SKALICE co to jest
Definicja skalice co to jest. Czym jest oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki.

Co to jest Skalice

DefinicjaSKALICE: skałki, ogólna nazwa form terenu stworzonych wskutek oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki którym na powierzchni Ziemi odsłania się skała nie przykryta zwietrzeliną. W zależności od kształtów wyróżniamy:1) turnie (turniczki, chłopki skalne) - cechujące się pionowymi albo zbliżonymi do pionu ścianami i nieco zaokrąglonym wierzchołkiem,2) iglice (igły) skalne - o smukłym kształcie, pionowych ścianach i ostrym wierzchołku,3) baszty skalne - cechujące się pionowymi ścianami i płaskim albo zaokrąglonym wierzchołkiem,4) kopy skalne - o kształcie podobnym do baszt, ale niższe i szersze,5) grzyby skalne o spłaszczonym wierzchołku, przewieszonych ścianach i podstawie znacząco węższej od wierzchołka,6) maczugi skalne - cechujące się smukłym kształtem, nieco zaokrąglonym wierzchołkiem i miejscami przewieszonymi ścianami,7) mury skalne - o wydłużonym kształcie i dwóch równoległych do siebie ścianach skalnych,8) ambony skalne (kazalnice) - o płaskim wierzchołku, pionowych ścianach z trzech stron, z czwartej strony przyrośnięte do stoku.Stworzenie poszczególnych rodzajów skalic zależy między innymi od: biegu, upadu, spękań i odporności skały, rodzaju mechanizmów wietrzeniowych i denudacyjnych, tempa usuwania zwietrzeliny. Skalice nazywa się regularnie skałami, niesłusznie, gdyż wyraz skała znaczy utwór geologiczny, a nie formę terenu.W Polsce skalice regularnie występują w górach (Tatrach, Pieninach, Bieszczadach, Sudetach), a również na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Czym jest skalice znaczenie w Słownik geografia S .