do piwnicy, pielgrzymi zejdą w dół rzeki; zejdź, zejdźcie; śmigłowiec zszedł (lub: zeszedł) do lądowania, rozmowa zeszła na wakacje, zeszli kawał świata
 • Jak się piszę zdubbingować? Definicja ja) zdubbinguję obcojęzyczny video, realizatorzy dźwięku zdubbingują ten video bardzo starannie
 • Jak się piszę zabójca? Definicja m odm. jak ż, mechanizm wynajętego zabójcy, sądzić maniakalnego zabójcę; młodociani zabójcy, pomóc w ujęciu zabójców
 • Jak się piszę za gruby? Definicja za gruby materiał, za grube palce
 • Jak się piszę zagnieździć się? Definicja ja) zagnieżdżę się tutaj na dobre, zagnieździsz się w naszym przedsiębiorstwie, w piwnicy zagnieżdżą się szczury; zagnieźdź się, zagnieźdźcie się
 • Jak się piszę zagrzewać? Definicja ja) zagrzewam was do walki, kibice zagrzewają piłkarzy do gry
 • Jak się piszę żachnąć się? Definicja ja) żachnę się, żachniesz się, (oni) żachną się; żachnijcie się; (on) żachnął się, żachnęła się, żachnęli się; żachnąwszy się
 • Jak się piszę żarówka? Definicja wymienić matową żarówkę, lampa ze spaloną żarówką, próżnia w żarówce; wkręcić kilka mlecznych żarówek, nie mieć nic przeciwko żarówkom energooszczędnym
 • Jak się piszę załazić? Definicja ja) załażę, (oni) załażą; załaź, załaźcie
 • Jak się piszę żonkil? Definicja kwiat żonkila, przyjrzeć się żonkilowi, obdarować kogoś wiosennym żonkilem; złociste żonkile, bukiet żonkili
 • Jak się piszę zadymka? Definicja wjechać w zadymkę, schronić się przed zadymką, iść w zadymce; sporo zimowych zadymek, tym zadymkom
 • Jak się piszę zawierucha? Definicja ostrzeżenie przed zawieruchą w górach, komunikat meteorologiczny o śnieżnej zawierusze; sporo dziejowych zawieruch, poemat poświęcony zawieruchom rewolucyjnym
 • Jak się piszę złocistożółty? Definicja żółty z odcieniem złocistym), złocistożółte hafty na obrusach
 • Jak się piszę zadomowić się? Definicja ja) niebawem zadomowię się w nowym mieszkaniu, (oni) wkrótce zadomowią się w pracy; zadomów się, zadomówcie się
 • Jak się piszę zgrzebło? Definicja korzystać zgrzebła, czyścić konia zgrzebłem, myśleć o drucianym zgrzeble; kilka gospodarskich zgrzebeł, przyglądać się zgrzebłom do czesania wełny
 • Jak się piszę zarobić? Definicja ja) zarobię na własne utrzymanie ciężką robotą, rodzice zarobią na dom; zarób trochę pieniędzy, zaróbcie na meble
 • Jak się piszę zdzierżyć? Definicja ja) nie zdzierżę tych podejrzeń, żołnierze nie zdzierżą nieprzyjacielskiego ostrzału; zdzierż, zdzierżcie
 • Jak się piszę zbliżenie? Definicja pokazać coś w zbliżeniu, negocjacje zakończone zbliżeniem stanowisk; sporo zbliżeń fotograficznych, sprzeciwiać się zbliżeniom kamery na twarze aktorów
 • Jak się piszę żółw? Definicja pancerz żółwia, opiekować się żółwiem, opowiadać o przywiezionym z wakacji żółwiu; żółwie morskie, wolny chód żółwi
 • Jak się piszę zagórze? Definicja region za górami), mieszkańcy zagórza: lecz: pociąg do Zagórza (= miejscowość
 • Jak się piszę związek? Definicja zdarzeniami, nawiązać kontakt ze związkiem pracowniczym; związki pokrewieństwa, sporo udanych związków małżeńskich, lecz: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Sybiraków, Związek
 • Jak się piszę zachrypnąć? Definicja ja) zachrypnę, zachrypniesz, (oni) zachrypną; (on) zachrypnął (lub: zachrypł), zachrypła, zachrypnęli ((lub: zachrypli); zachrypnąwszy; zachrypnięty
 • Jak się piszę zwiać? Definicja ja) zwieję, (ja) zwieją; zwiejcie; zwiali (lub: zwieli
 • Jak się piszę zetrzeć? Definicja szmatą wodę z posadzki, dyżurni zetrą tablicę gąbką; zetrzyjcie; (on) starł jabłko i marchew na tarce, starła szminkę z ust, starli sobie skórę na kolanach; starłszy; starty
 • Jak się piszę zgromadzenie? Definicja przed zgromadzeniem akcjonariuszy, wziąć udział w walnym zgromadzeniu; wolność zgromadzeń, obyczaje wspólne wszystkim zgromadzeniom zakonnym, lecz: Zebranie Narodowe, Zebranie
 • Jak się piszę zastawka? Definicja wszczepić sztuczną zastawkę, pacjent z wymienioną zastawką, mówić o uszkodzonej zastawce serca; niedomykalność zastawek, prace poświęcone zastawkom biologicznym
 • Jak się piszę zawiązać? Definicja ja) zawiążę węzeł na linie, uczniowie zawiążą kółko przedmiotowe; zawiąż, zawiążcie
 • Jak się piszę zahamować? Definicja ja) zahamuję na skraju szosy, lekarze zahamują wewnętrzny krwotok
 • Jak się piszę złodziej? Definicja złapać złodzieja na gorącym uczynku, telewizor jest złodziejem czasu, mówić o chytrym złodzieju; złodzieje samochodowi, gang młodocianych złodziei (lub: złodziejów
 • Jak się piszę zuch? Definicja mundurek zucha, maszerować z dzielnym zuchem; prawdziwe zuchy, drużyna zuchów
 • Jak się piszę zniekształcić? Definicja ja) nie zniekształcę twojej wypowiedzi, niesprawne mikrofony zniekształcą nasze głosy; nie zniekształćcie treści przekazu
 • Jak się piszę zawrzeć? Definicja ja) zawrę, zawrzesz, (oni) zawrą; zawrzyjcie; (on) zawrzał, zawrzeli
 • Jak się piszę żebro? Definicja stłuczenie żebra, przyjrzeć się stłuczonemu żebru, rozmawiać z lekarzem o przetrąconym żebrze; złamanie żeber, przyglądać się żebrom na zdjęciu rentgenowskim
 • Jak się piszę zawór? Definicja nie zakręcić zaworu, rozmawiać z fachowcem o zaworze gazowym; zawory bezpieczeństwa, zamknięcie zaworów wylotowych
 • Jak się piszę zdrowy? Definicja zdrowy człowiek; zdrowi ludzie
 • Jak się piszę żywiciel? Definicja śmierć żywiciela, być jedynym żywicielem rodziny, czytać o żywicielu pasożytów; długoletni żywiciele sieroty, wielu żywicieli
 • Jak się piszę zszywka? Definicja przyglądać się wygiętej zszywce, znaleźć cienką zszywkę, pochylić się nad zszywką czasopism; pudełko zszywek, przyglądać się wielu zszywkom gazet w redakcji
 • Jak się piszę żłób? Definicja dorwać się do żłobu, dzieciątko w żłobie; żłoby skalne, sporo żłobów bydlęcych
 • Jak się piszę źródło? Definicja rozglądać się za nowym źródłem dochodów, zimna woda w źródle; wieś położona u źródeł dwóch rzek, robota poświęcona nowym źródłom ciepła, badać źródła archiwalne
 • Jak się piszę zapobiec? Definicja ja) zapobiegnę waszej kłótni, politycy zapobiegną wojnie; zapobiegnijcie skutkom powodzi; (on) w porę zapobiegł przeziębieniu; zapobiegłszy
 • Jak się piszę zaburzyć? Definicja ja) zaburzę na chwilę wasz spokój, kopalniane zanieczyszczenia zaburzą równowagę środowiska biologicznego; nie zaburz spokoju publicznego, nie zaburzcie naszego szczęścia
 • Jak się piszę zaludnienie? Definicja gęstość zaludnienia, walczyć z nadmiernym zaludnieniem, państwa o najmniejszym zaludnieniu
 • Jak się piszę zębny? Definicja mechanizm zębny, układ zębny
 • Jak się piszę zwieźć? Definicja ja) zwiozę, zwieziesz, (oni) zwiozą; zwieź, zwieźcie; (on) zwiózł, zwiozła, zwieźli; zwieziony
 • Jak się piszę zdwoić? Definicja ja) zdwoję własne starania, zdwoisz swą czujność, (oni) zdwoją własne wysiłki; zdwójcie swą ostrożność
 • Jak się piszę zleźć? Definicja ja) zaraz zlezę z drzewa, zleziesz z wozu na ziemię, (oni) zlezą po schodach; zleź z góry, zleźcie na dół; (on) zlazł po schodach na parter, z trudem zleźli z koni; zlazłszy
 • Jak się piszę zmorzyć? Definicja pozbawić sił, zmęczyć), sen mnie zaraz zmorzy
 • Jak się piszę zestrugać? Definicja ja) zestrugam (lub: zestrużę), (oni) zestrugają ((lub: zestrużą); zestrugajcie (((lub: zestrużcie
 • Jak się piszę zachciewajka? Definicja smarować zachciewajkę spirytusem salicylowym, zmartwić się nieładną zachciewajką; mieć na twarzy kilka zachciewajek, preparat przeciwko zachciewajkom
 • Jak się piszę zakąska? Definicja podać coś na zakąskę, zachwycić się wykwintną zakąską, myśleć o pikantnej zakąsce; kilka zimnych zakąsek, alkohol towarzyszący zakąskom
 • Jak się piszę żywica? Definicja zapach żywicy, zbierać żywicę, ubrudzić się żywicą; produkcja żywic sztucznych, przyglądać się żywicom syntetycznym
 • Jak się piszę złociutki? Definicja złociutki panie doktorze!; złociutkie broszki
 • Jak się piszę żelastwo? Definicja kawałek przerdzewiałego żelastwa, przyjrzeć się jakiemuś żelastwu, mówić o wystającym z ziemi żelastwie
 • Jak się piszę zatoka? Definicja przed zatoką autobusową, pływać jachtem po zatoce; zapalenie zatok, przypatrywać się zatokom na czole mężczyzny, lecz: Zatoka Pucka, Zatoka Biskajska, Zatoka Hudsona
 • Jak się piszę zapotrzebowanie? Definicja nie móc zaspokoić zapotrzebowania rynku, dostarczyć liczba towaru zgodną z zapotrzebowaniem, słyszeć o rosnącym zapotrzebowaniu na informatyków
 • Jak się piszę zacząć? Definicja zaczniesz naukę w liceum, wkrótce niemowlęta rozpoczną raczkować; (on) rozpoczął dyskusję, zaczęła z innej beczki, przed rokiem zaczęli uprawiać boks; zacząwszy; zaczęty
 • Jak się piszę zalew? Definicja okolice zalewu, pływać po zalewie; zalewy morskie, kilka zalewów rzecznych: zalew rzeki, lecz: Zalew Wiślany, Zalew Zegrzyński
 • Jak się piszę zmarznąć? Definicja czytaj: zmar-znąć], (ja) zmarznę, zmarzniesz, (oni) zmarzną; (on) zmarznął lub (on) zmarzł, zmarzła, zmarzli; zmarznąwszy lub zmarzłszy
 • Jak się piszę zrozumieć? Definicja oni) z pewnością zrozumieją twoją sytuację; zrozum (lub: zrozumiej) swój błąd, nie zrozumcie ((lub: zrozumiejcie) mnie opacznie; zrozumiał sedno moich słów, zrozumieli własne
 • Jak się piszę zawleczka? Definicja wyciągnąć zawleczkę granatu, rozglądać się za zawleczką, myśleć o zgubionej zawleczce śruby; kilka stalowych zawleczek, przyglądać się zawleczkom granatów
 • Jak się piszę zapolować? Definicja ja) zapoluję na dzika, (oni) zapolują na dzikiego zwierza
 • Jak się piszę żongler? Definicja popisy żonglera, przyglądać się żonglerowi, wspominać o zręcznym żonglerze; sprawni żonglerzy, występy cyrkowych żonglerów
 • Jak się piszę zabłysnąć? Definicja zabłyśniesz talentem, łzy zabłysną w jej oczach; zabłyśnijcie; (on) zabłysnął w towarzystwie, pierwsza gwiazdka zabłysnęła (lub: zabłysła) na niebie, zabłysnęli jako uzdolnieni
 • Jak się piszę zaprezentować? Definicja ja) zaprezentuję wam kilka swoich rysunków, muzycy zaprezentują nam kilka nowych utworów
 • Jak się piszę zdobyć? Definicja ja) zdobędę bilety na ten mecz, zdobędziesz nowych przyjaciół, alpiniści zdobędą upragniony szczyt; zdobądź, zdobądźcie
 • Jak się piszę zatarg? Definicja wywołanie zatargu, incydent skończony poważnym zatargiem z rodziną; zatargi graniczne, sporo sąsiedzkich zatargów o ziemię
 • Jak się piszę żarliwy? Definicja żarliwy wyznawca jakiejś idei; żarliwi katolicy
 • Jak się piszę zaschnąć? Definicja zaraz zaschnie mi w gardle, niegroźne zadrapania wnet zaschną; tusz na papierze zaschnął (lub: zasechł), rana błyskawicznie zaschła; zaschnąwszy ((lub: zaschłszy
 • Jak się piszę zawiadowca? Definicja m odm. jak ż, punktualność zawiadowcy stacji, zawiadomić kolejowego zawiadowcę; sumienni zawiadowcy, kilku zawiadowców
 • Jak się piszę zadyszka? Definicja cierpieć na zadyszkę, zwalczyć schody z zadyszką, mówić o dokuczliwej zadyszce; sporo zadyszek, dziwić się zadyszkom u młodzieży
 • Jak się piszę żaluzja? Definicja zazwyczaj w lm, okna bez żaluzji, przyglądać się opuszczonym żaluzjom, zasłonić okno żaluzjami
 • Jak się piszę zmrużyć? Definicja ja) nie zmrużę dzisiaj oka, (oni) zmrużą oczy od słońca; nie zmruż, nie zmrużcie
 • Jak się piszę zgiąć? Definicja ja) zegnę, (oni) zegną; zegnijcie; (on) zgiął, zgięła, zgięli; zgiąwszy
 • Jak się piszę żuchwa? Definicja uszkodzić przeciwnikowi żuchwę, bokser ze zwichniętą żuchwą, odczuwać ból w żuchwie; sporo ludzkich żuchw, przyglądać się mocno rozwiniętym żuchwom konia
 • Jak się piszę żołądź? Definicja lub: zdrewniałej żołędzi), znaleźć owalnego żołędzia (((lub: owalną żołądź), bawić się żołędziem ((((lub: żołędzią), mówić o kształtnym żołędziu (((((lub: kształtnej żołędzi
 • Jak się piszę zbieractwo? Definicja trudnić się zbieractwem złomu, oddawać się zbieractwu, mówić o zbieractwie dzieł sztuki
 • Jak się piszę ziemianin? Definicja dorobek ziemianina, rozmawiać o bogatym ziemianinie; zamożni ziemianie, ucisk ziemian, lecz: Ziemianin (= mieszkaniec Ziemi w odróżnieniu do bogów i mieszkańców innych planet
 • Jak się piszę żywioł? Definicja ofiary rozszalałego żywiołu, powołać komitet do walki z żywiołem, poczuć się w swoim żywiole; cztery żywioły, walka żywiołów
 • Jak się piszę zapłacić? Definicja ja) zapłacę mandat za przekroczenie prędkości, (oni) drogo zapłacą za własną nierozwagę; zapłaćcie nam w ratach
 • Jak się piszę żonglować? Definicja ja) żongluję piłką, prawnicy żonglują przepisami; nie żonglujcie wytartymi frazesami
 • Jak się piszę zwitek? Definicja nie doręczyć komuś zwitka banknotów, schować coś pod zwitkiem papieru; zwitki filmów fotograficznych, sporo pomiętych zwitków
 • Jak się piszę zmyślny? Definicja zmyślny chłopak, zmyślne urządzenie; zmyślni praktykanci
 • Jak się piszę zniżka? Definicja zastosować zniżkę kolejową, bilety ze zniżką, słyszeć o korzystnej zniżce cen; więcej zniżek, tym zniżkom
 • Jak się piszę zmysł? Definicja strata zmysłu powonienia, odznaczać się zmysłem praktycznym, mówić o szóstym zmyśle; otrzymać pomieszania zmysłów, nie wierzyć własnym zmysłom, mieć wyostrzone zmysły
 • Jak się piszę zlekceważyć? Definicja ja) już nigdy nie zlekceważę niebezpieczeństwa, (oni) zlekceważą nasze ostrzeżenia; nie zlekceważ swojego przeciwnika, nie zlekceważcie poleceń waszych przełożonych
 • Jak się piszę zarządzanie? Definicja kierowanie i marketing (= kierunek studiów), mieć problem z zarządzaniem własnym czasem, znać się na nowoczesnym zarządzaniu spółką
 • Jak się piszę zagryźć? Definicja ja) zagryzę, zagryziesz, (oni) zagryzą; zagryź, zagryźcie; (on) zagryzł, zagryźli; zagryzłszy; zagryziony
 • Jak się piszę zagadka? Definicja zadać komuś zagadkę, być dla kogoś zagadką, opowiadać o wierszowanej zagadce; rozwikłać kilka zagadek, przypatrywać się zagadkom rysunkowym
 • Jak się piszę zdać? Definicja ja) zdam egzamin z matematyki na piątkę, (oni) zdadzą nam stosunki ze swojego pobytu za granicą; zdajcie rachunek ze swojej działalności
 • Jak się piszę zgrzać się? Definicja ja) zgrzeję się, (oni) zgrzeją się; zgrzejcie się; zgrzali się (lub: zgrzeli się
 • Jak się piszę zasypka? Definicja zabezpieczyć rankę zasypką, rozmawiać z pediatrą o zasypce dla niemowląt; sporo rodzajów zasypek do stóp, przyglądać się nowym zasypkom dermatologicznym
 • Jak się piszę źdźbło? Definicja prawdy, przyglądać się źdźbłu trawy, iść ze źdźbłem w ustach, owad na źdźble pszenicy; źdźbła poruszane wiatrem, sporo źdźbeł zbóż, przyglądać się źdźbłom
 • Jak się piszę zagościć? Definicja ja) długo u was nie zagoszczę, kiedyś zagościsz u nas już na trwałe, radość i szczęście zagoszczą w naszych sercach; zagośćcie
 • Jak się piszę zamierzać? Definicja ja) zamierzam kontynuować własną naukę, przyjaciele zamierzają wyjechać na wakacje
 • Jak się piszę zagłębić się? Definicja ja) zagłębię się w interesującej lekturze, buty zagłębią się w puszystym śniegu; zagłęb się (lub: zagłąb się) w myślach, zagłębcie się ((lub: zagłąbcie się) w marzeniach
 • Jak się piszę zecer? Definicja podziwiać dokładność zecera, być zecerem w drukarni, mówić o zecerze; starzy zecerzy, kilku zecerów
 • Jak się piszę zostawić? Definicja ja) nie zostawię was na pastwę losu, (oni) zostawią po sobie dobre wrażenie; zostaw nas samych, zostawcie nas na chwilę
 • Jak się piszę żurnalista? Definicja m odm. jak ż, udzielać wywiadu znanemu żurnaliście, poprosić o pomoc żurnalistę; marni żurnaliści, spotkanie żurnalistów
 • Jak się piszę zaprzęg? Definicja lub: zaprząg), kareta z czterokonnym zaprzęgiem, konie w zaprzęgu; psie zaprzęgi, kilka zaprzęgów dyszlowych
 • Jak się piszę żniwiarz? Definicja robota żniwiarza, postępować za żniwiarzem; zmęczeni żniwiarze, trud żniwiarzy
 • Jak się piszę zgasić? Definicja ja) zgaszę nocną lampkę, zgasisz światło w przedpokoju, harcerze zgaszą ognisko; zgaście silnik samochodu
 • Jak się piszę zakleić? Definicja ja) zakleję kopertę, zakleisz dziurę w dętce rowerowej, bibliotekarki zakleją grzbiet książki taśmą klejącą; zaklejcie
 • Jak się piszę zhańbić? Definicja ja) nigdy nie zhańbię swojego dobrego imienia, (oni) nie zhańbią swojej rodziny; nie zhańb, nie zhańbcie
 • Jak się piszę zbroja? Definicja wdziać husarską zbroję, gablota z cenną zbroją, rycerz w pełnej zbroi; kilka żelaznych zbroi w muzeum, przyglądać się ozdobnym zbrojom królewskim
 • Jak się piszę zeschnąć się? Definicja coś) zeschnie się, (one) zeschną się; (on) zeschnął się (lub: zsechł się), zeschła się, zeschli się; zeschnąwszy się ((lub: zeschłszy się
 • Jak się piszę zachmurzenie? Definicja przyrost zachmurzenia, zmartwić się zachmurzeniem czyjegoś oblicza, wiadomość o porannym zachmurzeniu; występowanie sporych zachmurzeń
 • Jak się piszę zarzut? Definicja uwolnić się od zarzutu tchórzostwa, rozprawiać o bezpodstawnym zarzucie; nieuzasadnione zarzuty, uniknąć poważnych zarzutów
 • Jak się piszę żabka? Definicja przypatrywać się zielonej żabce, złapać w dłonie rzeczną żabkę, pływać żabką; kilka żabek do przypinania firanek, przyglądać się żabkom drzewnym
 • Jak się piszę zagłada? Definicja dawne wartości uległy zagładzie, wybrane gatunki zwierząt skazane są na zagładę, prorocy ostrzegający przed zagładą świata
 • Jak się piszę zwątpić? Definicja ja) chyba zwątpię w sprawiedliwość na tym świecie, (oni) zwątpią w szczerość twoich słów; nie zwątpcie w nas
 • Jak się piszę znój? Definicja okupić swój efekt długim znojem, pracować w ogromnym znoju; codzienne znoje, sporo znojów
 • Jak się piszę zakwitnąć? Definicja zakwitną kaczeńce; na jej twarzy zakwitł (lub: zakwitnął) radosny uśmiech, twarz dziewczyny zakwitła rumieńcem; zakwitłszy ((lub: zakwitnąwszy
 • Jak się piszę zastrzeżenie? Definicja nie uczynić zastrzeżenia w umowie, uczynić coś wbrew poważnemu zastrzeżeniu, pracować nad zastrzeżeniem marki produktu; nie mieć jakichkolwiek zastrzeżeń
 • Jak się piszę zgłosić? Definicja ja) zgłoszę twoją kandydaturę na przewodniczącego klasy, trenerzy zgłoszą zawodników do turnieju pływackiego; zgłoście mi wasze spóźnienie
 • Jak się piszę zachłysnąć się? Definicja zachłyśniesz się gęstym dymem, (oni) zachłysną się od śmiechu; nie zachłyśnijcie się; były więzień zachłysnął się wolnością, zachłysnęła się z zachwytu, sportowcy zachłysnęli się
 • Jak się piszę zająć? Definicja zajmiesz sąsiedni pokój, płomienie zajmą wkrótce znaczącą część lasu; rozkrzyczany tłum zajął cały plac, zajęła miejsce w swojej ławce, zajęli odpowiedzialne stanowiska; zająwszy
 • Jak się piszę zrozumienie? Definicja wykaż odrobinę zrozumienia, potraktować sprawę ze zrozumieniem, test świadczący o zrozumieniu materiału
 • Jak się piszę żmija? Definicja ukąszenie żmii zygzakowatej, wyhodować żmiję na swoim łonie, uciec przed żmiją; sporo jadowitych żmij, przyglądać się wygrzewającym się na ścieżce żmijom
 • Jak się piszę źrenica? Definicja strzec czegoś jak źrenicy oka, zbadać źrenicę, patrzeć rozszerzoną źrenicą; zwężenie źrenic, przyglądać się źrenicom pacjenta
 • Jak się piszę zrzęda? Definicja ż (lub: m odm. jak ż), spotkać na swojej drodze nieznośnego zrzędę, mówić o gderliwym zrzędzie; okropne zrzędy, kilka zrzęd ((lub: kilku zrzędów tylko o mężczyznach
 • Jak się piszę zasób? Definicja powiększanie zasobu wyrazów w słowniku, rozmawiać o czyimś zasobie informacje; zasoby gazu ziemnego, gromadzenie zasobów finansowych
 • Jak się piszę zjeżyć? Definicja ja) zjeżę się na jej widok, włosy zjeżą mu się na głowie ze strachu; zjeżcie się i nasrożcie
 • Jak się piszę ząbek? Definicja brak ząbka w zamku błyskawicznym, kromka chleba z ząbkiem czosnku; ząbki serwety, kilka mlecznych ząbków przedszkolaka
 • Jak się piszę zmora? Definicja zobaczyć we śnie dokuczliwą zmorę, zmagać się ze zmorą bezrobocia, mówić o sennej zmorze; sporo baśniowych zmor (lub: zmór), tym zmorom, przywoływać zmory historii
 • Jak się piszę zaspokoić? Definicja ja) zaspokoję marzenie, zaspokoisz pierwszy głód, liczne sukcesy zaspokoją jego wybujałą ambicję; zaspokójcie własne potrzeby
 • Jak się piszę żółtko? Definicja nie dodać żółtka do ciasta, utrzeć żółtko z cukrem, jajko z półpłynnym żółtkiem, oglądać plamkę zarodkową w żółtku; oddzielanie żółtek od białek, przyglądać się żółtkom w sałatce
 • Jak się piszę zsiąść? Definicja ja) zsiądę z roweru, zsiądziesz z motoru, jeźdźcy zsiądą ze swoich koni; zsiądźcie; woźnica zsiadł z kozła, chłopi zsiedli z wozu
 • Jak się piszę zorza? Definicja niebo różowiało od porannej zorzy, ujrzeć na niebie zorzę polarną, niebo rozjaśnione zorzą; sporo wieczornych zórz, przyglądać się kolorowym zorzom
 • Jak się piszę za trudny? Definicja dyktando było za trudne
 • Jak się piszę zanieść? Definicja zaniesiesz obiad chorej matce, (oni) zaniosą kwiaty swojej wychowawczyni; zanieście; (on) zaniósł dziecko do samochodu, zaniosła list na pocztę, zanieśli bagaże do przechowalni
 • Jak się piszę zbiór? Definicja zajrzeć do zbioru zadań z matematyki, chlubić się zbiorem starych sztychów, pracować przy zbiorze owoców; zbiory biblioteczne, rachunek zbiorów
 • Jak się piszę zdjąć? Definicja czapkę w kościele, goście zdejmą własne płaszcze przy wejściu; zdejmij, zdejmijcie; (on) zdjął z nas całą odpowiedzialność, zdjęła z nich wszelakie podejrzenia, lekarze zdjęli mu
 • Jak się piszę zwolennik? Definicja ustrojowych, rozmawiać ze zwolennikiem obecnego prezydenta, mówić o fanatycznym zwolenniku postępu; żarliwi zwolennicy króla, zjednać sobie wielu zwolenników
 • Jak się piszę zacisnąć? Definicja zaciśniesz szczęki imadła, (oni) zacisną pięści z gniewu; zaciśnijcie; (on) zacisnął pasek spodni, zacisnęła zęby z bólu, zacisnęli linę wokół skalnego bloku; zacisnąwszy
 • Jak się piszę zmiażdżyć? Definicja ja) zmiażdżę mojego rozmówcę trafnymi argumentami, ciężkie czołgi zmiażdżą powstańcze barykady, zmiażdżcie orzechy
 • Jak się piszę żak? Definicja spotkać żaka, umówić się z żakiem, słyszeć o dziwnym żaku; ci weseli żacy, te wesołe żaki, zabawy żaków
 • Jak się piszę ziarnko? Definicja zbierać ziarnko do ziarnka, sos z ziarnkiem pieprzu; mnóstwo ziarnek ryżu, przyglądać się ziarnkom piasku w klepsydrze
 • Jak się piszę zelżyć? Definicja obrzucić obelgami), (ja) nie zelżę was ordynarnymi wyzwiskami, (oni) zelżą nas brzydkimi wyrazami; zelżyjcie
 • Jak się piszę znieważyć? Definicja ja) nie znieważę swoich gości, (oni) znieważą go publicznie; znieważ, znieważcie
 • Jak się piszę zagnieść? Definicja ja) zagniotę, zagnieciesz, (oni) zagniotą; zagniećcie; (on) zagniótł, zagniotła, zagnietli; zagniótłszy; zagnieciony
 • Jak się piszę zmierzyć? Definicja ja) zmierzę ci temperaturę, geodeci zmierzą powierzchnię działki; zmierz sobie ciśnienie, zmierzcie długość i szerokość pokoju
 • Jak się piszę zgęszczenie? Definicja dziwić się szybkim zgęszczeniem śmietany, płyn o znacznym zgęszczeniu; wykonać sporo zagęszczeń roztworów w laboratorium
 • Jak się piszę zabór? Definicja dokonać zaboru mienia, polityka carska w zaborze rosyjskim; trzy zabory ziem polskich, sporo bezprawnych zaborów
 • Jak się piszę zaułek? Definicja dojść do końca wąskiego zaułka, osiedle domków za miejskim zaułkiem; ślepe zaułki, sporo zaułków czyjejś pamięci
 • Jak się piszę zawieść? Definicja znowu zawiedziesz nasze nadzieje, dzieci nie zawiodą pokładanego w nich zaufania; nie zawiedź, nie zawiedźcie; silnik samochodu i tym wspólnie nie zawiódł, zawiodła mnie do
 • Jak się piszę zguba? Definicja iść na pewną zgubę, ocalić kogoś przed zgubą, dać ogłoszenie o zgubie; odzyskać sporo zgub, przyglądać się zgubom w biurze rzeczy znalezionych
 • Jak się piszę zagiąć? Definicja ja) zagnę, zagniesz, (oni) zagną; zagnijcie; (on) zagiął, zagięła, zagięli; zagiąwszy; zagięty
 • Jak się piszę zsunąć? Definicja ja) zsunę, zsuniesz, (oni) zsuną; zsuńcie; (on) zsunął, zsunęła, zsunęli; zsunąwszy; zsunięty
 • Jak się piszę żółtaczka? Definicja zachorować na żółtaczkę pokarmową, zarazić się żółtaczką, rozmawiać z pielęgniarką o żółtaczce wszczepiennej
 • Jak się piszę zmieścić? Definicja ja) zmieszczę wszystkie konieczne rzeczy w plecaku, nie zmieścisz w kilku wyrazach swoich przygód, (oni) nie zmieszczą swoich bagaży w bagażniku samochodu; zmieśćcie
 • Jak się piszę zataić? Definicja ja) nie zataję przed wami swoich występków, przestępca zatai wszystkie popełnione nadużycia, (oni) zatają całą prawdę; zatajcie
 • Jak się piszę zwrotka? Definicja napisać nową zwrotkę piosenki, recytować zwrotkę za zwrotką, nadzwyczajna przenośnia w pierwszej zwrotce wiersza; kilka zwrotek, poświęcić więcej uwagi trudnym zwrotkom
 • Jak się piszę zawalidroga? Definicja ż (lub: m odm. jak ż), strofować okropnego zawalidrogę, rozmawiać o złośliwym zawalidrodze; nieużyte zawalidrogi, grupka zawalidróg ((lub: zawalidrogów tylko o mężczyznach
 • Jak się piszę zmiąć? Definicja ja) zemnę, zemniesz, (oni) zemną; zemnijcie; (on) zmiął, zmięła, zmięli; zmięty
 • Jak się piszę żyła? Definicja odkryć żyłę złota, mieszkać nad żyłą wodną, krew płynąca w żyle; zwapnienie żył, przyglądać się żyłom srebra, wypruwać sobie żyły
 • Jak się piszę zabrać? Definicja ja) zabiorę głos na zebraniu, zabierzesz nas na wspaniałą wycieczkę, (oni) zabiorą tę tajemnicę ze sobą do grobu; zabierz stąd własne rzeczy, zabierzcie ze sobą te książki
 • Jak się piszę żaglówka? Definicja wynająć turystyczną żaglówkę, pływać żaglówką, koło ratunkowe w żaglówce; regaty żaglówek, machać odpływającym żaglówkom
 • Jak się piszę zapiąć? Definicja ja) zapnę, zapniesz, (oni) zapną; zapnijcie; (on) zapiął, zapięła, zapięli; zapiąwszy; zapięty
 • Jak się piszę złuda? Definicja uwierzyć w teatralną złudę, mamić kogoś jakąś złudą, zatopić się w złudzie szczęścia; uwierzyć w jakieś złudy, mieć dosyć złud
 • Jak się piszę zgubić? Definicja ja) nie zgubię powierzonych mi pieniędzy, (oni) zgubią drogę do domu; nie zgub jej z oczu, nie zgubcie rytmu piosenki
 • Jak się piszę zdobić? Definicja ja) zdobię ściany pokoju barwnymi fotografiami, artyści zdobią sklepienie kościoła malowidłami; zdób, zdóbcie
 • Jak się piszę zagasnąć? Definicja coś) zagaśnie, (one) zagasną; (on) zagasł (lub: zagasnął), zagasła; zagasłszy ((lub: zagasnąwszy
 • Jak się piszę zapomnieć? Definicja ja) zapomnę języka w gębie, (oni) pewnie zapomną o tym na śmierć; zapomnijcie; (on) zapomniał o bożym świecie, zapomnieli o swoich obowiązkach
 • Jak się piszę złagodzić? Definicja ja) złagodzę ból lekarstwem, złagodzisz nasze rozdrażnienie, (oni) złagodzą wszystkie rygory i zakazy; złagodź (lub: złagódź), złagodźcie ((lub: złagódźcie
 • Jak się piszę zdmuchnąć? Definicja urodzinowym, zdmuchniesz zapaloną zapałkę, niespodziewani goście zdmuchną nam całą kolację; zdmuchnijcie; (on) zdmuchnął popiół z popielniczki do kosza, zdmuchnęła płonącą świecę
 • Jak się piszę żbik? Definicja dostrzec w lesie żbika, podążać za polującym żbikiem, usłyszeć o grasującym w rejonie żbiku; drapieżne żbiki, ślady żbików
 • Jak się piszę ziemianka? Definicja pomieszczenie w ziemi), wykopać głęboką ziemiankę, ożenić się z bogatą ziemianką, schronić się w partyzanckiej ziemiance; posiadłości zamożnych ziemianek, przyglądać się
 • Jak się piszę zużyć? Definicja ja) zużyję pudełko gwoździ na budowę szafki, nasze samochody zużyją mnóstwo paliwa; nie zużyjcie całego zapasu węgla; zużyty
 • Jak się piszę ziemia? Definicja trzęsienie ziemi, spaść na ziemię, unosić się nad ziemią (= grunt, teren; kraina), wyrywać chwasty z ziemi, użyźniać ziemię, worek z ziemią doniczkową; uprawa żyznych ziem
 • Jak się piszę zwój? Definicja szukać zwoju drutu, pochylić się nad zwojem pergaminu; zwoje nerwowe, odnalezienie cennych zwojów papirusu
 • Jak się piszę Zielona Góra? Definicja mieszkać w Zielonej Górze, zwiedzać Zieloną Górę, zbudować dom pod Zieloną Górą; zielonogórski festiwal piosenki
 • Jak się piszę zwierz? Definicja się dziwnemu zwierzowi, uganiać się za grubym zwierzem, myśleć o upolowanym zwierzu; drapieżne zwierze, ślady zwierzów w puszczy, schodzić z drogi zwierzom
 • Jak się piszę znamię? Definicja usuwanie znamienia, koń ze znamieniem na czole, rozpoznać kogoś po charakterystycznym znamieniu; nie mieć szpecących znamion na ciele, zaobserwować pierwsze znamiona postępu
 • Jak się piszę zgraja? Definicja przyglądać się zgrai wygłodniałych wilków, strofować zgraję rozwydrzonych dzieciaków, uciekać przed zgrają kibiców; sporo chuligańskich zgraj, schodzić z drogi pijanym zgrajom
 • Jak się piszę zagrożenie? Definicja żyć w atmosferze ciągłego zagrożenia, myśleć o zagrożeniu swego stanowiska; mieć świadomość wielu zagrożeń, zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia pracowników
 • Jak się piszę Żelazowa Wola? Definicja wycieczka do Żelazowej Woli, minąć Żelazową Wolę, mieszkać pod Żelazową Wolą
 • Jak się piszę zaczerpnąć? Definicja zaczerpniesz na wsi trochę świeżego powietrza, nurkowie zaczerpną powietrza; zaczerpnijcie; (on) zaczerpnął sporo informacji z Internetu, zaczerpnęła dużo cennych informacje z
 • Jak się piszę zapaśnik? Definicja waga zapaśnika, zostać zapaśnikiem; utytułowani zapaśnicy, walka zapaśników
 • Jak się piszę zjeść? Definicja wędliną, zjesz obiad ze smakiem, (oni) zjedzą z apetytem odgrzaną kolację; zjedz coś na błyskawicznie, zjedzcie coś na stojąco; zagraniczny urlop zjadł nam wszystkie oszczędności
 • Jak się piszę zamknąć? Definicja ja) zamknę okno, zamkniesz bramę, (oni) zamkną piwnicę na kłódkę; zamknijcie; (on) zamknął za sobą drzwi, zamknęła mieszkanie na klucz, zamknęli oczy; zamknąwszy; zamknięty
 • Jak się piszę żylak? Definicja usuwanie żylaka, kłopot z żylakiem; bolesne żylaki, leczenie żylaków odbytu
 • Jak się piszę zięba? Definicja przysłuchiwać się śpiewającej ziębie, dostrzec w zaroślach barwną ziębę, wodzić wzrokiem za ziębą; stado pstrych zięb, przyglądać się młodym ziębom
 • Jak się piszę żółtodziób? Definicja żółtodzióba), okazać się żółtodziobem, rozmawiać o niedoświadczonym żółtodziobie ((lub: żółtodzióbie); przemądrzałe żółtodzioby (((lub: żółtodzióby), młody wiek żółtodziobów
 • Jak się piszę żaden? Definicja zaimek), żaden człowiek, żadna propozycja, jakiekolwiek rozwiązanie; żadni partnerzy
 • Jak się piszę zwątpienie? Definicja nie poddać się zwątpieniu, bronić się przed zwątpieniem w słuszność swego działania
 • Jak się piszę zgarnąć? Definicja biurka, zgarniesz kawałki potłuczonej butelki na szufelkę, (oni) zgarną okruszki ze stołu, zgarnijcie; gospodarz zgarnął śnieg sprzed domu, policja zgarnęła szajkę przemytników
 • Jak się piszę zameczek? Definicja urządzenie zamykające), kluczyk do zameczka (lub: zameczku) szkatułki, mocować się z zameczkiem bransoletki; zameczki naszyjnika, sporo pozłacanych zameczków
 • Jak się piszę załoga? Definicja przewodzić załodze ratunkowej, obsadzić załogę okrętu, dowodzić załogą samolotu; kilka wydajnych załóg produkcyjnych, posłać posiłki załogom twierdzy obronnej
 • Jak się piszę zawłaszczyć? Definicja ja) zawłaszczę teren łowiska, sąsiedzi bezprawnie zawłaszczą łąkę; zawłaszczcie
 • Jak się piszę zaprzysiąc? Definicja lub: zaprzysięgnąć), (ja) zaprzysięgnę, zaprzysięgniesz, (oni) zaprzysięgną; (on) zaprzysiągł, zaprzysięgła, zaprzysięgli; zaprzysiągłszy
 • Jak się piszę żywy? Definicja żywy organizm, żywa istota, żywe dziecko; żywi chłopcy
 • Jak się piszę żyzny? Definicja żyzny grunt, żyzna gleba; żyzne pola; żyźniejszy
 • Jak się piszę żużel? Definicja powstawanie żużla (lub: żużlu), wysypać ścieżkę żużlem: wyścigi na żużlu
 • Jak się piszę żużlobetonowy? Definicja ściana z przedmiotów żużlobetonowych
 • Jak się piszę żużlowiec? Definicja motocykl żużlowca, wywiad ze znanym żużlowcem; polscy żużlowcy, zmagania żużlowców
 • Jak się piszę żwawo? Definicja żwawo się ruszać; żwawiej
 • Jak się piszę żwir? Definicja ładunek żwiru, poruszać się po żwirze; żwiry skalne, różne gatunki żwirów
 • Jak się piszę życie? Definicja radość życia, zastanawiać się nad swoim życiem, nie mówić o swoim życiu duchowym, lecz: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy (= tytuły gazet
 • Jak się piszę życzliwy? Definicja życzliwy uśmiech, życzliwa pomoc; życzliwi ludzie
 • Jak się piszę z oddali? Definicja wołać z oddali
 • Jak się piszę życiorys? Definicja pisanie życiorysu, pominąć coś w swoim życiorysie; szczegółowe życiorysy, odczytać kilka ciekawych życiorysów
 • Jak się piszę żytni? Definicja chleb żytni; żytnie bułeczki
 • Jak się piszę żywcem? Definicja spalić się żywcem, pogrzebać kogoś żywcem
 • Jak się piszę żywnie? Definicja co (jak) się komu żywnie podoba
 • Jak się piszę życzenie? Definicja wg życzenia, postąpić wbrew życzeniu rodziców, dostać coś wedle życzeniem; życzenia świąteczne, koncert życzeń
 • Jak się piszę żyć? Definicja ja) żyję ze wszystkimi w przykładnej zgodzie, (oni) żyją pod jednym dachem; żyjcie dniem dzisiejszym
 • Jak się piszę zachód? Definicja strona świata, skrót: zach.), wiatr wiejący od zachodu, opady na zachodzie państwie
 • Jak się piszę Żyd? Definicja poznać Żyda z Jerozolimy, rozmawiać o religijnym Żydzie; ortodoksyjni Żydzi, modlitwy Żydów
 • Jak się piszę zamarzyć? Definicja zapragnąć czegoś), (ja) zamarzę o dalekich podróżach, (oni) zamarzą o szczęściu; zamarz, zamarzcie
 • Jak się piszę Zaduszki? Definicja tylko w lm, obchodzenie Zaduszek, robić porządki przed Zaduszkami, spotkać się na Zaduszkach
 • Jak się piszę zasadochłonny;? Definicja włókna zasadochłonne
 • Jak się piszę zarznąć? Definicja lub: zarżnąć), (ja) zarznę, zarzniesz, (oni) zarzną; zarznijcie; (on) zarznął, zarznęła, zarznęli; zarznąwszy; zarznięty
 • Jak się piszę zarządca? Definicja m odm. jak ż, postanowienia zarządcy folwarku, zatrudnić zarządcę majątku; sumienni zarządcy, robota zarządców
 • Jak się piszę zaprząg? Definicja zobaczzaprzęg
 • Jak się piszę życzyć? Definicja ja) życzę wam spełnienia marzeń, (oni) życzą mi sporo radości z okazji moich urodzin; życzcie nam szerokiej drogi
 • Jak się piszę zamężna? Definicja przym. (lub: ż odm. jak przym.), poznać zamężną panią, rozmawiać o pewnej zamężnej damie; zamężne kobiety, mieć kilka zamężnych sióstr
 • Jak się piszę zastępca? Definicja skrót: z-ca) m odm. jak ż, nieodwołalna decyzja zastępcy dyrektora, wyznaczyć swojego zastępcę; zastępcy kierownika, kilku zapracowanych zastępców
 • Jak się piszę z górą? Definicja z nadwyżką), dwa lata z górą
 • Jak się piszę zmarły? Definicja skrót: zm.), zmarły człowiek; zmarli ludzie: Święto Zmarłych
 • Jak się piszę zioło? Definicja lub: ziele), leśna ścieżka zarośnięta zielem, rozmawiać o leczniczym ziole; wywar z ziół, pić zioła
 • Jak się piszę zważyć? Definicja na przykład na wadze), (ja) zważę wyrób w ręku, (oni) zważą nas na elektronicznej wadze; zważ, zważcie
 • Jak się piszę zielono-biały? Definicja zielony i biały), zielono-biały sztandar stowarzyszenia sportowego
 • Jak się piszę zebu? Definicja n ndm, stado zebu, przyglądać się zebu, mówić o zebu
 • Jak się piszę zmarzluch? Definicja czytaj: zmar-zluch], poznać zmarzlucha, stać na przystanku ze zmarzluchem; straszne zmarzluchy, wielu zmarzluchów
 • Jak się piszę zlecieć? Definicja spaść), (ja) zaraz zlecę z krzesła, gołębie zlecą z okolicznych dachów; nie zlećcie z tej drabiny; robotnik zleciał z rusztowania, wspinacze zlecieli w przepaść
 • Jak się piszę znalazca? Definicja m odm. jak ż, podziękować uczciwemu znalazcy, wynagrodzić sowicie znalazcę; uczciwi znalazcy, szukać znalazców
 • Jak się piszę złocistorudy? Definicja rudy z odcieniem złocistym), złocistorude włosy
 • Jak się piszę zżąć? Definicja na przykład zboże), (ja) zeżnę, zeżniesz, (oni) zeżną; zeżnijcie; (on) zżął, zżęła, zżęli; zżęty
 • Jak się piszę Żywiec? Definicja miasto), pojechać do Żywca, mieszkać pod Żywcem, spacerować po Żywcu; ziemia żywiecka
 • Jak się piszę zwłoki? Definicja tylko w lm, wyprowadzenie zwłok z kaplicy przy cmentarzu, oddać cześć zwłokom, czuwać przy zwłokach
 • Jak się piszę zdrajca? Definicja m odm. jak ż, mechanizm podłego zdrajcy, uznać kogoś za zdrajcę; płatni zdrajcy, wielu podstępnych zdrajców
 • Jak się piszę Ziemia? Definicja termin astronomiczny), obwód Ziemi, okrążyć Ziemię, szukać życia poza Ziemią
 • Jak się piszę złoto? Definicja pierwiastek chem., znak: Au), poszukiwacze złota, milczenie jest złotem, płacić w złocie
 • Jak się piszę zza granicy? Definicja spoza linii granicznej), gość zza granicy naszego województwa
 • Jak się piszę zwarzyć? Definicja ściąć białko w mleku; zmrozić), (ja) zwarzę, śmietana zwarzy się w gorącej zupie; mróz zwarzy kwitnące drzewa, (oni) zwarzą; zwarz, zwarzcie
 • Jak się piszę zblednąć? Definicja zobacz zbladnąć
 • Jak się piszę zwycięzca? Definicja m odm. jak ż, gratulować zwycięzcy, oklaskiwać zwycięzcę turnieju; zdecydowani zwycięzcy, stanąć na podium dla zwycięzców
 • Jak się piszę zrzynać? Definicja od: rżnąć), (ja) zrzynam, (oni) zrzynają
 • Jak się piszę znawca? Definicja m odm. jak ż, zaufać znawcy przedmiotu, poprosić o opinię znawcę literatury; ogromni znawcy, poradzić się znawców
 • Jak się piszę zbiegnąć? Definicja zobacz zbiec
 • Jak się piszę zbladnąć? Definicja lub: zblednąć), (ja) zbladnę, zbladniesz, (oni) zbladną; (on) zbladł ((lub: zbladnął), zbladła, zbladli; zbladłszy (((lub: zbladnąwszy
 • Jak się piszę zelżeć? Definicja złagodnieć), mróz wkrótce zelżeje, upały wreszcie zelżeją; ból zelżał
 • Jak się piszę zwiadowca? Definicja m odm. jak ż, rozpoznanie zwiadowcy, natknąć się na zwiadowcę; wojskowi zwiadowcy, meldunki zwiadowców
 • Jak się piszę zeprać? Definicja sprać), (ja) spiorę, spierzesz, (oni) spiorą; spierz, spierzcie; (on) sprał
 • Jak się piszę złoto-czerwony? Definicja złoty i czerwony), spódnica w złoto-czerwone paski
 • Jak się piszę znaszli?? Definicja czy znasz?), znaszli ten państwo, gdzie cytryna dojrzewa
 • Jak się piszę żywiec? Definicja bydło), skup żywca, handlować żywcem
 • Jak się piszę żuława? Definicja zazwyczaj w lm, żyzne żuławy, krajobraz żuław, uprawy na żuławach, lecz: Żuławy Wiślane, Żuławy Elbląskie, Żuławy Gdańskie
 • Jak się piszę żywiołowy? Definicja żywiołowy napastnik; żywiołowe reakcje
 • Jak się piszę żyłka? Definicja odkryć w sobie żyłkę do czegoś, człowiek z żyłką handlową, węzeł na żyłce; sporo drobnych żyłek na skórze, przyglądać się żyłkom liścia
 • Jak się piszę żywotny? Definicja żywotny człowiek; rzeczowniki żywotne
 • Jak się piszę żyrant? Definicja znaleźć żyranta, mówić o poręczającym żyrancie; nieuczciwi żyranci, kilku żyrantów
 • Jak się piszę żabiściek? Definicja roślina), kwiaty żabiścieku, sadzawka pokryta żabiściekiem; pachnące żabiścieki, sporo żabiścieków na powierzchni jeziora
 • Jak się piszę żołędny? Definicja władca żołędny; dwa asy żołędne
 • Jak się piszę żywność? Definicja zapasy żywności, sklep ze zdrową żywnością
 • Jak się piszę żyrandol? Definicja zawieszenie żyrandola u sufitu, sala z potężnym żyrandolem; kryształowe żyrandole, sporo mosiężnych żyrandoli
 • Jak się piszę żołnierski? Definicja żołnierski wymóg; żołnierskie piosenki
 • Jak się piszę żółć? Definicja zaburzone wydzielanie żółci, napoić kogoś żółcią
 • Jak się piszę żyrafa? Definicja przyglądać się żyrafie, podziwiać żyrafę w zoo, sfotografować się z żyrafą; stado afrykańskich żyraf, robić zdjęcia żyrafom
 • Jak się piszę żyworodność? Definicja badania nad żyworodnością, czytać o żyworodności zwierząt
 • Jak się piszę żniwo? Definicja tylko w lp, ciężka robota przyniosła obfite żniwo, mówić o krwawym żniwie śmierci
 • Jak się piszę z ukosa? Definicja spoglądać z ukosa
 • Jak się piszę z wnętrza? Definicja z wnętrza swojej duszy
 • Jak się piszę żywopłot? Definicja przycięcie żywopłotu, skryć się w żywopłocie; akacjowe żywopłoty, sadzenie żywopłotów
 • Jak się piszę żołądek? Definicja płukanie żołądka, mieć kłopoty z żołądkiem; drobiowe żołądki, gulasz z żołądków
 • Jak się piszę zbieżny? Definicja mieć zbieżne poglądy z kimś
 • Jak się piszę żołnierzyk? Definicja odwaga młodego żołnierzyka, bawić się żołnierzykiem; ołowiane żołnierzyki, armia ołowianych żołnierzyków
 • Jak się piszę zaobserwować? Definicja ja) zaobserwuję, (oni) zaobserwują
 • Jak się piszę zdymisjonować? Definicja ja) zdymisjonuję, (oni) zdymisjonują
 • Jak się piszę żona? Definicja wybrać sobie żonę, tęsknić za żoną, myśleć o swojej żonie; mieć kilka żon, dawać porady młodym żonom
 • Jak się piszę zmartwić? Definicja ja) zmartwię, (oni) zmartwią; zmartw, zmartwcie
 • Jak się piszę zręcznościowy? Definicja gra zręcznościowa; popisy zręcznościowe
 • Jak się piszę żółknąć? Definicja ja) żółknę, żółkniesz, (oni) żółkną, żółknijcie, (on) żółkł (lub: żółknął), żółkła, żółkli
 • Jak się piszę z pewnością? Definicja nie przyjdzie na pewno na spotkanie
 • Jak się piszę z początku? Definicja nie dowierzać czemuś z początku
 • Jak się piszę żniwiarka? Definicja kupić nową żniwiarkę, zainteresować się niebrzydką żniwiarką, pracować na żniwiarce; produkcja nowoczesnych żniwiarek, opowiadać dowcipy wesołym żniwiarkom
 • Jak się piszę z powrotem? Definicja tam i z powrotem
 • Jak się piszę z lekka? Definicja zataczać się z lekka
 • Jak się piszę z kopyta? Definicja ruszyć z kopyta
 • Jak się piszę za wcześnie? Definicja przybyć za inicjalnie
 • Jak się piszę za gorący? Definicja obiad jest za gorący
 • Jak się piszę z wyjątkiem? Definicja wszyscy przyszli z wyjątkiem ciebie
 • Jak się piszę z grubsza? Definicja mieć z grubsza rację, posprzątać z grubsza pokój
 • Jak się piszę zakropić? Definicja ja) zakropię ci oczy lekarstwem, goście suto zakropią kolację; zakropcie
 • Jak się piszę z przeciwka? Definicja z przeciwka nadjeżdża auto
 • Jak się piszę zaprać? Definicja ja) zapiorę, zapierzesz, (oni) zapiorą; zapierzcie
 • Jak się piszę za granicę? Definicja wyjechać za granicę
 • Jak się piszę za bezcen? Definicja kupić coś za bezcen
 • Jak się piszę za cóż? Definicja nie wiedział, za cóż ta pochwała
 • Jak się piszę zachcieć się? Definicja zaraz zachce się mi się jeść; zachciało mu się spać
 • Jak się piszę za młody? Definicja ktoś jest za młody na coś, las za młody do wycinki
 • Jak się piszę za duży? Definicja za spory wysiłek
 • Jak się piszę za długi? Definicja za długi referat
 • Jak się piszę z powodzeniem? Definicja z powodzeniem studiować za granicą
 • Jak się piszę z tyłu? Definicja wiatr z tyłu, zostać zaskoczonym z tyłu
 • Jak się piszę zabandażować? Definicja ja) zabandażuję ci skaleczoną stopę, pielęgniarki zabandażują mu rozciętą głowę
 • Jak się piszę z wolna? Definicja przyzwyczajać się z wolna do czegoś
 • Jak się piszę zachęcić? Definicja ja) zachęcę was do wyjazdu w góry, nasze opinie zachęcą was do obejrzenia tego filmu; zachęćcie go do samodzielnej pracy
 • Jak się piszę z zimna? Definicja drżeć z zimna
 • Jak się piszę za świeży? Definicja sernik za świeży do krojenia; wydarzenia za świeże, aby je przywoływać
 • Jak się piszę za krótki? Definicja za krótka sukienka
 • Jak się piszę za półdarmo? Definicja kupić coś za półdarmo
 • Jak się piszę z życiem? Definicja robić coś z życiem
 • Jak się piszę z cicha pęk? Definicja odezwać się z cicha pęk
 • Jak się piszę zagajnik? Definicja cień zagajnika, iść zagajnikiem; gęste zagajniki, kilka zagajników świerkowych
 • Jak się piszę za granicą? Definicja przebywać za granicą
 • Jak się piszę z naprzeciwka? Definicja wyjść z naprzeciwka
 • Jak się piszę z bylekąd? Definicja przywieźć z bylekąd coś do jedzenia
 • Jak się piszę zaadresować? Definicja ja) zaadresuję do niej paczkę, (oni) zaadresują kopertę
 • Jak się piszę zachęcający? Definicja zachęcająca reklama; zachęcające słowa
 • Jak się piszę za nic by? Definicja za nic aby nie skoczył ze spadochronem
 • Jak się piszę z trudem? Definicja z trudem wyjść z opałów
 • Jak się piszę z ponad? Definicja z powyżej tysiąca złotych zostało mu dwadzieścia groszy, lecz: sponad gór świeci słońce
 • Jak się piszę zabrudzić? Definicja ja) nie zabrudzę podłogi, (oni) zabrudzą farbą cały przedpokój; nie zabrudź sobie twarzy, nie zabrudźcie sobie rąk
 • Jak się piszę zaatakować? Definicja ja) zaatakuję rekord świata w skoku w dal, piłkarze zaatakują bramkę przeciwnika
 • Jak się piszę za ciężki? Definicja ktoś jest za ciężki
 • Jak się piszę za chwilę? Definicja za chwilę nastąpi dalszy ciąg programu
 • Jak się piszę z zanadrza? Definicja wydobyć z zanadrza dokumenty
 • Jak się piszę z przodu? Definicja wiatr z przodu, stań z przodu
 • Jak się piszę z zasady? Definicja nikomu nie ufać z zasady
 • Jak się piszę z roku na rok? Definicja pogarszać się z roku na rok
 • Jak się piszę za darmo? Definicja pracować za darmo
 • Jak się piszę za łatwy? Definicja egzamin był za łatwy
 • Jak się piszę zabobonny? Definicja zabobonny człowiek; zabobonni mieszkańcy
 • Jak się piszę z rzadka? Definicja odwiedzać kogoś z rzadka
 • Jak się piszę zachłanny? Definicja zachłanny człowiek; zachłanni politycy
 • Jak się piszę z zewnątrz? Definicja ludzie z zewnątrz, ktoś z zewnątrz
 • Jak się piszę z żalem? Definicja wyjeżdżać z żalem
 • Jak się piszę za pan brat? Definicja być z kimś za pan brat: Z polszczyzną za pan brat (= tytuł książki
 • Jak się piszę za daleko? Definicja posunąć się za daleko
 • Jak się piszę zacieśnić? Definicja ja) zacieśnię temat swojej pracy do kilku problemów, przedsiębiorstwa zacieśnią wkrótce własną współpracę; zacieśnijcie więzy rodzinne
 • Jak się piszę zaciemnienie? Definicja wprowadzenie całkowitego zaciemnienia w mieście, niepokoić się zaciemnieniem na zdjęciu rentgenowskim; obligatoryjne zaciemnienia w trakcie nalotów, sporo zaciemnień w płucach
 • Jak się piszę zafundować? Definicja ja) zafunduję wam spore lody, rodzice zafundują sobie wycieczkę w Bieszczady
 • Jak się piszę zadłużyć się? Definicja ja) zadłużę się, (oni) zadłużą się; zadłuż się, zadłużcie się
 • Jak się piszę zachorować? Definicja ja) może nie zachoruję na grypę, szczepione dzieci nie zachorują na żółtaczkę
 • Jak się piszę zaczepka? Definicja nie reagować na zaczepkę, sprowokować kogoś zaczepką, opowiadać o grubiańskiej zaczepce; sporo chuligańskich zaczepek, sprzeciwiać się głupim zaczepkom na dyskotece
 • Jak się piszę zaciemnić? Definicja ja) zaciemnię okno zasłonką, chmury zaciemnią błękitne niebo; zaciemnijcie tę lampę
 • Jak się piszę zamrużyć? Definicja ja) zamrużę, (oni) zamrużą; zamruż, zamrużcie
 • Jak się piszę zacięty? Definicja zacięty zamek; zacięci ludzie
 • Jak się piszę zachodniopolski? Definicja zachodniopolski przemysł; zachodniopolscy mieszkańcy
 • Jak się piszę zadżumiony? Definicja zadżumiony rejon; zadżumieni ludzie
 • Jak się piszę zadartonosy? Definicja zadartonosy malec; zadartonosi chłopcy
 • Jak się piszę zadręczyć? Definicja ja) nie zadręczę cię głodem, (oni) zadręczą mnie na śmierć własnymi pytaniami; nie zadręczcie jej
 • Jak się piszę zaduch? Definicja siedzieć w mdlącym zaduchu, dławić się piwnicznym zaduchem
 • Jak się piszę zadęcie? Definicja puzon bez odpowiedniego zadęcia, impreza z zadęciem, plotkować o czyimś zadęciu na artystę
 • Jak się piszę zaciężny? Definicja zaciężny rycerz; zaciężni żołnierze
 • Jak się piszę zachodnioeuropejski? Definicja zachodnioeuropejski schemat życia; zachodnioeuropejscy politycy
 • Jak się piszę zaczaić się? Definicja ja) zaczaję się na was za rogiem, zaczaisz się na dzikiego zwierza, strzelcy wyborowi zaczają się na okolicznych dachach
 • Jak się piszę zaczesać? Definicja ja) zaczeszę włosy na bok, dziewczęta zaczeszą włosy gładko do tyłu; zaczeszcie
 • Jak się piszę zadziorny? Definicja zadziorny malec; zadziorni sportowcy
 • Jak się piszę zagorzały? Definicja zagorzały wielbiciel; zagorzali zwolennicy
 • Jak się piszę zachwyt? Definicja oniemieć z zachwytu, trwać w zachwycie; powszechne zachwyty, sporo szczerych zachwytów
 • Jak się piszę zadąć? Definicja ja) zadmę, zadmiesz, (oni) zadmą; zadmijcie; (on) zadął, zadęła, zadęli; zadąwszy
 • Jak się piszę zacierka? Definicja zjeść zacierkę na mleku, zajadać się zacierką, myśleć o pszennej zacierce; talerz żytnich zacierek, przyglądać się zacierkom w kartoflance
 • Jak się piszę zachodzić? Definicja ja) zachodzę, (oni) zachodzą; zachodź, zachodźcie
 • Jak się piszę zaduma? Definicja wyrwać kogoś z zadumy, popaść w zadumę, patrzeć na kogoś z zadumą, pogrążyć się w zadumie
 • Jak się piszę zadrażnić? Definicja ja) nie zadrażnię naszych dobrych stosunków, (oni) swoim uporem znowu zadrażnią sytuację; zadrażnijcie
 • Jak się piszę zadośćuczynienie? Definicja nie uzyskać zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, zastanawiać się nad odpowiednim zadośćuczynieniem dla ofiar napadu, mówić o wystarczającym zadośćuczynieniu
 • Jak się piszę zachować? Definicja ja) zachowam twarz, (oni) zachowają tę tajemnicę dla siebie
 • Jak się piszę zadufany? Definicja ktoś jest zadufany w sobie; zadufani władcy
 • Jak się piszę zadeptać? Definicja ja) nie zadepczę (lub: zadepcę) twojego nowego dywanu, rzesze turystów zadepczą ((lub: zadepcą) Tatry; nie zadepczcie trawnika
 • Jak się piszę zaciążyć? Definicja samotność bardzo mu zaciąży, słabe noty zaciążą na końcowej ocenie; zaciąż, zaciążcie
 • Jak się piszę zadrapnąć? Definicja ja) zadrapnę, zadrapniesz, (oni) zadrapną; (on) zadrapnął, zadrapnęła, zadrapnęli; zadrapnąwszy; zadrapnięty
 • Jak się piszę zagarnąć? Definicja ja) zagarnę, zagarniesz, (oni) zagarną; zagarnijcie; (on) zagarnął, zagarnęła, zagarnęli; zagarnąwszy; zagarnięty
 • Jak się piszę zahaczyć? Definicja ja) w drodze powrotnej zahaczę o Kraków, (oni) po drodze zahaczą o przyjaciół; nie zahaczcie nogawkami spodni o wystające z płotu druty
 • Jak się piszę zakazać? Definicja ja) zakażę ci wychodzić z domu, rodzice zakażą mi używać z Internetu; zakaż, zakażcie
 • Jak się piszę zagłębienie? Definicja wpaść w zagłębienie terenu, łąka z zagłębieniem wypełnionym wodą; sporo rzecznych zagłębień, przyglądać się zagłębieniom pokopalnianym
 • Jak się piszę zaiskrzyć się? Definicja strumień zaiskrzy się w słońcu, przewody elektryczne zaiskrzą się
 • Jak się piszę zajechać? Definicja ja) nie zajadę wam drogi, na dworzec zajedziesz tramwajem, (oni) zajadą pod dom własnymi samochodami; zajedź, zajedźcie
 • Jak się piszę zaiste? Definicja projekt, zaiste, doskonały
 • Jak się piszę zajrzeć? Definicja poprzez okno do mieszkania; zajrzyjcie do nas w sobotę; (on) wczoraj zajrzał do swoich rodziców, dla pewności zajrzeli do słownika ortograficznego
 • Jak się piszę zagłówek? Definicja montaż zagłówka w siedzeniu kierowcy, leżak z zagłówkiem; samochodowe zagłówki, sporo zagłówków
 • Jak się piszę zagubić? Definicja ja) znowu zagubię jakieś dokumenty, (oni) nie zagubią twoich książek; zagub, zagubcie
 • Jak się piszę zajmować? Definicja ja) zajmuję miejsce przy stole, (oni) zajmują odpowiedzialne stanowiska
 • Jak się piszę zanadto? Definicja ktoś jest zanadto chełpliwy, nie zanadto zmęczony
 • Jak się piszę zanęcić? Definicja ja) zanęcę, (oni) zanęcą; zanęćcie
 • Jak się piszę zagrzmieć? Definicja zagrzmi, potężne działa wkrótce zagrzmią; zagrzmiało
 • Jak się piszę zagęszczenie? Definicja spore zagęszczenie przemysłu, region o małym zagęszczeniu ludności; likwidacja mieszkaniowych zagęszczeń
 • Jak się piszę zagrywka? Definicja wykonywać siatkarską zagrywkę, posłużyć się zagrywką taktyczną, odbiór piłki po zagrywce; sporo zagrywek politycznych, nie dać się sprowokować głupim zagrywkom
 • Jak się piszę zagwoździć? Definicja ja) zagwożdżę, zagwoździsz, (oni) zagwożdżą; zagwóźdź (lub: zagwoźdź), zagwóźdźcie ((lub: zagwoźdźcie
 • Jak się piszę zagrozić? Definicja ja) zagrożę, zagrozisz, (oni) zagrożą; zagroź (lub: zagróź), zagroźcie ((lub: zagróźcie
 • Jak się piszę zagłuszyć? Definicja ja) czytaniem zagłuszę moje niepokoje, krople deszczu zagłuszą odgłosy dochodzące z ulicy; zagłuszcie
 • Jak się piszę zagrażać? Definicja ja) nie zagrażam nikomu i niczemu, długookresowe upały zagrażają lasom
 • Jak się piszę zahartować? Definicja ja) zahartuję, (oni) zahartują
 • Jak się piszę zagoić się? Definicja skaleczenie na przedramieniu zagoi się błyskawicznie, twoje rany do wesela zagoją się
 • Jak się piszę zakazić? Definicja ja) nie zakażę cię żółtaczką, chorzy zakażą nas grypą; nie zakaź wszystkich ospą, nie zakaźcie swoich ran
 • Jak się piszę zajazd? Definicja uczestnik zajazdu, zatrzymać się w zajeździe; niewielkie zajazdy, sporo przydrożnych zajazdów
 • Jak się piszę zagrzać? Definicja ja) zagrzeję obiad w kuchence mikrofalowej, (oni) nigdzie dłużej nie zagrzeją miejsca; zagrzali (lub: zagrzeli) mleko na gazie
 • Jak się piszę zakatarzony? Definicja zakatarzony uczeń; zakatarzeni pacjenci
 • Jak się piszę zagmatwać? Definicja ja) zagmatwam, (oni) zagmatwają
 • Jak się piszę zagranica? Definicja wrócić z zagranicy, utrzymywać kontakty z zagranicą, podróżować po zagranicy
 • Jak się piszę zakurzyć? Definicja ja) zakurzę, (oni) zakurzą; zakurz, zakurzcie
 • Jak się piszę zamierzyć się? Definicja ja) zamierzę się do ciosu, (oni) zamierzą się kijami na psa; zamierz, zamierzcie
 • Jak się piszę zalążek? Definicja zniszczyć coś w zalążku, nasz pomysł stał się zalążkiem stworzenia organizacji uczniowskiej; zalążki roślin nasiennych, sporo zalążków geniuszu
 • Jak się piszę zakrystian? Definicja wymagania zakrystiana, mówić o pobożnym zakrystianie; świeccy zakrystianie (lub: zakrystiani), sekrety zakrystian ((lub: zakrystianów
 • Jak się piszę zakrętka? Definicja znaleźć zakrętkę do słoika, zamknąć butelkę zakrętką, napis na zakrętce; kilka metalowych zakrętek, przyjrzeć się zakrętkom słoików
 • Jak się piszę zakłuć? Definicja ja) zakłuję, (oni) zakłują; zakłujcie
 • Jak się piszę zaniżyć? Definicja ja) zaniżę wymogi, pracodawcy zaniżą zarobki; zaniż, zaniżcie
 • Jak się piszę zaliczka? Definicja pobrać zaliczkę, podzielić się zaliczką ze współautorem, rozmawiać o niewysokiej zaliczce; wypłacić komuś kilka zaliczek, sprzeciwiać się zaliczkom dla niesumiennych pracowników
 • Jak się piszę zaniechać? Definicja ja) zaniecham wizyt w tym towarzystwie, (oni) zaniechają swoich zamiarów
 • Jak się piszę zamożny? Definicja zamożny człowiek; zamożni przedsiębiorcy; zamożniejszy
 • Jak się piszę zakłócać? Definicja ja) nie zakłócam łączności radiowej, (oni) własnymi krzykami zakłócają nasz spokój
 • Jak się piszę założyć? Definicja ja) założę sobie konto w banku, saperzy założą ładunki wybuchowe; nałóż okulary, załóżcie psu kaganiec
 • Jak się piszę zamążpójście? Definicja nie móc się doczekać zamążpójścia, sprzeciwiać się zbyt wczesnemu zamążpójściu córki, ostrzegać przed pochopnym zamążpójściem
 • Jak się piszę zakłócić? Definicja ja) zakłócę, (oni) zakłócą; zakłóćcie
 • Jak się piszę zakręt? Definicja wypaść z zakrętu, zwolnić przed zakrętem, być na zakręcie życiowym; zakręty szosy, wziąć kilka ostrych zakrętów
 • Jak się piszę zamruczeć? Definicja ja) zamruczę, (oni) zamruczą; zamruczcie; (on) zamruczał, zamruczeli
 • Jak się piszę zamartwić się? Definicja ja) zamartwię się, (oni) zamartwią się; zamartw się, zamartwcie się
 • Jak się piszę zakuć? Definicja ja) zakuję na ten zbliżający się egzamin, policjanci zakują aresztanta w kajdanki; zakujcie
 • Jak się piszę zakładnik? Definicja uwolnić zakładnika, być zakładnikiem; porwani zakładnicy, wziąć zakładników
 • Jak się piszę zależny? Definicja zależny od siebie; uczniowie zależni od rodziców
 • Jak się piszę zakraść się? Definicja ja) zakradnę się, (oni) zakradną się; zakradnijcie się; (on) zakradł się; zakradłszy się
 • Jak się piszę zależność? Definicja w zależności od sytuacji, w zależności od wyniku rozmów
 • Jak się piszę zamieszkać? Definicja ja) kiedyś zamieszkam we własnym mieszkaniu, nowożeńcy zamieszkają czasowo u rodziców
 • Jak się piszę zależnie? Definicja zależnie od sytuacji, zależnie od pogody
 • Jak się piszę zamrożony? Definicja zamrożony pieniądze; zamrożone ceny
 • Jak się piszę zakątek? Definicja urok cichego zakątka, cieszyć oczy uroczym zakątkiem; ustronne zakątki, sporo miłych zakątków
 • Jak się piszę zaniemóc? Definicja ja) zaniemogę, zaniemożesz, (oni) zaniemogą; (on) zaniemógł, zaniemogła, zaniemogli; zaniemógłszy
 • Jak się piszę zaklęsły? Definicja zaklęsła podłoga, zaklęsła powierzchnia
 • Jak się piszę zakrztusić się? Definicja ja) zakrztuszę się gorącą herbatą, w tej kawiarni zakrztusisz się dymem tytoniowym, samochodowe silniki zakrztuszą się i zgasną; zakrztuście się
 • Jak się piszę zamorzyć? Definicja ja) zamorzę, (oni) zamorzą; zamórz, zamórzcie
 • Jak się piszę zamoknąć? Definicja coś) zamoknie, (oni) zamokną; (on) zamoknął (lub: zamókł), zamokła; zamoknąwszy ((lub: zamókłszy
 • Jak się piszę zamazać? Definicja ja) zamażę napis na ścianie, (oni) zamażą kartki zeszytu flamastrami; zamaż, zamażcie
 • Jak się piszę zapragnąć? Definicja ja) zapragnę, zapragniesz, (oni) zapragną; zapragnijcie; (on) zapragnął, zapragnęła, zapragnęli; zapragnąwszy
 • Jak się piszę zanucić? Definicja ja) zanucę dziecku cichą kołysankę, harcerze zanucą kilka popularnych piosenek; zanućcie
 • Jak się piszę zaprawdę? Definicja nie masz, zaprawdę, racji
 • Jak się piszę zaopatrzyć? Definicja ja) zaopatrzę was na drogę, (oni) zaopatrzą sklepy w wyroby; zaopatrz, zaopatrzcie
 • Jak się piszę zarozumiały? Definicja zarozumiały student; zarozumiali uczniowie
 • Jak się piszę zarzucić? Definicja ja) zarzucę ci worek na plecy, (oni) zarzucą nam lenistwo; zarzućcie kurtki na ramiona
 • Jak się piszę zaprocentować? Definicja coś) zaprocentuje, zaprocentują
 • Jak się piszę zasadzka? Definicja wpaść w zasadzkę, zatrzymać się tuż przed zasadzką, opowiadać o partyzanckiej zasadzce; unikać podstępnych zasadzek, emocje towarzyszące zasadzkom na niedźwiedzie
 • Jak się piszę zarosnąć? Definicja ja) zarosnę, zarośniesz, (oni) zarosną; (on) zarósł, zarosła, zarośli; zarósłszy; zarośnięty
 • Jak się piszę zaprosić? Definicja ja) zaproszę was do udziału w konkursie, gospodarze programu zaproszą nas do udziału w dyskusji; zaproście ją do tańca
 • Jak się piszę zapiec? Definicja ja) zapiekę, zapieczesz, (oni) zapieką; zapieczcie; (on) zapiekł; zapiekłszy; zapieczony
 • Jak się piszę zapłakać? Definicja ja) jeszcze zapłaczę nad swoim losem, dzieci cichutko zapłaczą; zapłaczcie
 • Jak się piszę zaparzyć? Definicja ja) zaparzę wam herbatę (lub: herbaty), (oni) zaparzą mi ziółek ((lub: ziółka); zaparz sobie kawy (((lub: kawę
 • Jak się piszę zarazić? Definicja ja) zarażę was własną wesołością, chorzy zarażą nas grypą; zaraź, zaraźcie
 • Jak się piszę zapaskudzić? Definicja ja) zapaskudzę, (oni) zapaskudzą; zapaskudź, zapaskudźcie
 • Jak się piszę zapał? Definicja wziąć się do czegoś bez zapału, zabrać się z zapałem do pracy, mówić coś w zapale
 • Jak się piszę zarządzić? Definicja ja) zarządzę alarm, lekarze zarządzą ewakuację pacjentów ze szpitala; zarządź, zarządźcie
 • Jak się piszę zinterpretować? Definicja ja) zinterpretuję twoją wypowiedź, uczniowie zinterpretują utwór poetycki
 • Jak się piszę zaopiekować się? Definicja ja) zaopiekuję się sierotą, lekarze zaopiekują się chorym dzieckiem
 • Jak się piszę zaopatrzenie? Definicja mieć dobre zaopatrzenie w żywność, martwić się słabym zaopatrzeniem magazynów, pracować w zaopatrzeniu
 • Jak się piszę zaprószyć? Definicja ja) zaprószę, (oni) zaprószą; zaprószcie
 • Jak się piszę zarząd? Definicja wejść do zarządu, zasiadać w zarządzie; zarządy firm handlowych, kontrola zarządów: zarząd gminy, lecz: Zarząd Gminy Namysłów
 • Jak się piszę zapożyczyć się? Definicja ja) zapożyczę się, (oni) zapożyczą się; zapożyczcie się
 • Jak się piszę zapuścić? Definicja ja) zapuszczę włosy, rośliny zapuszczą korzenie; zapuśćcie
 • Jak się piszę zaradzić? Definicja ja) zaradzę złu, (oni) zaradzą niedostatkom; zaradź, zaradźcie
 • Jak się piszę zasadzić? Definicja ja) zasadzę kwiaty w szklarni, ogrodnicy zasadzą drzewa w sadzie; zasadź, zasadźcie
 • Jak się piszę zanudzić? Definicja ja) zanudzę, (oni) zanudzą; zanudź, zanudźcie
 • Jak się piszę zapalczywy? Definicja zapalczywy młodzieniec; zapalczywi chłopcy; zapalczywszy
 • Jak się piszę zaoczny? Definicja studia zaoczne; studenci zaoczni
 • Jak się piszę zapodziać? Definicja ja) zapodzieję, (oni) zapodzieją; zapodziejcie; zapodziali (lub: zapodzieli
 • Jak się piszę zaryczeć? Definicja ja) zaryczę, (oni) zaryczą; zaryczcie; (on) zaryczał, zaryczeli
 • Jak się piszę zarzęzić? Definicja ja) zarzężę, (oni) zarzężą; zarzęź, zarzęźcie
 • Jak się piszę zanurzyć? Definicja ja) zanurzę, (oni) zanurzą; zamocz, zanurzcie
 • Jak się piszę zawładnąć? Definicja ja) zawładnę, zawładniesz, (oni) zawładną; zawładnijcie; (on) zawładnął, zawładnęła, zawładnęli; zawładnąwszy; zawładnięty
 • Jak się piszę żółto-biały? Definicja żółty i biały), żółto-biały herb
 • Jak się piszę zatemby? Definicja zachorowałby, zatemby leżał w łóżku
 • Jak się piszę zatytułować? Definicja ja) zatytułuję własne opowiadanie, poeci zatytułują własne wiersze
 • Jak się piszę zaszkodzić? Definicja ja) nie zaszkodzę twojej karierze, tłuste potrawy zaszkodzą jej; nie zaszkodź sobie, nie zaszkodźcie nam
 • Jak się piszę zasięgnąć? Definicja ja) zasięgnę, zasięgniesz, (oni) zasięgną; zasięgnijcie; (on) zasięgnął, zasięgnęła, zasięgnęli; zasięgnąwszy; zasięgnięty
 • Jak się piszę zastrzyk? Definicja bać się domięśniowego zastrzyku, zabieg z zastrzykiem znieczulającym; zastrzyki dożylne, seria bolesnych zastrzyków
 • Jak się piszę zatrzeć? Definicja ja) zatrę ten napis na murze, niedoświadczeni kierowcy zatrą silniki swoich samochodów; zatrzyjcie złe wrażenie; dyrektor zatarł ręce z zadowolenia; zatarłszy; zatarty
 • Jak się piszę zatrząść? Definicja ja) zatrzęsę, zatrzęsiesz, (oni) zatrzęsą; zatrząście (lub: zatrzęście); (on) zatrząsł, zatrzęsła, zatrzęśli; zatrząsłszy; zatrzęsiony
 • Jak się piszę zatrzymać? Definicja ja) zatrzymam nadjeżdżający autobus, policjanci zatrzymają kilka pędzących samochodów
 • Jak się piszę zasługa? Definicja poczytywać coś komuś za zasługę, coś jest czyjąś zasługą, mówić z dumą o czyjejś zasłudze; mieć sporo zasług na jakimś polu, tym zasługom, lecz: Krzyż Zasługi (= order
 • Jak się piszę zaślepić? Definicja ja) zaślepię ten otwór stalową śrubą, nienawiść i próżność zaślepią każdego; zaślepcie
 • Jak się piszę zastój? Definicja przeciwdziałać zastojowi żylnemu, martwić się zastojem w biznesach, rozmawiać o zastoju gospodarczym
 • Jak się piszę zaufać? Definicja ja) zaufam twoim wyrazom, sportowcy zaufają we swoje siły
 • Jak się piszę zaskroniec? Definicja złapać zaskrońca, uciec przed zaskrońcem; niejadowite zaskrońce, ochrona zaskrońców
 • Jak się piszę zaślubić? Definicja ja) zaślubię, (oni) zaślubią; zaślub, zaślubcie
 • Jak się piszę zauważyć? Definicja ja) zauważę twoje wyjście z sali, (oni) nie zauważą nas w ciemnościach; zauważcie zmiany w jego zachowaniu
 • Jak się piszę zatrudnić? Definicja ja) zatrudnię was na moment próbny, (oni) zatrudnią nas jako sprzedawców; zatrudnijcie
 • Jak się piszę zastrugać? Definicja ja) zastrugam ołówek, (oni) zastrugają kije na ognisko
 • Jak się piszę zepsuć? Definicja ja) nie zepsuję twojej gitary, ulewne deszcze zepsują drogi; nie zepsujcie go komplementami
 • Jak się piszę zaspać? Definicja ja) zaśpię, (oni) zaśpią; zaśpijcie
 • Jak się piszę zasłużyć? Definicja ja) zasłużę sobie na wasz szacunek, (oni) własną robotą zasłużą sobie na uznanie; zasłuż, zasłużcie
 • Jak się piszę zaskarżyć? Definicja ja) zaskarżę niesprawiedliwy wyrok sądowy, prawnicy zaskarżą firmę za nadużycia; zaskarż, zaskarżcie
 • Jak się piszę zatłuc? Definicja ja) zatłukę, zatłuczesz, (oni) zatłuką; zatłuczcie; (on) zatłukł; zatłukłszy; zatłuczony
 • Jak się piszę zator? Definicja następstwa zatoru tętnicy płucnej, radiowy komunikat o zatorze na drogach; zatory lodowe na rzekach, sporo zatorów na skrzyżowaniach
 • Jak się piszę zaszaleć? Definicja ja) zaszaleję, (oni) zaszaleją; (on) zaszalał, zaszaleli
 • Jak się piszę zasznurować? Definicja ja) zasznuruję buty, harcerze zasznurują własne namioty
 • Jak się piszę zatrąbić? Definicja ja) zatrąbię na bawiące się w pobliżu jezdni dzieci, (oni) zatrąbią do odwrotu; zatrąb, zatrąbcie
 • Jak się piszę zaszczuć? Definicja ja) zaszczuję, (oni) zaszczują; zaszczujcie
 • Jak się piszę zawsze? Definicja zawsze przygotowany, na zawsze, nie zawsze
 • Jak się piszę zbędny? Definicja zbędne słowa; zbędni współpracownicy
 • Jak się piszę zażegnać? Definicja ja) zażegnam wszelakie konflikty, (oni) zażegnają niebezpieczeństwo
 • Jak się piszę zbezcześcić? Definicja ja) zbezczeszczę, zbezcześcisz, (oni) zbezczeszczą; zbezcześćcie
 • Jak się piszę żołnierz? Definicja żołnierzem służby zasadniczej; waleczni żołnierze, oddział zawodowych żołnierzy: grób nieznanego żołnierza, lecz: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
 • Jak się piszę zażądać? Definicja ja) zażądam wyjaśnień, wychowawcy zażądają od uczniów bezwarunkowego posłuszeństwa
 • Jak się piszę zbiórka? Definicja zarządzić zbiórkę uczniów przed szkołą, umówić się przed zbiórką harcerską, brać udział w zbiórce pieniędzy; sporo zbiórek na cele charytatywne, przyglądać się zbiórkom makulatury
 • Jak się piszę zazębić się? Definicja jedno definicja zazębi się z drugim, te kwestie ściśle zazębią się ze sobą
 • Jak się piszę zażyły? Definicja zażyła przyjaźń; zażyli przyjaciele
 • Jak się piszę zażartować? Definicja ja) zażartuję, (oni) zażartują
 • Jak się piszę zawilgocić? Definicja ja) nie zawilgocę mieszkania, nieszczelne rury zawilgocą ściany budynku; zawilgoćcie
 • Jak się piszę zawężać? Definicja ja) zawężam temat wypracowania, przydrożne drzewa zawężają pole widzenia
 • Jak się piszę zbić? Definicja ja) zbiję tę półkę, maklerzy zbiją na giełdzie grube miliony; nie zbijcie tych szklanek
 • Jak się piszę zaważyć? Definicja ja) nie zaważę na waszej decyzji, te wydarzenia zaważą na jego dalszym życiu; zaważcie
 • Jak się piszę ząb za ząb? Definicja oko za oko, ząb za ząb
 • Jak się piszę zawierzyć? Definicja ja) zawierzę wam kompletnie, krytyczne umysły nie zawierzą fałszywym pogłoskom; zawierz, zawierzcie
 • Jak się piszę zawahać się? Definicja ja) zawaham się, (ja) zawahają się
 • Jak się piszę zażenowany? Definicja zażenowany młodzieniec; zażenowani rodzice
 • Jak się piszę zawrót? Definicja otrzymać zawrotu głowy, mówić o dokuczliwym zawrocie głowy; efektowne zawroty w akrobacji szybowcowej, nie mieć zawrotów głowy na karuzeli
 • Jak się piszę zawrócić? Definicja ja) zawrócę ze złej drogi, kierowcy zawrócą na rondzie; zawróćcie na rynek
 • Jak się piszę zawziąć się? Definicja ja) zawezmę się, zaweźmiesz się, (oni) zawezmą się; zaweźmijcie się
 • Jak się piszę zawozić? Definicja ja) zawożę was do domu, rodzice zawożą dzieci do szkoły; zawoź (lub: zawóź), zawoźcie ((lub: zawóźcie
 • Jak się piszę zbawczy? Definicja zbawcza porada; zbawcze reformy
 • Jak się piszę zażywny? Definicja zażywny sąsiad; zażywni panowie
 • Jak się piszę zażarcie? Definicja bronić zażarcie swojego stanowiska
 • Jak się piszę zawyżyć? Definicja ja) zawyżę oceny, dobrzy uczniowie zawyżą poziom klasy; zawyż, zawyżcie
 • Jak się piszę zawstydzić? Definicja ja) zawstydzę was przed rodzicami, moje osiągnięcia zawstydzą rywali; zawstydź, zawstydźcie
 • Jak się piszę zawód? Definicja wyuczyć się zawodu, pracować w swoim zawodzie; zawody miłosne, doznać w życiu wielu zawodów
 • Jak się piszę zawadzić? Definicja ja) nie zawadzę nikomu, (oni) znowu zawadzą zderzakiem o płot; zawadź, zawadźcie
 • Jak się piszę zawodowstwo? Definicja przejść na zawodowstwo, ostrzegać sportowców przed zawodowstwem, pomyśleć o zawodowstwie po zakończeniu kariery
 • Jak się piszę zażyć? Definicja ja) zażyję trochę ruchu, pacjenci zażyją leki; zażyjcie spaceru na świeżym powietrzu
 • Jak się piszę zażółcić? Definicja ja) zażółcę, (oni) zażółcą; zażółćcie
 • Jak się piszę ząb? Definicja ból zęba, budowla nadgryziona zębem czasu, plomba w zębie; zęby grzebienia, mycie zębów, trzymać język za zębami
 • Jak się piszę zażarty? Definicja zażarta walka; zażarci wojownicy
 • Jak się piszę zdjęcie? Definicja pozować do zdjęcia, rozpoznać osobę na zdjęciu; album pełen rodzinnych zdjęć, przyglądać się zdjęciom rentgenowskim pacjenta
 • Jak się piszę zdrętwieć? Definicja ja) zdrętwieję z przerażenia, (oni) zdrętwieją z zimna; zdrętwiał ze strachu, zdrętwieli z bezsilności
 • Jak się piszę zdrożeć? Definicja benzyna znowu zdrożeje, artykuły spożywcze zdrożeją od kolejnego tygodnia
 • Jak się piszę zderzyć się? Definicja ja) zderzę się, (oni) zderzą się; zderz się, zderzcie się
 • Jak się piszę zbłaźnić się? Definicja ja) zbłaźnię się, (oni) zbłaźnią się; zbłaźnijcie się
 • Jak się piszę zbroić? Definicja ja) zbroję, zbroisz, (oni) zbroją; zbrójcie
 • Jak się piszę zdumiony? Definicja zdumiony egzaminator; zdumieni uczniowie
 • Jak się piszę zdarzenie? Definicja nauczyciel z prawdziwego zdarzenia, przyglądać się zabawnemu zdarzeniu; przebieg zdarzeń
 • Jak się piszę zbrodniarz? Definicja sądzić zbrodniarza wojennego, mówić o schwytanym zbrodniarzu; hitlerowscy zbrodniarze, wielu zbrodniarzy
 • Jak się piszę zdrożony? Definicja zdrożony wędrowiec; zdrożeni pielgrzymi
 • Jak się piszę zburzyć? Definicja ja) nie zburzę waszego szczęścia, spychacze zburzą kilka starych ruder; zburz, zburzcie
 • Jak się piszę zdroworozsądkowy? Definicja zdroworozsądkowy pogląd; zdroworozsądkowe argumenty
 • Jak się piszę zbudować? Definicja ja) zbuduję dom z cegły, robotnicy zbudują nowe osiedle mieszkaniowe
 • Jak się piszę zbitka? Definicja wymówić zbitkę spółgłoskową, zdanie będące zbitką różnych pojęć, mówić o zbitce wyrazów; sporo zbitek skojarzeniowych, przyglądać się zabawnym zbitkom słownym
 • Jak się piszę zdrożny? Definicja zdrożny gest; zdrożne rozmowy
 • Jak się piszę zbójnik? Definicja śmierć słynnego zbójnika, zostać zbójnikiem; legendarni zbójnicy, herszt tatrzańskich zbójników
 • Jak się piszę zdruzgotany? Definicja człowiek zdruzgotany jakąś informacją; zdruzgotani rodzice, zdruzgotane pomniki
 • Jak się piszę zdezintegrować? Definicja ja) zdezintegruję, (oni) zdezintegrują
 • Jak się piszę zbliżyć? Definicja ja) zbliżę twarz do okna, wspólne przeżycia zbliżą nas do siebie; zbliżcie
 • Jak się piszę zdradzić? Definicja ja) nie zdradzę wam moich sekretów, (oni) zdradzą nam własne plany na przyszłość; nie zdradź, nie zdradźcie
 • Jak się piszę zdewaluować? Definicja ja) zdewaluuję, (oni) zdewaluują
 • Jak się piszę zegarmistrzowski? Definicja zegarmistrzowski fach, zegarmistrzowska dokładność; zegarmistrzowskie zdolności
 • Jak się piszę zboże? Definicja snop zboża, obsiać zbożem całą własną ziemię, ukryć się w zbożu; zboża jare i ozime, łany zbóż
 • Jak się piszę zbraknąć? Definicja czegoś) zbraknie; zbrakło
 • Jak się piszę zbudzić? Definicja ja) zbudzę was ze snu, (oni) zbudzą mnie z poobiedniej drzemki; zbudź mnie do pracy, zbudźcie ją na śniadanie
 • Jak się piszę zdezelować? Definicja ja) zdezeluję, (oni) zdezelują
 • Jak się piszę ziołolecznictwo? Definicja propagowanie ziołolecznictwa, poświęcić się ziołolecznictwu, rozmawiać o ziołolecznictwie
 • Jak się piszę zdalnie sterowany? Definicja urządzenie zdalnie sterowane
 • Jak się piszę zdrój? Definicja zaczerpnąć wody ze zdroju, coś leje się obfitym zdrojem; zdroje wody leczniczej, wylać sporo zdrojów łez
 • Jak się piszę zbyć? Definicja ja) zbędę jej pretensje milczeniem, (oni) zbędą nas obietnicami; zbądź, zbądźcie
 • Jak się piszę zdarzyć się? Definicja coś) zdarzy się, zdarzą się
 • Jak się piszę zdejmować? Definicja ja) zdejmuję książki z półki, goście zdejmują własne kurtki i płaszcze
 • Jak się piszę zdziczeć? Definicja ja) całkowicie zdziczeję pod waszym wpływem, kwiaty zdziczeją bez opieki ogrodnika; ogród zdziczał, zdziczeli bez kontaktu z ludźmi
 • Jak się piszę zesłać? Definicja ja) ześlę, (oni) ześlą; ześlijcie; (on) zesłał
 • Jak się piszę zeszłotygodniowy? Definicja zeszłotygodniowy nakład prasy; zeszłotygodniowe gazety
 • Jak się piszę zewsząd? Definicja hałas dochodzi zewsząd, nadchodzić zewsząd
 • Jak się piszę ze wszech miar? Definicja ze wszech miar słuszny pogląd
 • Jak się piszę zwiotczeć? Definicja coś) zwiotczeje, (one) zwiotczeją; (on) zwiotczał
 • Jak się piszę zgaduj-zgadula? Definicja wziąć udział w zgaduj-zgaduli, zagrać w zgaduj-zgadulę, z tą zgaduj-zgadulą; zorganizować kilka zgaduj-zgaduli (lub: zgaduj-zgadul), tym zgaduj-zgadulom
 • Jak się piszę zewrzeć? Definicja ja) zewrę, zewrzesz, (oni) zewrą; zewrzyjcie; (on) zwarł, zwarła, zwarli; zwarłszy; zwarty
 • Jak się piszę zgadywać? Definicja ja) zgaduję, (oni) zgadują
 • Jak się piszę zewnętrzny? Definicja wygląd zewnętrzny; wpływy zewnętrzne
 • Jak się piszę zesmutnieć? Definicja ja) zesmutnieję, (oni) zesmutnieją; (on) zesmutniał, zesmutnieli
 • Jak się piszę ześwinić się? Definicja ja) ześwinię się, (oni) ześwinią się; ześwińcie się
 • Jak się piszę Zeus? Definicja panowanie Zeusa, góra Olimp z bogiem Zeusem, czytać o mitologicznym Zeusie
 • Jak się piszę zeszłoroczny? Definicja zeszłoroczny śnieg; zeszłoroczni laureaci
 • Jak się piszę zeszpecić? Definicja ja) zeszpecę, (oni) zeszpecą; zeszpećcie
 • Jak się piszę zeszłoniedzielny? Definicja zeszłoniedzielny obiad; zeszłoniedzielne zawody
 • Jak się piszę zespół? Definicja być członkiem zespołu, robota w zespole; zespoły piłkarskie, kilka zespołów rockowych
 • Jak się piszę zemścić się? Definicja ja) nie zemszczę się na was za wyrządzone mi krzywdy, nie zemścisz się na mnie za doznane upokorzenia, popełnione błędy zemszczą się; nie zemścijcie się
 • Jak się piszę zedrzeć? Definicja ja) zedrę, zedrzesz, (oni) zedrą; zedrzyjcie; (on) zdarł, zdarła, zdarli; zdarłszy; zdarty
 • Jak się piszę zebrać? Definicja ja) zbiorę wszystkie notatki, zbierzesz całą klasę przed wejściem do szkoły, ogrodnicy zbiorą owoce z drzew; zbierz wszystkie materiały do gazetki, zbierzcie myśli
 • Jak się piszę zjadać? Definicja ja) zjadam śniadanie z apetytem, nieuważni uczniowie zjadają litery
 • Jak się piszę zeszczupleć? Definicja ja) pośrodku wakacji nieco zeszczupleję, moje dochody zeszczupleją; zeszczuplał po obozie wędrownym, znacząco zeszczupleli poprzez ostatnich kilka miesięcy
 • Jak się piszę zeszyt? Definicja zapomnieć gładkiego zeszytu, pisać w grubym zeszycie; zeszyty w kratkę i w linie, sprawdzanie uczniowskich zeszytów
 • Jak się piszę zezwolić? Definicja ja) nie zezwolę ci na zabawy z tymi chuliganami, rodzice zezwolą nam na wyjazd; zezwólcie im na poprawę tej klasówki
 • Jak się piszę zezłościć? Definicja ja) zezłoszczę, zezłościsz, (oni) zezłoszczą; zezłośćcie
 • Jak się piszę zelektryfikować? Definicja ja) zelektryfikuję całą naszą wieś, (oni) zelektryfikują kopalnię
 • Jak się piszę zebra? Definicja przyglądać się zebrze w zoo, przechodzić poprzez zebrę, stać przy klatce z zebrą; stado afrykańskich zebr, malować pasy ulicznym zebrom
 • Jak się piszę zerknąć? Definicja ja) zerknę, zerkniesz, (oni) zerkną; zerknijcie; (on) zerknął, zerknęła, zerknęli; zerknąwszy
 • Jak się piszę Zdzisław? Definicja tego Zdzisława, o Zdzisławie; ci Zdzisławowie, tych Zdzisławów
 • Jak się piszę zero-jedynkowy? Definicja sposób zero-jedynkowa
 • Jak się piszę zemocjonowany? Definicja zemocjonowany spiker; zemocjonowani kibice
 • Jak się piszę zestarzeć się? Definicja ja) kiedyś zestarzeję się, produkty żywnościowe błyskawicznie się zestarzeją; (on) zestarzał się i zbrzydł, zestarzeli się w krótkim czasie
 • Jak się piszę zelówka? Definicja zedrzeć skórzaną zelówkę, półbut z nową zelówką, myśleć o gumowej zelówce; przybić do butów parę zelówek, przyglądać się zniszczonym zelówkom
 • Jak się piszę zetknąć? Definicja ja) zetknę, zetkniesz, (oni) zetkną; zetknijcie; (on) zetknął, zetknęła, zetknęli; zetknąwszy
 • Jak się piszę zgrzytać? Definicja ja) nie zgrzytam sztućcami po talerzu, (oni) zgrzytają zębami na samą myśl o tym
 • Jak się piszę zimnokrwisty? Definicja koń zimnokrwisty; zimnokrwiści Anglicy
 • Jak się piszę zgłodnieć? Definicja ja) zgłodnieję w trakcie tej wycieczki, (oni) zgłodnieją na spacerze; (on) zgłodniał po niedługim czasie, zgłodnieli przy pracy
 • Jak się piszę zgrywać się? Definicja ja) nie zgrywam się przed wami, aktorzy zgrywają się na scenie
 • Jak się piszę ziemiański? Definicja dworek ziemiański; ziemiańskie rodziny; ziemiańscy
 • Jak się piszę zielarz? Definicja leczyć się u zielarza, opowiadać o skutecznym zielarzu; młodzi zielarze, robota zielarzy
 • Jak się piszę ziemno-wodny? Definicja ziemno-wodny tryb życia; zwierzęta ziemno-wodne
 • Jak się piszę zgłoskotwórczy? Definicja samogłoska zgłoskotwórcza
 • Jak się piszę zięć? Definicja poznać swojego przyszłego zięcia, zostać czyimś zięciem, dobrze mówić o swoim zięciu; udani zięciowie, mieć kilku zięciów
 • Jak się piszę zgryźć? Definicja ja) zgryzę, zgryziesz, (oni) zgryzą; zgryź, zgryźcie; (on) zgryzł, zgryźli; zgryzłszy; zgryziony
 • Jak się piszę Ziemia Święta? Definicja pielgrzymka do Ziemi Świętej, zwiedzać Ziemię Świętą, tęsknić za Ziemią Świętą
 • Jak się piszę zgięty? Definicja zgięty wpół; zgięci w ukłonie dworzanie
 • Jak się piszę zhardzieć? Definicja ja) zhardzieję, (oni) zhardzieją; (on) zhardział, zhardzieli
 • Jak się piszę zimniuteńki? Definicja zimniuteńki obiad; zimniuteńkie policzki
 • Jak się piszę Zielone Świątki? Definicja obchody Zielonych Świątek, przed Zielonymi Świątkami, po Zielonych Świątkach
 • Jak się piszę ziemniak? Definicja skórka młodego ziemniaka, podzielić się ostatnim ziemniakiem z ogniska; pieczone ziemniaki, uprawa ziemniaków
 • Jak się piszę zgorzkniały? Definicja zgorzkniały starzec; zgorzkniali ludzie
 • Jak się piszę zidentyfikować? Definicja ja) zidentyfikuję włamywaczy, policjanci zidentyfikują złodziei na podstawie zeznań świadków
 • Jak się piszę zgromadzić? Definicja ja) zgromadzę pamiątki po rodzicach, kolekcjonerzy zgromadzą sporo rzadkich eksponatów; zgromadź wymaganą sumę pieniędzy, zgromadźcie wszystkich uczniów na boisku
 • Jak się piszę zimnowodny? Definicja zimnowodna kąpiel
 • Jak się piszę zgryz? Definicja mieć wadę zgryzu, coś jest dla kogoś zgryzem, rozmawiać z ortodontą o prawidłowym zgryzie
 • Jak się piszę zgrupowanie? Definicja spieszyć się ze zgrupowaniem wojsk, wziąć udział w zgrupowaniu kadry piłkarskiej; wyjechać na kilka zgrupowań, pisać przepisy zgrupowaniom naukowym
 • Jak się piszę zgodzić się? Definicja ja) nie zgodzę się na jakiekolwiek ustępstwa, zgodzisz się na naszą propozycję, przyjaciele zgodzą się ze sobą; zgódź się na tę pracę, zgódźcie się z naszymi poglądami
 • Jak się piszę zgięcie? Definicja wzbraniać się przed zgięciem karku przed królem, starta skóra na zgięciu kolana; wykonać kilka zgięć tułowia
 • Jak się piszę zieleń? Definicja zwarta ściana leśnej zieleni, zachwycić się zielenią czyichś oczu; różne odcienie zieleni, przyglądać się brązom i zieleniom na czyjejś sukni
 • Jak się piszę zheblować? Definicja ja) zhebluję stół, (oni) zheblują deski
 • Jak się piszę ziarnisty? Definicja kawa ziarnista; tynki ziarniste
 • Jak się piszę zgrzyt? Definicja nie usłyszeć zgrzytu klucza w zamku, rozmyślać o podejrzanym zgrzycie za oknem; zgrzyty towarzyskie, różnice w poglądach czasem prowadzą do zgrzytów
 • Jak się piszę zgnieść? Definicja ja) zgniotę, zgnieciesz, (oni) zgniotą; zgnieć, zgniećcie; (on) zgniótł, zgniotła, zgnietli; zgniótłszy; zgnieciony
 • Jak się piszę ziemistoblady? Definicja ziemistoblada cera; ziemistobladzi ludzie
 • Jak się piszę zgrzytnąć? Definicja ja) zgrzytnę, zgrzytniesz, (oni) zgrzytną; zgrzytnijcie; (on) zgrzytnął, zgrzytnęła, zgrzytnęli; zgrzytnąwszy
 • Jak się piszę złoty? Definicja złoty pierścionek; złoci ludzie: złota moneta, lecz: Złote Wybrzeże, Góry Złote, Przylądek Złoty
 • Jak się piszę zlot? Definicja organizacja zlotu, uczestniczyć w zlocie młodzieży; zloty harcerskie, sporo zlotów międzynarodowych
 • Jak się piszę zlizać? Definicja ja) zliżę lody z łyżeczki, (oni) zliżą dżem z chleba; zliż, zliżcie
 • Jak się piszę zmężnieć? Definicja ja) zmężnieję, (oni) zmężnieją; zmężniał, zmężnieli
 • Jak się piszę złożony? Definicja złożony problem, orzeczenie złożone; zdania współrzędnie i podrzędnie złożone
 • Jak się piszę ziścić? Definicja ja) wkrótce ziszczę własne pragnienia, niebawem ziścisz własne plany, (oni) ziszczą pokładane w nich nadzieje; ziśćcie własne marzenia
 • Jak się piszę złowić? Definicja ja) złowię rybę na wędkę, łowne koty złowią w piwnicy wszystkie myszy; złów, złówcie
 • Jak się piszę zmartwychwstać? Definicja ja) zmartwychwstanę, zmartwychwstaniesz, (oni) zmartwychwstaną
 • Jak się piszę zjednoczyć? Definicja ja) zjednoczę wszystkie własne siły, politycy zjednoczą naród; zjednoczcie ludzi do współdziałania
 • Jak się piszę zjawić się? Definicja ja) zjawię się w domu po południu, (oni) zjawią się w ostatniej chwili; zjawcie się na zebraniu punktualnie
 • Jak się piszę złazić? Definicja ja) złażę po schodach na parter, chłopcy złażą z drzewa; złaź na dół, złaźcie na ziemię
 • Jak się piszę złośliwy? Definicja złośliwa uwaga; złośliwi ludzie
 • Jak się piszę zmartwychwstanie? Definicja oczekiwać zmartwychwstania, zdumiewać się zmartwychwstaniem Łazarza, biblijna edukacja o zmartwychwstaniu: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, lecz: Zmartwychwstanie Pańskie
 • Jak się piszę ziółko? Definicja niezłe z ciebie ziółko, kurować się jakimś ziółkiem, mówić o klasowym ziółku; paczka gorzkich ziółek, parzyć ziółka
 • Jak się piszę zintegrować? Definicja ja) zintegruję, (oni) zintegrują
 • Jak się piszę zły? Definicja niedobry człowiek; źli ludzie
 • Jak się piszę złotooki? Definicja złotooki motyl; złotoocy młodzieńcy
 • Jak się piszę złącze? Definicja uszkodzone złącze, prześlizgnąć się między złączem wagonu, przewód spalony na złączu; szczelne złącza gazu, awaria złączy
 • Jak się piszę złuszczyć? Definicja ja) złuszczę, (oni) złuszczą; złuszczcie
 • Jak się piszę zjadliwy? Definicja zjadliwy ton; zjadliwi krytycy
 • Jak się piszę zmóc? Definicja ja) zmogę, zmożesz, (oni) zmogą; zmóżcie; (on) zmógł, zmogła, zmogli; zmożony
 • Jak się piszę zmętnieć? Definicja powietrze zmętnieje od pyłów i dymów, wody w rzekach zmętnieją od zanieczyszczeń; jego wzrok zmętniał
 • Jak się piszę zjeździć? Definicja ja) zjeżdżę kiedyś cały świat, jeszcze zjeździsz cały państwo wzdłuż i wszerz, (oni) zjeżdżą w przyszłości całą Europę; zjeźdź, zjeźdźcie; zjeżdżony
 • Jak się piszę zjazd? Definicja trasa zjazdu, uczestniczyć w zjeździe partii; karkołomne zjazdy narciarskie, organizacja zjazdów literackich
 • Jak się piszę zmechanizowany? Definicja sprzęt zmechanizowany; zmechanizowane mechanizmy produkcyjne
 • Jak się piszę zlutować? Definicja ja) zlutuję, (oni) zlutują
 • Jak się piszę zipnąć? Definicja ja) zipnę, zipniesz, (oni) zipną; zipnijcie; (on) zipnął, zipnęła, zipnęli; zipnąwszy
 • Jak się piszę zmiennocieplny? Definicja organizm zmiennocieplny; zwierzęta zmiennocieplne
 • Jak się piszę zło? Definicja poczucie dobra i zła, zaradzić złu, czynić zło, brzydzić się złem, mówić o doznanym złu
 • Jak się piszę zmyć? Definicja ja) zmyję brudną podłogę w przedpokoju, dziewczęta zmyją z twarzy makijaż; zmyjcie błoto z rowerów
 • Jak się piszę zniekształcony? Definicja zniekształcony dźwięk; zniekształceni starcy
 • Jak się piszę znajdować się? Definicja ja) znajduję się w lesie, budynki znajdują się w ruinie; znajdujcie się
 • Jak się piszę znudzić? Definicja ja) znudzę, (oni) znudzą; znudź, znudźcie
 • Jak się piszę zobowiązanie? Definicja wywiązać się z przyjętego zobowiązania, myśleć o swoim zobowiązaniu finansowym; zobowiązania rodzinne, nie mieć wobec kogoś jakichkolwiek zobowiązań
 • Jak się piszę zmusić? Definicja ja) zmuszę cię do wysiłku, (oni) nie zmuszą nas do tego; zmuście ich do ustępstw
 • Jak się piszę zmysłowy? Definicja zmysłowy głos; wrażenia zmysłowe
 • Jak się piszę znokautować? Definicja ja) znokautuję, (oni) znokautują
 • Jak się piszę zniewaga? Definicja puścić w niepamięć jakąś zniewagę, coś jest ciężką zniewagą, zapomnieć o doznanej zniewadze; dopuścić się wielu zniewag, protestować przeciwko zniewagom
 • Jak się piszę znieczulenie? Definicja znieczulenia, leczyć zęby ze znieczuleniem, usuwać ząb w znieczuleniu; szybkie działanie lekarskich znieczuleń, sprzeciwiać się znieczuleniom przy drobnych zabiegach
 • Jak się piszę zmizernieć? Definicja ja) zmizernieję, (oni) zmizernieją; (on) zmizerniał, zmizernieli
 • Jak się piszę zmoknąć? Definicja ja) zmoknę, zmokniesz, (oni) zmokną; zmoknijcie; (on) zmoknął (lub: zmókł), zmokła, zmokli; zmoknąwszy ((lub: zmókłszy
 • Jak się piszę zmrożony? Definicja zmrożony okład; mocno zmrożone lody
 • Jak się piszę zniszczyć? Definicja ja) zniszczę ten list, wezbrane rzeki zniszczą drogi i mosty; nie zniszczcie butów
 • Jak się piszę zmuszać? Definicja ja) nie zmuszam cię do edukacji, wiersze tego poety zmuszają do refleksji; nie zmuszajcie nas do tej pracy
 • Jak się piszę zmrozić? Definicja ja) zmrożę, (oni) zmrożą; zmroź (lub: zmróź), zmroźcie ((lub: zmróźcie
 • Jak się piszę zmontować? Definicja ja) zmontuję komputer z gotowych przedmiotów, trenerzy zmontują zgraną drużynę piłkarską; zmontujcie ten magnetofon
 • Jak się piszę zmówić? Definicja ja) zmówię pacierz, (oni) zmówią kilka zdrowasiek; zmówcie modlitwę
 • Jak się piszę Zofia? Definicja tej Zofii, tę Zofię, z tą Zofią; tych Zofii, tym Zofiom
 • Jak się piszę zmitrężyć? Definicja ja) zmitrężę kilka godz. w tej kolejce, (oni) zmitrężą parę dni na szukaniu noclegu; zmitręż, zmitrężcie
 • Jak się piszę zmysłowo? Definicja postrzegać świat zmysłowo
 • Jak się piszę znowuż? Definicja znowuż niepogoda, znowuż prószy śnieg
 • Jak się piszę zoologia? Definicja podręcznik do zoologii, studiować zoologię, interesować się zoologią
 • Jak się piszę znachor? Definicja potępić lecznicze praktyki znachora, mówić o wiejskim znachorze; doświadczeni znachorzy, zaklęcia znachorów
 • Jak się piszę zniewalający? Definicja zniewalający uśmiech; zniewalające spojrzenia
 • Jak się piszę znikąd? Definicja strzały padły znikąd, pojawić się znikąd
 • Jak się piszę znieczulający? Definicja znieczulający zastrzyk; środki znieczulające
 • Jak się piszę zniżyć? Definicja ja) zniżę, (oni) zniżą; zniżcie
 • Jak się piszę znów? Definicja znów to samo, znów w wielkiej formie
 • Jak się piszę znośny? Definicja znośny charakter, znośna pogoda, znośne zachowanie; znośni uczniowie
 • Jak się piszę związać? Definicja ja) zwiążę tę paczkę sznurkiem, dziewczęta zwiążą włosy; zwiążcie jeńców
 • Jak się piszę znienacka? Definicja napaść na kogoś znienacka
 • Jak się piszę znienawidzić? Definicja ja) nie znienawidzę cię za twoje postępowanie, koledzy znienawidzą go za lizusostwo; nie znienawidź mnie, nie znienawidźcie ich
 • Jak się piszę zmierzwić? Definicja ja) zmierzwię, (oni) zmierzwią, zmierzw (lub: zmierzwij), zmierzwcie ((lub: zmierzwijcie
 • Jak się piszę zrobić? Definicja ja) zrobię ci kanapki na drogę, (oni) nie zrobią nam krzywdy; zróbcie sobie coś do jedzenia
 • Jak się piszę zsumować? Definicja ja) zsumuję, (oni) zsumują
 • Jak się piszę zrewanżować się? Definicja ja) zrewanżuję ci się za tę przysługę, (oni) zrewanżują się nam za okazaną pomoc; zrewanżujcie się
 • Jak się piszę zrekompensować? Definicja ja) zrekompensuję ci wszystkie utraty, (oni) zrekompensują nam własną długą nieobecność
 • Jak się piszę zupka? Definicja zjeść pyszną zupkę, karmić dziecko przecieraną zupką, marzyć o gorącej zupce; różne rodzaje zupek błyskawicznych, przyglądać się z niesmakiem mlecznym zupkom
 • Jak się piszę zrażać? Definicja ja) zrażam, (oni) zrażają
 • Jak się piszę zrazu? Definicja zrazu musiałem sobie sam radzić
 • Jak się piszę zrównoważony? Definicja zrównoważony charakter; zrównoważeni policjanci
 • Jak się piszę zuchwały? Definicja zuchwały złodziej; zuchwali młodzieńcy
 • Jak się piszę zurbanizować? Definicja ja) zurbanizuję, (oni) zurbanizują
 • Jak się piszę zsypać? Definicja ja) zsypię, (oni) zsypią; zsypcie
 • Jak się piszę zwarty? Definicja zwarty szyk żołnierzy; spółgłoski zwarte
 • Jak się piszę zrzutka? Definicja zorganizować zrzutkę na prezent dla kogoś, zagrać zrzutką, uczestniczyć w pieniężnej zrzutce; sporo koleżeńskich zrzutek, tym zrzutkom
 • Jak się piszę zupełny? Definicja zupełna samotność; zupełni ignoranci
 • Jak się piszę zwariowany? Definicja zwariowany dzieciak; zwariowani aktorzy
 • Jak się piszę zranić? Definicja ja) nie zranię twojej dumy, (oni) zranią sobie dłonie kawałkami rozbitego szkła; nie zrańcie nóg o wystające z ziemi druty
 • Jak się piszę zrzędzić? Definicja ja) zrzędzę na swoich sąsiadów, domownicy stale zrzędzą na niego; nie zrzędź, nie zrzędźcie
 • Jak się piszę zrąb? Definicja region zrębu, pracować na zrębie; zręby domu, sporo skalnych zrębów
 • Jak się piszę zrehabilitować? Definicja ja) zrehabilituję, (oni) zrehabilitują
 • Jak się piszę zwęszyć? Definicja ja) zwęszę, (oni) zwęszą; zwęszcie
 • Jak się piszę zrozumiały? Definicja zrozumiały referat, zrozumiałe tłumaczenie
 • Jak się piszę zredukować? Definicja ja) zredukuję własne opłaty, pracodawcy zredukują swoim pracownikom wypłaty
 • Jak się piszę zwiastun? Definicja powitać zwiastuna dobrej nowiny, mówić o zwiastunie zwycięstwa; ci pożądani zwiastuni (lub: zwiastunowie), te dobre zwiastuny, zaobserwować u siebie kilka zwiastunów grypy
 • Jak się piszę zsyłka? Definicja przeprowadzić zsyłkę więźniów, grozić zsyłką, przebywać na zsyłce; sporo zsyłek ludności na Sybir, represje towarzyszące zsyłkom powstańców
 • Jak się piszę zszyć? Definicja ja) zszyję nadpruty rękaw, chirurdzy zszyją tę ranę; zszyjcie kilka sztuk materiału
 • Jak się piszę zważać? Definicja ja) nie zważam na wasze humory, (oni) zawsze zważają na moje porady; nie zważajcie na ich utyskiwania
 • Jak się piszę zubożyć? Definicja ja) zubożę, (oni) zubożą; zuboż, zubożcie
 • Jak się piszę zszargać? Definicja ja) nie zszargam swojej reputacji, (oni) zszargają sobie opinię; nie zszargajcie świętości
 • Jak się piszę zrzeszyć? Definicja ja) zrzeszę, (oni) zrzeszą; zrzeszcie
 • Jak się piszę zrzucić? Definicja ja) zrzucę śnieg z dachu samochodu, (oni) zrzucą tę pracę na nasze barki; zrzućcie te mokre kurtki
 • Jak się piszę zresztą? Definicja i tak zresztą nic bym nie wskórał
 • Jak się piszę zsuwać? Definicja ja) zsuwam spodnie, (oni) zsuwają stoły w jadalni, nie zsuwajcie tego obrusu
 • Jak się piszę zwarcie? Definicja przewody grożące zwarciem, bokserzy w zwarciu; zwarcia szermiercze, sporo niebezpiecznych zwarć w instalacji elektrycznej
 • Jak się piszę Zulus? Definicja odzienie Zulusa, rozmawiać o półnagim Zulusie; czarnoskórzy Zulusi, chaty Zulusów
 • Jak się piszę zwierzyniec? Definicja utrzymanie zwierzyńca, egzotyczne ptaki w pałacowym zwierzyńcu; zadbane zwierzyńce, ogrodzenia zwierzyńców
 • Jak się piszę zwłoka? Definicja termin oddania pracy uległ nieprzewidzianej zwłoce, grać na zwłokę, wykonać coś z niewielką zwłoką
 • Jak się piszę zwierciadło? Definicja gładka powierzchnia zwierciadła, przeglądać się w zwierciadle; różne kształty zwierciadeł, przywrócić blask kryształowym zwierciadłom
 • Jak się piszę żółtoskóry? Definicja żółtoskóry zawodnik; żółtoskórzy mieszkańcy Azji
 • Jak się piszę związkowiec? Definicja działalność związkowca, nawiązać kontakt ze znanym związkowcem; aktywni związkowcy, protest związkowców
 • Jak się piszę zwrócić? Definicja ja) zwrócę tę książkę do biblioteki, (oni) nie zwrócą nam wydatków podróży; zwróćcie mu uwagę
 • Jak się piszę zwięzły? Definicja zwięzły opis; zwięzłe wypowiedzi
 • Jak się piszę źle? Definicja źle wyglądać; gorzej
 • Jak się piszę żaba? Definicja przyglądać się płynącej żabie, trzeba połknąć tę żabę, akwarium z egzotyczną żabą; rechotanie żab, przysłuchiwać się kumkającym żabom
 • Jak się piszę zwód? Definicja próba zwodu, minąć obrońcę po sprytnym zwodzie; nieoczekiwany zwód, sporo piłkarskich zwodów
 • Jak się piszę zwłaszcza? Definicja lubi psy, w szczególności owczarki; ogląda w szczególności filmy przyrodnicze
 • Jak się piszę zwilżyć? Definicja ja) zwilżę, (oni) zwilżą; zwilżcie
 • Jak się piszę związkowy? Definicja komitet związkowy; związkowi przywódcy
 • Jak się piszę zwolnić? Definicja ja) zwolnię miejsce w autobusie, (oni) zwolnią mnie z pracy; zwolnijcie tempo pracy
 • Jak się piszę zwycięstwo? Definicja przyczynić się do zwycięstwa, marzyć o zwycięstwie na olimpiadzie; odnieść sporo zwycięstw
 • Jak się piszę zwykły? Definicja zwyczajny dzień, zwyczajna kolej rzeczy; zwyczajni ludzie; zwyklejszy
 • Jak się piszę zwozić? Definicja ja) zwożę wszystkich gości na wesele, (oni) zwożą cegły na plac budowy; zwoźcie (lub: zwóźcie) meble windą
 • Jak się piszę zwierzęcy? Definicja zwierzęcy instynkt; kości zwierzęce
 • Jak się piszę zwodzić? Definicja ja) nie zwodzę cię pozorami prawdy, (oni) zwodzą nas obietnicami; nie zwódź, nie zwódźcie
 • Jak się piszę zwięźle? Definicja wypowiadać się zwięźle; zwięźlej
 • Jak się piszę zwierzać się? Definicja ja) zwierzam się swojemu przyjacielowi, (oni) zwierzają się nam ze swoich sekretów
 • Jak się piszę zżymać się? Definicja ja) zżymam się, (oni) zżymają się
 • Jak się piszę zwierzchnik? Definicja wykonywać polecenia zwierzchnika, być czyimś zwierzchnikiem; wymagający zwierzchnicy, konferencja zwierzchników
 • Jak się piszę zżyty? Definicja zżyty z przyjaciółmi; ludzie mocno zżyci ze sobą
 • Jak się piszę zwisnąć? Definicja ja) zwisnę, zwiśniesz, (oni) zwisną; zwiśnijcie, (on) zwisnął (lub: zwisł), zwisła
 • Jak się piszę zwiększyć? Definicja ja) zwiększę prędkość swojego samochodu, (oni) zwiększą po wielokroć własne dochody; zwiększcie wydajność pracy
 • Jak się piszę zza pazuchy? Definicja wyciągnąć coś zza pazuchy
 • Jak się piszę zziębnięty? Definicja zziębnięty kot, zziębnięta siostra; zziębnięte dłonie, zziębnięci pasażerowie
 • Jak się piszę żeliwo? Definicja pracować nad żeliwem do odlewów, domieszki w żeliwie
 • Jak się piszę Zygmunt? Definicja tego Zygmunta, o Zygmuncie; ci Zygmuntowie, tych Zygmuntów: Zygmunt Stary, dzwon Zygmunta
 • Jak się piszę zwichrzyć? Definicja ja) zwichrzę, (oni) zwichrzą; zwichrz, zwichrzcie
 • Jak się piszę żylny? Definicja krew żylna; krwotoki żylne
 • Jak się piszę żenić się? Definicja ja) żenię się, (oni) żenią się; żeńcie się
 • Jak się piszę żenujący? Definicja żenujący poziom festiwalu filmowego; żenujące błędy w dyktandzie
 • Jak się piszę ździebełko? Definicja leżeć sobie ze ździebełkiem trawy w ustach, marzyć aczkolwiek o ździebełku masła; sporo ździebełek szkła na podłodze, przyglądać się ździebełkom trawy
 • Jak się piszę żeński? Definicja rodzaj kobiecy, szkoła kobieca; rymy kobiece
 • Jak się piszę źrebak? Definicja harce źrebaka, zachwycać się dwuletnim źrebakiem, opowiadać o wesołym źrebaku; dorodne źrebaki, kilka żwawych źrebaków
 • Jak się piszę żarcik? Definicja dopuścić się niewinnego żarciku, zabawiać kogoś żarcikiem; dowcipne żarciki, opowiedzieć kilka dwuznacznych żarcików
 • Jak się piszę żąć? Definicja na przykład zboże), (ja) żnę, żniesz, (oni) żną; żnijcie; (on) żął, żęła, żęli; żęty
 • Jak się piszę żądać? Definicja ja) żądam bezwzględnego posłuszeństwa, (oni) żądają sprawiedliwości
 • Jak się piszę żarłok? Definicja ogromny brzuch żarłoka, być łapczywym żarłokiem; nienasycone żarłoki, przygotować jedzenie dla żarłoków
 • Jak się piszę żebrak? Definicja mieć wygląd żebraka, rozmawiać z bezdomnym żebrakiem; głodni żebracy, spotkać pod kościołem kilku żebraków
 • Jak się piszę żeglarski? Definicja węzeł żeglarski; adepci żeglarscy: sprzęt żeglarski, lecz: Polski Związek Żeglarski (skrót: PZŻ
 • Jak się piszę żelazko? Definicja kabel do żelazka, prasować koszulę żelazkiem; kilka elektrycznych żelazek, przyglądać się w muzeum żelazkom z duszą
 • Jak się piszę żegluga? Definicja przywrócić żeglugę na jakiejś rzece, państwa z dobrze rozwiniętą żeglugą śródlądową, zawinąć do portu po wielomiesięcznej żegludze
 • Jak się piszę żargon? Definicja nie rozumieć prawniczego żargonu, posługiwać się żargonem, nie mówić w obozowym żargonie; uczniowskie żargony, sporo odmian żargonów
 • Jak się piszę żałosny? Definicja żałosny płacz; żałośni aktorzy
 • Jak się piszę żakiet? Definicja krój żakietu, okryć się żakietem, chodzić w eleganckim żakiecie; luźne żakiety, spory wybór damskich żakietów
 • Jak się piszę żałować? Definicja ja) niczego w życiu nie żałuję, (oni) bardzo żałują swoich wybryków; nie żałujcie mu jedzenia
 • Jak się piszę żelatyna? Definicja kupować żelatynę w proszku, galaretka z żelatyną, rozmawiać o żelatynie spożywczej
 • Jak się piszę żandarm? Definicja granatowy uniform żandarma, mówić o surowym żandarmie; niemieccy żandarmi, wpaść w ręce żandarmów
 • Jak się piszę żelazo? Definicja znak: Fe), rudy żelaza, podawać anemikowi preparat z żelazem, mówić o hartowanym żelazie
 • Jak się piszę źródłosłów? Definicja szukać źródłosłowu jakiegoś wyrazu, słowo ze źródłosłowem łacińskim, myśleć o zagadkowym źródłosłowie; obcojęzyczne źródłosłowy, sporo różnych źródłosłowów
 • Jak się piszę żegnać? Definicja ja) żegnam swoich przyjaciół, (oni) żegnają nas serdecznie; żegnajcie
 • Jak się piszę żałoba? Definicja ogłosić powszechną żałobę, uczcić ofiary zamachu żałobą narodową, pogrążyć się w żałobie
 • Jak się piszę żartować? Definicja ja) żartuję wesoło z kolegami, (oni) żartują na mój temat; nie żartujcie
 • Jak się piszę żar? Definicja oddalić się od żaru ogniska, zdumiewać się żarem czyichś uczuć, opalać się w żarze lipcowego słońca, lecz: Żar (= góra
 • Jak się piszę żal? Definicja nie czuć do nikogo żalu, odmówić z żalem; wzajemne żale, wysłuchiwać czyichś żalów
 • Jak się piszę żeglarz? Definicja odwaga żeglarza, legenda o sławnym żeglarzu; śmiali żeglarze, śpiewy żeglarzy (lub: żeglarzów
 • Jak się piszę żeglarstwo? Definicja uprawianie żeglarstwa, pasjonować się żeglarstwem, znać się na żeglarstwie
 • Jak się piszę źródełko? Definicja rozbić obóz nieopodal źródełka, odpocząć nad źródełkiem; szum górskich źródełek, zrobić zdjęcie malowniczym źródełkom
 • Jak się piszę żądło? Definicja ukłucie ostrego żądła, jad w żądle osy; sporo jadowitych żądeł, przyglądać się żądłom pszczół
 • Jak się piszę żaglowiec? Definicja załoga żaglowca, pływać żaglowcem, służyć na żaglowcu szkolnym; piękne żaglowce, regaty żaglowców
 • Jak się piszę żebrać? Definicja ja) żebrzę, (oni) żebrzą; żebrz, żebrzcie
 • Jak się piszę żarłoczny? Definicja żarłoczny rekin, żarłoczna ryba; żarłoczni młodzieńcy
 • Jak się piszę żółtobiały? Definicja biały z odcieniem żółtym), żółtobiały obrus
 • Jak się piszę żrący? Definicja żrący kwas, żrąca satyra; substancje żrące
 • Jak się piszę żubr? Definicja łeb żubra, przyglądać się żubrowi, czytać o potężnym żubrze; białowieskie żubry, rezerwat żubrów
 • Jak się piszę żniwa? Definicja tylko w lm, zbliżają się żniwa, nadchodzi czas żniw, pomagać przy żniwach
 • Jak się piszę żerować? Definicja ja) żeruję, (oni) żerują; żerujcie
 • Jak się piszę żuk? Definicja ubarwienie żuka, jeździć żukiem (= auto dostawczy); zielonkawe żuki, znaleźć w trawie kilka żuków
 • Jak się piszę Żmudź? Definicja mieszkać na Żmudzi, interesować się dawną Żmudzią; ziemia żmudzka
 • Jak się piszę żer? Definicja zwierzęta szukające żeru, odpoczynek przed nocnym żerem, czytać o żerze drapieżników
 • Jak się piszę żeremie? Definicja żeremie bobra; szukać bobrowych żeremi, rzeka z nowymi żeremiami, ukryć się w żeremiach
 • Jak się piszę żubrzątko? Definicja przyglądać się żubrzątku, żubrzyca z żubrzątkiem, opowiadać o żubrzątku; wesołe żubrzątka, zabawy nieporadnych żubrzątek
 • Jak się piszę żmudny? Definicja żmudna robota, żmudne śledztwo
 • Jak się piszę żreć? Definicja ja) żrę, (oni) żrą; żryjcie; (on) żarł; żarty
 • Jak się piszę żerdź? Definicja szałas z żerdzi, podeprzeć coś żerdzią; żerdzie w ogrodzeniu, przycinanie długich żerdzi, tym żerdziom
 • Jak się piszę żupan? Definicja krój żupana, chwalić się żupanem po pradziadku, chodzić w żupanie; staropolskie żupany, szycie żupanów
 • Jak się piszę żeton? Definicja kształt żetonu, poratować kogoś żetonem, symbol na żetonie; żetony telefoniczne, zamiana żetonów
 • Jak się piszę żeń-szeń? Definicja korzeń żeń-szenia, herbatka z żeń-szeniem, czytać o leczniczym rzeń-szeniu
 • Jak się piszę żłobek? Definicja oddać dziecko do żłobka, opiekować się starym żłobkiem, pracować w żłobku; miejskie żłobki, kilka żłobków
 • Jak się piszę żłobić? Definicja ja) żłobię, (oni) żłobią; żłób, żłóbcie
 • Jak się piszę zakuty? Definicja zakuty łeb, zakuci w zbroje rycerze
 • Jak się piszę żubrzyca? Definicja przypatrywać się wełnistej żubrzycy, obserwować żubrzycę z małymi, sfotografować się z potężną żubrzycą; podziwiać kilka pasących się żubrzyc, robić zdjęcia żubrzycom
 • Jak się piszę zabudowa? Definicja podziwiać miejską zabudowę, przedmieścia z rozproszoną zabudową, osiedle o niskiej zabudowie
 • Jak się piszę zabiec? Definicja lub: zabiegnąć), (ja) zabiegnę, (oni) zabiegną; zabiegnijcie; (on) zabiegł, zabiegła, zabiegli; zabiegłszy
 • Jak się piszę żywot? Definicja dokonać żywota, czytać o czyimś pracowitym żywocie; żywoty świętych, sporo próżniaczych i beztroskich żywotów
 • Jak się piszę zwyciężyć? Definicja ja) zwyciężę w turnieju szachowym, (oni) zwyciężą nieprzyjaciela po ciężkiej walce; zwycięż swoją słabość, zwyciężcie tę chorobę
 • Jak się piszę zapoczątkować? Definicja ja) zapoczątkuję dyskusję, gospodarze konferencji zapoczątkują obrady
 • Jak się piszę żeby? Definicja by), mówił, tak aby niczego nie dotykać; tak aby mi to było ostatni raz
 • Jak się piszę żuraw? Definicja zapuścić żurawia do czyjegoś zeszytu, przyglądać się lecącemu żurawiowi, wiejska studnia z żurawiem, czytać o żurawiu portowym; szybujące żurawie, klucz żurawi
 • Jak się piszę żurnal? Definicja ktoś jakby wycięty z żurnala (lub: żurnalu), znaleźć coś dla siebie w żurnalu; zagraniczne żurnale, czytelnicy kolorowych żurnali ((lub: żurnalów
 • Jak się piszę zbór? Definicja należeć do zboru, przewodniczyć modlitwom w zborze; zbory protestanckie, kilka zborów kalwińskich
 • Jak się piszę żarzyć się? Definicja żarówka żarzy się jasnym światłem, w ognisku żarzą się grube gałęzie
 • Jak się piszę zdrada? Definicja posądzić kogoś o zdradę, zhańbić się zdradą państwie, rozmawiać o zdradzie tajemnicy służbowej; sporo haniebnych zdrad stanu, badać okoliczności towarzyszące zdradom małżeńskim
 • Jak się piszę złoże? Definicja odkrycie złoża gazu, kopalnia z wyczerpującym się złożem, opowiadać o nowo odkrytym złożu; bogate złoża ropy naftowej, eksploatacja złóż (lub: złoży) węgla
 • Jak się piszę ziać? Definicja zmęczenia po wyczerpującym treningu; nie ziejcie tak głośno; krater wulkanu ział ogniem i popiołem, ziali (lub: zieli) do nas nieposkromionym gniewem
 • Jak się piszę zanieczyszczenie? Definicja środowiska, przeciwdziałać zanieczyszczeniu rzek, zwrócić się do kosmetyczki z zanieczyszczeniem skóry; usunięcie zanieczyszczeń, protest przeciwko zanieczyszczeniom chemicznym
 • Jak się piszę ześliznąć się? Definicja lub: ześlizgnąć się), (ja) ześliznę się, ześliźniesz się, (oni) ześlizną się; ześliźnijcie się; (on) ześliznął się, ześliznęła się, ześliznęli się; ześliznąwszy się
 • Jak się piszę zwariować? Definicja ja) zwariuję w tym hałasie, (oni) zwariują od nadmiaru pracy; nie zwariujcie
 • Jak się piszę z reguły? Definicja z reguły przychodzi punktualnie, z reguły tu nigdy nie pada
 • Jak się piszę zimorodek? Definicja długi dziób zimorodka, zrobić sobie zdjęcie z zimorodkiem; barwne zimorodki, para zimorodków
 • Jak się piszę zaziębić się? Definicja ja) zaziębię się na deszczu, (oni) zaziębią się na mrozie; nie zazięb się, nie zaziębcie się
 • Jak się piszę zwieść? Definicja ja) zwiodę, zwiedziesz, (oni) zwiodą; zwiedźcie; (on) zwiódł, zwiodła, zwiedli; zwiedziony
 • Jak się piszę zabójstwo? Definicja sprawca zabójstwa, brać udział w zabójstwie; dokonać sporo zabójstw, zapobiegać zabójstwom
 • Jak się piszę zdrowaśka? Definicja poprzestać na jednej zdrowaśce, odmówić zdrowaśkę, klepać zdrowaśkę za zdrowaśką; zmówić kilka zdrowasiek, przysłuchiwać się zdrowaśkom w kościele
 • Jak się piszę zasiąść? Definicja ja) zasiądę za biurkiem, zasiądziesz przy stole; zasiądźcie w zarządzie; (on) zasiadł przy kominku, zasiedli do pracy; zasiadłszy

Jak się to pisze? Poprawna pisownia, znaczenie

Jak piszemy, jak jest w języku polskim ze słownika?

Jak to się pisze? Jak pisać, jak używać, jak korzystać? Dobra pisownia, zasady gramatyki. Przykłady po polsku.

Definicja Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się, Zimorodek, Z Reguły, Zwariować, Ześliznąć Się, Zanieczyszczenie, Ziać, Złoże, Zdrada, Żarzyć Się, Zbór co to znaczy.

Słownik Zasiąść, Zdrowaśka, Zabójstwo, Zwieść, Zaziębić Się co to jest.