SKAŁA co to jest
Definicja skała co to jest. Czym jest powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo.

Co to jest Skała

DefinicjaSKAŁA: naturalny zespół jednego albo wielu różnych minerałów, powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo kosmologicznych (magmatyzmu, metamorfizmu, sedymentacji i in.), tworzący fundamentalny składnik skorupy ziemskiej. Rodzaj skały ustala się na podstawie jej składu mineralnego, struktury skały i tekstury skały, co ściśle wiąże się z procesami, przy udziale których powstawała. Z racji na skład mineralny odznacza się skały: monomineralne (jednomineralne) i polimineralne (wielomineralne), z kolei z racji na genezę powstawania rozróżnia się: skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Skały magmowe i metamorficzne określane są jako skały krystaliczne. Badaniem skał zajmuje się petrografia

Czym jest skała znaczenie w Słownik geografia S .