RECENTYWIZM co to jest
Definicja RECENTYWIZM. Co znaczy wspólnie na nowo ( a recentiori) wspólnie z doświadczeniem, pomimo.

Co to jest Recentywizm

Definicja RECENTYWIZM: pogląd, że świat rodzi się za każdym wspólnie na nowo ( a recentiori) wspólnie z doświadczeniem, pomimo że już raz w jakiś sposób istniał; odrzuca idee powtarzalności zdarzeń, przeżyć poznawczych, uczuć i faktów artystycznych; uznaje pierwotność i jednorazowość powyższych fenomenów i przyjmuje zasadę, iż opis zjawisk - aczkolwiek gramatycznie możliwy we wszystkich czasach - pozostaje wyłącznie w okresie teraźniejszym; wyklucza tym samym sposobność identyfikacji i deskrypcji przeszłych zdarzeń i przewidywania przyszłych

Definicja REZYDUUM:
Co to jest społecznego Pareta istotny obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany osadą psychiczną, rozumianą jako mocno zakorzenione w psychice ludzkiej wyobrażenie albo przekonanie mające wpływ na układy recentywizm.
Definicja REALIA:
Co to jest prawdziwie istnieje; fakty, konkretne rzeczy, relacje; fundamentalne definicja w filozofii Herbarta, oznaczające elementarne, realnie istniejące byty, niezależne od siebie i zwalczające się nawzajem recentywizm.
Definicja ROZUMOWANIE:
Co to jest czynność myślowa polegająca na dochodzeniu do nowych twierdzeń na podstawie poprzednich, traktowanych jako przesłanki recentywizm.

Czym jest Recentywizm znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: