ZDANIA BAZOWE co to jest
Definicja ZDANIA BAZOWE. Co znaczy formułowane na bazie przeprowadzonego doświadczenia - tak.

Co to jest Bazowe Zdania

Definicja ZDANIA BAZOWE: zdania będące fundamentem każdej wiedzy, formułowane na bazie przeprowadzonego doświadczenia - tak rozumieli je neopozytywiści

Definicja ZNANIECKI FLORIAN:
Co to jest polski filozof i socjolog, przedstawiciel kierunku zwanego socjologią humanistyczną , wedle którym do pełnego zrozumienia danego zjawiska uczony powinien spojrzeć na nie oczami jego uczestników zdania bazowe.
Definicja ZASADA TOŻSAMOŚCI:
Co to jest twierdzenie w logice Leibniza odnoszące się do zdań wyraźnie identycznych , wyrażających tak zwany prawdy pierwotne, a więc nie wymagające uzasadnienia, oczywiste zdania bazowe.
Definicja ZŁOTA ZASADA:
Co to jest się do zachowania człowieka wobec drugiego człowieka: Nie czyń drugiemu, co tobie nieprzyjemne ; w etyce Hobbesa zasada odnosząca się do funkcjonowania społeczeństwa i państwa, wg której jednostka zdania bazowe.

Czym jest Bazowe Zdania znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: