TWARDOŚCI SKALA co to jest
Definicja skala twardości co to jest. Czym jest stałych (szczególnie minerałów) opracowana w 1812.

Co to jest Skala Twardości

DefinicjaSKALA TWARDOŚCI: Mohsa najczęściej służąca 10-stopniowa skala twardości ciał stałych (szczególnie minerałów) opracowana w 1812 poprzez niemieckiego mineraloga F. Mohsa (1773-1839). Jeżeli badane ciało rysuje przy potarciu minerał o twardości n-1, zaś minerał o twardości n+1 daje rysę na badanym ciele, to ma ono twardość równą n. Wzorce mineralogicznej skali twardości Mohsa podano w tabeli, orientacyjnie: ciała o twardości do 2 dają się rysować paznokciem, o twardości do 5 - ostrzem noża, ciała zaś o twardości 6 albo więcej - rysują szkło. Twardość kryształów zależy od energii wiązań występujących w ich strukturze i największa jest dla kryształów o wiązaniach atomowych, następnie dla kryształów o wiązaniach jonowych i metalicznych, niewielka zaś dla kryształów molekularnych (zbudowanych z cząsteczek powiązanych jedynie oddziaływaniami van der Waalsa)

Czym jest Twardości Skala znaczenie w Słownik geografia S .