ZAWIADOWCA co to jest
Kto to jest ZAWIADOWCA? Słownik nadzorem przełożony; Całuska i; Miłosza Pipki;miał nadzwyczajny.

Biografia Zawiadowca

Kim był ZAWIADOWCA: postać z opowiadania B. Hrabala Pociągi pod specjalnym nadzorem przełożony; Całuska i; Miłosza Pipki;miał nadzwyczajny przychodnia z perskim dywanem, palmą i zegarem z marmuru. Był człowiekiem Towarzystwa Odnowy Moralnej, dlatego jego poglądy kłóciły się ze metodą życia Całuska. Hodował gołębie i w gołębniku spędzał więcej czasu niż w pracy

LITERATURA ZINOWIEJ:
biografia Zosima zawiadowca.
LITERATURA ZŁYDASZYK JASIEK:
biografia bohater powieści W. Orkana Komornicy jeden z synów; Chyby;samorodny talent i wynalazca, właściciel kuźni;zabity poprzez swego ojca, zazdrosnego o zdolności i powodzenie syna wśród chłopów zawiadowca.
LITERATURA ZGODA:
biografia postać z komedii Moliera Świętoszek woźny sądowy, godny pełnomocnik; Tartufe´a. Wzywa; Orgona do opuszczenia swego domu, bo zająć go chce właściciel prawy , a więc Tartufe zawiadowca.

Czym jest Zawiadowca znaczenie w Słownik bohaterów Z .

  • Dodano:
  • Autor: