DIALEKTALNA CECHA co to jest
Jak się pisze Cecha Dialektalna. Czym jest rozpoznawana jako charakterystyczna dla niego na tle.

Definicja Cecha Dialektalna

Co to znaczy CECHA DIALEKTALNA: właściwość języka ludzi posługujących się danym dialektem rozpoznawana jako charakterystyczna dla niego na tle języka ogólnego. Do cech ogólnodialektalnych należą: samogłoski pochylone, wykorzystywanie protez; mniejszy zasięg mają cechy typowe dla kilku dialektów, na przykład mazurzenie, wymowa spółgłosek wargowych miękkich, fonetyka międzywyrazowa; jeszcze mniejszy takie, które charakteryzują poszczególne zespoły gwar, na przykład brak samogłosek nosowych w Małopolsce środkowej, jabłonkowanie na części Śląska czy przejście wygłosowej spółgłoski ch w k w Małopolsce południowej (dach ] dak)

Definicja Cytat:
Co to jest ´przywoływać, przytaczać´] - przytoczenie w tekście pisanym cudzych słów (opatrzone znakiem interpunkcyjnym - cudzysłowem), na przykład Janek powiedział: Boli mnie głowa . Przy cytatach dochowuje się cecha dialektalna.
Definicja Cyrylica:
Co to jest zobacz ALFABET cecha dialektalna.
Definicja Czas Zaprzeszły:
Co to jest plusquamperfectum. Czas stosowany w dawnej polszczyźnie. Oznaczał czynność dawno minioną albo wcześniejszą od innej czynności przeszłej. Formy tego czasu miały charakter analityczny, składały się z cecha dialektalna.

Czym jest Dialektalna Cecha znaczenie w Słownik na C .

  • Dodano:
  • Autor: