SOKRATYZM co to jest
Definicja SOKRATYZM. Co znaczy przypisywanych Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny.

Co to jest Sokratyzm

Definicja SOKRATYZM: ogólne ustalenie poglądów przypisywanych Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny moralizm, intelektualizm etyczny, uważanie cnoty za najwyższe dobro, jakim powinien kierować się człowiek w swoim życiu, kult wiedzy, służącej osiąganiu cnoty

Definicja SZKOŁA IDEOLOGÓW:
Co to jest utworzonej pod wpływem myśli Condillaca i encyklopedystów we Francji w XVIII w.; przedstawiciele tej szkoły mieli się zajmować ideami; do najwybitniejszych z nich zalicza się: Volneya, Cabanisa SOKRATYZM.
Definicja STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI:
Co to jest stworzony poprzez Jamesa na ustalenie charakteru ludzkiej świadomości, która wg niego jest strumieniem wyobrażeń płynnie przechodzących jedne w drugie; w tym strumieniu zostało utrwalone dziedzictwo SOKRATYZM.
Definicja SYNECHIZM:
Co to jest pragmatyzmu, w okolicy tychizmu, stworzone poprzez Peirce´a, a rozwinięte poprzez Jamesa; dla Peirce´a synechizm oznaczał metodę wykorzystywaną uzgodnieniu przypadku z logiką, gdyż wartość filozofii SOKRATYZM.

Czym jest Sokratyzm znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: