SYMETRII co to jest
Co znaczy oś symetrii? W fizyce sama zsobą. To jest o.s. zwyczajna. Krotnością osi n tytułujemy.

Definicja Oś Symetrii

Co to jest OŚ SYMETRII: prosta, wokół której obrót skutkuje, iż figura pokrywa się sama zsobą. To jest o.s. zwyczajna. Krotnością osi n tytułujemy liczbę całkowitą, która ustala kąt = 2/n. Obrót oten kąt prowadzi do pokrycia się figury samej zsobą. W kryształach mogą istnieć tylko osie dwu-, trój-, cztero- isześciokrotne. Istnieją także osie przemienna iinwersyjna. W pierwszym przypadku obrót połączony jest zodbiciem zwierciadlanym figury wpłaszczyźnie przechodzącej poprzez środek figury iprostopadłej do osi, wdrugim obrót połączony jest zodbiciem wśrodku figury. O.s. jest jednym zelementów symetrii figur ibrył geometrycznych

Definicja Oscylacyjna Liczba Kwantowa:
Co to jest liczba opisująca energię oscylatora harmonicznego E = hvo(v + 1/2), gdzie E - energia oscylatora, h - stała Plancka, vo - częstość drgań oscylatora, v = 0, 1, 2 oś symetrii.
Definicja Ogniska:
Co to jest punkty układu optycznego leżące na osi optycznej, posiadające tę własność, iż przecinają się wnich promienie biegnące równolegle do osi optycznej. Umieszczając punktowe źródło światła wognisku oś symetrii.
Definicja Odpady Promieniotwórcze:
Co to jest powstające w trakcie przetwarzania materiałów promieniotwórczych ipracy reaktorów atomowych welektrowniach atomowych. Stanowią one poważny problem szczególnie wówczas, gdy są produkowane wilościach oś symetrii.

Czym jest Symetrii Oś znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: