ŻYCIE co to jest
Definicja ŻYCIE. Co znaczy zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, ruch materii.

Co to jest Życie

Definicja ŻYCIE: z punktu widzenia biologii to ogół zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, "ruch" materii, reprodukcja, "energia" wyzwalająca różnorodność zachowań, i tym podobne); zdaniem Schopenhauera to pasmo udręk, lęków, mąk, wynikających z działania popędu; z tych stanów można się wyzwolić przez wyrzeknięcie się pożądań, pragnień, wyizolowanie się lub poprzez uprawianie sztuki rozumianej jako kontemplacja; taka sztuka jest z natury swej bezinteresowna, nie służy konkretnym celom, jest pozbawiona pożądań, czyli koi emocje, szczególnie destrukcyjnie wpływające na naszą osobowość

Definicja ZADOWOLENIE:
Co to jest wg Demokryta to rodzaj najwyższego dobra, które pozyskujemy przez rozum, kojarzące się ze spokojem ducha, ciszą, harmonią, umiarem ŻYCIE.
Definicja ZASADA ANTROPICZNA:
Co to jest się do metody istnienia wszechświata, jego rozwoju, zaproponowana poprzez kosmologa Cartera, zamykająca się w dwóch aspektach: słabym i mocnym; zasada słaba odnosi się do metody istnienia kosmosu ŻYCIE.
Definicja ZŁO:
Co to jest chrześcijańskiej jest pojmowane jako brak dobra, przyjmujące postać szatana; zdaniem gnostyków to odwieczny obiekt aktualny w świecie, zmagający się stale z dobrem, pochodzący z materii; wg św ŻYCIE.

Czym jest Życie znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: