WITTGENSTEIN LUDWIG co to jest
Definicja WITTGENSTEIN LUDWIG. Co znaczy następca Moore´a na katedrze w Cambridge, uważany poprzez.

Co to jest Ludwig Wittgenstein

Definicja WITTGENSTEIN LUDWIG: (1889-1951) - filozof austriacki, następca Moore´a na katedrze w Cambridge, uważany poprzez wielu za najwybitniejszego współczesnego filozofa, aczkolwiek napisał właściwie tylko dwa niewielkie dzieła: Tractatus Logico-Philosophicus i Dociekania filozoficzne, nie mniej jednak ta druga robota będąca w zasadzie odrzuceniem stanowiska zajmowanego w Traktacie… ukazała się już po śmierci autora. Od Moore´a przejął koncepcję filozofii jako analizy językowej - prawdziwym źródłem problemów filozoficznych są wypowiedzi innych filozofów - pisał. Z Kołem Wiedeńskim łączyło go programowo antymetafizyczne nastawienie: "Co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć, o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć" - tak sam określił przesłanie Traktatu… I aczkolwiek włożył sporo wysiłku w jasne i dokładne sformułowanie poszczególnych myśli ("Traktat…" został napisany jako ciąg numerowanych tez), to ich lakoniczność prowadziła regularnie do sporów interpretacyjnych. Niejasna pozostała kwestia relacji języka do rzeczywistości. Każde zdanie - twierdził Wittgenstein - jest "obrazem rzeczywistości", ma tę samą logiczną strukturę co fakty, które "odbija". Zdania podzielone są na elementarne i złożone, nie mniej jednak każde zdanie złożone da się jednoznacznie sprowadzić do skończonej sumy zdań elementarnych. Składnikami zdań elementarnych są nazwy, których znaczeniami (a więc rzeczami poprzez nie nazywanymi) są proste elementy "stanowiące substancję świata", czyli to, co "istnieje niezależnie od tego, co jest faktem". Cel, który sobie postawił: "pełna jasność, gdzie znikną kompletnie wszystkie problemy filozoficzne", pozostał, jak się zdaje, nieosiągnięty

Definicja WARIABILIZM:
Co to jest zobacz zmienność wittgenstein ludwig.
Definicja WOLFF CHRISTIAN:
Co to jest filozof niemiecki; sformułowane poprzez Leibniza logiczne zasady sprzeczności i racji dostatecznej posłużyły mu do budowy skrajnie racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego. Nie odrzucał jednak wittgenstein ludwig.
Definicja WHITEHEAD ALFRED NORTH:
Co to jest matematyk i filozof angielski; wspólnie z Russellem był autorem Principia mathematica, uważał, iż kluczowym zadaniem filozofii jest uogólnianie wyników nauk szczegółowych. Przewrót, jaki dokonał się wittgenstein ludwig.

Czym jest Ludwig Wittgenstein znaczenie w Słownik filozofia W .

  • Dodano:
  • Autor: