IDEA co to jest
Definicja IDEA. Co znaczy niezmiennością, nie bezpośrednio dany, ale skrywający się za definicją.

Co to jest Idea

Definicja IDEA: wg Platona byt cechujący się niezmiennością, nie bezpośrednio dany, ale "skrywający się" za definicją, które go nazywa; element pojęć, nie mający natury fizycznej ani psychicznej; czynnik stworzenia świata, wieczny; dla Locke´a to przedstawienie tego, co tkwi w umyśle człowieka i dlatego, idee są fundamentem naszej wiedzy; podzielone są na pierwotne ( obiektywne) i wtórne ( subiektywne), bo w ten sposób odpowiadają własnościom rzeczy; ponadto podzielone są na proste (pochodzą z doświadczenia) i złożone (pochodzą z łączenia idei prostych); te ostatnie podzielone są natomiast na idee substancji i idee stosunków i objawów; podobne zdanie miał Berkeley, dla którego idea to wyobrażenie tkwiące w umyśle (na przykład rzeczy, barwy, i tym podobne); wg Hume´a to rodzaj przedstawienia, będący kopią wrażeń, którą można poddawać badaniom naukowym; zdaniem Kanta to czyste definicja, będące produktem rozumu. Kant rozróżnił trzy idee: dusza, wszechświat, Bóg. Przez duszę rozum ogarnia doświadczenie wewnętrzne, przez wszechświat - doświadczenie zewnętrzne, przez Boga szuka doświadczenia w ogóle. Dla rozumu idea jest celem, lecz nieosiągalnym, bo nie to jest cel realny, ale tylko definicja wyznaczające kres poznania; dla Feuerbacha to abstrakt

Czym jest Idea znaczenie w Słownik filozofia I .