ROMANTYZM FILOZOFICZNY co to jest
Definicja ROMANTYZM FILOZOFICZNY. Co znaczy romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko.

Co to jest Filozoficzny Romantyzm

Definicja ROMANTYZM FILOZOFICZNY: ustalenie ideologii powstałej w czasach romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko, traktującej ją jako medium między człowiekiem a bóstwem, kładącej nacisk na znaczenie nostalgii w życiu człowieka; ideologia ta podnosiła folklor do rangi kultury wysokiej, odrodzała religijność rozumianą jako stale obecną wartość w naszej świadomości, przywiązywała wagę do postaw, zachowań irracjonalnych, wskazywała na antynomiczny charakter myślenia o świecie i na jego dualistyczną budowę (materia i duch)

Definicja RETENCJA:
Co to jest definicja w fenomenologii Husserla, oznaczające uchwycenie, zatrzymanie w pamięci sensu przedmiotu, który przestał być już postrzegany romantyzm filozoficzny.
Definicja RELIGIA:
Co to jest wierzenia, mity, kulty, dogmaty, praktyka obrzędów, organizacja kościelna; religia ustala relacja człowieka do tego, co święte, jednoczy pod wspólnym sztandarem jednakowo wierzących; zazwyczaj romantyzm filozoficzny.
Definicja RACHUNEK:
Co to jest obliczenie; w logice definicja to służy do wyprowadzania formuł logicznych z aksjomatów albo innych podstawowych formuł romantyzm filozoficzny.

Czym jest Filozoficzny Romantyzm znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: