SPEKTRALNE LAMPY co to jest
Co znaczy lampy spektralne? W fizyce wykorzystywane jako wzorce długości fali światła wobszarze.

Definicja Lampy Spektralne

Co to jest LAMPY SPEKTRALNE: lampy emitujące promieniowanie o widmie liniowym, wykorzystywane jako wzorce długości fali światła wobszarze widzialnym, nadfioletowym ipodczerwonym. Zazwyczaj to są lampy łukowe wypełnione parami metali (na przykład rtęci, kadmu, cynku, talu, sodu, potasu, rubidu, cezu) albo gazami szlachetnymi (((na przykład helem, neonem, argonem, kryptonem, ksenonem)

Definicja liczby zespolone:
Co to jest wyrażenie postaci: z= a+ bi, gdzie ai b -dowolne liczby rzeczywiste, i jednostka urojona, która jest przyporządkowana wektorowi jednostkowemu j osi Y. Liczbę anazywa się c z ę ś c i ą r z e c z y w i LAMPY SPEKTRALNE.
Definicja Lenard, Philipp Eduard Anton:
Co to jest promienie katodowe irozwinął teorię elektronu, za co w1905 dostał Nagrodę Nobla zfizyki. Jego badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym przyczyniły się do stworzenia kwantowej teorii promieniowania LAMPY SPEKTRALNE.
Definicja litr:
Co to jest jednostka objętości równa 1 decymetrowi sześciennemu: 1 l = 1 dm3. Jednostka ta jest służąca do mniej precyzyjnych pomiarów objętości płynów iciał sypkich i do określania pojemności naczyń izbiorników LAMPY SPEKTRALNE.

Czym jest Spektralne Lampy znaczenie w Słownik fizyka na L .

  • Dodano:
  • Autor: