ROMANTYZM FILOZOFICZNY co to jest
Definicja ROMANTYZM FILOZOFICZNY. Co znaczy romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko.

Co to jest Filozoficzny Romantyzm

Definicja ROMANTYZM FILOZOFICZNY: ustalenie ideologii powstałej w czasach romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko, traktującej ją jako medium między człowiekiem a bóstwem, kładącej nacisk na znaczenie nostalgii w życiu człowieka; ideologia ta podnosiła folklor do rangi kultury wysokiej, odrodzała religijność rozumianą jako stale obecną wartość w naszej świadomości, przywiązywała wagę do postaw, zachowań irracjonalnych, wskazywała na antynomiczny charakter myślenia o świecie i na jego dualistyczną budowę (materia i duch)

Czym jest Filozoficzny Romantyzm znaczenie w Słownik filozofia R .