PARALOGIZM co to jest
Definicja PARALOGIZM. Co znaczy niezamierzony błąd w rozumowaniu. Słownik Paralogizm znaczenie.

Co to jest Paralogizm

Definicja PARALOGIZM: niezamierzony błąd w rozumowaniu

Definicja PROBLEMATYCZNY:
Co to jest w filozofii Kanta jeden z trzech rodzajów sądu w okolicy asertorycznego i apodyktycznego, który wprawdzie nie zawiera sprzeczności, lecz także nie można sprawdzić czy odpowiada on rzeczywistości paralogizm.
Definicja PIRRONIZM:
Co to jest doktryny filozoficznej autorstwa Pirrona z Elidy, zakładającej niewydawanie wszelkich sądów na temat rozpatrywanych zagadnień czy problemów, aby w ten sposób wykazać niemożność osiągnięcia paralogizm.
Definicja PIERWSZY PORUSZYCIEL:
Co to jest wprawiającej w ruch wszystko, co istnieje i co jest stwarzane; dla Arystotelesa to Bóg, pierwsza powód wprawiająca w ruch krąg niebiański, niebo gwiazd stałych, tak zwany pierwsze niebo. Podobną rolę paralogizm.

Czym jest Paralogizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: