WUNDT WILHELM co to jest
Definicja WUNDT WILHELM. Co znaczy niemiecki, twórca eksperymentalnej psychofizjologii opartej na.

Co to jest Wilhelm Wundt

Definicja WUNDT WILHELM: (1832-1920) - filozof i psycholog niemiecki, twórca eksperymentalnej psychofizjologii opartej na metafizycznym założeniu niesubstancjalności duszy. W opozycji zarówno do spirytualizmu, jak i materializmu traktował psychikę aktualistycznie, jako czystą aktywność. W sprawie relacji zjawisk psychicznych do fizycznych odrzucił pogląd o ich wzajemnym oddziaływaniu, tłumacząc zgodność obu porządków hipotezą paralelizmu psychofizycznego. W epistemologii zwalczał zarówno czysty empiryzm, jak i aprioryzm, realizm, jak i idealizm: uważał, iż to, co postrzegamy, nie jest ani zupełnie od nas niezależnym bytem, ani także kompletnie subiektywnym wrażeniem, tylko ich nierozłączną jednością. Zadanie filozofii widział w formułowaniu hipotez potrzebnych do wyjaśniania danych doświadczalnych. Twierdził przy tym, iż hipotezy te, z tej racji, iż same nie podlegają, empirycznym dowodom z konieczności mają charakter metafizyczny. Tak więc każdy uczony uprawiający edukacji szczegółowe jest także zarazem, czy tego chce, czy nie - metafizykiem

Czym jest Wilhelm Wundt znaczenie w Słownik filozofia W .