MONOCHROMATYCZNE ŚWIATŁO co to jest
Co znaczy światło monochromatyczne? W fizyce częstotliwości. Wszystkie rzeczywiste źródła światła.

Definicja Światło Monochromatyczne

Co to jest ŚWIATŁO MONOCHROMATYCZNE: światło ościśle określonej długości fali albo częstotliwości. Wszystkie rzeczywiste źródła światła emitują promieniowanie niemonochromatyczne, obejmujące pewien przedział długości fali. Jeśli przedział ten jest dostatecznie mały, to promieniowanie takie, nazywane quasi-monochromatycznym, jest bliskie monochromatycznemu. Najbliższe monochromatycznemu jest promieniowanie laserowe ( laser), aw następnej kolejności linie widmowe emitowane poprzez swobodne atomy ( widma atomowe)

Definicja Światłoczułość:
Co to jest rozmiar charakteryzująca materiały fotograficzne, wskazująca ich stopień wrażliwości na działanie światła, pozwalająca określać czas naświetlania materiału fotograficznego światło monochromatyczne.
Definicja Świecenie Nocnego Nieba:
Co to jest nieba wpogodną ibezksiężycową noc. Złożona jest zdwóch części: promieniowania pozaatmosferycznego, pochodzącego od gwiazd imaterii międzygwiazdowej i promieniowania składników atmosfery Ziemi światło monochromatyczne.
Definicja Świetlówka:
Co to jest lampa, wktórej źródłem światła jest wyładowanie jarzeniowe, zachodzące wrurze albo bańce szklanej, której ściany pokryte są warstwą luminoforu światło monochromatyczne.

Czym jest Monochromatyczne Światło znaczenie w Słownik fizyka na Ś .

  • Dodano:
  • Autor: