ŚWIADOMOŚCI co to jest
Definicja AKT ŚWIADOMOŚCI. Co znaczy świadomości ukierunkowanej na coś, zawierający w sobie.

Co to jest Świadomości Akt

Definicja AKT ŚWIADOMOŚCI: w fenomenologii Husserla czynność, stan świadomości ukierunkowanej na coś, zawierający w sobie intencję (skierowanie)

Definicja ATRAKTOR:
Co to jest podstawowych pojęć teorii chaosu, oznaczające stan układu, do którego zmierzają pozostałe stany; jako przykład atraktora podaje się zazwyczaj ruch wahadła nie otrzymującego energii, dla którego AKT ŚWIADOMOŚCI.
Definicja ANTROPOMORFIZM:
Co to jest nadawanie, przypisywanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom albo przedmiotom i przedstawianie bogów w formie ludzi AKT ŚWIADOMOŚCI.
Definicja ABSURD:
Co to jest bezsens; jedno z podstawowych pojęć filozofii egzystencjalnej ( Jaspers, Sartre, Camus, Heidegger), przez które określano charakter ludzkiego życia rozpatrywanego z perspektywy śmierci, wskazując na AKT ŚWIADOMOŚCI.

Czym jest Świadomości Akt znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: