INTERPOLACJA co to jest
Co znaczy interpolacja? W fizyce przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę.

Definicja Interpolacja

Co to jest INTERPOLACJA: wyznaczanie przybliżonych wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez przybliżenie (aproksymację) danej funkcji inną funkcją, która przybiera te same wartości we wspomnianych wyżej punktach. Jest regularnie służąca przy szacowaniu błędu wartości przybliżonych

Definicja Indukcja Elektromagnetyczna:
Co to jest powstawania siły elektromotorycznej (SEM) wzamkniętym obwodzie elektrycznym pod wpływem zmian strumienia magnetycznego przenikającego poprzez ten obwód ( Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej interpolacja.
Definicja Interferencja Fal:
Co to jest albo większej ilości fal, otej samej częstotliwości i stałej, niezależnej od czasu, różnicy faz ( spójność fal), prowadzące do wzmocnienia albo osłabienia natężenia fali wypadkowej. Dotyczy to fal interpolacja.
Definicja Impedancja:
Co to jest charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i. nazywa się z a w a d interpolacja.

Czym jest Interpolacja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: