ŻYCIE co to jest
Definicja ŻYCIE. Co znaczy zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, ruch materii.

Co to jest Życie

Definicja ŻYCIE: z punktu widzenia biologii to ogół zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, "ruch" materii, reprodukcja, "energia" wyzwalająca różnorodność zachowań, i tym podobne); zdaniem Schopenhauera to pasmo udręk, lęków, mąk, wynikających z działania popędu; z tych stanów można się wyzwolić przez wyrzeknięcie się pożądań, pragnień, wyizolowanie się lub poprzez uprawianie sztuki rozumianej jako kontemplacja; taka sztuka jest z natury swej bezinteresowna, nie służy konkretnym celom, jest pozbawiona pożądań, czyli koi emocje, szczególnie destrukcyjnie wpływające na naszą osobowość

Definicja ZASADA KOJARZENIA:
Co to jest wprowadzona do filozofii zasada Hume´a, pozwalająca wyjaśniać obecność w świecie przypadkowych zdarzeń, określać ich prawidłowości, konieczność wystąpienia życie.
Definicja ZDANIA PRZYGODNE I KONIECZNE:
Co to jest w logice rozróżnienie pomiędzy zdaniami typu słońce świeci , a więc prawdziwymi, ponieważ dotyczącymi faktów, dających się zaobserwować, a zdaniami prawdziwymi z racji na ich formę życie.
Definicja ZETETYK:
Co to jest zdaniem sceptyków to filozof szukający życie.

Czym jest Życie znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: