HIPONIMIA co to jest
Jak się pisze Hiponimia. Czym jest pomiędzy wyrazami oparta na zasadzie nadrzędności i podrzędno.

Definicja Hiponimia

Co to znaczy HIPONIMIA: [gr. hypo- ´pod´ + gr. onoma ´imię´] - stosunek znaczeniowa pomiędzy wyrazami oparta na zasadzie nadrzędności i podrzędno-ści, tzn. znaczenie jednego wyrazu zawiera się w znaczeniu drugiego wyrazu. Słowo nadrzędny semantycznie, a więc słowo, którego zakres jest szerszy (jego znaczenie jest bardziej ogólne) tytułujemy hiperonimem, a podrzędny hipommem. Np. rzeczownik kwiat jest hiperonimem wyrazu tulipan, gdyż rzeczownik kwiat znaczy zestaw wszystkich ozdobnych roślin, występujących w licznych odmianach, a tulipan to nazwa szczególnego typu kwiatu. Możemy zatem powiedzieć, iż hiponimy mają treść bogatszą od swoich hiperonimów, bo zawierają znaczenie nie tylko hiperonimu, lecz wskazują dodatkowo na cechy charakterystyczne dla nazwanych poprzez siebie obiektów. Zazwyczaj jeden hiperonim ma kilka hiponimów, które tytułujemy ko-hiponimaim. I tak rzeczowniki stokrotka, róża, niezapominajka, aster i wspomniany przedtem tulipan to względem siebie kohiponimy

Definicja Hipotaksa:
Co to jest zobacz ZDANIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE HIPONIMIA.
Definicja Hebraizm:
Co to jest gr. Hebraios ´Żyd´] - słowo, frazeologizm, konstrukcja składniowa z języka hebrajskiego, na przykład maca, rabin, szabas. Regularnie hebraizmy przejmujemy za pośrednictwem Biblii HIPONIMIA.
Definicja Homonimy:
Co to jest ´równobrzmiący´] -jednostki języka (na przykład wyrazy, konstrukcje składniowe) mające jednakowe brzmienie, lecz inne znaczenia. Najczęściej mówmy o homonimach jako o dwóch słowach mających HIPONIMIA.

Czym jest Hiponimia znaczenie w Słownik na H .

  • Dodano:
  • Autor: