SOKRATES co to jest
Definicja SOKRATES. Co znaczy grecki; o jego poglądach wiemy raczej z dialogów Platona i wspomnień.

Co to jest Sokrates

Definicja SOKRATES: (469-399 przed naszą erą) - filozof grecki; o jego poglądach wiemy raczej z dialogów Platona i wspomnień Ksenofonta i Arystotelesa, nie mniej jednak niewyjaśniona pozostaje sprawa, na ile postać z platońskich dialogów odpowiada autentycznej postaci Sokratesa. Prowadził działalność nauczycielską, był poprzez to poprzez wielu brany za sofistę, aczkolwiek radykalnie sprzeciwiał się ich relatywizmowi. W centrum jego zainteresowań był człowiek. "Zajmował się jedynie sprawami etycznymi, całą zaś przyrodą nie zajmował się w ogóle" - pisał Arystoteles. Największe dobro upatrywał w cnocie (arete). Jego zdaniem cnotę i powiązane z nią prawo moralne można wywieść z samej natury rzeczywistości, są więc niezbędne i powszechnie obowiązujące wszystkich ludzi bez wyjątku. Życie w cnocie wiązał ze szczęściem i pożytkiem, a jedyną przeszkodę w powszechnej szczęśliwości dostrzegał w niewiedzy co do prawdziwej natury dobra. Sokrates stał gdyż na stanowisku intelektualizmu etycznego, tzn. uważał, iż czynienie zła jest wyłącznie wynikiem nieznajomości dobra, gdyż każdy, kto zna dobro, wie, iż przynosi ono szczęście, nie będzie mu się więc sprzeciwiał. Dlatego ciężar filozofii powinien się skupić na badaniu cnoty i poszukiwaniu jej prawdziwego oblicza. Sokrates rozróżnił dwie sposoby dochodzenia do prawdy: elenktyczną, polegającą na doprowadzaniu do sprzeczności tezy fałszywej, co pozwalało oczyścić umysł z wiedzy niepewnej (słynne "wiem, iż nic nie wiem") i maieutyczną, umożliwiającą zdobycie wiedzy pozytywnej w oparciu o właściwą każdemu człowiekowi intuicję dobra. Poglądy Sokratesa silnie wpłynęły na jego ucznia Platona, a pośrednio na Arystotelesa. Sokrates, oskarżony o bezbożność i deprawację młodzieży, po skazaniu go poprzez ateński sąd na karę śmierci wypił w więzieniu kielich cykuty

Definicja SOKRATYZM:
Co to jest poglądów przypisywanych Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny moralizm, intelektualizm etyczny, uważanie cnoty za najwyższe dobro, jakim powinien kierować się człowiek w swoim życiu, kult sokrates co to jest.
Definicja SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO-RZYMSKA:
Co to jest szkół filozoficznych działających w III w. n.e., kontynuująca idee neoplatońskie, do której należeli między innymi Plotyn, jego uczeń Porfiriusz, Longin. Rozwijając dzieło Platona, poprawiali je sokrates definicja.
Definicja SYNGULARYZM EPISTEMOLOGICZNY:
Co to jest pogląd filozoficzny Suareza, zakładający, iż przez rozum poznajemy tylko byty jednostkowe, zaś byty ogólne poznajemy wtórnie, a nie bezpośrednio sokrates co znaczy.

Czym jest Sokrates znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: