ZENON KITION co to jest
Definicja ZENON Z KITION. Co znaczy założyciel szkoły i twórca kierunku filozoficznego zwanego.

Co to jest Kition Z Zenon

Definicja ZENON Z KITION: (około 336-264 przed naszą erą) - założyciel szkoły i twórca kierunku filozoficznego zwanego stoicyzmem, którego nazwa pochodzi od "Malowanej Bramy" (z gr. stoa poikile) gdzie mieściła się szkoła, gdzie nauczał. Studiował na początku w Akademii, a potem u cynika Kratesa. Stoicy powrócili w ontologii do przedplatońskiego monizmu głosząc pogląd, iż cały świat jest materialny, nie mniej jednak materia jest ożywiona i przeniknięta pneumą (tchnieniem), subtelniejszą metodą materii, stanowiącą jej składnik aktywny, odpowiadający mniej więcej arystotelesowskiej formie. Pneuma odpowiedzialna za nieustanny ruch wszechświata działa wedle kosmicznym rozumem logosem. Świat jako głęboko racjonalny, celowy i ożywiony, posiada boską naturę. Bóg jednak nie jest bytem wobec świata transcendentnym (jak na przykład platoński demiurg), nie jest poza kosmosem, ale jest jego wewnętrzną zasadą, jest z nim identyczny. Tak manifestował się panteizm stoików. Jednak ich kluczowym polem zainteresowania były sprawy etyczne. Podobnie jak Sokrates, szczęście upatrywali w cnotliwym życiu, nie mniej jednak cnotę rozumieli jako umiejętność do zapanowania nad samym sobą i uniezależnienia się od zewnętrznych okoliczności, co ich zdaniem najprościej osiągnąć żyjąc w zgodzie z swoją naturą, a tym samym z naturą w ogóle. I aczkolwiek w naturze nic nie odbywa się bez powody, wszystko więc jest niezbędne, to poddanie się tej konieczności, a więc życie cnotliwe, jest życiem wolnym, co w filozofii zapoczątkowało dosyć paradoksalne rozumienie wolności w sprawach etycznych ("Wolność to uświadomiona konieczność" Hegel)

Definicja ZMYSŁ MORALNY:
Co to jest sumienie; umiejętność człowieka do wydawania ocen związanych z czynami ludzi w dziedzinie dobra i zła ZENON Z KITION.
Definicja ZASADA ANTROPICZNA:
Co to jest się do metody istnienia wszechświata, jego rozwoju, zaproponowana poprzez kosmologa Cartera, zamykająca się w dwóch aspektach: słabym i mocnym; zasada słaba odnosi się do metody istnienia kosmosu ZENON Z KITION.
Definicja ZJAWISKO:
Co to jest pojawia się w doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny (zdarzenie kognitywne, a więc odnoszące się do tego, jak nam się wydaje, iż postrzegany poprzez nas element wygląda) i ZENON Z KITION.

Czym jest Kition Z Zenon znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: