WŁASNA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja własna? W fizyce samoindukcja. Definicja Własna Indukcja słownik.

Definicja Indukcja Własna

Co to jest INDUKCJA WŁASNA: samoindukcja

Definicja Izomeria Jądrowa:
Co to jest występowania jąder atomowych otej samej liczbie masowej i liczbie atomowej, lecz znajdujących się wróżnych metatrwałych stanach energetycznych tak zwany stanach izomerycznych. Czas przebywania jądra indukcja własna.
Definicja Izotropia:
Co to jest polegająca na tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych ( bezpostaciowy indukcja własna.
Definicja Inwersja:
Co to jest fizyczne, wktórym ze zmianą jednego zparametrów, opisujących to zdarzenie, inny wyznacznik wymienia symbol bądź wymienia się charakter zjawiska, na przykład inwersja półprzewodnika; (2) operacja indukcja własna.

Czym jest Własna Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: