SOKRATYZM co to jest
Definicja SOKRATYZM. Co znaczy przypisywanych Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny.

Co to jest Sokratyzm

Definicja SOKRATYZM: ogólne ustalenie poglądów przypisywanych Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny moralizm, intelektualizm etyczny, uważanie cnoty za najwyższe dobro, jakim powinien kierować się człowiek w swoim życiu, kult wiedzy, służącej osiąganiu cnoty

Definicja SZKOŁA LUBELSKA:
Co to jest zainicjowana po pierwszej wojnie światowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, której kluczowym tematem stała się filozofia św. Tomasza z Akwinu; do głównych propagatorów myśli tej szkoły zalicza sokratyzm.
Definicja SZTUKA:
Co to jest łaciny ars , co oznaczało zdolność zrobienia czegoś wg ustalonych reguł albo zdolność na przykład dowodzenia wojskiem czy mierzenia pola; dla Platona była to działalność człowieka w świecie idei sokratyzm.
Definicja SZKOŁA ANALITYCZNA:
Co to jest filozoficzny, który pojawił się w Anglii najpierw XX w. i w okolicy fenomenologii, bergsonizmu i pragmatyzmu stanowi nową myśl, która błyskawicznie znalazła zwolenników; jej propagatorami byli między sokratyzm.

Czym jest Sokratyzm znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: