ZENON ELEI co to jest
Definicja ZENON Z ELEI. Co znaczy okolicy Parmenidesa w najwyższym stopniu znany przedstawiciel.

Co to jest Elei Z Zenon

Definicja ZENON Z ELEI: (około 490-430 przed naszą erą) - w okolicy Parmenidesa w najwyższym stopniu znany przedstawiciel szkoły elejskiej ( eleatów). Pamięć potomnych zawdzięcza w szczególności swoim paradoksom, które miały dowodzić niemożliwości wielości i zmiany. Wśród nich najsłynniejszy jest tak zwany paradoks Achillesa, gdzie Zenon udowadniał, iż Achilles nigdy nie dogoni żółwia, bo musi on na początku przebyć drogę od punktu startowego do miejsca, gdzie znajdował się żółw najpierw. W międzyczasie żółw posunie się jednak nieco naprzód itd. w nieskończoność. Zenon sądził błędnie, iż suma nieskończonej ilości nawet bardzo małych składników musi być również wielkością nieskończoną, co w powyższym przykładzie oznaczałoby, iż Achilles nigdy żółwia nie dogoni. Podobnie skonstruowane są inne paradoksy dowodzące rzekomo niemożliwości ruchu i wszelkiej zmiany, jak paradoks strzały czy stadionu. Z kolei argumenty przeciw wielości zasadzały się z jednej strony na niemożliwości nieskończonej podzielności (ponieważ nieskończona liczba części składowych prowadziłaby do nieskończonej wielkości całości) albo, jeżeli podział miał być zakończony na niepodzielnych, czyli nie posiadających już wielkości częściach, to i ich suma nie mogła posiadać żadnej wielkości. Jakkolwiek paradoksy Zenona opierały się na błędach w rozumowaniu, to jednak stały się początkiem dociekań nad naturą czasu i przestrzeni, istotą ruchu i stosunkiem części do całości, zaprzątając poprzez długie wieki umysły filozofów

Definicja ZADOWOLENIE:
Co to jest wg Demokryta to rodzaj najwyższego dobra, które pozyskujemy przez rozum, kojarzące się ze spokojem ducha, ciszą, harmonią, umiarem zenon z elei.
Definicja ZJAWISKO:
Co to jest pojawia się w doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny (zdarzenie kognitywne, a więc odnoszące się do tego, jak nam się wydaje, iż postrzegany poprzez nas element wygląda) i zenon z elei.
Definicja ZASADA RACJI DOSTATECZNEJ:
Co to jest zasada wspomagająca wywód tak zwany prawd faktycznych, odnoszących się do faktów rzeczywistych i orzekająca, iż w rzeczywistości nic nie istnieje bez racji, nic nie odbywa się przypadkowo, iż prawda zenon z elei.

Czym jest Elei Z Zenon znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: