IDEALIZM OBIEKTYWNY co to jest
Definicja IDEALIZM OBIEKTYWNY. Co znaczy stosunkiem bytu do ludzkiej świadomości; pogląd głoszący.

Co to jest Obiektywny Idealizm

Definicja IDEALIZM OBIEKTYWNY: stanowisko filozoficzne powiązane ze stosunkiem bytu do ludzkiej świadomości; pogląd głoszący istnienie obiektywnej rzeczywistości (duchowej i materialnej), niezależnej od naszych przeżyć, na którą nie mamy wpływu, stworzonej na przykład poprzez Boga, ideę czy ducha; za twórcę tego poglądu uznaje się Platona, który uważał, iż idee nie są bytami pomyślanymi poprzez kogoś, lecz istnieją niezależnie od naszej świadomości; podobne stanowisko zajmowali między innymi św. Tomasz, dla którego Bóg zajmuje miejsce idei i Kartezjusz, dla którego substancje myśląca i ciągła są bytami obiektywnymi, Leibniz, którego monady są również obiektywne, czy Hegel, dla którego idea to także byt obiektywnie istniejący

Definicja INDETERMINIZM:
Co to jest współczesny pogląd naukowy stwierdzający, iż w świecie nie ma zjawisk koniecznych, zdeterminowanych, panuje z kolei przypadkowość, a jeśli występują jakieś prawidłowości, mają one jedynie charakter idealizm obiektywny.
Definicja INTERAKCJA:
Co to jest współdziałanie; wzajemne wpływ na siebie osób, zjawisk, elementów idealizm obiektywny.
Definicja INTELEKT:
Co to jest umysłu kojarzona z rozsądkiem; wg Bergsona służy on celom praktycznym, życiowym, nie poznaje rzeczy w pełni, ale wybiórczo, na ile to jest potrzebne w danej sytuacji, potrafi także demaskować i idealizm obiektywny.

Czym jest Obiektywny Idealizm znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: