HELMHOLTZ HERMANN LUDWIG co to jest
Co znaczy Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von? W fizyce prof. fizyki Uniwersytetu Berlińskiego.

Definicja Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand Von

Co to jest HELMHOLTZ, HERMANN LUDWIG FERDINAND VON: fizyk i doktor niemiecki, prof. kilku uniwersytetów, wtym prof. fizyki Uniwersytetu Berlińskiego. Wszechstronny badacz: sformułował ogólną zasadę zachowania energii, odnoszącą się do wszystkich zjawisk przyrody, podał teorię akomodacji oka iteorię widzenia barw, opracował fizyczne podstawy analizy dźwięku, dał podstawy fizjologii słuchu, zajmował się hydrodynamiką ipodstawami elektrodynamiki

Definicja Huygensa Zasada:
Co to jest system rozchodzenia się fal; każdy pkt. materialny, do którego dochodzi ruch falowy, zachowuje się tak, jakby sam stał się źródłem nowej fali kulistej, zwanej falą w t ó r n ą (c z ą s t k o w ą helmholtz, hermann ludwig ferdinand von.
Definicja Histereza Sprężysta:
Co to jest wewnętrznego w ciałach stałych opierający na tym, iż mechanizm odkształcania ciała sprężystego nie jest wpełni odwracalny. Jeżeli będziemy na przykład cyklicznie rozciągać iściskać ciało sprężyste helmholtz, hermann ludwig ferdinand von.
Definicja Higroskopijność:
Co to jest substancji do pochłaniania wody zotoczenia. H. wykazują ciała obudowie porowatej i substancje dobrze rozpuszczalne wwodzie (na przykład NaCl, CaCl2, i tym podobne). W pierwszym przypadku wchłanianie helmholtz, hermann ludwig ferdinand von.

Czym jest Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: