IRRACJONALIZM co to jest
Definicja IRRACJONALIZM. Co znaczy propagujących poznanie jedynie na drodze pozarozumowej, nie.

Co to jest Irracjonalizm

Definicja IRRACJONALIZM: ustalenie odnoszące się do poglądów propagujących poznanie jedynie na drodze pozarozumowej, nie dające się zdefiniować, przyznające rację bytu zachowaniom i poczynaniom nienaukowym, nielogicznym, a służącym właśnie poznaniu rzeczywistości; na przykład Plotyn uważał, iż prajednię, najwyższą postać bytu można poznać jedynie na drodze mistycznej ekstazy, w trakcie której dusza człowieka doznaje olśnienia, a tak pozyskana wiedza nie podlega żadnemu sprawdzeniu, jest subiektywna i trudna do przekazania; podobne zdanie miał św. Augustyn, twierdząc, iż prawdę o Bogu można osiągnąć przez wiarę i iluminację umysłu człowieka, który zasłużył sobie na łaskę boską

Czym jest Irracjonalizm znaczenie w Słownik filozofia I .