GŁOSKOWA INSTRUMENTACJA co to jest
Jak się pisze Instrumentacja Głoskowa. Czym jest Dotyczy w zasadzie wyłącznie tekstów o funkcji.

Definicja Instrumentacja Głoskowa

Co to znaczy INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA: świadome ukształtowanie warstwy brzmieniowej tekstu. Dotyczy w zasadzie wyłącznie tekstów o funkcji poetyckiej. Może bazować na powtórzeniu jakichś spółgłosek w celu powiększenia ekspresji (aliteracja), harmonijnym doborze melodyjnych dźwięków ( eufonia), wykorzystaniu wyrażeń dźwiękonaśladowczych ( onomatopeja)

Czym jest Głoskowa Instrumentacja znaczenie w Słownik na I .