HEBRAIZM co to jest
Jak się pisze Hebraizm. Czym jest frazeologizm, konstrukcja składniowa z języka hebrajskiego, na.

Definicja HEBRAIZM

Co to znaczy HEBRAIZM: [z niemieckiego Hebraismus, gr. Hebraios ´Żyd´] - słowo, frazeologizm, konstrukcja składniowa z języka hebrajskiego, na przykład maca, rabin, szabas. Regularnie hebraizmy przejmujemy za pośrednictwem Biblii

Definicja Hiponimia:
Co to jest gr. onoma ´imię´] - stosunek znaczeniowa pomiędzy wyrazami oparta na zasadzie nadrzędności i podrzędno-ści, tzn. znaczenie jednego wyrazu zawiera się w znaczeniu drugiego wyrazu. Słowo nadrzędny hebraizm co to jest.
Definicja Hiponim:
Co to jest zobacz HIPONIMIA hebraizm definicja.
Definicja Hipotaksa:
Co to jest zobacz ZDANIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE hebraizm co znaczy.
Definicja Hybryda:
Co to jest ´mieszaniec´] - słowo, w którego skład wchodzą przedmioty z różnych języków. Do hybryd zaliczamy zwykle wyrazy złożone z dwóch rdzeni, zawierające w okolicy przedmiotów z języków obcych, również hebraizm słownik.

Czym jest Hebraizm znaczenie w Słownik na H .

  • Dodano:
  • Autor: