ZASADA SPRZECZNOŚCI co to jest
Definicja ZASADA SPRZECZNOŚCI. Co znaczy wywodzić tak zwany prawdy pierwotne, nie wymagające.

Co to jest Sprzeczności Zasada

Definicja ZASADA SPRZECZNOŚCI: w logice Leibniza zasada pozwalająca wywodzić tak zwany prawdy pierwotne, nie wymagające uzasadnienia, gdyż są oczywiste, z prawd tak zwany pochodnych koniecznych (rozumowych), odnoszących się nie do faktów, ale do możliwości ich zaistnienia; zasada ta wspiera także wywód tak zwany prawd faktycznych, a więc polegających się na faktach ich dotyczących; zdaniem Renouviera, w okolicy wiary główna droga wiodąca człowieka do poznania bytu, podkreślająca, iż my, ludzie, myślimy w sposób naturalny przeciwieństwami, których generalnie jest sześć: rzecz i idea, skończoność i nieskończoność, konieczność i wolność, postęp i powstanie, szczęście i wymóg, oczywistość i wiara; Renouvier wykorzystał ową zasadę, aby dowieść spekulatywnie skończoności czasowo-przestrzennej świata i skończonej ilości jego składników ( monad)

Definicja ZASADA KARTEZJAŃSKA:
Co to jest wypowiedziany poprzez św. Augustyna na sporo wieków przed Kartezjuszem, zrywający z obiektywizmem poznawczym na rzecz subiektywizmu, mówiący o tym, iż poznać można jedynie to, co kryje się w duszy ZASADA SPRZECZNOŚCI.
Definicja ZENON Z ELEI:
Co to jest przed naszą erą) - w okolicy Parmenidesa w najwyższym stopniu znany przedstawiciel szkoły elejskiej ( eleatów). Pamięć potomnych zawdzięcza w szczególności swoim paradoksom, które miały dowodzić ZASADA SPRZECZNOŚCI.
Definicja ZDANIA BAZOWE:
Co to jest zdania będące fundamentem każdej wiedzy, formułowane na bazie przeprowadzonego doświadczenia - tak rozumieli je neopozytywiści ZASADA SPRZECZNOŚCI.

Czym jest Sprzeczności Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: