TOPNIENIA TEMPERATURA co to jest
Co znaczy temperatura topnienia? W fizyce topnienie). Gdyż topnienie jest powiązane ze zrywaniem.

Definicja Temperatura Topnienia

Co to jest TEMPERATURA TOPNIENIA: temperatura przemiany substancji zciała stałego wciecz ( topnienie). Gdyż topnienie jest powiązane ze zrywaniem części wiązań międzyatomowych, t.t. zależy silnie od natury tych wiązań. Najniższą t.t. mają te ciała, wktórych atomy albo cząsteczki powiązane są najsłabiej (na przykład skondensowane gazy)

Definicja Termoelektryczne Przyrządy Pomiarowe:
Co to jest wykorzystywane do pomiaru natężenia albo napięcia zmiennego prądu elektrycznego. Zbudowane są zgrzejnika, poprzez który płynie mierzony prąd ipozostającej znim wkontakcie termicznym termopary temperatura topnienia.
Definicja T:
Co to jest tesla temperatura topnienia.
Definicja Teodolit:
Co to jest zlunety zamocowanej tak, by mogła się obracać wokół osi poziomej ipionowej; kąty skręcenia lunety wkażdej zpłaszczyzn można odczytywać na odpowiednich skalach. T. służy do pomiaru kątów wpionie temperatura topnienia.

Czym jest Topnienia Temperatura znaczenie w Słownik fizyka na T .

  • Dodano:
  • Autor: