INTELEKTUALIZM co to jest
Definicja INTELEKTUALIZM. Co znaczy fundamentalne znaczenie w procesie poznawania świata; postawa.

Co to jest Intelektualizm

Definicja INTELEKTUALIZM: pogląd przypisujący intelektowi fundamentalne znaczenie w procesie poznawania świata; postawa cechująca relacja starożytnych Greków do filozofowania, polegająca na posługiwaniu się we wszystkich dziedzinach życia intelektem, umysłem i wolą, uczucie traktując jako wartość drugorzędną

Definicja INTROJEKCJA:
Co to jest wewnątrz; nazwa procesu psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel empiriokrytycyzmu, stwierdzając istnienie w naszym umyśle obrazów elementów uprzednio widzianych i uaktywniających INTELEKTUALIZM.
Definicja INFINITYZM:
Co to jest pogląd uznający, iż Bóg jest nieskończony w porównaniu ze światem mającym swój koniec; w rozumieniu św. Augustyna definicja zawierające twierdzenie, iż człowiek w swym istnieniu styka się wciąż z INTELEKTUALIZM.
Definicja IDONEIZM:
Co to jest filozoficznego stanowiska nadana poglądom zainicjowanym poprzez Ferdinanda Gonsetha, którego zwolennicy, w opozycji do poglądów członków Koła Wiedeńskiego, zakładali, iż istnieją różne stadia rozwoju INTELEKTUALIZM.

Czym jest Intelektualizm znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: