INDUKCYJNY PRĄD co to jest
Co znaczy prąd indukcyjny? W fizyce przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej.

Definicja Prąd Indukcyjny

Co to jest PRĄD INDUKCYJNY: prąd powstający wobwodzie elektrycznym, poprzez który przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej. Obwód elektryczny obejmuje pewną powierzchnię, iloczyn skalarny wektora reprezentującego tę powierzchnię iwektora indukcji magnetycznej ustala strumień indukcji magnetycznej. Kierunek indukowanego prądu jest zawsze taki, by produkowany poprzez ten prąd strumień indukcji kompensował zachodzące zmiany tej wielkości fizycznej

Definicja Płytka Płasko-Równoległa:
Co to jest substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa nd, gdzie d - droga prąd indukcyjny.
Definicja Pole Koercji:
Co to jest magnetycznego Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po namagnesowaniu prąd indukcyjny.
Definicja Platyna:
Co to jest pierwiastek chemiczny zVIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych prąd indukcyjny.

Czym jest Indukcyjny Prąd znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: