ANTYFERROMAGNETYZM co to jest
Co znaczy antyferromagnetyzm? W fizyce antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania.

Definicja Antyferromagnetyzm

Co to jest ANTYFERROMAGNETYZM: zdarzenie pojawiania się w niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder atomów tworzących strukturę krystaliczną. Skutkiem antyrównoległego uporządkowania jest brak makroskopowego momentu magnetycznego w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego. Zdarzenie antyferromagnetyzmu pojawia się w substancji poniżej pewnej temperatury zwanej antyferromagnetycznym punktem Curie albo temperaturą Nela. Ponad tej temperatury substancja zachowuje się jak paramagnetyk

Definicja Antymateria:
Co to jest substancja zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w otaczającej nas części antyferromagnetyzm.
Definicja Antynukleony:
Co to jest relacji do nukleonów (protonów i neutronów); ich istnienie przewidziane poprzez Diraca potwierdzono w 1955 na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley, USA), gdy został odkryty antyproton. Antyneutrony antyferromagnetyzm.
Definicja Anihilacja:
Co to jest trakcie którego wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania elektronu z pozytonem antyferromagnetyzm.

Czym jest Antyferromagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: