ONTOLOGIA co to jest
Definicja ONTOLOGIA. Co znaczy teoria bytu, zajmująca się rzeczywistością i prawami, które nią.

Co to jest Ontologia

Definicja ONTOLOGIA: dział filozofii; edukacja o bycie, teoria bytu, zajmująca się rzeczywistością i prawami, które nią rządzą; poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów, bada jego strukturę, docieka jego ważnych właściwości, buduje refleksję o jego istnieniu, rozważa jego istnienie w uwarunkowaniach czasowo-przestrzennych, porusza problem wolności, poszukuje absolutu, Boga; ontologią zajmowali się między innymi Platon, Arystoteles, Spinoza, Hegel, Heidegger

Definicja OCZYWISTOŚĆ:
Co to jest subiektywne, staje się obiektywne, oczywiste, udowodnione; na przykład Kartezjusz uważał oczywistość za cechę idei; dla Hegla to obiekt antytezy: obiektywny - subiektywny; w filozofii Brentana to ONTOLOGIA.
Definicja OPERACJONIZM:
Co to jest połowie XX w. w stanach zjednoczonych ameryki poprzez Percy Williamsa, wyrosła z pozytywizmu, dotycząca pojęć naukowych, prowadząca do ich relatywizacji; dowodzono w niej, iż twierdzenia naukowe nie ONTOLOGIA.
Definicja OCKHAM WILHELM:
Co to jest średniowieczny filozof i teolog pochodzenia angielskiego, zwany Doktorem Niezwyciężonym, franciszkanin, kluczowy przedstawiciel prądu filozoficznego zwanego krytycyzmem, będącego reakcją na ONTOLOGIA.

Czym jest Ontologia znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: